نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی عمومی

دانلود پایان نامه آشنايي با دانش آموزان استثنايي

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۴ بهمن ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 90
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 135
فرمت فایل : word
حجم فایل : 83kb

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 5
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

- حاجي خواني سال 1375 در شركت ايران خودرو با تشكيل دو كميته مشاركت و روحيه سازي در جهت ارتقاي بهره‌وري در بعد نيروي انساني اقدام نمود. در اين تحقيق كميته مشاركت شامل هسته‌هاي اصلاح وبهبود وهسته‌هاي كاري، درجه بندي سني- سابقه اي كاركنان، انتخاب كارگر هفته تبليغ ابتكارات وخلاقيتهاي فردي، برنامه هفتگي تشكيلات جلسات سطوح سازماني طرح همه پرسي تجارب مهم گذشته مي باشد و كميته روحيه سازي شامل برگذاري دوره ها و مسمينارهاي آموزشي برگزاري كارگاههاي آموزشي تهيه بروشورهاي آموزشي ارائه برنامه‌هاي سمعي و بصري آموزشي وشاد، اجراي برنامه‌هاي شاد (به صورت هنرهاي نمايشي) ارائه برنامه هاي جمعي در مناسبتهاي مختلف و اجرا و استفاده از پيامهاي مدير عامل مي باشد. نتايج تحقق نشان مي دهد كه ارائه برنامه فوق باعث ارتقا بهره وري در بعد نيروي انساني شركت مذكور شده است.

 

2- گودرزي سال 1375 در شركت توليدي تيزور، تكنيك هاي ساده‌اي را براي حل مشكلات و افزايش بهره وري را مورد مطالعه قرار داد. اين تحقيق شامل متدلوژي حل مشكلات وافزايش بهره وري (تشخيص و انتخاب مشكلات، برنامه ريزي حل مشكلات، اجراي برنامه حل مشكلات و ارزيابي استاندارد سازي استمرار) و مطالعه موردي افزايش ظرفيت توليد بدون سرمايه گذاري مي باشد. هفت تكنيك ساده اي كه در جهت حل مشكلات و افزايش بهره‌وري در اين تحقيق به كار رفته‌اند عبارتند از: انتخاب مشكل، ترويج مشكل، تعيين علل بروز مشكل، تهيه برنامه عملياتي بهبود، تعيين و ثبت نتايج، استانداردسازي و بازنگحري و برنامه ريزي براي حل مشكلات بعدي مي باشد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه به طور معنا داري تكنيك هاي به كار رفته باعث بهبود بهره وري در موسسه مزبور شده است

 

3- بيگلري سال 1375 نحوه طراحي مدل يا مدلهايي براي اندازه گيري بهره‌وري را مورد مطالعه قرار داد. در اين تحقيق به تشريح گامهاي لازم براي دست يافتن به مدل يا مدلهايي جهت اندازه گيري بهره وري پرداخته شده است. اين گامها عبارتند از: شناخت مدلهاي موجود، شناخت مجموعه، ارائه تعريفي از بهره وري، تعيين هدف يا اهدافي كه مدل بايد تعقيب نمايد تعيين معيارهايي كه در كنار بهره وري بايد اندازه گيري شوند تا عملكرد مجموعه صحيح تر و دقيق‌تر محاسبه شود، تدوين انتظاراتي كه از مدل داريم و همچنين مشخصه‌هايي كه بايد در مدل وجود داشته باشند، جواب به اين سوال كه آيا مدلهاي موجود مي‌توانند خواسته ها و انتظارات را برآورد كنند، انتخاب مدل يا مدلهايي از ميان مدلهاي موجود، تصويب و اجراي مدل بهره وري.

4- حاج موسوي سال 1375 پيش نيازهاي اجراي موفقيت آميز نظام مشاركت كاركنان و ارتباط آن با بهره وري را در شركت ايران تاير مورد بررسي قرار داده است. در اين تحقيق ابتدا فلسفه و زيربناي نياز به مشاركت كاركنان و ارتباط آن با بهره وري توضيح داده شده است. در بخش بعدي ويژگيهاي فرهنگي ايران و نظام مشاركت كاركنان مورد بحث قرار گرفته و از معرفي شيوه اي مديريتي كه مي تواند پشتيبان نظام مشاركت باشد سخن رفته است و در بخش سوم پيش نيازهاي اجراي موفقيت آميز نظام مشاركت كاركنان به صورت نمونه يا الگو در شركت ايران تاير به تفصيل مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است.

 

5- قطميري و قادري سال 1375 به اندازه گيري و تجزيه عوامل موثر بر بهره‌وري در صنايع ايران پرداخته‌اند. اين مطالعه با استفاده از شاخص هاي بهره‌وري جزئي و كلي، روند بهره وري و عوامل موثر آن را در گروههاي صنعتي اقتصاد ايران در سال هاي 1372-1350 مورد بررسي قرار داده است. در اين تحقيق شاخص هاي جزئي بهره وري نيروي كار و سرمايه و شاخص‌هاي كلي ابتدايي، سولو و كندريك استفاده شده است.

نتايج تحقيق نشان مي دهد كه عوامل موثر بر روند بهره وري عباتند از سطوح توليد، تعداد شاغلين، سرمايه سرانه براي كل صنايع و همچنين گروه هاي صنعتي، سهم حقوق و دستمزد و سهم واحدهاي توليدي كه توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود.

 

6- محمدي سال 1375 در مطالعه‌اي به شناسائي موانع و عوامل تسهيل كننده حركت بهره وري در بخش صنعت پرداخت. در اين تحقيق مجموعه معضلات و موانع موجود بر سر راه حركت و فعاليت نظام مربوط به يكي از حوزه هاي چهارگانه مطروحه ذيل تعيين شده است.

×مشكلات و موانع مربوط به عوامل و منابع ورودي نظام

×مشكلات و موانع مربوط به فرايند عمليات نظام صنعتي

×مشكلات و موانع مربوط به منتجه‌هاي نظام صنعتي

×مشكلات و موانع مربوط به فرايند كنترل و بازخور نظام صنعتي..

فهرست


عنوان صفحه

فصل اول : مقدمات و تاريخچه

1- آغاز سخن

2- پيش گفتار

3- بررسي آماري و سابقه

4- تعريف استثنايي

5- تاريخچه:-

6- در ايران-

فصل دوم: دسته بندي و تعريف و ويژگيهاي باليني

1- انواع استثنايي

2- تعريف ها:

3- علل و عوامل

4- عقب ماندگي و اختلالات ژنتيك

5- انواع سندرم ها

6- منگوليسم يا سندرم دان

7- سندرم صداي گربه و سوپرمن و كلاين فلتر

8- عوامل ناشناخته وهيدروسفال و ميكروسفال

9- مسائل دوران بارداري

10- انواع بيماري ها و ضربه ها در تمام موارد

11- سن مادر و عاملRH

12- سوخت و ساز (متابوليسم

13- عوامل فرهنگي

فصل سوم: عكس العمل والدين

1- انواع خانواده- پذيرنده، انكاركننده و پنهان كننده

2- ارتباط خانواده با فرزند عقب مانده

3- واكنش هاي گوناگون خانواده

فصل چهارم: پيشگيري

1-پيش گيري

2-برنامه ريزي پيش گيري و مشاوره ژنتيك

3-مشكلات جنسي كودكان عقب مانده ذهني

فصل پنجم: آموزش وپرورش

1-آموزش و پرورش و توان بخشي

سخن آخر- توصيه و پيشنهادهاي لازم: كلام آخر با فرجام سخن

منابع و ماخذ

بخش اول: مباني نظري پژوهش

 

تاريخچه بهره وري

واژه بهره وري براي نخستين بار به وسيله فرانسواكنه[1] رياضيدان و اقتصاددان طرفدار مكتب فيزيوكراسي (حكومت طبيعت) به كار برده شد. «كنه» با طرح جدول اقتصادي[2]، اقتدار هر دولتي را منوط به افزايش بهره وري در بخش كشاورزي مي داند.

در سال 1883 فرانسوي ديگري به نام «ليتره»[3] بهره وري را دانش و فن توليد تعريف كرد. با شروع دوره نهضت مديريت علمي در اوايل سالهاي 1900، فردريك وينسلوتيلور[4] و فرانك و ليليان گيلبرث[5] به منظور افزايش كارايي كارگران، درباره تفسيم، كار بهبود، روش ها و تعيين زمان استاندارد، مطالعاتي را انجام دادند. بعدها كارايي را دوباره هر يك از عوامل توليد استفاده كردند. اما واژه اي كه به تدريج جنبه عمومي تر و كلي تر پيدا كرد و در ادبيات مديريت رايج گرديد، «بهره وري» بود. در سال 1950 سازمان همكاري اقتصادي اروپا[6] به طور علمي بهره وري را چنين تعريف كرد‍: «بهره وري حاصل كسري است كه از تقسيم مقدار يا ارزش محصول بر مقدار يا ارزش يكي از عوامل توليد به دست مي آيد. بدين لحاظ مي توان از بهره وري سرمايه، مواد اوليه و نيروي كار صحبت كرد.

سازمان بين المللي كار[7] بهره وري را چنين تعريف كرده است:

«بهره وري» عبارت است از نسبت ستاده به يكي از عوامل توليد (زمين، سرمايه، نيروي كار و مديريت). در اين تعريف «مديريت» به طور ويژه يكي از عوامل توليد در نظر گرفته شده است. نسبت توليد به هر كدام از اين عوامل معياري براي سنجش بهره وري محسوب مي شود.

در سال 1958 آژانس بهره وري اروپا[8] بهره وري را درجه و شدت استفاده موثر از هر يك از عوامل توليد تعريف كرد. همچنين اين سازمان اعلام داشت كه «بهره وري» يك نوع طرز تفكر و ديدگاهي است بر اين پايه كه هر فرد مي‌تواند كارها و وظايفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد. اعتقاد به بهبود بهره وري يعني داشتن ايمان راسخ به پيشرفت انسانها.

در اطلاعيه تشكيل مركز بهره وري ژاپن در سال 1955 در ارتباط با اهداف ناشي از بهبود بهره وري چنين بيان شده است:

حداكثر استفاده از منابع فيزيكي، نيروي انساني و ساير عوامل به روش‌هاي علمي به طوري كه بهره وري به كاهش هزينه هاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگي همه آحاد ملت، منجر مي شود. از ديد مركز بهره‌وري ژاپن، بهره وري يك اولويت انتخاب ملي است كه منجر به افزايش رفاه اجتماعي و كاهش فقر مي گردد. مركز بهره‌وري ژاپن در زمان تاسيسش در سال 1955 نهضت ملي افزايش بهره وري در اين كشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدايت نموده كه عبارتند از:

افزايش اشتغال، همكاري بين نيروي كار و مديريت و توزيع عادلانه و برابر ثمره‌هاي بهبود بهره‌وري در ميان مديريت نيروي كار و مصرف كنندگان.

دكتر جان كندريك و دانيل كريمر[9]، بهره وري را در نگرشي اقتصادي يعني توليد سرانه يا ميزان ناخالصي داخلي به ازاء هر نفر ساعت كار مي دانند. در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 مركز بهره‌وري آمريكا[10] تعريف زير را ارائه داد.

 

سود = بهره‌وري * قيمت تعديل شده

 

تعريف لغوي بهره‌وري

 

قبل از توضيح در خصوص مفهوم بهره وري و نهايتا ارائه تعريفي كاربردي از اين واژه بهتر است واژه بهره‌وري از نظر لغوي مورد بررسي قرار گيرد.

واژه Productivity كه واژه‌اي است انگليسي در لغت به معناي قدرت توليد پارور و مولد بودن است. مثلا زميني كه استعداد زراعت دارد و بذر در آن نشوو نما مي‌كند اصطلاحاً زمين Productive يعني زميني مولد و بارور گفته مي شود مثلا افرادي در اجتماع كه ضمن داشتن توان انجام كار فاقد شغل هستند و اصطلاحاً بيكار محسوب مي شوند، افرادي Productivenon- يعني افرادي غير مولد خوانده مي‌ شوند، پس واژه Productivity در قاموس زبان انگليسي به داشتن قدرت توليد و بارآور كسي يا چيزي اطلاق مي شود.

در زبان فارسي كلمه بهره وري به عنوان معادل مصطلح شده است لغت بهره‌وري كه از نظر ادبي‌ حاصل مصدر است از واژه بهره ور مشتق شده است و كلمه بهره ور به استناد فرهنگ فارسي معين به معناي بهره‌بر، سود برنده و كامياب است 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران