نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی عمومی

دانلودپایان نامه بررسي عوامل موثر بر خشونت مردان عليه زنان در خانواده

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۴ بهمن ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 86
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 183
فرمت فایل : word
حجم فایل : 3/036kb

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 6
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

مقدمه:

زن آيينه‌ي تمام نماي شخصيت انسان است. او مظهر پرورش است و صفت الهي پروردن از جانب خداي خويش را به وديعه دارد، دامن زنان اولين كلاس درس و بهترين محل تربيت كودك است چنانكه گويند: مرد از دامن زن به معراج مي رسد. بدين معني كه زن پايه گذار وجود حيات آدمي است زنان مسلمان و فداكار لازم است تا با حفظ عفت و پاكدامني خود، ظلم ستيزي نهضت حسيني را به همه انسانها برسانند تا بدين وسيله افتخار تربيت بزرگ مردان و بزرگ زنان تاريخ را داشته باشد.

مقام زن در اسلام و در آيين هاي ديگر:

مشاهده و تجربه اين معنا را ثابت كرده كه مرد و زن دو فرد از يك نوع و از يك جوهرند، بر خلاف نظريات موجود در امت هاي پيشين كه زن را از مرگ بدتر و تلخ تر مي دانستند تا حدي كه در سال 586 ميلادي در فرانسه كنگره اي تشكيل شد تا در مورد اين كه آيا زن انسان است يا خير بحث كنند كه نتيجه كنگره اين بود كه به زن انساني غيرمستقل و در خدمت مردان است.

اما با ظهور اسلام همه ي تفكراتي كه در اثر تلقين عليه زن بود از بين رفت و جاي خود را به عزت و اعتبار اساسي زنان داد.

 

اصل تساوي زن و مرد:

قرآن با كمال صراحت در آيات متعددي در اصل تساوي زن و مرد از نظر انسانيت و كمالات مي فرمايد: «زنان را از جنس مردان و از سرشتي نظير مردان آفريديم» و اين را با توجه به قوانين امروز در دنياي غرب، در حاكميت قوانين اسلامي ناظر بر مالكيت زن و حمايت هاي مالي و اقتصادي شوهر در خانواده قابل لمس تر مي توان ديد.

مقدمه:1

اصل تساوي زن و مرد:2

نقش زن در تاريخ اسلام. 5

تاريخ اسلام تاريخي مذكر – مونث است.. 5

ضرورت حجاب زنان د ر اسلام:5

حقوق زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (حقوق زن در اسلام)6

ديدگاه اسلام در مورد طلاق زن:6

پي نوشت‌ها:7

مقدمه. 9

سئوالات تحقيق.. 10

نتيجه گيري.. 14

پيشنهادات:15

منابع و مآخذ:16

مقدمه. 17

نگرش به زن در ادوار و فرهنگ هاي گذشته. 18

نظر قرآن و نبي در باره مقام زن.. 18

نظر اسلام نسبت به حقوق زن و مرد. 20

نگرش اسلام به حضور و فعاليت سياسي و اجتماعي و اقتصادي زنان.. 21

جايگاه و حقوق زن از ديدگاه حضرت امام. 23

نتيجه گيري.. 24

بررسي تطبيقي نقش تحصيلات زنان در ميزان سازمان يافتگي جنبش هاي زنان.. 25

در كشورهاي ايران، تركيه، آمريكا25

چكيده. 25

طرح مسئله:26

گروههاي سازمان يافته جماعتي:28

گروههاي سازمان يافته انجمني:28

كيفيت سازماندهي در سازمان هاي زنان كشورهاي نمونه. 30

بررسي ميزان تحصيلات زنان كشورهاي نمونه:31

نتيجه گيري از فرضيه:33

آموزش زنان و دختران، گامي مؤثر در توسعه عصر موج سوم. 35

گزارش تحقيق.. 36

ارزيابي نقش زنان در تصميم گيري.. 41

چكيده:41

مقدمه:42

بيان مساله:42

اهداف پژوهش:43

اهميت مساله:43

بررسي عوامل تأثيرگذار بر تصميم گيري زنان:44

1-نقش اطلاعات در تصميم گيري زنان.. 44

تجربه كشورها در زمينه تصميم گيري مديران زن.. 47

منابع و مأخذ:51

ساختار اشتغال زنان شهري قبل و بعد از انقلاب اسلامي:73

نقش زن در رشد و توسعه اقتصادي كشور (زن و اقتصاد)76

مباني نظري:77

نقش زنان در توسعه اقتصادي:78

تاريخچه نقش زن در اقتصاد. 83

مفهوم توسعه و توسعه پايدار. 84

نقش زنان در توسعه اقتصادي.. 84

نقش زنان در اقتصاد خانواده. 85

بررسي موانع مشاركت اقتصادي زنان در ايران.. 89

زن و توسعه پايدار. 101

-نقش زنان در توسعه اداري و اقتصادي.. 102

-نقش زنان خانه دار. 102

-نقش زنان روستايي.. 102

-مساله پژوهش حاضر. 102

نگرش گذرا به زن.. 106

زنان.. 111

زنان بابلي:111

زنان آشوري:112

دوران پهلواني:113

زن، صرفه جويي و بازيافت و نقش آن در توسعه ي پايدار. 114

توسعه ي انساني و نقش آن در توسعه ي پايدار:117

صرفه جويي و نقش آن در توسعه ي پايدار. 117

نقش زنان در صرفه جويي و حفاظت از منابع طبيعي و فرهنگي:119

آموزش زنان و مشاركت در توسعه پايدار. 121

آموزش در قرن 21 و اعلاميه جهاني آموزش براي همه. 124

جمع بندي و نتيجه گيري.. 128

زنان و اسلام. 130

عنوان مقاله: بررسي عوامل موثر بر خشونت مردان عليه زنان در خانواده. 130

زن به عنوان جنس دوم. 140

موقعيت فرهنگي – اجتماعي زن.. 141

تأثير رسانه ها بر مخاطبين زن.. 143

نقش زنان در توسعه فرهنگي.. 154

نتيجه. 154

شغل و كار و نه در عرصه ي خانواده به هيچ عنوان رعايت نشده و استفاده ابزاري از زن تا حدي پيش رفته كه به سقوط هويت انساني و عدم احقاق كمترين حق او گرديده است و اين را كاملا با توزيع و ترويج بيماري هاي مقاربتي چون «ايدز، سفليس و سوزاك» مي بينيم. و از نظر اسلام زن و مرد در انسانيت برابرند ولي دو گونه انسان اند با دو گونه خصلتها و دو گونه روانشناسي طبيعت. ولي دنياي غرب «تشابه محوري» را جايگزين «تناسب محوري» كرد و چنانكه ويل دورانت مي گويد: اين حركت براي اولين بار با قانون 1882 بود كه به موجب اين قانون زنان بريتانياي كبير از امتياز بي سابقه اي برخوردار مي شدند و حق نگهداري پول خود را داشته و از آن به بعد زنان از بندگي و جان كندن در خانه آزاد شده و گرفتار جان كندن در مغازه و كارخانه شدند و در حال حاضر چنانكه در پيش ذكر شد به دنيايي از ابتذال كشيده شدند كه نقش ابزاري داشته و تنها در معرض بهره برداري ديگران واقع مي شوند. مقام معظم رهبري نظريات موجود در اصل تساوي زن و مرد را اينچنين به دو هدف كلي و مجزا در نظرات متفاوت تعريف كرده اند: اولين هدف رسيدن زن به كمال وجودي خود مي باشد اما دومين هدف ايجاد تخاصم و جدايي و رقابت خصمانه ميان دو جنس زن و مرد است كه هدف اول دستاورد اسلام و هدف دوم هدف كوته بينانه است به وضوح مي بينيم در اسلام به زن بسيار اهميت داده مي شود چنانكه در بسياري از آيات قرآن كريم آمده است: پاداش اخروي و قرب الهي به جنسيت مربوط نيست بلكه به ايمان و عمل صالح مربوط است خواه از طرف زن و يا از طرف مرد باشد و هميشه در كنار هر مرد بزرگي از قديسه اي بزرگ ياد مي كند كه از همسران آدم و ابراهيم عليه السلام و از مادران موسي (ع) و عيسي (ع) در نهايت تجليل كرده است يا بانوي بزرگوار حضرت خديجه (س) و سرور همه زنان عالم حضرت فاطمه زهرا (س) كه خداوند در قرآن كريم از ايشان به كوثر ياد مي كند. بر خلاف نظريات تحقيرآميزي كه در امت هاي پيشين راجع به زن وجود داشته همچون عنصر گناه دانستن زن، شيطان بودن زن، عدم رسيدن او به مقامات معنوي چون ورود به بهشت، طفيلي دانستن زن، آفرينش او از دنده چپ مرد، مقدمه قرار گرفتن زن براي مرد، عامل بدبختي و گرفتاري مرد و در پايان زن را به منزله ظرفي كه نطفه مرد را در خود نگاه مي دارد، مي دانستند و هيچ ارزشي براي بارداري او نمي گذاشتند.

در اين ميان دين اسلام با بياني روشن و شفاف با تمام اين نظريات مخالفت كرد، چنانكه در آيات قرآن كريم آورده شده كه «خداوند از جنس خود شما براي شما همسر آفريد».

و همچنين داستان بهشت آدم را مطرح كرده و با بيان «فوسوس اهما الشيطان». جنس زن را از اتهام عنصر گناه و شيطان بودن مبرا ساخت و يا بر خلاف بسياري از آيينها كه رابطه جنسي را پليد مي دانند ازدواج را مقدس و تجرد را پليد مي شمارد.

چنانكه پيغمبر اكرم (ص) مي فرمايد: من به سه چيز علاقه دارم: بوي خوش، زن، نماز و با بيان «هن لباس لكم و انتم لباس لهن» هر يك از زن و مرد را پوشش و زينت يكديگر مي داند و خلقت هر يك را براي ديگري قلمداد كرده و وجود زن را خيري براي مرد و مايه سكوت و آرامش دل او معرفي مي كند و زن و مرد را در آفرينش هر يك از انسانها مهم و دخيل مي داند و تمام نظرات تحقيرآميز را به يكباره مردود مي كند.

«اني جاعل في الارض خليفه» و خداوند زن را تا جايگاه جانشين خود كه به طور عام در آيه ذكر شده، بالا مي برد و براي رسيدن به اين مقام تفاوتي بين زن و مرد قائل نمي شود.

اما در يهوديت و مسيحيت بنا بر آنچه در كتاب مقدس آمده است، جايگاه زن نسبت به مرد، جايگاهي فرعي و ثانوي است ولي در اسلام به انسان بودن زن و مرد توجه شده است و آفرينش انسان را از نفس واحده مي داند و زماني كه از زنان خوب يا بد ياد مي كند، ايشان را نمونه مردم خوب و بد دانسته و مختص زنان خوب و بد نمي داند كه در قرآن كريم در مورد زن نوح و زن لوط آورده شده كه اين دو زن را با دوزخيان در آتش افكنيد و بعد مي فرمايد: «ضرب الـ... مثلآ للذين كفروا»‌و ايشان را نمونه و درس عبرت تمام كافران اعم از زن و مرد قرار مي دهد و بالعكس.

اما در كنار اين مسائل، اسلام به اختلافات طبيعي زن و مرد اذعان و اشاره مي كند و آنها را مايه كمال، عدم نقص زن و بلندي مرد مي داند.

 

نقش زن در تاريخ اسلام

تاريخ اسلام تاريخي مذكر – مونث است

به عنوان نمونه زنان در صدر اسلام در بيعت با رسول خدا (ص) حاضر شدند و همچنين در هجرت از مكه به مدينه نيز حضور داشتند اما اثر جاويد حماسه عاشورا نقش پررنگ زنان در تاريخ اسلام را كاملا نمايان كرد.

حتي سير و سلوك و مقامات معنوي كه عمل در آن بندگي، احساس آن شرمندگي و نتيجه اش سازندگي است خاص گروه ويژه اي نمي باشد تا حدي كه مي توان گفت: زنان در بسياري از موارد جلوتر هستند. از آن رو امام خميني (ره) در آغاز وصيت نامه سياسي الهي خويش مي فرمايد: ما مفتخريم كه بانوان و زنان پير و جوان و خرد و كلان در صحنه هاي فرهنگي و اقتصادي و نظامي حاضر و همدوش مردان يا بهتر از آنان، در راه تعالي اسلامي و مقاصد قرآن كريم فعاليت دارند و حتي در زمان هجوم دشمنان دفاع را جزء تكاليف زن و مرد در كنار يكديگر مي دانند.

 

ضرورت حجاب زنان د ر اسلام:

حجاب نماز، روزه و خمس نيست كه در زماني موسوم باشد و بعد از انجام آن تكليفي نباشد بلكه حجاب فرضيه اي «عبادي – عرفاني – حماسي» است كه زن را در حال عبادت و فرمانبرداري از خداوند، از عشق لبريز و آثار آن را جاوداني مي كند و در عين حال پرچم حق سالاري است كه زنان با سادگي و پنهان داشتن جاذبه هاي جنسي خود و بالواقع با عفاف و پاكدامني خود به مردان فرصت مردسالاري و بهره وري از زن را نمي دهند و زن را در نظر مرد قابل احترام مي كنند و از او سلب آزادي نمي كند در واقع حجاب «حق زنان» و «حد مردان» است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران