نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی عمومی

بررسي رژيم درماني و تغذيه‌ي مناسب در كنترل بيماري اسكيزوفرني و نحوه‌ي برخورد با اين افراد در جامعه

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۷ دی ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 62
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 80
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1/126mb

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 3
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چكيده:

بيماران اسكيزوفرني، بيماران حاد رواني هستند كه مهم ترين اختلال آن‌ها اختلال در تفكر است. بيماري اسكيزوفرني يك بيماري مغزي حاد است كه در اين تحقيق اين بيماري را هم از لحاظ زيستي- شيميايي مورد بررسي قرار داده ايم و هم از لحاظ عوامل محيطي و بيروني. هدف ما از اين بررسي ارائه راهكارهايي براي كنترل بهتر و بيشتر اين بيماري است. چون اين بيماري درمان قطعي ندارد خواستار اين شديم كه روش هاي مناسب رژيم درماني را در كنار انواع درمان هاي ديگر (دارو درماني، گروه درماني، خانواده درماني، …) اجرا كنيم. براي اين كار با تهيه‌ي پرسش نامه اي اين بيماران را روان سنجي كرديم و ميزان متغيرهاي مختلف را در آنها بررسي كرديم. (كه تعدادي از بيماران اسكيزوفرني بيمارستان رواني سعادت آباد مورد بررسي قرار گرفته اند).

با قرار دادن اين افراد در گروه هاي تغذيه اي خاص خود (با توجه به نوع اسكيزوفرني آن‌ها) مي‎توان در همان مراحل اوليه‌ي بيماري تأثير چشم گيري را مشاهده كرد به طوريكه در بعضي از بيماران كه اسكيزوفرني آن‌ها حاد نبوده است توانسته اند به طور كلي دارو درماني را كنار گذاشته و با رژيم درماني به بهبودي و سلامتي كامل برسند.

تحقيقات نشان مي دهند كه به مسئلة تغذيه‌ي اين افراد توجه خاصي نمي‎شود و با مسئله‌ي تغذيه‌ي اين بيماران مانند ساير افراد عادي برخورد مي‎شود. با توجه به مسئله‌ي كم اشتهايي اين افراد، پزشك بايد بتواند با ايجاد يك رابطه‌ي كاملاً صميمانه بين خود و بيمار، با اين مسئله مبارزه كند و با ارائه‌ي رژيم درماني در كوتاه مدت تاثيرهاي شگرف آن را ببيند و بتواند دنياي واقعي را در ذهن آن‌ها تداعي كند و زندگي واقعي را به آنها نشان دهد. تا اين بيماران بتوانند مانند ساير افراد سالم ديگر زندگي كنند (در دنياي واقعي كه وجود دارد نه دنياي خيالي خود).

به اميد آن روز كه به بيماران رواني توجه بيشتري شود زيرا كه روح آدمي با ارزش‌‌ترين چيز موجود در اين دنياست.

واژه هاي كليدي: سندرم كاپ گرا، رانده شدن به پايين، فرضيه‌ي سببيت اجتماعي، خانواده‌هاي دوسويه، خانواده‌هاي مورب، توهمات سن استيك، پتانسيل فراخوانده

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده

مقدمه......................................................................................... 1

 

فصل اول

اسكيزوفرني................................................................................. 3

تاريخچه‌ي اسكيزوفرني................................................................... 4

همه گيري شناسي.......................................................................... 6

سن و جنس.................................................................................. 6

فصلي بودن تولد............................................................................ 7

توزيع جغرافيايي........................................................................... 7

ميزان توليد مثل............................................................................ 7

بيماري جسمي.............................................................................. 8

خودكشي در بيماران اسكيزوفرني....................................................... 8

مصرف و سوء مصرف توأم مواد....................................................... 8

تراكم جمعيت............................................................................... 9

ملاحظات فرهنگي اجتماعي- اقتصادي................................................. 9

بي خانماني در اين بيماران............................................................... 10

سبب شناسي................................................................................. 10

مدل استرس- دياترز....................................................................... 11

 

فصل دوم

عوامل زيست شناختي..................................................................... 13

صرع پارسيل مركب Epilepsy (Complex Partial)................................... 21

پتانسيل هاي فراخوانده (Evoked Potentiaks)......................................... 21

اختلال حركت چشم........................................................................ 22

توارث....................................................................................... 23

عوامل رواني اجتماعي.................................................................... 24

وابستگي مضاعف (duble bind)........................................................ 27

گسستگي (schism) و خانواده هاي مورب (skewed)................................. 27

خانواده هاي دوسويه كاذب- شبه خصمانه.............................................. 27

 

فصل سوم

انواع اسكيزوفرني......................................................................... 29

اسكيزوفرني ساده........................................................................... 29

هبه فرني.................................................................................... 30

اسكيزوفرني كاتاتوني...................................................................... 30

اسكيزوفرني پارانوئيد..................................................................... 30

اسكيزوفرني شبه نوروزي (پسودونوروتيك)........................................... 31

كاتاتوني دوره اي .......................................................................... 31

پارافرني ديررس........................................................................... 32

تشخيص..................................................................................... 32

انواع در DSM-IV......................................................................... 32

ويژگي هاي باليني ........................................................................ 42

علائم و نشانه هاي پيش از بيماري...................................................... 42

معاينه وضعيت رواني.................................................................... 43

يافته هاي عصبي........................................................................... 47

آزمون هاي روانشناختي.................................................................. 48

 

فصل چهارم

تشخيص افتراقي............................................................................ 51

اختلالات ثانوي و ناشي از مواد......................................................... 51

تمارض و اختلالات ساختگي............................................................. 51

اختلالات خلقي.............................................................................. 52

اختلالات شخصيتي........................................................................ 52

اختلالات اسكيزوافكتيو.................................................................... 52

ارتباط بين افسردگي و اسكيزوفرني..................................................... 53

سير و پيش آگهي........................................................................... 53

كناره گيري................................................................................. 54

اختلال جريان فكر......................................................................... 55

تغييرات عاطفي............................................................................ 56

آشفتگيهاي رفتاري و اعمال حركتي..................................................... 57

تشكيل هذيان و وضعيت پارانوئيدي..................................................... 58

اختلالهاي ادراكي ......................................................................... 59

درمان........................................................................................ 60

 

فصل پنجم

سندرم كاپ گرا............................................................................. 71

سبب شناسي اسكيزوفرني................................................................. 71

تأثير عوامل ارثي و محيطي در اسكيزوفرني.......................................... 71

ساختمان بدني............................................................................... 73

عوامل مربوط به غده هاي مترشح داخلي و سوخت و ساز.......................... 73

مكانيسم دوپامينرژيك در اسكيزوفرني.................................................. 74

رابطة كودك- مادر يا كودك- والدين در سالهاي اول.................................. 75

طبقة اجتماعي.............................................................................. 76

عوامل خارجي.............................................................................. 76

عوامل اجتماعي و محيطي............................................................... 76

استرس هاي مقارن و تاثيرهاي خانواده................................................. 77

همگوني و ناهمگوني در اسكيزوفرني.................................................. 78

تشخيص..................................................................................... 79

تشخيص افتراقي حالتهاي پارانوئيد...................................................... 80

پيش آگهي................................................................................... 81

 

فصل ششم

درمان اسكيزوفرني........................................................................ 84

اقدامات عمومي............................................................................ 84

روشهاي درماني فيزيكي.................................................................. 84

اختلالات .................................................................................... 87

اسكيزوفرني 1.............................................................................. 88

علائم......................................................................................... 89

علائم منفي.................................................................................. 89

علائم مثبت.................................................................................. 90

علت بيماري جنون جواني (اسكيزوفرني).............................................. 90

جنون جواني................................................................................ 90

چه وقت به دنبال پزشك برويم؟.......................................................... 90

تشخيص..................................................................................... 91

درمان........................................................................................ 91

داروهاي ضدجنون (ننورولپتيك)......................................................... 91

مهارت هاي سازگاري..................................................................... 92

گروه هاي حمايتي.......................................................................... 92

ماهيت اسكيزوفرني و انواع آن.......................................................... 92

فرضيه ها (تئوري ها)..................................................................... 93

اهداف رژيم درماني در بيماران اسكيزوفرني.......................................... 94

گروه هاي High Histamine.............................................................. 95

گروه Low Histamine..................................................................... 95

گروه Pyrroluria............................................................................ 95

پرسشنامه.................................................................................... 110

نتيجه......................................................................................... 113

منابع......................................................................................... 114

 

جنگ و اثرات ناشي از آن همواره انسان را تهديد كرده است. به طوريكه پس از گذشت سال‌هاي متمادي از جنگ ها اثرات سوء آن هنوز در بيماران رواني ديده مي‎شود كه نه تنها زندگي خود اين بيماران بلكه زندگي اطرافيان آن‌ها را هم مختل ساخته است. از آن جا كه روح آدمي با ارزش ترين چيز است، با گذشت زمان و هر چه قدر كه به سمت جلو پيش مي رويم و با پيشرفتهاي روز افزون و توجه بيشتر به دنياي ماشين آلات روبرو مي شويم ناخودآگاه روح و روان خود را فراموش مي كنيم كه به دنبال آن اختلالات رواني افزايش مي يابند و در آينده اي نزديك كه علم و صنعت نهايت پيشرفت خود را كردند علوم انساني بخصوص علم روانشناسي در دنيا بيشتر مطرح خواهند شد. زيرا انسان متوجه روح خسته و شكست خورده‌ي خود مي‎شود.

موضوع تحقيق من در مورد بيماران اسكيزوفرني و كنترل اين بيماري با رژيم غذايي مناسب است. اين بيماران اغلب مشاغل و كارهاي خود را از دست مي دهند و ارگان يا سازماني كه به طور جدي از آن‌ها حمايت كند وجود ندارد و اكثر اين افراد بي خانماني را تجربه مي‌كنند و آن مي‎شود كه ما اكثر اين افراد را در خيابان ها در حال پرسه زدن مي بينيم. اغلب اين افراد از طرف خانواده، دوستان طرد مي‎شوند كه به دنبالش اعتياد، بزهكاري، افسردگي، خودكشي، ديگركشي، آزار رساندن به ديگران را به همراه دارد. از آن جا كه اين افراد خود را بيمار نمي دانند حاضر به همكاري با پزشك خود در زمينه‌ي دارو درماني نيستند و هر چه قدر كه همكاري آن‌ها با پزشك كم تر شود اين بيماري حادتر خواهد شد ما خواستاريم كه با روشي ساده و كم هزينه كه البته قابل اجرا نيز هست زندگي واقعه اي را به اين بيماران كه اكثراً جوان هستند باز گردانيم.

اصطلاح اسكيزوفرني، در تمام گروههاي سني، آن دسته از بيماريها را شامل مي‎شود كه از همان ابتدا با اختلالهاي اساسي در شخصيت، تفكر، زندگي هيجاني، رفتار، علاقه‌منديها و ارتباط با ديگران مشخص مي‎شود.اسكيزوفرني گرايشي به كناره گيري از محيط و گسيختگي دروني در تفكر، احساس و رفتار در شخص مبتلا ايجاد مي‌كند كه منتج به ناهماهنگي بين حالت عاطفي و افكار و رفتار بيمار مي‎شود. همچنين گرايشي به تشكيل تداعيهاي ويژه در تفكر و تمايلي به برون فكني هاي مرضي به وجود مي‎آيد.

تجزية اعمال رواني در اسكيزوفرني ذره اي است و با نوع تجزية توده اي كه در هيستري و شخصيتهاي چندگانه ديده مي‎شود كاملاً متفاوت مي‎باشد.

در پنج ساله گذشته پيشرفت هاي عمده در فهم اسكيزوفرني در سه زمينه اساسي حاصل شده است. اولاً، پيشرفت هاي روش هاي تصويرگيري از مغز، مخصوصاً‌ تصويرگيري بارزونانس مغناطيسي (M R I )، و پالايش روش هاي نوروپاتولوژيك موجب تمركز علاقه بر سيستم ليمبيك به عنوان محل فيزيوپاتولوژي اساسي اسكيزوفرني گرديده است. نواحي مورد توجه خاص مشتملند بر آميگدال، هيپوكامپ و شكنج پاراهيپوكامپي. تمركز بر اين نواحي مغز موجب بي توجهي به نواحي ديگر مغز نيست بلكه موجب بوجود آمدن فزاينده فرضيه‌هائي مي شود كه با گسترش معلومات پايه در مورد اسكيزوفرني قابل سنجش است. ثانياً‌ پس از معرفي كلوزاپين (Clozaril)، يك داروي ضد جنون آتيپيك با حداقل اثرات جانبي عصبي، پژوهش‌هاي فراوان در مورد ساير ضد جنون‌هاي آتيپيك، بخصوص ريسپريدون و رموكسي پرايد به عمل آمده است. اين داروهاي آتيپيك و داروهاي ديگر كه در نيمه دوم دهه 1990 معرفي خواهند شد مي‌توانند در كاهش علائم منفي اسكيزوفرني موثر و با بروز اثرات نامطلوب نورولوژيك معدودتري همراه باشند. ثانياً، با بهبود درمان‌هاي داروئي و شناخته شدن وسيع تر اساس زيست شناختي اسكيزوفزني، از جمله عوامل رواني- اجتماعي موثر بر اسكيزوفرني، از جمله عوامل موثر بر شروع، و نتايج درماني پديد مي‌آيد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران