نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق بین الملل

دانلود پایان نامه نقش شرکت های فراملی در شکل گیری حقوق تجارت بین الملل

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 69
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 107
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 741kb

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 5
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

امروزه اهمیت وجود شرکت­های فراملی بر کسی پوشیده نیست. این شرکت­ها از چنان قدرت اقتصادی­ای برخوردارند که قادرند بر معادلات جهانی تأثیرات شگرفی بگذارند. حجم مبادلاتی که توسط آنها در عرصه تجارت بین الملل ثبت می­شود گاهی از حجم تولید ناخالص کشورها نیز فراتر می­رود. علاوه بر آن قدرت اقتصادی این شرکت­ها چنان بزرگ است که در بسیاری موارد تجارت - های عظیم و انتقال به روزترین و مهم ترین تکنولوژی ها از سوی دولت ها به شرکت های فراملی واگذار می شود. در اهمیت آنها گفته می شود که گاه حجم مبادلات سالیانه این شرکت ها به تنهایی از حجم فعالیت اقتصادی برخی کشورها فراتر می­رود و این خود گواه روشنی بر نقش پررنگ آنها در اقتصاد جهانی است در پی چنین نقش گسترده ای برای شرکت های فراملی، شاهد تأثیرات مهم آنها در حقوق بین الملل سرمایه گذاری هستیم. در این مسیر گاه با کشورهایی مواجه می شویم که به دلایل مختلف از جمله مسائل اقتصادی یا مالی و یا عدم دسترسی به تکنولوژی و فناوری یا ناتوانی در بکارگیری آن یا به دلایل متفاوت دیگر، نیازمند استفاده از این دانش فنی و قدرت بزرگ شرکت­های فراملی هستند

فنی و قدرت بزرگ شرکت­های فراملی هستند.

این شرکت ها برای پیشبرد اهداف خود، سبب تحميل شروط و مقرراتی به کشورها در عرصه حقوق تجارت بین الملل می شوند تا بدین طریق بتوانند حداکثر حمایت طرف دیگر را برای خود مهیا سازند. در این میان، کشورهای نیازمند تکنولوژی، کمتر توان مقابله با این قاعده مند سازی و پیشبرد اهداف خود را خواهند داشت از آنجایی که حتی هنوز هم ماهیت حقوقی این شرکت ها به طور قطع و یقین مشخص نیست، در این عرصه حتی در پایه ای ترین مسائل آن مانند تعریف و تعیین حدود فعالیت شان، میان دکترین حقوقی دچار تضارب آراء هستیم، به حدی که نمی توان نظریه کلی یا واحدی ارائه نمود و تفکیک روشنی میان اسامی مختلف آن ارائه داد. بدین ترتیب یکی از مهم ترین مسائلی که در ارتباط با این شرکت ها لازم است مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا في الواقع تفاوت روشنی میان این شرکت ها وجود دارد یا از باب اشتراک لفظی با مفهومی واحد در قالب الفاظ متعدد روبرو هستیم؟ همچنین در باب شرکت های فراملی چه نظریاتی مطرح می شود و در عرصه تجارت بین الملل چه جایگاهی برای آنها قائل هستیم؟ مسئله دوم و مهمتر آن است که بدانیم تأثیرات شرکت های فراملی تا چه حد و به چه میزان است، بدین علت که نا ابعاد حقوني مثلهای به روشنی تین نشود، نمی توان ملاک عمل درستی در دست داشت و در مواقع مناسب عکس العمل مناسبی نشان داد. این مسئله که گاه منافع ملی را تحت شعاع قرار می دهد جزو موضوعات بسیار مهمی است که از دید حقوقدانان مغفول مانده و زمینه های حقوقی آن به درستی مورد ئین قرار نگرفته است این شرکت ها در موارد بسیاری در برابر حاکمیت دولت ها قرار دارند به نحوی که حتی این حاکمیت را مخاطره می اندازند.

مقدمه

بیان مسئله

هدفهای تحقیق

سوالات و فرضیه های تحقیق

چهارچوب نظری تحقیق

روش تحقیق

فصل اول: تعریف و شناخت و وضع حقوقی شرکت های فراملی در حقوق تجارت بین الملل

بخش دوم: جایگاه شرکتهای فراملیبخش دوم: جایگاه شرکت های فراملی در حقوق تجارت بین الملل

بخش سوم: شخصیت حقوقی شرکت های فراملی

نظریه کلاسیک

مفهوم شخصیت حقوقی

اقسام شخصیت حقوقی

دیگاه نوین

بخش چهارم: تابعیت شرکت های فراملی

اهمیت و آثار تابعیت اشخاص حقوقی

اصول پذیرفته شده در مورد تابعیت اشخاص حقوقی

اصل لزوم تابعیت اشخاص حقوقی

اصل وحدت تابعیت

اصل تغییر پذیری تابعیت اشخاص حقوقی

بخش پنجم: تابعان حقوق بین الملل

کثرت در حقوق بین الملل

تاثیر نظام های خود بسنده

فصل دوم: شرکت های فراملی و قواعد تجاری بین المللی

بخش اول: نقش شرکت های فراملی در ایجاد رویه های تجاری lex mercatoria

ادبیات موضوع

بین الملل

تجارت

حقوق بازرگانی فراملی

منابع حقوق بازرگانی بین المللی

علل پیدایش عرف و عادات تجاری

بخش دوم: نقش شرکت های فراملی در شکل گیری موافقت نامه های بین المللی

قراردادهای نفتی

قراردادهای سرمایه گذاری

عهدنامه های مودت

بخش سوم: نقش شرکت های فراملی در ساز و کارهای پولی و مالی

بخش چهارم: اشخاص خصوصی واضعین قواعد حمل و نقل و مالی

اتحادیه ای شدن کلی حمل و نقل هوایی؛ یاتا (موسسه حمل و نقل هوایی بین اللملی)

قراردادهای چند جانبه بین خطوط

کنفرانس های دریایی

بخش پنجم: یکسان سازی قوانین

کدهای رفتاری

اینکوترم ها

خسارت آلودگی های ناشی از مواد نفتی توسط اشخاص خصوصی

بخش ششم:قانون حاکم

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع خارجی

سایت ها

لذا به نظر می رسد این بررسی حقوقی به جهت میزان اهمیتی که از شرکت های فراملی در دنیای کنونی توضیح داده شد امری ضروری است، گرچه تا به حال از ابعاد متفاوتی به این موضوع پرداخته شده و کتب و مقالات متعددی در این باره به رشته تحریر در آمده است، اما این بار در این پایان نامه از زاویه نوینی به آن پرداخته خواهد شد و این مسئله مورد بررسی و تدقیق قرار خواهد گرفت که آیا شرکت های فراملی در شکل گیری حقوق تجارت بین الملل منشاء اثر بوده اند یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است این آثار شامل چه مواردی می شود. به جهت گستردگی موضوع، در این پایان نامه تمامی این ابعاد پوشش داده شده اند هر چند که به نظر نگارنده، این ابعاد به اندازه ای دارای گستردگی و اهمیت اند که هر یک زمینه یک تحقیق جداگانه خواهند بود. بیان مسئله زمانی که شرکت متصف به وصف ملی باشد، یک شرکت داخلی است، اما زمانی که متصف به وصف بين المللی می شود، پای شرکت هایی که فعالیت بین المللی دارند، به میان می آید، از جمله این شرکت ها، شرکت های فراملی است. شرکت های فراملی شرکت هایی هستند که تولید و فعالیت۔ های مربوط به آنها در بیش از یک کشور سازماندهی و کنترل می شود. عملیات تجاری و اقتصادی آنها به حدی در جهان گسترش یافته است که دیگر نمی توان آن مؤسه را به کشور خاصی نسبت داد. به عبارت دیگر مؤسه ای است جهان وطن عوامل تولید به طور نابرابر روی کره ی زمین توزیع شده اند و کشورها به لحاظ منابع طبیعی و معدنی، موهبت های الهی، آب و هوا، اقلیم و منابع مادی انسانی، توانایی های فناوری، تکنولوژیکی با یکدیگر متفاوت اند و اینجاست که نظریه برتری نیی دیوید ریکاردو و به دنبال آن نقش شرکت های فراملی مطرح می شود. این نظریه بیان می کنند که تفاوت نیی در هزینه های تولد انگیزه ایجاد تجارت بین - الملل است. طبق این نظریه سرمایه گذاری در تولید مازاد بر مصرف داخلی کالاهایی که یک کشور در آن از کارایی و مزیت نیی برخوردار است و مبادله آن با کالاهای دیگری که در دیگر کشورها تولید می شوند و آن کشورها در تولید آنها دارای مزیت نیی هستند، باعث افزایش تولید در سطح جهانی، کاهش هزینه ها و در نتیجه به مصرف و رفاه بیشتر منجر خواهد شد؛ بسیاری از کشورها در گذشته به شرکت های فراملی به عنوان بخشی از مشکل توسعه می نگریستند، در حالی که امروز به آنها به عنوان راه حل می نگرند. صاحب نظران، توسعه اقتصادی حال حاضر جهان را به دلیل منابع مالی، توان تکنولوژیکی و انحصار فنی- ناشی از فعالیت این شرکت ها می دانند. پیدایش و گسترش شرکت های فراملی از مناقشه انگیز ترین پدیده های توسعه اقتصادی جهانی در قرن حاضر تلقی گردیده است بدین علت که از یک طرف نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می کند و برای اطلاعات بیشتر رک شیروی، حقوق تجارت بین الملل، ۱۳۹۲، ص۱۹۸این نقش غیرقابل انکار است و از طرف دیگر نه تنها در مورد ماهیت آنها نمی توان به یک اتفاق نظر رسید، بلکه ابعاد حقوقی آنها هنوز پس از گذشت سالیان، به روشنی قابل تن نیست. اما حقیقت آن است که اطلاعات ما در مورد عملکرد این شرکت ها و آثار آن محدود است و تا به حال تحقیق جامعی در مورد تمامی ابعاد فعالیت این شرکت ها صورت نگرفته است. حقوق حاکم بر فعالیت شرکت های فراملی را در دو بعد می توان بررسی کرد: اول از بعد مقررات حقوق بین الملل و دوم مقررات حقوق داخلی در بعد بین المللی این مقررات در رابطهی میان دو نظام حقوقی شکل خواهند گرفت: اول نظام حقوق بین الملل عام و دوم نظام حقوق تجارت بین - الملل. در این پایان نامه، در حوزه نظام دوم این سؤال مطرح می شود که آیا شرکت های فراملی در حقوق تجارت بین الملل به قانون گذاری پرداخته اند یا خیر؟ و اگر پرداخته اند از چه حوزه هایی میتوان نام برد؟

هدف های تحقیق

هدف از نوشتن این پایان نامه ارائه یک چارچوب نظری در مورد : معرفی شرکت های فراملی بررسی ابعاد مختلف عملکرد آنهاء اثرگذاری و نقش آنها در حقوق تجارت بین الملل می باشد. اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن برخی صاحب نظران معتقدند در اقتصاد کتونی جهان، نمی توان با بسنده کردن به سیاست درهای بسته از ورود شرکت های فراملی جلوگیری کرد، بلکه باید با شناخت دقیق عملکرد آنها و حقوق حاکم بر آنها، در جهت حفظ منافع ملی حرکت کرد. این نوع شرکت ها وجود دارند و نقش غیرقابل انکاری در شکل گیری حقوق بین الملل تجاری بازی می کنند. شرکت های فراملی به عنوان قدرتمند ترین عامل بین المللی کردن جوامع انسانی شناخته شده اند (893 ,1994 ,Johns).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران