نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی عمومی

پایان نامه وظایف عمومی مربیان

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۷ دی ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 65
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 85
فرمت فایل : word
حجم فایل : 68kb

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 3
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

تعريف فرستنده يا مربي

مربي شخصي است كه اطلاعات علمي پراكنده را متناسب با استاندارد رشته آموزشي خود تنظيم كرده و با شيوه هاي مناسب آن را به صورت مطالب ساده و قابل درك براي كارآموز تبديل و با سرعت مناسب و در سطح استعداد او انتقال مي دهد.حال با توجه به تعريف مربي مي توان فرق بين مربي با كتاب را مقايسه و درك نمود. يعني اينكه كتاب آنچه را كه در خود دارد چه سخت باشد و چه آسان، بدون توجه به اينكه كارآموزي كه آنرا مطالعه مي كند مي فهمد يا نه مطالب را انتقال مي دهد، ولي مربي اطلاعات كتاب را درك و مطالب سخت و نامفهوم را همانند فيلتري به كنار گذاشته و جايگزين آن مطالب ساده تر و قابل درك و فهم كارآموز به كار مي برد.

در نظام فنون تدريس به دو عامل مهم آموزش تئوري و هم عملي توجه بيشتري شده است و تاكيد هميشه در تلفيق انها بوده است، چرا كه باعث مي شود خواسته هاي بيان نشده را در تئوري بتوان در علم بيان نمود و مسائل را با ديدي بازتر و ملموس تر به مشاهده كارآموزان گذارد.

برداشتي كه اكثر ما از تفكر داريم و كم و بيش در جامعه ما رواج دارد يك برداشت صد درصد صحيح و بدون اشكال نبوده. لذا بايد ابتدا معناي صحيح آن روشن شود تا درباره تقويت و قدرت بخشيدن آن در افراد به طور صحيح گام برداريم.

اصولا زماني بانسان بهتفكر مي پردازد كه با مشكل و مسئله مهمي برخورد كند. و يا مطالبي را به خاطر آورده باشد. با اين تعريف مشخص مي شود كه انسان به تفكر نمي پردازد و نمي انديشد مگر در هنگامي كه دچار مشكلي گردد و احتياح به كار و تلاش يكي از عوامل مهم در امر تفكر و رسيدن به هدف است.

معمولا اينگونه تفكر در مسائل روزمره و عادي جريان دارد و بيشتر براي تنظيم كار و وظايفي كه در قبال آن مسئوليت دارد معطوف مي شود.

در اينگونه تفكر بيشتر به مسائل و مشكلاتي كه حل آن مشكل بوده و نياز به تلاش فكري بسيار نياز دارد پرداخته مي شود و در اين راستا براي حل مسائل مشكل راه حل هاي جديد كشف مي گردد و معمولا در اينگونه انديشه و تفكر است كه به اختراعات بسيار مهم مي انجامد. آنچه مد نظر است دقت نظر به تعاريف ياد شده تفكر خلاق است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و همه مربيان و مسئولين در اين رابطه تلاش كنند.

اما آنچه ما در مراكز آموزش و پرورش و تمام مراكز آموزشي شاهد و ناظر آن هستيم غير از آن چيزي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. و با يك بررسي بسيار سطحي متوجه خواهيم شد كه مراكز آموزشي ما با اتخاذ روش هاي خشك و بي روح و طبق يك عادت ديرينه مشغول به كار هستند و از هرگونه راه حل جديد كه از ناحيه دانشجو بخواهد ارائه شود مخالفت مي ورزند و با ايجاد يك محيط انضباطي سخت موجب ركود هرگونه تفكر تازه مي شوند و اين تفكر در همه مراكز آموزشي سايه نيفكنده. اما بايد توجه داشت كه اينگونه روش ها هيچگونه پيشرفت و ترقي را به همراه ندارد.

حتي ساكت كردن دانشجويان درمحيط آموزش، مجبور كردن آنها به پذيرفتن مطالبي كه ازناحيه استاد بيان مي شود يك نوع ارزش و نشانه اداره خوب كلاس شمرده مي شود. بايد به اين نكته توجه داشت كه انتقال فراوان مفاهيم علمي و تمرين هاي تكراري هرگونه فرصت انديشيدن را از دانشجو سلب مي كند و آنچه سبب پيشرفت و تعالي هر انساني مي گردد همان ايجاد فرصت هايي براي انديشيدن است. در اينجا بايد شرايط انديشيدن را براي دانشجويان فراهم منايد و دانشجويان بايد با انديشيدن به شناخت صحيح دست يابند و اين شناخت علمي صحيح آنان را به باور تثبيت شده برسانند. در اثر ايجاد باور تثبيت شده است كه گرايش به سوي عمل تحقق مي يابد و در نهايت به انجام عمل منجر خواهد شد.

فصل اول: تعاريف و مفاهيم

مفهوم فنون تدريس و تعاريف آن

شرايط مربي از نظر قوانين موثر در تدريس

وظايف عمومي مربيان از ديدگاه سازماني

تعريف مطالعه و روش هاي آن

فصل دوم: آيين كلاس داري

هدف از بررسي آيين كلاس داري

نقش انگيزه

نقش انضباط و كنترل

 

بحث انضباط شخصي و تاثير آن در كلاس داري

 

فصل سومن: روش هاي كلي تدريس در نظام آموزشي

 

روش هاي فعال و غير فعال و قوانين اثر و نتيجه

 

هدف هاي آموزشي

 

مهايت هاي فرايند تدريس

 

الف) مهارت هاي پيش از تدريس- تعريف استاندارد- آشنايي با طرح درست و فوايد آن و فرم

 

ب) مهارت هاي بپمن تدريس: 1- تنظيم صدا و حركات فيزيكي مربي 2- حفظ شخصيت و احترام مربي 3- فروتني و ادب 4- بيان كافي مطالب درسي 5- اجتناب از ارائه مطالب غير درسي 6- اجتناب از اختلاط موضوعات 7- كيفيت بيان مطالب

 

بررسي فنون عرضه شده به كارآموز و بيان مطالب

 

ارجاع اطلاعات كافي براي كارآموز

 

انتظاراتي كه كارآموز از مراكز فني و حرفه اي دارد:

 

تقاضا و نيازهاي عمومي و كلي در پداگوژي و نحوه برخورد با ديگران

 

طريق شناخت افكار و استعدادهاي افراد

 

مهارت هاي پس از تدريس

 

فصل چهارم: كليات روش هاي تدريس

 

1- روش هاي تدريس غير فعال- شيوه مكتبي- شيوه توضيحي- شيوه سخنراني

 

2- روش هاي تدريس فعال- شيوه پرسش و پاشخ- شيوه بحث- شيوه اكتشافي

 

3- شيوه يا روش اكتشافي و روش حل مسائل

 

4- شيوه يا روش اكتشافي و روش حل مسائل

 

بحث پاياني

 

منابع و مأخذ مورد استفاده

 

 

ايجاد حس همكاري و تعاون در كاراموزان را مي توان يكي از محرك هاي اصلي پيشرفت در تمام ابعاد كارآموز دانست. به وسيله تعاون وهمكاري مي توان فرصت هايي را براي ارتباط متقابل اجتماعي و رواني و نهايتاً تكامل افراد ايجاد كرد. با ايجاد حس همكاري است كه خواسته هاي افراد آشكار شده و قابليت هاي آنان بعنوان عضوي از جامعه نمودار مي گردد. اب ايجاد حس همكاري مي توان پيشرفت و تكامل كارآموز را سرعت بخشيد. در اين رابطه با بررسي هائي كه انجام گرفته است عوامل موثر در ايجاد يگانگي و انسجام در سه مورد خلاصه كرد.

اساسي ترين نقش را در انسجام و يگانگي ايفا مي كند، با تماس مداوم با دانشجويان فرصت بسيار زيادي براي ايفاي نقش خوددارد او مي تواند با ايجاد محيطي مناسب و فراهم آوردن امكانات و لوازم مورد نياز موجبات انسجام و يگانگي را در بين دانشجويان فراهم آورد.

درستي بين يك گروه از دانشجويان بهص ورتي كه در راه اهداف آن منافع مصالح شخصي ناديده گرفته شود از نوع روابط نخستين است و مي توان گفت كه اين بهترين نوع رابطه است. هيچ عاملي جز دوستي هاي بي شائبه و بر كنار ماندن از هدف هاي مادري و شخص نمي تواند همكلاسان را در يك موسسه آموزشي به يكديگر ارتباطدهد. به همين دليل است كه درستي هايي كه از دوران تحصيل نشأت گرفته است عميق و ريشه دار و مستمر است. و هرچه روابط نيكوتر و صميمانه تر باشد استوارتر و از يگانگي بالاتري برخوردار است.

از آنجائي كه تمام حالات و كردار مربي در دانشجويان تاثير مي گذارد لذا گفتار و طرز بان مربي نيز از اين مقوله خارج نيست و مربي بايد توجه داشته باشد كه در هنگام بيان مطالب به گونه اي عمل نمايد كه همزمان دانشجويان به طريقه سخن گفتن و بيان مطالب را نيز فرا بگيرند و سعي كند كه بسيار روان و سليس مطالب را باين نمايد و كلمات قابل فهم و زيبا باشد تا دانشجويان با الهام از مربي در گفتار از وي پيروي نمايد.

مطالعه علمي است كه با تفكر همراه است و پرورش و به كار انداختن تمام قواي فكري و اخلاقي چون قوه تميز، استدلال، تصميم، حكم، قضاوت مي گردد و از طرف ديگر توانايي در خواندن سبب ورزيده شدن حافظه و مخيله خواهد شد و موجبات درك بهتر مواد درسي را فراهم مي سازد. حال اگر مطالعه با درك معنا همراه باشد موجب پرورش شخصيت، كسب اطلاعات سودمند، برقراري رابطه حسنه با ديگران، لذت روحي و نشاط خاطر را موجب مي شود.

هر كارآموز قبلا مشتاق است كه مطالعه كند و اين شيوه بسيار پسنديده را در خود تقويت كند و به صورت عادت در زندگي خود درآورد. در اين رابطه مي بينيم كه بسياري از كارآموزان نگران اين هستند كه چگونه مطالعه كنند و مي خواهند بدانند كه روش هاي آن چگونه است تا به كار بستن آن راندمان تحصيلي خود را بهبود بخشد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران