نسل جوان ایران

علوم انسانیمطالعات زنان( فمنیسم)فرهنگ فمنیسمی

دانلود پایان نامه تجربه و ادراک سقط جنین های ارادی و پیامدهای روانی و اجتماعی آن در زنان متاهل شهر تهران

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 74
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 220
فرمت فایل : word
حجم فایل : 770kb

قیمت فایل : 12,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 5
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

باروری، بارداری، توالد نسل و فرزند آوری قدمتی به اندازه حیات بشر دارند. به علاوه بارداری در انسان با طیف گسترده‌ای از مفاهیم دیگر نیز در ارتباط است. حاملگی، زایمان، تکامل جنینی، احساس جنسی، جلوگیری از بارداری، آناتومی و فیزیولوژی اندام جنسی و ارگان‌های مربوط به امر تولید مثل (در حیطه پزشکی) و دایره وسیع دیگری از مفاهیمی چون مادری، خانواده، بهداشت روانی و اجتماعی، اخلاق و حقوق (از علوم دیگر) همگی با پدیده‌ی باروری در تعامل هستند. تردیدی نیست که تمام این عوامل فیزیولوژیک، پاتولوژیک، روانی و اجتماعی بر روی کمیت و کیفیت تولید مثل در انسان تأثیر قابل توجهی دارند.

اگر چه همواره هدف از علوم مرتبط با امر بارداری مبتنی بر این اصل است که؛ هر حاملگی از روی میل بوده و در نهایت به وجود مادر و فرزندی سالم ختم شود و تعداد زنان و نوزادانی که در اثر روند بارداری و زایمان از بین می‌روند یا صدمه می‌بینند به حداقل برسد (ویلیامز،‌۱۳۷۲: 4)، اما بسیار رخ می‌دهد که هدف فوق محقق نشده و بنا به علل متعددی حاملگی در یکی از مراحل تکوین خود با شکست مواجه گردد. سقط جنین یکی از عوامل مهم در به ثمر نرسیدن بارداری است که یا به طور خود به خود رخ داده و یا تعمدا به آن اقدام می‌گردد.

نکته چالش برانگیز در مسئله‌ی اقدام به سقط که محور اصلی تحقیق حاضر بر آن استوار است، تعارض آن با مفاهیم اجتماعی مرتبط با مادری، لذت فرزندیابی و حفظ آن و بدیهی دانستن احساس خواستن نوزاد همزمان با اطلاع از بارداری توسط زن است. چرا که از آن زمان که حافظه اسطوره‌ای بشر به یاد دارد، مقام و منزلت زن در میان قبیله و طایفه‌اش با توان او برای باروری سنجیده شده و اهمیت باز تولید نیروی انسانی و نیز پیوند ناگسستنی بشر با طبیعت تا آنجا بوده است که زن به خاطر توان فرزند آوریش از جهت معنوی به مقام مادر- خدایی دست یافته و به لحاظ اجتماعی مؤسس نهادهای مادرسالاری گشته است. از همین منظر هنوز هم مادر شدن بخش اصلی دیدگاه زن را در مورد خودش تشکیل می‌دهد. چنانچه برناردز[1] به نقل از پرایس[2] (۱۹۸۸) خاطر نشان می‌کند که مادری اصلی‌ترین تصویری است که دختران در دوره کودکی با آن آشنا می‌شوند. مادری بر همه وقایع زندگی آنان، از جمله بر این که چرا، چه زمانی و چگونه بچه‌دار شوند، تأثیر می‌گذارد (برناردز، ۱۳۸4 :۲۹۱).

شناسایی عواملی که زنان را به عملی مغایر با ویژگی‌های زیست شناختی و هویت شکل گرفته روانی و اجتماعی شان از نقش مادری وا می‌دارد و چگونگی مواجهه و کنار آمدن با پیامدهای احتمالی آن و با تعارضات ناشی از انتظارات جامعه و حتی خود، انگیزه‌ی پژوهش و تحقیقاتی از این دست را در میان علاقه مندان و محققان ایجاد می‌کند. تحقیق حاضر با چنین انگیزه‌هایی تکوین یافته است.

 

1- ۱- مقدمه:1

1- 2- بیان مساله:2

1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق:7

1- 4- اهداف تحقيق:8

1- 5- تعریف مفهوم سقط جنین و انواع آن:9

1- 6- تحقیقات پیشین:11

1- 6- 1- تحقیقات داخلی:11

1- 6- 2- تحقیقات خارجی:17

فصل دوم19

مبانی نظری.. 19

2-1- مقدمه:19

۲ - ۲- سقط جنین و ادیان:20

۲ - ۲- ۱- سقط جنین در دین اسلام:20

2- 2- 1- 1- سقط از منظر فقهای شیعه:20

2- 2- 1- 1- سقط از دیدگاه فقه اهل سنت:21

۲ - ۲ - ۲ - سقط جنین در یهودیت:22

2- 2- 3- سقط جنین در مسیحیت:24

2- 2- 4- سقط جنین در آیین زرتشت:25

2- 3- سقط جنین و حقوق:25

2- 3- 1- روند تحولات حقوقی سقط در جهان:25

۲ - ۳ - ۲- روند تحولات حقوقی سقط در ایران:26

2- 3- 4- سقط‌های درمانی:29

2- 3- 6- قانون پرداخت دیه:31

2- 4- تاریخچه‌ی سقط جنین:32

2- 5- سقط جنین در سایر کشورها:33

سقط جنین برای حفظ جان مادر:35

حفظ سلامت جسمی مادر:35

تجاوز یا زنای با محارم:36

اختلالات جنینی:36

دلایل اقتصادی و اجتماعی:36

2- 6- بارداری ناخواسته- روش‌های جلوگیری از بارداری:37

2- 7- نظریه‌های مربوط به سقط جنین:39

2- 7- 1- رویکرد ممنوعیت مطلق (تئوری تقدس حیات):42

۲- ۷- ۲- رویکرد میانه روانه (رهیافت اعتدالی):43

2- 7- 2- 1- نظریه سرمایه:44

2- 7- 2- 2- نظریه هویت ناطق:46

2- 7- 3- رویکرد آزادی خواهانه (آزادی مطلق):47

2- 7- 4- دیدگاه فمینیستی:48

2- 7- 4- 1- جنبش فمینیستی و سقط جنین:49

2- 7- 5- سقط جنین و نظریه‌های فمینیستی:53

2- 7- 5- 1- گفتمان موافق سقط جنین:53

الف: نظریه‌ی انتخاب:53

ب: نظریه‌ی کنترل بر بدن:56

2- 7- 5- 2- گفتمان مخالف سقط جنین:59

۲- ۸- چارچوب مفهومی تحقیق مبتنی بر یافته‌ها:62

فصل سوم63

روش شناسی. 63

3- 1- مقدمه:63

3- 2- روش شناسی تحقیق:64

3- 2- 1- روش‌های کیفی و مسایل زنان:67

3- 2- 2- انواع روش‌های تحقیق کیفی:68

۳ - ۳- طرح تحقیق:69

3- 3- 1- پدیدارشناسی :69

3- 3- 2- نظریه‌ی مبنایی:71

3- 4- روش تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق:72

۳- 5- جامعه آماری و روش انتخاب نمونه:75

3- 6- 1- پرسش‌های مصاحبه:84

3- 7- تحقیق کیفی و معیار‌های ارزیابی آن:86

۳- ۸- اخلاق تحقيق:89

فصل چهارم91

تحلیل یافته‌ها91

۱ - 4 - مقدمه:91

۲ - 4 - اطلاعات زمینه‌ای:93

4- 2- 1- سن:93

4- 2- 2- شرایط شغلی و تحصیلی:95

4- 2- 2- 1- تحصیلات:96

4- 2- 2- 2- شغل:97

4- 2- 3- سن جنین، سن بارداری:102

4- 2- 4- تاخیر در انجام سقط و دلایل آن:103

4-3- تجربه‌ی سقط جنین:107

4- 3- 1- سقط جنین و فرایند تصمیم‌گیری:107

4- 3- 1- 1- اطلاع از بارداری ناخواسته و واکنش نسبت به آن:107

4- 3- 1- 2- اهمیت عنصر زمان در فرایند تصمیم‌گیری:109

4- 3- 1- 3- سقط جنین، نقش زن و شوهر در فرایند تصمیم‌گیری:111

4- 3- 1- 4- سقط جنین، تصمیم‌گیری و نقش و نظر اطرافیان:115

الف: اطرافیان طرف مشورت:115

ب: نظر اطرافیان:116

4- 3- 1- 5- تصمیم‌گیری و پیامد‌های آن در زنان:119

4- 3- 1- 5- 1- سقط جنین، تصمیم گیری و نگرانی‌ها:120

١- نگرانی برای سلامت جسمی خود:120

۲- نگرانی از به مخاطره افتادن حیثیت اجتماعی:121

۳- هراس از تقابل با آموزه‌های مذهبی:121

4- افزایش تحریک پذیری و خشم:122

4- 3- 2- سقط جنین و دلایل اقدام به آن:123

4- 3- 2- 1- مسایل و مشکلات مالی:124

4- 3- 2- 2- مسایل و مشکلات خانوادگی:126

4- 3- 2- 3- نداشتن توان و آمادگی روحی:128

4- 3- 2- 4- داشتن فرزند کوچک:129

4- 3- 2- 5- تعداد کافی فرزندان- داشتن فرزند بزرگ در خانواده:130

4- 3- 2- 6- شکل ازدواج:131

4- 3- 2- 7- اجبار از طرف همسر:133

4- 3- 2- 8- تداخل بارداری با اشتغال و تحصیل:134

4- 3- 2- 9- نگرانی از سلامت جسمی خود و جنين:136

4- 3- 2- 10- فشارهای اجتماعی:138

4- 3- 2- 11- ضرورت توجه به مسایل تربیتی فرزندان:139

4- 3- 2- 12- عدم حمایت همسر:140

4- 3- 3- روش‌های انجام سقط. 141

4- 3- 3 -1- محل‌ها و عاملین انجام سقط:142

4- 3- 3- 2- همراهان:142

4- 3- 3- 3- معرفين:143

4- 3- 3- 4- روش‌های اقدام به سقط:143

4- 3- 3- 5- هزینه‌ها:144

4- 4- پیامدهای جسمی سقط عمدی:145

4- 4- 1- ناآگاهی نسبت به عوارض سقط:147

4- 4- 2- پیامدهای جسمی:147

الف: عوارض جسمی حین اقدام به سقط:147

5- 4- پیامدهای روحی سقط عمدی:150

4- 5- 1- تاثیر سن جنین بر پیامدهای روحی:152

4- 5- 2- تاثیر سهم زن در فرایند تصمیم گیری بر واکنش‌های روحی:152

4- 5- 3- تاثیر پاسخ‌های اجتماعی دریافتی:152

4- 5- 4- تاثير شكل ازدواج بر پیامد‌های روحی پس از سقط:152

4- 5- 5- تاثیر دیدگاه‌های مذهبی بر واکنش‌های روحی پس از سقط:153

4- 5- 6- واکنش‌های احساسی پس از سقط:153

4- 5- 6- 1- تاوان دادن:153

4- 5- 6- 2- 1- احساس رهایی و سبکی:155

4- 5- 6- 3- احساس پشیمانی و اشتباه:157

4- 5- 6- 4- احساس گناه:159

4- 5- 6- 5- عذاب وجدان و ناراحتی:160

4- 5- 6- 6- رویاها و کابوس‌ها:161

4- 5- 6- 7- افسردگی:163

4- 5- 6- 8- سرزنش خود و دیگران:164

4- 5- 6- 9- احساس خلاء و فقدان:165

4- 5- 6- 10- یاد آوری‌های دردناک - فرونشانی خاطرات:165

4- 5- 6- 11- اقناع سازی:166

4- 5- 6- 12- سوگواری:167

4- 5- 6- 13- تصویرسازی از جنین:168

4- 6- پیامدهای اجتماعی:170

4- 6- 1- تغییر در روابط زناشویی:170

4- 6- 2- اثر بر روابط با اطرافیان:173

4- 6- 3- اثر بر رفتار با سایر فرزندان:174

4- 6- 4- اثر بر اشتغال و کار:176

4- 7- واکنش شوهر پس از سقط عمدی:177

4- 8- پاسخ اطرافیان به سقط عمدی:181

4- 9- بارداری ناخواسته ریشه‌ی سقط:183

4- 9- 1- هدف از اقدام به سقط:183

4- 9- 2- روش‌های جلوگیری از بارداری:188

4- 9- 2- 1- دلیل عدم استفاده از روش‌های مطمئن و موثر جلوگیری از بارداری:189

4- 9- 2- 2- روش جلوگیری از بارداری اورژانسی:191

4- 9- 2- 3- مشارکت شوهر در جلو گیری از بارداری:192

4- 10- دیدگاه‌های مذهبی:194

4- 10- 1- دیه:194

4- 10- 2- طلب بخشش:196

4- 11- ماهيت جنين:197

4- 12- ارائه‌ی کمک و مشاوره برای اقدام به سقط دیگران:199

4- 13- ادغام مفاهیم و مقولات، به سوی کشف الگوها:202

فصل پنجم209

نتیجه گیری.. 209

5- 1- مقدمه:209

5- 2- یافته‌ها:210

5- 3- محدودیت‌های تحقیق:217

5- 4- پیشنهادات:218

منابع فارسی:219

منابع انگلیسی:227

برای زمانی طولانی روابط جنسی و تبعات آن، همچون بارداری، در زمره‌ی رفتارهای شخصی افراد در حیطه‌ی خصوصی زندگیشان تعریف شده است. روابط و رفتارهایی که جز زوجین کسی، حق یا توان مداخله در آنها را ندارد. اما امروزه می‌دانیم که فرزندآوری فرایندی پیچیده است. فرایندی که علاوه بر تبعیت از غریزه به منظور رفع نیازهای جنسی و از آن مهمتر، بقای نسل، از عوامل متعدد عاطفی، احساسی، اخلاقی، مدنی، قانونی، اجتماعی، فرهنگی، پزشکی و اقتصادی نیز متأثر است. به همین دلیل است که دیگر بارداری را رفتاری مربوط به یک زوج یا عرصه‌ی خصوصی نمی‌دانیم زیرا: «خصوصی‌ترین اعمال زوجين نیز پی آمدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به دنبال دارند» (سگالن، ۱۳۸۵‌: ۳۲۱).

سگالن[1] معتقد است: «آزادی زوجین (در امر باروری) که بهترین ضامن افزایش مطلوب در جمعیت است، با تحسین لفظی بسیار مواجه می‌گردد، اما سیاست‌های مربوط به خانواده در زندگی خصوصی افراد رخنه کرده و دامنه‌ی عظیم آن تمام جنبه‌های خانواده را در بر می‌گیرد (همان، ۳۲۲).

فمینیست‌ها نیز معتقدند که باروری یک مسئله شخصی صرف، در حیطه‌ی خصوصی یا زیست شناسی زنان نیست، بلکه درون مناسبات قدرت جنسی روی می‌دهد ... به علاوه تقسیمات جنسیتی و مقام زن در جامعه، تأثیر مستقیمی بر روش‌های کنترل باروری دارند (هام، ۱۳۸۵: ۱66). به این ترتیب به نظر می‌رسد که عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تصمیم گیری‌های زوجین در امر باروری، تعداد مطلوب فرزندان، زمان فرزند آوری و فاصله‌ی میان کودکان تاثیر گذار باشند. تغییرات در نقش سنتی زن و تحولات نگرشی به مسئله‌ی فرزند آوری، امکان ادامه‌ی تحصیل، اشتغال و تحولات قانونی، زمینه‌ی این تغییرات را فراهم آورده و بر انگیزه و نگرش زنان نسبت به بارداری و زایمان اعمال نفوذ می‌کنند. از جنبه‌ی تاریخی و به لحاظ کارکردی نیز، سقط جنین ارادی یک روش برای کاهش و تنظیم مواليد محسوب می‌شده است. با توجه به آمارهای فعلی از سقط جنین‌های ارادی، می‌توان اذعان داشت که سقط جنین در جامعه‌ی امروزی و مدرن همچنان کارکرد خود را حفظ کرده است.

طبق آمار‌های سازمان جهانی بهداشت (WHO) سالانه ۲۱۰ میلیون بارداری در سراسر جهان رخ می‌دهد که از این میان، سالانه 46 میلیون بارداری (یعنی ۲۲ درصد از کل حاملگی‌ها) به وسیله‌ی سقط خاتمه می‌یابند.

مطابق همین آمارها، ۲۰ میلیون از سقط‌های عمدی در شرایط غیر بهداشتی صورت می‌پذیرند که تحت عنوان سقط‌های غیر ایمن تعریف می‌شوند (سازمان جهانی بهداشت، ۲۰۰۹). سقط غیر بهداشتی یا غیر ایمن سقطی است که در آن بارداری توسط افراد فاقد مهارت کافی یا در محیطی فاقد حداقل استاندارد‌های پزشکی یا در هر دو شرایط پایان می‌پذیرد.

دلیل عمده و اصلی مبادرت به سقط جنین، ناخواسته بودن بارداری است؛ اما دلایل اینکه چرا بارداری ناخواسته است بسیار فراوانند. طیف وسیعی از مسایل اقتصادی و اجتماعی را می‌توان در زمره‌ی دلایلی بر شمرد که انگیزه‌ی انجام سقط جنین را فراهم می‌آورند. و تعداد زیاد فرزندان، اختلافات خانوادگی، شکست در روش‌های جلو‌گیری از بارداری، فاصله‌ی بارداری فعلی با کودک قبلی، مصرف دارو یا اقدامات مضر به حال جنین، نداشتن مسکن یا شرایط اقتصادی و مالی نامناسب، ادامه‌ی تحصیل مادر یا اشتغال به کار و تمایل به ارتقای سطح تحصیلی و شغلی، فقدان پدر، بارداری نا‌مشروع و فشار از جانب زوج برای انجام سقط، از جمله عواملی هستند که می‌توان آنها را به عنوان انگیزه‌ی اقدام به سقط عمدی برشمرد. به علاوه می‌دانیم که همچون هر پدیده‌ی اجتماعی دیگر، در اغلب مواقع نمی‌توان سقط جنین عمدی را معلول تنها یک عامل دانست و معمولا دو یا چند انگیزه، محرک زوجین برای اتخاذ تصمیم به سقط می‌گردند.

در کشور ما ایران نیز علی رغم ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قانونی و شرعی که متاثر از زمینه‌ی فرهنگی و مذهبی جامعه می‌باشند، آمار سقط جنین رقم بالایی برآورد می‌شود. هر چند به دلیل همین محدودیت‌ها این آمار دقیق نیستند، اما بر اساس گزارش ارائه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، سالانه ۸۰ هزار سقط (چیزی حدود ۲۰۰ مورد در روز) در کشور رخ می‌دهد که اغلب آنها غير قانونی و غیر بهداشتی هستند(بهجتی کرمانی،1386: 214). این آمار اگر چه توسط ملک افضلی- معاون تحقیقاتی و فن‌آوری وقت وزارت بهداشت- تایید شده، اما آنها را برآوردهای غیر رسمی عنوان کرده است (چوقادی، ۱۳۸6).

«بال[2]» تعداد سالانه‌ی سقط در میان زنان متاهل 15 تا 49 ساله‌ی ایرانی را ۷۳ هزار مورد ارزیابی کرده است (بال، ۲۰۰۸) و تخمین زده می‌شود که در ایران سقط جنین مسئول 2/5 درصد از مرگ و میرهای مادری باشد (عرفانی، ۲۰۰۸: ۱).

به نظر می‌رسد، جوان بودن جمعیت ایران که بالا بودن شمار زنان در سنین باروری را در پی دارد به همراه تغييرات ارزشی و نگرشی به خانواده، بارداری و فرزند آوری، همراه با افزایش مشکلات اقتصادی زمینه‌ی وقوع سقط را افزایش داده و بنابراین می‌توان انتظار داشت سقط جنین عمدی در جامعه افزایش داشته و از رقم بزرگتری نسبت به آمار‌های ارائه شده بر خوردار باشد، همان طور که «وزیر بهداشت ایران (خانم دستجردی) چندی پیش از نگرانی این وزارتخانه درباره افزایش سقط جنین غیر قانونی در کشور خبر داده است» (سلیمی بنی، ۱۳۸۹).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران