نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی عمومی

دانلود پایان نامه رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب در دانشجويان

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۶ بهمن ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 66
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 102
فرمت فایل : word
حجم فایل : 378kb

قیمت فایل : 17,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 4
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

رويكرد شناختي و رواني شناسي امروزه مورد توجه بسيار قرار گرفته است وبيشتر از هر رويكرد ديگري مورد تجربه واقع مي شود (اي وي، اي وي و مورگان 1993،ص258)

رويكرد شناختي معتقد است كه ريشه رفتارهاي انسان در نوع تفكر و نگرش وطرز تلقي هاي اوست برنز، 1367، ص 17) مي گويد:

‌«نخستين اصل شناخت گرايي است كه حال اسنان نتيجه شناخت ها و تفكرات اوست.» با استفاده از تئوري ABC درمان شناختي- رفتاري پيشرفت بسيار زيادي از دهه 1970 تاكنون داشته است و اكنون يكي از راجترين اشكال درمان روان شناختي است (اليس، 1991،ص2) عبارت زير نيز توضيحي از اين توسط اليس است. «در سالهاي اخير روان درمانيهائي كه گرايش شناختي دارند. نه فقط به دليل پژوهش هايي كه اثر بخشي آن را تأئيد كرده اند، بلكه به دليل شهرت عامي كه يافته اند، موفقيت زيادي داشته اند و سهولت گرايش شناختي در درمان مستقيم باعث شده است كه اين شيوه نسبت به ساير شيوه ها مطبوعتر و كمتر تهديد كننده باشد. (اليس، 1989، ص3)

صدها مطالعه در تحقيقي كنترل شده نشان داده اند كه RET و CBT مقايسه با ساير روش هاي روان درماني به طور معني دارتري به مراجعان كمك كرده اند تا كمتر پريشان باشند.

 

«فهرست عنوان»

فصل اول:

شماره صفحه

مقدمه

2

بيان مسئله

5

سوال تحقيق

7

ضرورت تحقيق

7

اهداف پژوهش

8

فرضيه

8

تعريف عملياتي واژه ها

8

واژه ها

 

فصل دوم

 

زمينه مسئله

11

تعريف روان درماني

15

اهداف روان درماني

17

درجات رواني درماني

18

روش هاي روان درماني

20

بيماري رواني از نظر فرويد

21

فرضيه ها و مفاهيم بنيادي روانكاوي

22

تعريف روانكاوي

23

هدف روانكاوي و روان درماني تحليل

24

هدف روان درماني تحليل گر1

24

انسان از ديدگاه مكتب رفتار گرائي

25

فرضيه هاي رفتارگراي

25

بيماري رواي از ديدگاه مكتب يادگيري

21

رفتاردرماني

6

تكنيك هاي رفتاردرماني

27

رفتار درماني شناختي

28

انسان ازديدگاه روان شناسي انسان گرايي

28

اصول و فرضيه هاي روانشناسي انسان گرايي

29

روان شناسي شناختي

33

فرضيات شناخت درماني

34

انسان در نظريه شناختي

36

بيماري رواني در نظريه شناختي

36

اهداف روان درماني شناختي

37

روش و شيوه شناخت درماني

37

نقش درمانگر درنظريه شناختي

38

فنون و اجزا شناخت درماني

39

محدوديت هاي شناخت درماني

40

نظريه درماني عقلاني عاطفي (اليس)

40

مفاهيم بنيادي نظريه اليس

42

نظريه شخصيت اليس

43

اضطراب و بيماري رواني در نظريه عقلاني و عاطفي

45

تفكرات غير منطقي

47

روان درماني در نظريه عقلاني عاطفي

50

فرايند درماني

52

نقش درمانگر

53

اضطراب

64

سطوح اضطراب

66

خلاصه

67

مباني نظري اضطراب

68

نظريه هاي يادگيري

69

نظريه هاي اصالت وجودي

71

نظريه هاي شناختي

72

نظريه هاي زيست شناختي

74

عوامل اضطراب و تنيدگي

74

پاسخ هاي سيستم ايمني

78

پاسخ هاي شناختي به اضطراب

80

دو مورد از تحقيق انجام شده در زمينه اين پژوهش

81

فصل سوم

 

روش تحقيق

84

جامعه آماري

85

متغيرهاي پژوهشي

85

فرضيات مربوط به كنترل متغيرها

86

ابزار تحقيق

87

روش هاي آماري

90

محدوديت هاي روش ها و چگونگي تاثير آن بر تحقيق

91

فصل چهارم و پنجم

 

تجزيه و تحليل داده ها

93

فرضيه

93

خلاصه

99

منابع و مأخذ

102

 

 

چند ده مطالعه ديگر نشان داده اند كه آزمون هايي كه براي سنجش باورهاي غير منطقي و نگرش مختل بر اساس تئوري ABC ساخته شده اند به طول معني داري گروه هاي پريشان گروه هاي افراد كمتر پريشان را از يكديگر متمايز مي سازد. (بايسدن 1980، ديجيوسپي، ميلروتركسر 1959، اليس، 1979، هرلن و بميس 1981، شوارتس،1982، وودز به نقل از اليس، 1991 ص2).

اساس شكل گيري نظريه منطقي-هيجاني ارائه مدل ABC درباره پريشاني هيجاني است (اليس 1962 اليس، a1997، b1977 به نقل از اليس، 1991 ص 3) بر اساس اين رويكرد پيامدهاي هيجاني پريشان كننده (Cها) به طور مستقيم از وقايع فعال ساز (Aها) پيروي نمي كنند.

بلكه تاثير وقايع فعال ساز بر پيامدهاي هيجاني به وسيله باورهاي شخص (Bها) تحت تاثير قرار مي گيرد. اليس (شفيع آبادي،1373، ص 126-122) بر مجموعه اي از باورها تاكيد مي كند.

كه فرض مي شوند رايجترين منبع هاي پريشاني هيجاني باشند. اين باورها مشتملند:

1-اعتقاد فرد به اين كه لازم و ضروري است كه همه افراد ديگر جامعه او را دوست بدارند و تاييدش كنند.

2-اعتقاد به اينكه لازمه احساس ارزشمندي وجود حداكثر لياقت، كمال و فعاليت شديد است.

1-اعتقاد فرد به اينكه گروهي از مردن بد و شرور هستند و بايد به شدت تنبيه شوند.

2-اعتقاد فرد به اينكه اجتناب و دوري از بعضي مشكلات زندگي و مسئوليت هاي شخصي فرد آسانتر از مواجه شدن با آنهاست.

3-اعتقاد فرد به اينكه اگر حوادث و وقايع طوري نباشد كه او مي خواهد. بي نهايت ناراحتي و بيچارگي مي آورد.

4-اعتقاد فرد به اينكه بدبختي و عدم خشنودي او به وسيله عوامل بيروني به وجود آمده است.

5-اعتقاد فرد به اينكه چيزهاي خطرناك و ترس آور موجب نهايت نگراني مي شوند و فرد همواره بايد كوشا باشد تا امكان به وقوع پيوستن آنها را به تاخير بياندازد.

6-اعتقاد فرد به اينكه بايد متكي به ديگران باشد و بر انسان قويتر تكيه كند.

7-اعتقاد فرد به اينكه تجارب و وقايع گذشته و تاريخچه زندگي تعيين كننده مطلق رفتار كنوني هستند و اثر گذشته را در تعيين رفتار كنوني به هيچ وجه نمي توان ناديده انگاشت.

10-اعتقاد به اينكه انسان بايد در مقابل مشكلات و اختلالات رفتاري ديگران كاملا برآشفته و محزون شود.

اعتقاد فرد به اينكه هر مشكلي هميشه يك راه حل درست و كامل فقط يك راه حل وجود دارد و اگر انسان بدان دست نيابد بسيار وحشتناك و فاجعه آميز خواهد بود.

اليس مي گويد اين باورها منجر به اين مي شوند كه افراد وقايع را بسيار ناراحت كننده تلقي كرده و مطابق با آن پاسخ خواهند داد اين مدل اساسي محرك بزرگي براي ديدگاه شناختي كه به رفتار درماني و زمينه هاي وابسته مربوط مي شوند، بوده است (اليس 1977)

اساساً اين باورها غير منطقي تحت چهار عنوان قرار مي گيرند:

1-باور وحشتناك بودن

2-باور مربوط به تحمل ناكامي پائين

3-تقاضاها يا خواسته هاي مستبدانه

4-ارزيابي از خود به صورت كلي

هدف پژوهش حاضر اين است كه با توجه به نظريه اليس نشان دهد تفكرات غير منطقي حاكم بر فرد مي تواند ميزان اضطراب فرد ارتباط داشته باشد.

 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران