نسل جوان ایران

علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی محضآرایه های ادبی

دانلود پایان نامه بررسی گرایش های اجتماعی در اشعار پروین اعتصمامی و نازک الملائکه

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 101
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 219
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 1/42kb

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 4
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

بررسی گرایش­های اجتماعی در شعرهای پروین اعتصامی ونازک الملائکه، دو منارة آسمان ادبیات عصر جدید، پروین اعتصامی تک ستاره آسمان اديات زنان ایرانی که در آفاق تله شعر فارسی می درخشد و در سوی دیگر در کشور همسایه نازک الملائکه شاعر عراقی که از نسل نو خاسته ی جدید عربی به شمار می آید موضوع نوشته مورد نظر می باشد. شناخت اینکه تمامی انسانها دارای احساسات مشترک هستند، و اینکه دو شاعر در بیان این احساسها، در دو کشور مختلف مشترک هستند و در ادبیات خود به آن می پردازند و همچنین کشف اشتراکهای ادبیات دو سرزمین از اهمیت این موضوع می باشد.بررسی گرایشهای اجتماعی و بیان احاسهای مشترک و تمامی مشکلاتی که ناشی از نظام حاکم بر جامعه هردوشاعر است ، و اینکه این دوشاعر درشعرهایشان به چه طریق به بیان این احساسات به زبان شعردردیوانهایشان پرداخته انداز اهداف این نوشته می باشد. روش انجام این نوشته به طریق کتابخانه ای که بعد از مطالعه کتابهای مختلف پیرامون موضوع با استفاده از روش فیش برداری انجام گرفته است، همچنین مراجعه به مقاله ها، مجله ها و سایتهای اینترنتی کمک شایانی در جمع آوری مطالب کرده است و در چهار فصل تهیه گردیده است فصل اول به اوضاع سیاسی، اجتماعی، ادبی ایران و عراق، و فصل دوم به شرح حال زندگی پروین اعتصامی فصل سوم شرح حال زندگی نازك الملائكه، وفصل پایانی پیرامون موضوع اصلی (بررسی گرایشهای اجتماعی دو شاعر) می­پردازد.

هر دو شاعر از سرایندگان ادبیات شعری ارزشمندی در بیان مشکلات غم ما و حوادث جامعة انسانی و آنچه که یک زن شرقی از آن رنج می برد می باشند . و در شعرهای خود فقر، یتیمی، زن، بی عدالتی، ستم ستیزی نوعدوستی، عشق، جوانی، مهر مادری، ناپایداری جهان، مرگ، دین باوری، خداجوئی، زندگی، تقدير، نفس درونی، مرثیه، اخلاق، غربت و ... را در دیوان هایشان به بهترین شکل ممکن به تصویر کشانده اند. در نتیجه دارای اشتركات ادبی زیادی می­باشند و تفاوت آنها را می توان در طریقه بیان آنهادر شعریافت.

عنوان

فهرست مطالب

مقدمه

ضرورت انجام تحقیق

سابقه و پیشینه تحقیق

فرضیه ها

هدف تحقيق

جنبه نو آوری و جدید بودن طرح

بیان روش تحقیق

مباحث کلی پایان نامه

منابع اصلی

فصل اول

اوضاع سیاسی اجتماعی و ادبی ایران عراق

مروری بر اوضاع سیاسی و اجتماعی و ادبی ایران

اوضاع عمومی پیش از مشروطیت

الف. اوضاع حکومتی و سیاسی

ب: اوضاع اجتماعی

ج. اوضاع اقتصادی

د. اوضاع فرهنگی

اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در دوره پروین

آشفتگی ایران طی جنگ جهانی

پس از مشروطیت

نگاهی به موقعیت اجتماعی، فرهنگی و ادبی زن در نهضت مشروطه

ادبیات مشروطه

دوران پیش از مشروطیت

شعر مشروطه

شکل و فرم شعر در دوره مشروطه

الف. قصيده

ب. غزل

ج. رباعی

د. قطعه

ه. مثنوی

و:مسمط

ز:ترجیع بند

ح: مستزاد

برجسته ترین ویژگی های اشعار سیاسی- اجتماعی مشروطیت

اوضاع اجتماعی اقتصادی عراق

اوضاع اجتماعی

اوضاع اقتصادی

زن در جامعه عراقی

اوضاع ادبی

نهضت ادبی عراق

شعر عراقی در قرن نوزدهم

شعر عراق در قرن بیستم

مضامین شعری عراق در قرن بیستم

وزنهای قمر در عصر حدیث

فصل دوم

شرح حال زندگی پروین اعتصامی

دوران زندگی

شرح حال

شرح حال زندگانی و آثار پدر پروین اعتصامی

پدر پروین

ب.آثار یوسف اعتصامی

تعلیم و تربیت در عصر پروین

تربیت خانوادگی

اشاره ای به موضوع حجاب

عقیده و خصوصیات اخلاقی

بیماری پروین

پایان زندگی

ادبیات پروین

ویژگی های شعر پروین

انجمن ادبی

جایگاه پروین اعتصامی در شعر فارسی

سبک پروین

مناظره

پروین شاعری نو آور

اندیشه های پروین

تأثیر پذیر پروین از شاعران گذشته

رد ادعایی بیهوده

نگرشهای پروین

بحثی در نگره های سیاسی و اجتماعی پروین

دیدگاه پروین پیرامون هنر و هنرمند

پروین و دیگر شاعران زن ایرانی

ژاله قائم مقامی و پروین اعتصامی

الف: شباهت

ب: تفاوت

فروغ فرخز زاد و پروین

پروین و سیمین بهبهانی

پروین از نظر اهل اندیشه

ذيح الله منا

شهرام رجب زاده

مدرسی چاردهی

مريم فيروز

فصل سوم

شرح حال زندگی نازک الملائکه

شرح حال

زندگی نامه

عصر فرهنگی نازك الملائكه

خانواده

مادر نازک الملائکه

مراحل تحصیل نازک الملائکه

عوامل تأثیر گذار بر نازک الملائکه

پدر

مادر

اديات لاتینی

ادبیات انگلیسی

ادبیات امریکایی

ادبیات فرانه

نگرش های نازک الملائکه

اخلاق از نظر نازک الملائکه

دین و نازک الملائکه

مؤثرات بیگانه در شعر نازک الملائکه

مأساة الحياه و عاشقه الليل

شظاياو رماد

ادبیات نازک الملائکه

اسلوب نازک الملائکه

الف. مرحله اول

به مرحله دوم

آثار رومانتیک در شعر نازك الملائكه

حزن و اندوه

كوليرا(وبا)

ذوق نازک الملائکه به تصویر خواهرش احسان الملائكه

نازك الملائكه و بنیانگذاری شعر نو

شخصیت نازک الملائکه در اشعار و نقدهایش

عبارات و الفاظ در شعر نازك الملائكه

علاقه به شاعران

مجموعه شعرهای نازک الملائکه

شهادت در حق نازک الملائکه

فصل چهارم

بررسی گرایشهای اجتماعی در شعرهای پروین اعتصامی و نازک الملائکه

گرایش های انسانی در نزد شاعران و ادیبان

بررسی گرایشهای اجتماعی در شعرهای پروین اعتصامی و نازک الملائکه

جایگاه خانواده و تأثیر آن بر ادبیات دو شاعر

اسلوب و مضمون

تقلید و تجدید در شعر دو شاعر

تجلی عشق در اشعار پروین و نازک الملائکه

الف. عشق حقیقی در اشعار پروین

ب. عشق حقیقی در شعر نازک الملائکه

ج. عشق زنی پروین

د. عشق زمینی نازک الملائکه

جامعه در دیوان دو شاعر

قضا و قدر و اعتقاد به آن

جلوه های رمانتیم در شعر دو شاعر

زندگی و روزگار

اخلاق

دین باوری و خدا جوئی و خدا خوانی

مرگ

زن

ناپایداری جهان

مهر مادری

رثاء

ستم ستیزی

يتم نوازی

غربت

غم و اندوه

نفس انسانی

آرزوها

بی عدالتی

جوانی

نوع دوستی

اسطوره

نتیجه گیری

منابع عربی

ب: منابع فارسی

ج- مجله

د- سایت اینترنتی

مقدمه

به نظر می رسد زنان شاعر در عرصه جهان ادبیات و نقد آن چنان که شایسته آنهاست به حق خود نرسیده و جایگاهشان مشخص نیست. گویا به نظر می رسد که زنان شاعر و حتی زنان شرقی به خصوص زنان کشورهای اسلامی از دیدگاهی منفی از دید مردان بهره مند شده اند. این دید منفی از امور مختلفی که بعضی از آنها ناشی از اعتقاداتی است که صاحبانشان را به احکام دینی، سنت های اجتماعی، و عادتهای فرهنگی نسبت می دهد نشأت می گیرد. به عبارت دیگر جامعه ای که دولتمردان و رجال در چارچوبی تقلیدی آن را اداره می کنند مفادی این است که زن ضعیف است به همین خاطر جایز نیست که یک زن شاعر از حد و مرزهایی که یک مرد شاعر عبور می کند بگذرد و امکان ندارد که در بعضی از زمینه هایی داخل شود که شاعر مرد با جرأت و شجاعت در آنها وارد می شود. از این زمینه ها به خصوص می توان زمانی را اشاره کرد که موضوع پیرامون عشق، غزل، یا یک حکایت عاشقانه باشد. چرا که جامعه شرقی گمان می کند که برتری و امتیاز با مرد است وزن شاعر با شعرش فضیلت ها را می شکند. همچنان که اموری از زندگی وجود دارد که مردان در آن متمایز هستند بدون اینکه زنان دخالتی در آن داشته باشند.

زنان شاعر هر چند که تعداد آنها کم است ولی با این وجود تمامی بیابانهای دور و ترسناک را در عرصه علم و ادب پیموده اند و از مرزهای دست نایافتنی عبور کرده و دیوارهای خرافات پیرامون عدم قدرت و توانایی در این عرصه را شکسته اند و به موفقیتهای بسیاری دست یافته اند و به جایگاههایی رسیده اند که حتی بعضی از مردان ما را با احساس حسادت روبرو کرده اند و دیگران به ستایش آنها پرداخته اند و به قله هایی از بزرگواریهای رسیده اند و انواع ادبی را که ادیبان و شاعران دوره های قبلی به آن پرداخته اند را تجربه کرده اند. دست یافتن به این زمینه فنی چیزی عجیب و دست نیافتنی نیست، بلکه عجیب این است که زن با آن احساس و طبیعت عاطفی اش چگونه نتواند در این زمینه ای که نطرنا برایش مهیا شده است برتری یابد.

ضرورت انجام تحقیق

از انگیزه های انجام این تحقیق این است که انسانها با اینکه در نقاط مختلفی از این کره خاکی پراکنده هستند، اما به دلیل انگیزه ها و احساسات مشترک فطری در بیان احساسات خود و پرداختن به آن دارای اشتراکهایی هستند و زمانی که به بررسی گرایشهای بین دو شاعر می پردازد بسیار چشمگیر و جالب توجه می باشد. دو شاعر که بروز احساسات در آنها به دلیل نزدیکی و همسایگی و از لحاظ فرهنگی، دینی، اعتقادی، مذهبی، اقلیمی بسیار با هم نزدیک بوده است. نگارنده در این بحث سعی بر آن داشته است تا بر خلاف سایر محققان که به بررسی شاعران مرد می پردازند، به بررسی گرایشهای اجتماعی که بسیاری از شاعران در آن با هم مشترک می باشند، این موضوع را در بین دو شاعر زن بررسی نماید تا این مسئله را به طور عینی، با پرداختن به عمق دورنمایه های شعری دو شاعر درک نماید. این مسأله که میزان تأثیر پذیری شاعر از تمام اتفاقات و حوادث چه مقداری می باشد و چگونگی بیان این مسائل به وسیله هر دو شاعر با زبان شعر، انگیزه ای برای بررسی این موضوع بوده است.

سابقه و پیشینه تحقیق

با بحث و بررسی­های گوناگونی که پیرامون این موضوع صورت گرفته است و بررسی در سایت های اینترنتی تحقیقاتی به صورت خیلی جزئی به این موضوع در قالب مقاله پرداخته شده است. از جمله این مقالات عشق در اشعار پروین و نازك الملائكه » و « نظرة عابرة الى شعر بروین اعتصامی و نازک الملائكة» که سرآغاز شروع بررسی عمیق تر بین سایر اشتراک ها و به نحوی تطیق دو شاعر که در نهایت ایجاد پایان نامه در این راستا ش

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران