نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق بین الملل

نقض تعهدات زیست محیطی به مثابه تهدید صلح و امنیت بین المللی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 82
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 15
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 503kb

قیمت فایل : 3,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 6
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

محیط زیست که شرایط زندگی بشریت را مهیا می کند و در حیات انسان و چگونگی زیستن او نقش مهمی دارد ممکن است با اقداماتی از سوی افراد حقیقی یا حقوقی مورد تهدید واقع شود و این تهدید که به شکل های مختلفی روی می دهد زمینه ساز به خطرافتادن صلح و امنیت را نیز فراهم می آورد .یکی از شکل های تهدید کننده محیط زیست ، نقض تعهداتی است که کشورهای جهان در غالب قوانین و مقررات در عهدنامه ها و یا کنوانسیون های مختلف پذیرفته اند یا به صورتی قراردادی و غیر قراردادی که جنبه ی عامدارند نسبت به آنها نیز تسری یافته است . در این پژوهش تلاش بر این است تا با بررسی مسائل زیست محیطی و تعهداتی که کشورهانسبت به حفظ آندارند بپردازیم و چگونگی به خطر افتادن و تهدید شدن صلح و امنیت بین المللی را در اثر نقض آن تعهدات ، بررسی کنیم و نقش سازمان هایی همچون سازمان ملل رادر ملزم کردن کشورها به انجام تعهدات مورد تاکید قراردهیم

ندارد

حقوق محيط زيست با سابقه اي كمتر از پنجاه سال در بين رشته هاي علم حقوق ، رشته اي نو است كه به مسائل زيست محيطي مي پردازد .
كه در سال 2791 در استكهلم تشكيل شد برمي گردد . در همين » محيط زيست انسان « سرآغاز آن به كنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص
راستا و در برابر افزايش اخبارهاي علمي مبني بر خطرات صنعتي شدن و تأثير آن بر محيط زيست و نقض شدن حقوق زيست محيطي از سوي
كشورها كه توسط دانشمندان و متخصصين منتشر مي يافت ؛ و با افزايش آگاهي هاي مردم و فشار افكار عمومي ، يونپ ) Unep ) 5 به عنوان برنامه
سازمان ملل متحد براي محيط زيست شروع به فعاليت نمود و توانست موجبات وضع بسياري از مقررات محيط زيستي در سطح جهاني و منطقه
اي و داخلي كشورها بشود .
با ادامه اين روند و با توجه به فرايند تكاملي كه مسائل زيست محيطي در جهان در حال سپري شدن هستند مي توان بيان كرد؛ حقوق بين
الملل محيط زيست كنوني اگرچه اساساً متكي بر ديدگاه اصالت انسان است ؛ امّا انسان هاي آينده نيز در اين حوزه از جايگاه اساسي و مناسبي
برخوردارند . به عبارت بهتر ، حمايت از حق نسل هاي آينده در زندگي مناسب در دامان محيط زيستي سالم ضمن اينكه خود يكي از قواعد حقوق
بين الملل محيط زيست است ، ساير قواعد اين حقوق را نيز تحت الشعاع قرار مي دهد 6 .
در اين راستا با بررسي هاي صورت گرفته در قوانين اساسي بسياري از كشورها ) از جمله آرژانتين آفريقاي جنوبي آلمان اتريش و ... ( – – –
مشخص شد كه هيچكدام از كشورها در قوانين اساسي شان كه تبلوري از موجوديت و نحوه اعمال حق و تعيين سرنوشت مردمشان است ؛ كمترين
توجهي را هم به مسائل زيست محيطي و لزوم رعايت آن نكرده اند . 9 در اين جاست كه بايد تلاش نمود تا با يك ساز و كاري دقيق و منظم زمينه
هايي را فراهم آوريم تا ضمن ادامه روند اهميت دادن به مسائل زيست محيطي ، مسائل و تهديداتي كه ممكن است در صورت تحقق آن ها صلح
وامنيت بين المللي بخطر مي افتد را شناسايي و اقداماتي را در راستاي پيشگيري از آن ارائه دهيم تا شاهد عدم نقض تعهدات و پايبندي همه
كشورها و اشخاص به مسائل زيست محيطي كه نه تنها نياز امروز بلكه براي نسل هاي آينده نيز مي باشد را شاهد باشيم .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران