نسل جوان ایران

کتابهاکتابهای متنی

دانلود کتاب ساراماگو قصه جزیره ناشناخته

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۹ دی ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 113
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 13
فرمت فایل : WORD
حجم فایل : 323KB

قیمت فایل : 2,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 3
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

داستان های عاشقانه ی ساراماگو، غرابت و تازگی خاصی دارد. این داستان ها با فرم ها مختلف و عاشق و معشوق های عجیب و غریبشان، نمونه های موفقی از رئالیسم جادویی نویسنده است. اما غالب این داستان ها محملی است برای ابلاغ اومانیسم و انسان دوستی نویسنده. خواننده ی فارسی آثار ساراماگو، با عشق آقا ژوزه به زن ناشناس در همه ی نام ها و عشق دختری که عینک دودی می زد به پیر مردی که یک چشمش را با چشم بند سیاه می بست در کوری ، آشنا هستند. قصه ی جزیره ناشناخته هم یک داستان عاشقانه است.

ساراماگو آثار خود را با استفاده از اسطوره ها و حکایات مذهبی مکتوب یا عقاید و باورهای شفاهی و حرافی می نویسد. پیام هایی که در آثار او ابلاغ می شود، پیام های معمولی و به ظاهر ساده ای است. اما ساراماگو با استفاده از شگردهای مختلف نویسندگی، آثار هنری ماندگاری از همین پیام های معمولی خلق کرده است. ساراماگو تسلط عجیبی بر شگردهای داستان گویی دارد و رازهای روایت را خوب می شناسد. برای همین است که بسیاری از مفاهیم و موضوعات، بارها در آثار او تکرار شده است؛ منتهی هر بار با یک فرم جديد. قصدمی جزیرہی ناشناخته هم که ظاهرا آخرین اثری است که او نوشته است، نشانه هایی از بنای یاد بوده صومعه ، سال مرگ ریکاردو رویس، کوری، و همه می نام ها را در خود دارد.

ساراماگو رمان معروفی دارد با نام بنای یادبود صومعه، که روایتی از تفتیش عقاید کلیسای پرتغال در قرون وسطی است، اما در عین حال یک داستان عاشقانه است. طرح داستان و عمده ی وقایعی که در سراسر رمان اتفاق می افتد، همگی حکایت از یک داستان عاشقانه می کند. در شروع داستان، زن جادوگری را در ملا عام می سوزانند. دختر این زن، که بليموندا نام دارد، ناظر اعدام مادر است. و سيان جمعیت، کهنه سربازی است به نام بالتازار، که یک دستش را در جنگ از دست داده است و به جای آن یک دست فلزی به بازویشمی پسندند. بالتازار و پليجو ندا در میان جمعیت، نگاهشان با هم تلاقی می کنند. این دو بعد از ختم مراسم اعدام و سوزانده شدن پیرزن، به سوی یکدیگر می آیند و با هم آشنا می شوند و تا آخر تیر به طور نامشروع با هم زندگی می کند. در اواخر داستان، بالتازار تحت تشب کلی است و به جرم هم دستی با کشیش بارتولومو جی کو سانو در ساختن هواپیما و پرواز با آن، به ارتداد و اعدام محکوم شده است. بالتازار فراری و مفقودالاثر می شود. بليمو ندا ده سال در بیابان ها می گردد و بر بالای تپه ها و کوهها او را صدا می زند. اما در هیچ جای کتاب سخن از عشق نیست و با سخن عاشقانه ای میان بالتازار و پلیمر ندارد و بدل نمی شود.

 

ندارد

قصه حزبره ناشناخته هم در واقع چنین حالتی دارد. مردی که در قصر پادشاه مراجعه می کنند تا از پادشاه یک کشتی بگیرد و با آن در دریا جزیره ناشناخته ای کف کند. در نصر شاه زنی است که نظافت قصر را انجام می دهد. پادشاه کشتی ام به مرد می دهد و مرد برای تحویل گرفتن آن به بندر گاه مراجعه می کنند. زن نظافتچی که مرد را دیده است و از تصمیم او برای کشف جزیرهای ناشناخته آگاه شده است، قصر را ترک می کند و پیش از او به بندر گاه می رود تا به عنوان نظافت چی کشتی، همراه مرد باشد. که در هنگام آشنایی این دو و نه در آخر داستان که این دو به و محل نماد بنی می رسند، سخنی از عشق در میان بت. اما همه چیز حکایت از عشق می کند. نكه حمرير من ناشناخته و بنام با نمونه مور معه، شباهت فرمی با هم دارند.

در آخر داستان، زن تظاقت جی و مرد در کشتی خوابیده اند. مرد در کابین راست کشتی و زن در کابین چپ تنی. و قرار است که فردا به کشف جزیرهای ناشناخته بروند. مرد خواب می بیند. این خواب مردن در حینت واقعه توفان نوح است نه شرح آن در سفر پیدایش، باب ششم تا نهم آمده است. این واقعه را نویسنده به چه منظور در این داستان گنجانده است؟

یکی از درون مایه های مهم آثار ساراماگو مسأله ی بی نظمی و فساد است. درون مایه ی اصلی توری، فسادی است که در نتیجه رعایت کردن نظم در جوامع بشری رخ می دهد. در نظر ساراماگو، بی نظمی در هر شکل، خود نوعی فساد است. تصمیم مرد برای کشف جزر مامی ناشناخته، در واقع برای گریز از فساد است. اما نویسنده با چه ترفندی ابن انگیزه را القا می کند؟

ساراماگو در آثار اخیر خود نام شخصیت های داستان را حذف می کنند و به جای آن از لقب با عنوانی که نشان دهنده ی موقت شغلی یا اجتماعی و با موفت خام دیگری است، استفاده می کند. او این حرکت پاسدرنتی را با هدف خاصی انجام می دهد. شخصیت زن این داستان، با عنوان نظافتچی یا زن نظافتچی نام برده می شود. سارا ساگر قبلا هم در زمان معروف خود، سعال مرگ ریکاردو روح، بد شخصیت زن دیگر خلق کرده است که تلفت با نظافتچی هتل است و بعد این زن نظافت منزل در ریکاردو روس پنجاه ساله و مجرده شخصیت اصلی رسانه را نیز انجام می دهد و معشوقه او می شود. اما نطاقت چیت نظافت برای مبارزه با بی نظمی و فساد زمانی صورت می گیرد. مردی که به جست و جوی جزیرهای ناشناخته می رود، ازن نظافتچی» را کشف می کند و همراه آن خودش را نیز کشف می کنند. در سفر پیدا بیس، علت توفان نوح فساد و تباهی بشر عنوان شده است؛ و زمین به نظر خدا فاسد گردیده و زمین از ظلم پر شده بود. و خدا زمین را دید که اینک فاسد شده است، زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمين فاسد کرده بودند. و خدا به موج شفت النتهای تمامی بشر به حضورم رسیده است زیرا که زمین به سبب ایشان پر از ظلم شده است و اینک من ایشان را با زمین هلاک خواهم ساخت.

مرد که در آغاز سفر خود و اقعد توفان نوح را در خواب می بیند، در واقع نان زندگی اش را خواب می بیند کسانی که با شن زن نظافتچی درمان خواهد شد. نان مورد نظر نویسنده در این داستان، همان است که جان دان، شاعر و عارف قرن شانزدهم و هفدهم، عنوان کرده است، یعنی جدایی انسان ها از بخد بكر: «هیچ مردی جزیرهن کاملی نیست. همه پاره ای از یخ قار هاندا جزئی از یک اصل، اگر تخمهای از زمین را آب برد اروپا ناقص می شود، حتی اگر این تنه دماغها باشد، حتی اگر خانه دوستان تور با خانه تر باشد. مرگ هر انسانی از وجود من می کاهد، زیرا من وابسته به نوع انسان هستم. پس کسی را نفرست تا بپرسد: ناقوس برای که می زند، برای تو می زند. و ساراماگو عنوان مرد را در نمه جزیره ناشناخته، از این شعر جان دان گرفته است.

آقا ژوزه نیز در همه ی نام ها به جست و جوی زن ناشناسی بر آمده است. این جست و جو در همه ی نام ها به عالم مرگ نیز کشیده می شود. آقا ژوزه ی همه ی نام ها، هم اسم خود نویسنده، و در واقع خود نویسنده است. ساراماگو خود را در این جست و جو، در مرتبه ای برتر از قهرمان هایش قرار می دهد و فراتر از آنها عمل می کند. در همه ی نام ها. زن ناشناسی که آقا ژوزه به جست و جویش می پردازد، معلم ریاضیات است. در این جا هم شغلی که ساراماگو برای زن ناشناس انتخاب کرده است، تصادفی نیست. ریاضیات علمی است که با نظم و کشف نظم دنیا سر و کار دارد. پس آقا ژوزه ی همهمی نام ها هم برای علاج بی نظمی و فساد زندگی اش به جست و جوی زن ناشناس برآمده است. از قضا آقا ژوزه آدم بسیار مرتب و منظمی است و کلکسیونی که از صد شخصیت مشهور مملکتش ترتیب داده است، مظهر نظم است. اما نویسنده با زیرکی تمام، بی نظمی آزاردهنده ای را در پشت این نظم ظاهری پنهان کرده است و همین بی نظمی است که او را در پنجاه سالگی، به جست و جوی معلم ریاضیات وا می دارد. جالب است که جست و جوی زن ناشناس در همه می نام ها در دو حوزه صورت می گیرد، هم در دنیای زندگان صورت می گیرد و هم در وادی مردگان، هم در عالم واقع و هم در عالم معنا. اگر توجه کنیم که ریاضی علمی است که هم در دنیای ماده دنبال نظم می گردد و هم در عالم تجرید، مناسبت شغلی که نویسنده برای زن ناشناس انتخاب کرده است، بیشتر آشکار خواهد شد. غالب استعاره های ساراماگو چندین لایه معنا را در بطن خود خوابانیده اند. ساراماگو استاد استعاره است.

یاد آوری: ساراماگو در بیش تر آثارش از علایم سجاوندی به ندرت استفاده می کند و خوانندگانی که کتاب کاری او را خوانده اند، با این شیوه آشنا هستند. در کتاب حاضر نیز همین روش پیروی شده است. اما در مواردی چند، مترجم انگلیسی زبان برای جلوگیری از اشتباه، عباراتی را درون پرانتز گذاشته است که این پرانتزها در ترجمه ی فارسی هم حفظ شد، اما در متن اصلی پرتغالی وجود نداشته است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران