نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

دانلود پایان نامه اتانازی از منظر حقوق بشر و مقایسه موردی آن در حقوق ایران و هلند

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 71
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 180
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : 8/699KB

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 5
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

.چکیده

.سابقه انجام اتانازی قدمت فراوانی دارد و به یونان و روم باستان می­رسد، اما اتانازی از مسائل نو دنیای م.عاصر است، چرا که در دنیای معاصر که حقوق بشر قرار است منشا همه تصمیمات و اقدامات بشری قرار گی.رد، اتانازی در ارتباط با حق حیات و تعارض آن با اصل آزادی و خودمختاری فردی به مساله بسیار پچی.ده ای تبدیل شده است.

ان بر تقدس و برتری حق حیات و مطلق نبودن خود مختاری انسان و به امکان سوء استفاده و تخریب نقش پزشک پای می فشارند و اتانازی را قتل نفس قلمداد می کنند. موافقان با رد تقدس حیات و بر اساس اصل اراده و انتخاب آزاد انسان و مطرح نمودن تفاوت انسان با شخص و تکیه بر حرمت حیات انسانی در مقابل حیات به طور مطلق و توسل به حق آزادی عقیده، منع شکنجه، حق بر تمامیت جسمانی و حتی رد درمان، اتانازی را تایید می نمایند.

جایگاه حق حیات و اصل آزادی و کرامت انسانی در اسناد حقوق بشر، مورد استناد هر دو گروه است. بررسی اتانازی در کشور هلند و ایران که اولی بعنوان اولین کشوری که اتانازی را به رسمیت شناخته است و در دومی که هیچ کدام از انواع اتانازی در آن پذیرفته نیست، موضوع این پایان نامه است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که نظر به عدم طرح اتانازی در نظام حقوقی ایران و مبنای فقهی نظام حقوقی این کشور، اتانازی از منظر قتل و خودکشی در فقه و قانون ایران بررسی شده است.

در بررسی اتانازی نیز با توجه به آنکه تا پیش از ژانویه ۲۰۰۱ مرتکبین برخی از انواع اتانازی طبق شرایط خاصی و مقلایی با رویه قضایی دادگاه­های هلند مجازات نمی شدند و در سال ۲۰۰۱ انجام اتانازی شکل قانونی به خود می گیرد، مورد توجه قرار گرفته است. ضمن آنکه رعایت شرایط ویژه در مراحل تصمیم گیری، قبل و بعد اتانازی به منظور جلوگیری از سوء استفاده و کنترل مناسب نیز مبنای اجرای این قانون می باشد؛ که بر همین اساس مکانیزم نظارتی ویژه ای به نام کمیته تحقیق و بررسی به منفلور نظارت جدی و دقیق در موارد اتانازی در قانون پیش بینی گردیده است.

قانونی شدن اتانازی در هلند همراه با مخالفت های گسترده ای در سراسر جهان بود، اما با این وجود مراجع بین المللی و منطقه ای حقوق بشر به تدریج از اتخاذ یک موضع سختگیرانه در خصوص انجام اتانازی دست برداشته و در نظرات خود به جنبه های مثبت آن نیز اشاره می کنند.

طرح مسأله

برخی بیماران دچار دردهای مزمن و حاد هستند و بیمارانی هستند که دردهای شدید و غیر قابل تحملی دارند و امیدی به بهبود آنها نیست و برخی دچار اختلال حواس شده­اند و بیماری آثار نامطلوبی بر کیفیت زندگی آنها ایجاد کرده، برخی از آنها قادر به انجام کارهای روزانه و اولیه خود نیستند و برای انجام امور روزمره تا لحظه مرگ نیازمند و وابسته به فرد دیگری هستند. این بیماران احساس می کنند که این بیماری باعث از دست رفتن استقلال آنها خواهد شد و همواره باید تحت مراقبت قرار گیرند. برخی نیز تصور می کنند که ارزشهای شخصیتی و مقام اجتماعی خود را از دست خواهند داد و به خوبی می دانند که در آینده نزدیکی خواهند مرد و تمایل دارند که کنترل کاملی بر این مراحل داشته باشند، بسیاری از بیماران که توانایی این کار را ندارند نیازمند کمک پزشکان هستند.

از سوی دیگر در حالی که امیدی به بهبود این بیماران وجود ندارد، هزینه های نگهداری آنان دلیل مضاعفی می گردد تا بیماران خود را سربار خانواده و جامعه بدانند و اطرافیان نیز که شاهد رنج زايد الو میں بیمار هستند راضی به آرامش بیمار حتی به قیمت از دست دادن او می شوند؛ همه اینها سبب می شود که بیمار نه تنها رغبتی به ادامه زندگی نداشته باشد، بلکه مرگ برایش آرزویی گردد که پیوسته انتظار رسیدن به آن را می کشد. در اینجاست که مسئله اتانازی مطرح می گردد، بدین معنی که بیمار با خود به حیات خویش پایان می دهد یا از پزشک خویش و یا حتی از اطرافیان خود درخواست می نماید که به زندگی او پایان دهند.

بسیاری از افرادی که به مرگ داوطلبانه فکر می کنند تنها نگران درد غیرقابل تحمل یا ترس از مراحل آخر زندگی نیستند. آنان به عزت نفسی می اندیشند که در تمام طول حیات با آنان بوده است و می خواهند تا آخرین دم آن را حفظ کنند. مداخله ابزارهای پیشرفته برای ادامه حیات گرچه دلگرم کننده و امیدبخش است، گاه باعث ادامه زندگی می شود که با از دست دادن توان فیزیکی و هوش و آگاهی بیمار غیر انسانی است، برای این سوال که چه موقع افراد به این مرحله می رسند، هیچ پاسخ روشنی وجود ندارد، مخالفین مرگ داوطلبانه گروه­های مختلفی هستند. برخی از آنها اعتقاد به بررسی بیشتر شرایط قانونی کردن اتانازی دارند و اصل مساله را به نوعی قبول کرده اند. برخی دیگر که بیشتر دولت های مذهبی از این دسته هستند طرح مساله را از نظر مذهبی و اخلاقی غیرقابل قبول می دانند.

مخالفان اتانازی معتقدند هرگاه اتانازی قانونی شود، پتانسیلی برای سوء استفاده در دست مراقبان سلامت خواهد بود. مخالفان اتانازی بر این باورند که بدون زندگی و حیات، هیچ ارزشی با خوبی وجود ندارد (یعنی نمی تواند وجود داشته باشد) و حيات شرط لازم برای تحقق دیگر ارزش هاست.

 

چکیده................................................................................................................................... 1

طرح مسئله............................................................................................................................ 2

فصل اول- مفاهیم و مبانی اتانازی

بخش اول- مفاهیم

مقدمه.................................................................................................................................... 6

1-1- اتانازی در لغت............................................................................................................ 7

1-2- مفهوم اتانازی............................................................................................................... 7

1-3- تعریف انجمن جهانی پزشکی از اتانازی......................................................................... 7

1-4- تعریف انجمن پزشکی آمریکا........................................................................................ 8

1-5- انواع اتانازی................................................................................................................. 8

الف) اتانازی دواطلبانه، غیرداوطلبانه، اجباری............................................................................ 8

ب) اتانازی فعال و غیرفعال.................................................................................................... 9

ج) اتانازی مستقیم و غیرمستقیم............................................................................................... 10

د) تقسیمات اتانازی برگن...................................................................................................... 10

1. اتانازی فعال داوطلبانه........................................................................................................ 10

2. اتانازی فعال غیرداوطلبانه.................................................................................................... 10

3. اتانازی فعال اجباری........................................................................................................... 11

4. اتانازی غیرفعال................................................................................................................. 12

5. اتانازی غیرفعال دواطلبانه.................................................................................................... 12

6. اتانازی غیرمستقیم.............................................................................................................. 12

7. خودکشی با همکاری پزشک............................................................................................... 12

ه) اتانازی اضطراری............................................................................................................... 12

بخش دوم- مبانی اتانازی

2-1- کرامت......................................................................................................................... 13

2-2- حق............................................................................................................................. 14

الف) مفهوم حق..................................................................................................................... 14

1-حق- مطالبه....................................................................................................................... 14

2- حق- آزادی و یا حق- امتیاز.............................................................................................. 14

3- حق- مصونیت.................................................................................................................. 14

ب) ماهیت حق...................................................................................................................... 15

1. نظریه اعمال اراده و یا انتخاب............................................................................................. 15

2. نظریه سود و منفعت........................................................................................................... 15

2-3- انسان........................................................................................................................... 15

2-4- اصول و حقهای بشری.................................................................................................. 17

1- اصل آزادی...................................................................................................................... 18

2- اصل برابری .................................................................................................................... 19

3- حق حیات........................................................................................................................ 20

بخش سوم- اتانازی و اخلاق

گفتار اول- نظریات اخلاق هنجاری......................................................................................... 25

1- خودگرایی اخلاقی............................................................................................................ 25

2- پیامدگرایی....................................................................................................................... 25

3- حق مداری....................................................................................................................... 25

گفتار دوم- دیدگاه های فلاسفه............................................................................................... 28

2- اتانازی در اخلاق کانتی..................................................................................................... 28

2-1- اخلاق کانتی و اتانازی غیر داوطلبانه............................................................................... 29

2-2- اخلاق کانتی و اتانازی اضطراری ................................................................................... 30

1-3- اخلاق کانتی و اتانازی داوطلبانه..................................................................................... 30

3- اتانازی از منظر جیمز راشلز............................................................................................... 31

5- اتانازی از دیدگاه راس....................................................................................................... 36

فصل دوم- تاریخچه و سیر تحولی اتانازی

بخش اول- تاریخچه

1- اتانازی............................................................................................................................. 40

2- خودکشی......................................................................................................................... 43

بخش دوم- اتانازی از دیگاه ادیان

1. بودا.................................................................................................................................. 46

2. ادیان آسیایی...................................................................................................................... 46

3. یهودیت............................................................................................................................ 47

4. مسیحیت........................................................................................................................... 47

5. اسلام................................................................................................................................ 48

بخش سوم- دیگاه موافقان و مخالفان اتانازی

1. تقدیس حیات یا حیات...................................................................................................... 51

2. استقلال فردی و خود مختاری............................................................................................. 52

3. امکان سوء استفاده.............................................................................................................. 53

4. ضرورت یا عدم ضرورت قانونی کردن اتانازی..................................................................... 55

5. ارزش برابر برای همه زندگی ها.......................................................................................... 56

6. تصمیم گیری صحیح- حق یا وظیفه مردن............................................................................ 56

7. آیا درد و رنج زیاد دلیل اتانازی است؟................................................................................ 58

8. نقش و و ظیفه پزشک در مقابل بیمار و جامعه...................................................................... 59

9. آسیب به اطرافیان بیمار....................................................................................................... 61

فصل سوم- اتانازی و حقوق بشر

بخش اول- اتانازی و حقوق بشر

گفتار اول- حق حیات............................................................................................................ 63

الف- حق حیات در اسناد بین المللی....................................................................................... 63

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948......................................................................................... 63

2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966..................................................................... 63

3- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوساید) 1948......................................... 65

4- کنوانسیون پناهندگان ژنو1951............................................................................................ 66

ب- حق حیات در اسناد منطقه ای........................................................................................... 67

1- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر1953.................................................................................... 67

2- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب.............................................................................. 68

3- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981........................................................................... 69

4-اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره)1990....................................................................... 70
گفتار دوم- کرامت انسانی....................................................................................................... 71

1- منشور ملل متحد 1945...................................................................................................... 71

2- اعلامیه جهانی حقوق بشر.................................................................................................. 72

3- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.............................................................................. 72

4- کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی............................................. 73

5- کنوانسیون آمیریکایی حقوق بشر......................................................................................... 73

6- اعلامیه اسلامی حقوق بشر................................................................................................. 73

گفتار سوم- اصل آزادی.......................................................................................................... 74

1- منشور ملل متحد............................................................................................................... 74

2- اعلامیه جهانی حقوق بشر.................................................................................................. 74

3- کنوانسیون اروپایی............................................................................................................. 74

گفتار چهارم- حق تعیین سرنوشت

1- منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر...................................................................... 75

میثاق بین المللیی حقوق مدنی وسیاسی.................................................................................... 76

اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشروین 1993........................................................................... 77

بخش دوم- حقوق بشر در اسناد اخلاق زیستی........................................................................ 77

فصل چهارم- اتانازی در ایران

گفتار اول- اتانازی از منظر خودکشی در فقه............................................................................. 97

گفتار دوم- اتانازی از منظر قتل در فقه..................................................................................... 106

گفتار سوم- نظرات فقهای معاصر در باب اتانازی..................................................................... 113

فصل پنجم- اتانازی در هلند

بخش اول- رویه قضایی هلند در خصوص اتانازی (قبل از تصویب قانون)................................. 126

بخش دوم- قانون اتانازی هلند................................................................................................ 132

بخش سوم- قانون اتانازی هلند و شورای اروپا......................................................................... 141

بخش چهارم- آمار و گزارش.................................................................................................. 149

نتیجه گیری............................................................................................................................ 157

فهرست منابع......................................................................................................................... 162

مقدمه

مرگ یک حقیقت است و هر انسانی آن را تجربه می­کند. مرگ در ادیان و فرهنگ های مختلف دارای ابعاد و اهميت متفاوتی است. در ادیان الهی مرگ مرحله جدیدی از زندگی و یا زندگی دوباره است. در دین اسلام مرگ خاتمه زندگی در این دنیا است و بعد از مرگ زندگی در دنیای دیگر آغاز می­شود. در دین بودا مرگ تنها پایان زندگی در این جسم است و بعد از مرگ فرد در جسم دیگری دوباره به این دنیا باز می گردد، اما این سوال مطرح است که مرگ تا چه حد دارای اهمیت است؟ آیا می توان هم چون حق حیات حقی هم به عنوان حق مرگ با حق پایان بخشیدن به زندگی در نظر گرفت؟

این در حالی است که گاهی افراد دچار بیماری ها یا ضایعاتی می شوند که قابل درمان نیستند. در برخی بیماران این دوره ی زمانی مالامال از درد و رنج و عوارض غیر قابل تحمل برای خود بیمار و نزدیکان او است. بسیاری از بیماران عزت نفس و استقلال خود را در معرض نابودی می بینند

اطرافیان نیز که شاهد رنج زایدالوصف بیمار هستند راضی به آرامش بیمار حتی به قیمت از دست دادن او می شوند. همه اینها سبب می شود که بیمار نه تنها رغبتی به ادامه زندگی نداشته باشد. بلکه مرگ برایش آرزویی گردد که پیوسته انتظار رسیدن به آن را می کشد. در این مرحله بسیاری از بیماران به زندگی خود خاتمه می دهند، اما بیمارانی هم هستند که به دلیل شرایط جسمی که دارند توانایی پایان دادن به زندگی خود را ندارند و نیازمند کمک دیگران هستند. آنها از اطرافیان خود و با پرشکان می خواهند که به زندگی آنها خاتمه دهند یا مرگ آنها را تسریع نمایند.

در اینجاست که مسأله اتانازی به مفهوم کمک دلسوزانه به تسریع مرگ و پایان دادن به زندگی بیمار ممطرح می گردد، شاید یک راه حل برای مشکلات این بیماران کمک گرفتن از اتانازی باشد.

اتانازی موضوع جنجالی مورد بحث در بسیاری از کشورهای جهان در طی دهه های اخیر بوده است و جنبه های مختلف حقوقی، اخلاقی، پزشکی و اجتماعی آن هنوز هم موضوع تحقیق و مجادله است. این مسأله مانند بسیاری از مسائل مطروحه در دنیای جدید موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام دلایلی برای نظر خود دارند. برای بررسی اتانازی از منظر حقوق بشر ابتدا باید با معنای دقیق اتانازی و انواع آن آشنا شویم. همچنین باید مفاهیمی چون کرامت ذاتی، حق و ماهیت انسان را بهخوبی بررسی نموده و تعریف نماییم تا بتوانیم حقوقی چون حق حیات، آزادی و ... را در مساله اتانازی مورد بررسی قرار دهیم.

در بخش اول ابتدا تعریف جامعی از اتانازی ارائه داده و سپس انواع اتانازی را بر اساس نوع عمل، اراده بیمار و ... بررسی نموده و تقسیم بندیهای مختلف آن را ذکر می نماییم. در بخش دوم مبانی نظری اتانازی را مورد بحث قرار داده و تعریف کرامت انسانی، حق و ماهیت انسان را از منظر حقوق بشر مورد توجه قرار می دهیم.

بخش اول - مفاهیم

۱- ۱ اتانازی در لغت

مرگ آسان و آرام، تسهیل چنین مرگی در خصوص بیماران درمان ناپذیر، که البته دچار دردهای فراوان هستند.

ریشه واژه اتانازی از اصطلاح یونانی "eu" به معنای خوب و راحت و "Thanatous" به معنای مرگ است که به صورت تحت الفظی مرگ خوبه یا «مرگ راحت»، تعریف می شود؟

در زبان فارسی اتانازی به گونه های مختلفی ترجمه شده است از جمله به مرگی»، قبل از روی شفقت، فنقل از روی ترحم، قتل ترحم آمیز، مرگ شیرین، مرگ سپید و غیره.

۲ – ۱ مفهوم اتانازی

اتانازی اصطلاحا به همکاری آگاهانه و عمدی در پایان بخشیدن به زندگی شخص بیمار اطلاق می شود. به عبارت دیگر اتانازی پایان دادن ارادی به حیات بیمار غیر قابل درمان، توسط پزشک یا اعضای گروه درمانی است برای رهایی از درد و رنج فراوان بیمار که بنابر خواست و رضایت بیمار یا نزدیکان او صورت می پذیرد.

1-3- تعریف انجمن جهانی پزشکی از اتانازی

انجمن جهانی پزشکی در بیانیه سال ۲۰۰۵ اتانازی را چنین تعریف می کند:« اتانازی اجرای آگاهانه و عمدی عملی است که به طور آشکار قصد خاتمه دادن به زندگی فرد دیگری را به درخواست وی و یا نزدیکان وی دارد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران