نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم تربیتیتکنولوژی آموزشی

دانلود پایان نامه تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبك در مقايسه با درمان دارويي در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري- عملي

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۵ بهمن ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 87
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 180
فرمت فایل : word
حجم فایل : 8/175kb

قیمت فایل : 17,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 7
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی درمان نوروفیدبک و درمان داروئی در کاهش نشانگان وسواس فکری- عملی است. اهداف دیگر این پژوهش، تعیین اثر بخشی درمان نوروفیدبک بر وسواس فکری و همچنین وسواس عملی است.

از آنجایی که این پژوهش مطالعه ای شبه آزمایشی با ساختار تک آزمودنی است، از بین بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی مراجعه کننده به مرکز جامع اعصاب و روان آتیه 12 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در 3 موقعیت درمان نوروفیدبک، درمان داروئی و لیست انتطار قرار گرفتند.

ابزار پژوهش پرسشنامه پادوا می باشد که هم وسواس فکری و هم وسواس عملی را می سنجد. این آزمون برای کلیه بیماران به صورت پیش آزمون و پس آزمون به فاصله 10 هفته اجرا شد. از چک لیست مصاحبه بالینی بالینی نیز برای تشخیص گذاری بیماران استفاده شد.

نتایج این پژوهش با استفاده از اندازه اثر و محاسبه میزان بهبودی نشان داد که نوروفیدبک و درمان داروئی میزان بهبودی تقریبا یکسان ( به ترتیب 45/0 و 46/0 ) دارند و اندازه اثراین درمانها به ترتیب برابر 16/3 و 25/4 می باشد که اندازه اثر بزرگی محسوب می شوند و این درحالیست که میزان کل بهبودی در موقعیت لیست انتظار 5/3 درصد با اندازه اثر 01/0 درصد می باشد. استفاده از آزمون کروسکال- والیس نیز نشان داد که در هر 3 شاخص کل، وسواس فکری و وسواس عملی در پس آزمون به ترتیب با ارزش پی 023/0، 035/0 و 021/0فرض صفر که بیانگر برابری میانگین ها بود، رد شد. در کل می توان نتیجه گرفت که از درمان نوروفیدبک نیز می توان به عنوان راهبرد درمانی جدید استفاده کرد.

واژه های کلیدی: نوروفیدبک، دارو، مهارکننده های بازجذب سرتونین، اختلال وسواس فکری- عملی

 

فصل اول ـ گسترة علمي پژوهش.................................................................................................

مقدمه...........................................................................................................................................................................................

بيان مسأله...................................................................................................................................................................................

اهميت و ضرورت تحقيق........................................................................................................................................................

هدف‌هاي تحقيق.......................................................................................................................................................................

فرضيه‌ها.......................................................................................................................................................................................

تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق.......................................................................................................................................

فصل دوم ـ پيشينه پژوهش.........................................................................................................

اختلال وسواس فكري ـ عملي.............................................................................................................................................

اضطراب و اختلال وسواس فكري ـ عملي........................................................................................................................

علائم اختلال وسواس فكري ـ عملي.................................................................................................................................

معيارهاي تشخيصي اختلال وسواس فكري ـ عملي......................................................................................................

همه‌گيرشناسي..........................................................................................................................................................................

اختلال وسواس فكري ـ عملي و خانواده...........................................................................................................................

سير و پيش‌آگهي......................................................................................................................................................................

ويژگي‌هاي باليني......................................................................................................................................................................

همايندي......................................................................................................................................................................................

تشخيص افتراقي.......................................................................................................................................................................

رابطه انواع نشانگان اختلال وسواس فكري ـ عملي با انواع اختلالات.......................................................................

سبب‌شناسي...............................................................................................................................................................................

عوامل زيست عصبي ـ رسانه‌ها.............................................................................................................................................

ايمني‌شناسي عصبي (نوروايمنولوژي).................................................................................................................................

مطالعات انجام شده با تصويربرداري مغزي.........................................................................................................................

وراثت‌شناسي..............................................................................................................................................................................

ساير داده‌هاي زيستي...............................................................................................................................................................

عوامل رفتاري.............................................................................................................................................................................

عوامل رواني................................................................................................................................................................................

درمان............................................................................................................................................................................................

دارو درمان...................................................................................................................................................................................

مهاركننده‌هاي اختصاصي بازجذب سروتونين...................................................................................................................

روان‌درماني..................................................................................................................................................................................

روان‌جراحي.................................................................................................................................................................................

ساير درماني................................................................................................................................................................................

EEG و امواج مغزي..................................................................................................................................................................

روش ارزيابي EEG...................................................................................................................................................................

الكتروآنسفالوگرافي كمي.........................................................................................................................................................

الكتروآنسفالوگرافي و اختلال وسواس فكري ـ عملي.....................................................................................................

نوروفيدبك...................................................................................................................................................................................

تحقيقات انجام شده در زمينه نوروفيدبك.........................................................................................................................

فصل سوم ـ روش‌شناسي پژوهش.................................................................................................

طرح پژوهش..............................................................................................................................................................................

جامعه، نمونه و روش نمونه‌گيري.........................................................................................................................................

ابزارهاي پژوهش........................................................................................................................................................................

نحوه جمع ‌آوري اطلاعات......................................................................................................................................................

آموزش نوروفيدبك...................................................................................................................................................................

دارودرماني...................................................................................................................................................................................

فصل چهارم ـ نتايج......................................................................................................................

مقدمه...........................................................................................................................................................................................

اطلاعات جمعيت‌شناختي......................................................................................................................................................

مقايسه نمرات پرسشنامه پادوا براساس ميزان بهبودي درهر3موقعيت آزمايش.....................................................

مقايسه اندازه اثر در 3 موقعيت آزمايشي...........................................................................................................................

مقايسه معناداري ميانگين‌ها با استفاده از آزمون كروسكال ـ واليس در 3 موقعيت آزمايشي............................

آزمون فرضيه‌ها..........................................................................................................................................................................

فصل 5ـ بحث در نتايج..................................................................................................................

خلاصه طرح پژوهشي و يافته‌ها...........................................................................................................................................

بحث در نتايج در پرتو يافته‌هاي پيشين.............................................................................................................................

نتيجه‌گيري.................................................................................................................................................................................

محدوديت‌ها................................................................................................................................................................................

پيشنهادات...................................................................................................................................................................................

منابع.............................................................................................................................................................................................

پيوست‌ها.....................................................................................................................................................................................

 

مقدمه

شناخت آن دسته از اختلال های روانی که تحت عنوان اختلال وسواس فکری- عملی مشخص می شوند توجه بسیاری از روانشناسان، روانپزشکان و پژوهندگان را به خود جلب کرده است. گفته می شود این اختلال طی تاریخ بشر همواره وجود داشته است و امروزه نسبت قابل ملاحظه ای از روان نژندها را به خود اختصاص داده است. شدت و استمرار این اختلال گاه به حدی می رسد که نیرو و کارایی فرد را کاملا پایین می برد و اثری فلج کننده در زندگی شخصی واجتماعی بیمار بر جا می گذارد. اختلال وسواس فکری- عملی شامل دو بخش یعنی وسواس های فکری و وسواس های عملی است. شیوع کلی ( در طول زندگی) این اختلال را 2.5 درصد برآورد کرده اند (انجمن روانپزشکی امریکا، 2000). پژوهش ها نشان می دهد که میزان شیوع این اختلال در بسیاری از فرهنگهای گوناگون دنیا شبیه یکدیگرند. اگرچه اختلال وسواس معمولا در نوجوانی یا اوایل بزرگسالی شروع می شود اما ممکن است در دوران کودکی نیز آغاز شود. متوسط سن شروع مردان پایین تر از زنان یعنی سن 6 تا 15 سالگی برای مردان و بین 20 تا 29 سالگی برای زنان می باشد. در اکثر موارد شروع اختلال تدریجی است ولی در برخی موارد شروع حاد و ناگهانی ملاحظه شده است. در بیشتر افراد سیر اختلال به صورت افت و خیز مزمن همراه با تشدید نشانه هایی است که احتمالا با فشار روانی رابطه دارند ( همان منبع). با توجه به محدودیت های دارو درمانی و رفتار درمانی، به نظر می رسد نوروفیدبک به عنوان یک وجه درمانی جدید برای درمان وسواس باید مورد توجه قرار گیرد (هاموند،2003). نوروفیدبک راهبرد یادگیری برای اصلاح توانایی مغز است تا امواج مغزی ویژه ای تولید شود. در درمان با نوروفيدبک از الکتروانسفالوگراف به عنوان مقدمه اي براي کار درمان استفاده مي شود. به اين شکل که ابتدا الگوي امواج مغزي در اختلال مشخص مي گردد، سپس ميزان انحراف امواج از الگوي طبيعي تعيين مي شود که اين کار از طریق الکتروانسفالوگرافی کمی انجام مي گيرد. بعد با استفاده از نوروفيدبک در جهت باز گرداندن امواج به حالت طبيعي، آموزش بيمار در جهت کنترل امواج مغزي و در نتيجه رفع بيماري اقدام مي گردد. کاربرد اين درمان براي اختلالاتي مثل بيش فعالي- کمبود توجه، صرع، اضطراب و افسردگي و همچنين وسواس فکری- عملی تاييد گشته است (هاموند،2005).

بيان مسئله

اختلال وسواس فکري-عملي ( اختلال وسواس فکری- عملی )[1] يک اختلال اضطرابي بسيار ناتوانساز است که معمولا به مثابه يک بيماري بد عللاج که نيازمند درمان مادام العمر است، در نظر گرفته مي شود. خصيصه اصلي اختلال وسواس فکري-عملي، وجود وسواسهاي فکري[2] يا عملي[3] مکرر و چنان شديد است که رنج وعذاب زيادي را به بار مي آورد. اين وسواسها سبب اتلاف وقت مي شوند واختلال قابل ملاحظه اي در روند معمولي وطبيعي زندگي، کارکرد شغلي، فعاليتهاي معمول اجتماعي، يا روابط فردي ايجاد مي کنند.بيمار مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی ممکن است فقط وسواس فکري، فقط وسواس عملي ويا هر دوي آنها را با هم داشته باشد (سادوک و سادوک،2003).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران