نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی عمومی

رابطه بين استرس و فرسود_ي شغلي در كارمندان و كار_ران ايران خودرو ديزل

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۷ دی ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 61
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 94
فرمت فایل : word
حجم فایل : 47kb

قیمت فایل : 17,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 2
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

گروهي از صاحب نظران رفتار سازماني فشار رواني[1] را بيماري شايع قرن نامگذاري كرده‌اند شايد هم براستي دوران ما عصر فشارهاي رواني است. دوره‌اي كه در آن انسان بشر از هر زمان ديگر در معرض عوامل فشارزا[2] قرارگرفته و مسائل ومشكلات بيشماري از هر سو او را احاطه كرده‌ است.

 

[1]- Stress

[2]- Stressors

اين فشارها به طور حتم با پيچيدگي روز افزون سازمان ها و گسترش تفكيك‌ها،‌ ابزارها و ديگر ابعاد سازمان در صورت عدم برنامه ريزي صحيح و مناسب، افزايش هم مي‌يابد.

فشار رواني يا استرس كه واژه اصلي آن ريشه در زبان لاتين دارد در قرن هفدهم ميلادي بسيار متداول بوده و به بعضي سختي، دشواري، فلاكت و محنت به كار رفته است. در اواخر قرن هجدهم معني آن به نيرو،‌ فشار، زور و تلاش بسيار متغير يافته است ( تيموري، 1383).

فشار رواني براي افراد مختلف معاني متفاوتي دارد اختلاف نظر در مورد فشار رواني در پاسخ‌هايي كه مديران به يك سوال مشابه تحت عنوان «منظور از اصطلاح فشار رواني يا استرس چيست» اين موضوع را تائيد مي نمايد. در اين رابطه متداول‌ترين جواب‌هايي كه به اين پرسش داده شده است عبارت بودند از: كار بسيار زياد و زمان كم براي انجام آن احساس اضطراب و دلهره، فشار روحي و جسمي بسيار زياد، فشارهاي عاطفي احساسي، هيجاني، احساس خستگي، حساسيت و تحريك پذيري بوده است. فشاررواني را عكس‌العمل فرد به عوامل جديد تا تهديد كننده در محيط كاري تعريف كرده‌اند ( تيموري، 1383).

فشار رواني را پاسخي دانسته‌اند كه فرد براي تطبيق با يك وضعيت خارجي متفاوت با وضعيت عادي به صورت رفتاري، رواني، جسماني از خود نشان مي‌دهد. همچنين فشار رواني را مجموعه واكنش‌هاي عمومي انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پيش‌بيني نشده خارجي يا داخلي از ميان برود ايجاد فشار رواني مي‌‌كند.

استرس‌هاي حاد نيروي انساني سازمان را ضايع مي‌كند و هدف سازمان را دستخوش تزلزل مي‌سازد. افرادي كه دچار استرس مي‌گردند توان مقابله با آن را از دست مي‌دهند ، از جهات جسماني و رفتاري دچار آسيب مي‌شوند و بدين ترتيب است كه استرس در سازمان همچون آفتي نيروها را تحليل مي برد و تلاش ها و فعاليت‌ها را عقيم مي‌سازد. ( تيموري، 1383)

فصل اول1

مقدمه:2

طرح مساله و چهارچوب نظري آن:4

اهميت و ضرورت تحقيق:9

هدف پژوهش :10

هدف اصلي پژوهش حاضر:10

فرضيه هاي پژوهش:10

فرسودگي شغلي:11

تعريف عملياتي متغيرها:12

استرس شغلي:12

فصل دوم13

«ادبيات و پيشينه پژوهش»13

حرفه:15

وظيفه15

گروه شغلي:16

تقسيم بندي مشاغل بر حسب فشار رواني16

1ـ مشاغل فعال17

2) مشاغل با فشار اندك18

3ـ مشاغل غير غعال18

4ـ مشاغل با فشار بالا19

تاريخچة روان شناسي كار در ايران21

فشار رواني يا استرس چيست؟22

عوامل موثر در ايجاد استرس26

رابطة بين استرس و عملكرد29

زيان ها و هزينه‌هاي ناشي از استرس شغلي32

مراحل فشار رواني37

چهار مجموعه كلي فشارهاي عصبي سازماني:40

الزامات شغلي :41

الزامات نقش43

الزامات مراوده با ديگران43

پي‌آمدهاي فشار عصبي44

پي آمدهاي فردي45

پي‌آمدهاي رفتاي:45

پي‌امدهاي رواني:47

پي‌امدهاي جسمي:47

عملكرد:47

كناره‌گيري48

طرز تلقي ها:49

واماندگي:49

تجزيه و تحليل شخصيت نوع A و شخصيت نوع B52

استرانژي‌هاي مقابله با فشار رواني53

استراتژيهاي مقابله فردي54

ورزش:54

استراحت:55

مديريت زمان:55

مديريت نقش:56

گروه‌هاي پشتيبان:57

ايجاد وجود سازماني حمايتي:58

مخفي كردن طرح وظايف:58

كاهش تعارض و روشن نمودن نقش سازماني:59

طرح بهبود كار راهة شغلي و ايجاد مشاوره:59

الف شنيدن:60

ب ) شناخت و درك فشار رواني:‌61

ج) تشخيص فشار رواني:61

پ) شناخت و قبول عواطف و احساسات:61

د) كشف منابع فشار رواني در مراجع:61

هدف از مشاوره رواني چيست؟62

تقويت مباني ديني62

فرسودگي شغل چيست؟64

فرسودگي شغل چه زماني رخ مي‌دهد67

نشانه‌هاي فرسودگي شغلي68

انواع فرسودگي:69

پژوهش‌هاي انجام شده در ايران:71

پژوهش‌هاي انجام شده در خارج كشور73

نتيجه نهايي:75

فصل سوم76

«روش پژوهش»76

روش نمونه‌گيري:77

ابزار پژوهش78

پرسشنامة استرس:78

روش اجرا:81

طرح پژوهش:82

فصل چهارم83

فصل پنجم84

«بحث و نتيجه‌گيري»84

مقدمه85

محدوديت‌هاي پژوهش89

1ـ فرصت كم براي تنظيم و انجام پژوهش89

پيشنهادات پژوهش:89

فهرست منابع90

فهرست منابع فارسي:90

فهرست منابع پايان‌نامه‌ها93

فهرست منابع خارجي94

پيوست‌ها95

طرح مساله و چهارچوب نظري آن:

هر چند فشار رواني به شكل‌هاي مختلفي تعريف شده است اما زمينه مشترك همه آن تعاريف اين است كه علت ايجاد فشار عصبي وجود محركي به صورت فيزيكي يا رواني است كه فرد به طريق خاصي نسبت به آن عكس‌العمل نشان مي دهد. فشار رواني داراي پيامدهايي نظير مي‌باشد اگر فشار رواني مثبت باشد ممكن است نتيجه آن فعاليت فعاليت‌جديت و انگيزش بيشتر باشد. البته آنچه بيشتر مورد توجه مي‌باشد پي‌آمدهاي منفي فشار عصبي است. همان طور كه ملاحظه‌ مي‌شود بيشترين عوامل از درون هستند. به عنوان مثال استفاده از مشروبات الكلي يكي از پي‌آمدهاي فردي فشار عصبي است در حالي كه اين مشكل از پي‌آمدهاي سازماني فشار عصبي نيز مي‌باشد زيرا ممكن است به طور مستقيم بر عملكرد سازمان اثر بگذارد هر چند دسته‌بندي پي‌آمدها تا حدودي اختياري به نظر مي‌رسد ولي بايد توجه داشت كه هر پي‌آمدي بر حسب عامل ايجاد كننده اوليه خود دسته بندي شده است. بنابرآنچه كه گفته شد پي آمدهاي فردي نتايجي

هر چند فشار رواني به شكل‌هاي مختلفي تعريف شده است اما زمينه مشترك همه آن تعاريف اين است كه علت ايجاد فشار عصبي وجود محركي به صورت فيزيكي يا رواني است كه فرد به طريق خاصي نسبت به آن عكس‌العمل نشان مي دهد. فشار رواني داراي پيامدهايي نظير مي‌باشد اگر فشار رواني مثبت باشد ممكن است نتيجه آن فعاليت فعاليت‌جديت و انگيزش بيشتر باشد. البته آنچه بيشتر مورد توجه مي‌باشد پي‌آمدهاي منفي فشار عصبي است. همان طور كه ملاحظه‌ مي‌شود بيشترين عوامل از درون هستند. به عنوان مثال استفاده از مشروبات الكلي يكي از پي‌آمدهاي فردي فشار عصبي است در حالي كه اين مشكل از پي‌آمدهاي سازماني فشار عصبي نيز مي‌باشد زيرا ممكن است به طور مستقيم بر عملكرد سازمان اثر بگذارد هر چند دسته‌بندي پي‌آمدها تا حدودي اختياري به نظر مي‌رسد ولي بايد توجه داشت كه هر پي‌آمدي بر حسب عامل ايجاد كننده اوليه خود دسته بندي شده است. بنابرآنچه كه گفته شد پي آمدهاي فردي نتايجي هستندكه عمدتاً بر فرد اثر مي گذارند هر چند ممكن است سازمان نيز به طور مستقيم يا غير مستقيم از اين پي آمد متاثر شود ولي اين فرد است كه بهاي اصلي آن را مي‌پردازد.

فشار رواني پي‌آمدهايي نيز دارد كه اثر مستقيم تري بر سازمان دارد يكي از اين پي‌آمدهاي واضح فشار رواني شديد كاهش عملكرد مناسب و درست است اين كاهش در مورد كارگران اجرايي به صورت كيفيت ضعيف كار، افت بهره‌وري متجلي مي‌گردد كناره‌گيري نيز مي‌تواند نتيجة فشار رواني باشد كه مهمترين آنها عبارتند از: غيبت ، استعفا و ترك كار پي آمدهايي فشار رواني كه هم بر فرد و هم بر سازمان اثر مي‌‌گذارد فرسودگي[1] يا تحليل رفتگي است و هنگامي بوجود مي‌ايد كه فرد احساس كند فشارهايي خيلي زياد را تحمل مي‌كند و منابع رضايت شغلي خيلي كم مي‌باشد ( الواني، 1371).

 

[1]- bURNST

فرسودگي ( بي رمقي يا تنيدگي) شغلي از جمله اختلال‌هايي است كه در سال‌هاي اخير مورد توجه روان شناسان باليني قرار گرفته است و نتايج تحقيقات نيز نشان مي دهد كه درصد قابل توجهي از افراد سازمان ‌هاي فعال از اين عارضه، دروغ هستند. به طور كلي مي‌توان فرسودگي شغلي را نوعي اختلال كه به دليل قرار گرفتن طولاني مدت در معرض فشارهاي رواني كه در وي ايجاد مي‌شود و فرد مبتلا از خستگي جسمي و هيجاني نيز فرسودگي شغلي نگرش رنج مي‌برد. براساس تحقيقات ( موس 1981) نتيجة فرسودگي شغلي كاهش كارايي، كاهش علاقه نسبت به كار و كاهش ظرفيت براي حفظ عملكرد مي باشد ( ساعتچي، 1376)

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران