نسل جوان ایران

علوم انسانیفقه و مبانی حقوق اسلامیفقه اهل سنت

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نفقه زوجه اقارب و مملوک از نظر امامیه و حنفیه

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 107
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 90
فرمت فایل : word
حجم فایل : 654kb

قیمت فایل : 15,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 4
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

ندارد

 

فصل اول. 6

کلیات تحقیق.. 6

1-1- بیان مسئله. 7

2-1- ضرورت و اهمیت تحقیق:8

3-1 اهداف تحقيق. 9

4-1 سئوالات تحقیق:10

5-1 فرضیات تحقیق:10

6-1 روش تحقیق:11

7-1 فلسفه وجوب نفقه :11

8-1 حکمت وجوب انفاق. 12

8-1 سازماندهی تحقیق:13

9-1 تعریف مصطلاحات.. 13

1-9-1 نفقه. 13

2-9-1 مملوک.. 15

3-9-1 اقارب.. 16

فصل دوم. 17

1-2 تعریف نفقه. 18

1-1-2 مفهوم لغوي نفقه. 18

2-1-2 مفهوم اصطلاحي نفقه. 19

3-2 مبانی نظری نفقه. 20

1-3-2 ادله وجوب نفقه. 20

1-1-3-2 ادله وجوب نفقه در فقه امامیه. 20

1-1-1-3-2 مبانی قرآنی. 23

2-1-1-3-2 مبانی روایی. 27

3-1-1-3-2 سائر ادله. 29

2-1-3-2 ادله وجوب نفقه در فقه حنفیه. 33

1-2-1-3-2 مبانی قرآنی. 34

2-2-1-3-2 مبانی روایی. 35

3-2-1-3-2 سایر ادله. 35

4-2 شرایط وجوب نفقه. 35

1-4-2 شرایط وجوب نفقه زوجه در فقه امامیه. 36

1-1-4-2 شروط ايجاب عقد نفقه. 37

2-1-4-2 شروط خاص عقد نفقه. 38

2-5-2 شرایط وجوب نفقه زوجه در فقه حنفیه. 39

1-2-5-2 وجود عقد ازدواج صحيح. 39

2-2-5-2 توانايي زن براي آميزش.. 40

3-2-5-2 تمکين زن. 41

4-2-5-2 عدم ارتداد زن. 41

5-2-5-2 عدم انجام فعل موجب حرمت مصاهره توسط زن. 42

6-2 مصادیق نفقه. 42

1-6-2 مصادیق نفقه در فقه امامیه. 43

2-6-2 مصادیق نفقه در فقه حنفیه. 44

7-2- سقوط نفقه زوجه. 47

1-7-2 سقوط نفقه زوجه در فقه امامیه. 48

2-7-2 سقوط نفقه زوجه در فقه حنفیه. 50

فصل سوم55

نفقه اقارب در فقه امامیه و حنفیه. 55

1-3- تعریف نفقه اقارب.. 56

1-1-3 مفهوم لغوي اقارب.. 56

2-1-3 مفهوم اصطلاحي اقارب.. 57

2-3 مبانی نظری اقارب.. 59

1-3-3 ادله وجوب نفقه بر اقارب.. 60

1-1-3-3 ادله وجوب نفقه بر اقارب در فقه امامیه. 61

1-1-1-3-3 مبانی قرآنی. 62

2-1-1-3-3 مبانی روایی. 62

3-1-1-3-3 سائر ادله. 65

2-1-3-3 ادله وجوب نفقه بر اقارب در فقه حنفیه. 65

1-2-1-3-3 مبانی قرآنی. 66

2-2-1-3-3 مبانی روایی. 68

3-2-1-3-3 سائر ادله. 68

4-3 شرایط وجوب انفاق بر اقارب.. 68

1-4-3 شرایط وجوب انفاق بر اقارب در فقه امامیه. 70

2-5-3 شرایط وجوب انفاق بر اقارب در فقه حنفیه. 72

1-6-3 مصادیق انفاق بر اقارب در فقه امامیه. 76

7-3 سقوط وجوب انفاق بر اقارب.. 76

1-7-3 سقوط وجوب انفاق بر اقارب در فقه امامیه. 76

فصل چهارم. 78

نفقه مملوک در فقه امامیه و حنفیه. 78

امروزه با توجه به تغییر و تحولاتی که در نهادها و روابط اجتماعی و همچنین نقش و جایگاهی که زن در این عرصه ایفا می کند موضوع نفقه به عنوان یک موضوع مهم و خطیر در جامعه امروزی نقش به سزایی دارد. تبین موضوع نفقه در نظام فقهی اسلامی به خوبی می تواند الهام بخش نگاه ویژه اسلام بر جایگاه زن در نهاد خانواده و جامعه و روابط اجتماعی باشد. توضیح فلسفه نفقه در بستر فقهی حقوق اسلامی بخصوص مقایسه تفکر امامیه با حنفیه می تواند جنبه های انسانی،اقتصادی عدالت دوستی ،مالکیت، کرامت و حمایت از زن را به خوبی روشن نمود.

به طور کلی یکی از مهم ترین مسایل حوزه خانواده، مسأله نفقه و تأمین مالی زوجه و خویشان می باشد که در فقه اسلامی و نظام های حقوقی جوامع، همواره مورد توجه بوده است. نفقه به معنای تأمین هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و سایر نیازمندی های متداول برای زندگی کسانی است که از راه زوجیت، قرابت یا ملکیت با انسان منتسب هستند. دلایل فقهی نفقه، شامل قرآن، سنت، اجماع و عقل می باشد.

حق نفقه زوجه از جمله حقوقی است که قرآن به دليل اهميت ويژه ای که برای زن قائل است، آن را مانند ساير احکام کلی و مسائل اساسی و اعتقادی اسلام در زمره نصوصی قرار داده است که از زبان وحی مطرح می شود. صراحت اين آيات به حدی است که مذاهب گوناگون اسلام در مسائل متعددی بحث و اختلاف نظر دارند، امّا در حق نفقه و بسياری از مصاديق آن دچار اختلاف نشده اند. مؤيد آيات، نيز روايات صريحی است که مصاديق نفقه را ذکر می کنند و فقها در اين موارد دارای اتفاق نظرند. تنها اختلاف نظر فقها به اقتضای شرايط در زمان های مختلف است که زن بدان ها نيازمند است و به صراحت در روايات مذکور نيست. وجه تمايز ديدگاه اهل تسنن با فقهای شيعی مبتنی بر نگرش خاصی است که به زن و جايگاه او دارند. فقهای اهل سنت نسبت به حق مالی و مصاديق واجب النفقه اکتفا به موارد ذکر شده در روايات می نمايد و درصدد تبيين ملاکات در روايات نمی باشند. اما فقهای شيعه غالباً حقوق مالی و تأمين نيازهای زن را متناسب با شرايط خاص او را بيان می دارند، البته بايد توجه داشت که رابطه زوجين محدود به حقوق و تکاليف مادی نيست و بسياری از حقوق و تکاليف جنبه روحانی و معنوی دارد و از آنها به عنوان حقوق معنوی زوجين تعبير می شود و مانند حقوق و تکاليف مادی لازم الاجرا است.

حقوق و تکاليف زوجين در خانواده عيناً شبيه هم نيست و اسلام بار مسؤوليتی متفاوت بر دوش هر يک از زوجين گذاشته است، اما اين تفاوت به معنی تبعيض يا برتری جنس مخالف نيست و با توجه به تفاوتهای روحی و جسمی و عاطفی زن و مرد تدوين شده است که عمل به آنها موجب امنيت و آرامش زن و مرد و در نتيجه استحکام نظام خانواده می شود.این پژوهش تلاش دارد با مقایسه نفقه زوجه اقارب و مملوک از نظر امامیه و حنفیه به تبیین جنبه های تفکری این دو مکتب فکری بپردازد.

2-1- ضرورت و اهمیت تحقیق:

امروزه نظریه های حقوقی فمنیستی مدعی است که فلسفه حقوق سنتی آشکارا جایگاه زنان را نادیده گرفته است و نابرابری ها در حقوق خصوصی و جزا، حقوق زنان را تحقیر و تضییع کرده است.ادعای نارضایتی از بی عدالتی هایی که علیه زن صورت می گیرد، و به مباحث مشاجره آمیزی تبدیل شده و چه بسا به جنبش های اجتماعی تبدیل گشته است.حقوق اسلامی می تواندآنچه را که آنها با عنوان حمایت از زن ها ادعا می کنند، به چالش بکشد. بنابراین لازم است که با عناصر و مولفه های گوناگونی که در حقوق خانواده و نظام فقهی اسلامی مطرح شده به خوبی تبیین شود تا از حقوق زن به خوبی در این مسیر دفاع شود به ویژه آن که ادعا شده که نفقه نشانه بردگی و مملوکیت زن از سوی مرد است علاوه بر این از آنجا که جامعه از خانواده و افراد موجود در آن ، تشکیل میشود.پس سعادت و کمال جامعه در گرو سعادت خانواده ها می باشد، آشنا و آگاه شدن خانواده ها از موضوعات و مباحثی که مربوط به نهاد خانواده می باشد تداوم و سعادت خانواده را به همراه دارد. و از آنجا که پا برجا ماندن و تداوم خانواده ها حائز اهمیت می باشد این موضوع (نفقه ) ضرورت بررسی و آشنایی با آن در خانواده ها بیشتر احساس می شود ، و ضرورت دارد که امروزه خانواده ها با این مسئله و البته دیگر مسائل فقهی و حقوقی خانواده آشنا شوند تا بتوانند خانواده هایی سالم و به دور از جنجال داشته باشند.آنچه که اهمیت بحث را مضاعف می کند تغییر شیوه و سبک زندگی در دنیای مدرن و پیدایش هزینه های جدید است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران