نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی عمومی

مقايسه رفتار اطلاع يابي آموزشي – پژوهشی دانشجويان تحصيلات تکميلي علوم انساني و فني و مهندسي در استفاده از اينترنت

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۱ دی ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 77
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 159
فرمت فایل : word
حجم فایل : 540kb

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 5
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

پژوهش حاضربا هدف مقايسه رفتار اطلاع يابي آموزشي – پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي در استفاده از منابع اينترنتي و با روش پيمايشي صورت گرفته است . نمونه پژوهشي شامل 120 نفر دانشجوي تحصيلات تکميلي است که به روش نمونه گيري تصادفي از بين دانشگاههاي جامع و فني شهر تهران انتخاب شده اند . به منظور گرد آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با پايايي و روايي که از نظر اساتيد محترم و صاحب نظرانIT مورد تاييد بوده استفاده و براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون t و خی دو استفاده شده است .

يافته هاي پژوهشي نشان مي دهد کهاکثر دانشجويان دوره ارشد از طريق سايت کتابخانه و دوره دکتري از طريق خانه به اينترنت دسترسي دارند. ميزان استفاده دانشجويان رشته فني مهندسي از اينترنت بيشتر از گروه علوم انساني است و همچنين توانايي اين گروه نيز در مقايسه با گروه علوم انساني بيشتر است و يافته ها نشان مي دهد که توانايي استفاده از اينترنت در رشته هاي تحصيلي مختلف متفاوت است.

همچنين يافته ها تفاوت معناداري بين دوره هاي تحصيلي و توانايي استفاده از اينترنت نشان مي دهد

نتايج پژوهش حاکي از آن است که بين مدت زمان استفاده از اينترنت و رشته تحصيلي ارتباط وجود دارد.بعبارتي گروه فني مهندسي زمان بيشتري را صرف جستجوي اطلاعات از اينترنت مي کنند . همچنين اين گروه اولويت اول خود براي کسب اطلاعات از منابع اطلاعاتي را ، اينترنت و سپس کتاب معرفي کردند درحالي که در گروه علوم انساني ، اولويت اول کتاب و سپس اينترنت مي باشد.

دانشجويان هدف ازجستجوي اطلاعات از اينترنت را پژوهش سپس کسب اطلاعات آموزشي اعلام کردند هدف از کسب اطلاعات براي انجام فعاليت هاي پژوهش و آموزشي را ،مرور پيشينه و سپس روز آمد کردن اطلاعات درسي اعلام کردند.

دانشجويان گروه فني ،نحوة آشنايي خود با امکانات اينترنت را در اولويت اول آزمون و خطا و در وهله دوم از طريق همکاران و دوستان مي دانند در حالي که در گروه علوم انساني آشنايي اول از طريق دوستان و آشنايان سپس از طريق آزمون و خطا مي باشد. هر چهار گروه ترجيحا" ، منابع اينترنتي مورد نياز خود را از طريق موتور جستجوي وب شناسايي مي کنند بررسي دلايل استفاده از اينترنت نيز تفاوت معناداري را بين دو گروه نشان مي دهد و دانشجويان مشکلاتي مانند عدم تسلط به زبان خارجي و پايين بودن سرعت شبکه و هزينه بالا را از موانع موجود بيان کردند.

همچنين بررسي ها ، نشان داده که رفتار صحيح جستجو در رشته هاي مختلف ، همچنين در دوره هاي تحصيلي مختلف متفاوت است.

هر چهارگروه خواستار يادگيري جستجو و استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي هستند و پيشنهاداتي در جهت بهبود دستيابي استفاده از اينترنت بيان کردند.

 

 

بيان مسأله :3

اهميت و ضرورت :6

اهداف پژوهش :8

سؤالات پژوهشي :9

فرضيه هاي پژوهشي :10

تعريف مفاهيم :11

تعاريف عملياتي مفاهيم :11

مقدمه. 12

رابطه خدمات دانشگاهي و توسعه ملي. 13

تاثير دانشگاه در توسعه اقتصادي :14

تاثير دانشگاه در توسعه اجتماعي / سياسي. 16

تاثير دانشگاه در توسعه فرهنگي :16

رسالت ، وظايف و خدمات دانشگاه17

تاريخچه اينترنت :24

ابزارها و خدمات اينترنت.. 27

خدمات ارتباطي. 27

آرچي. 31

2- گوفر. 32

رفتار اطلاع يابي. 34

تعريف.. 34

خاستگاه مفهوم اطلاع يابي. 36

جست و جوي اطلاعات و ساز و کارهاي بهينه سازي آن .37

انتخاب يک بانک اطلاعاتي براي انجام جست و جو. 39

فرمول جست و جو ( رفتار صحيح جستجو ) :40

ترکيب فرمول جست و جو با استفاده از عملکرد هاي موجود41

د- كوته سازي.. 43

هـ - تعيين محدوده در داه هاي كمي. 43

و- كاربرد ضريب وزني. 43

ح - سياهه واژه ها44

انجام جست و جو. 44

مدل هاي رفتار اطلاع يابي :45

مدل هاي اطلاع يابي :47

مدل رفتار اطلاع يابي اليس :47

شروع :48

زنجيره :48

مرور كردن :49

تفكيك :49

كنترل كردن :50

استخراج :50

2- مدل رفتار اطلاع يابي كالتو. 54

3- مدل رفتار اطلاع يابي بلكين :55

4- مدل رفتار اطلاع يابي مار چينونين. 56

5- مدل رفتار اطلاع يابي ويلسون. 58

6- مدل رفتار اطلاع يابي آگويلار. 59

بررسي محدود (شرطي)63

جستجوي غير رسمي :64

جستجوي رسمي :65

مهارت اطلاع يابي ، پيش نياز تحقيق :66

مهارت باز يابي اطلاعات.. 67

مهارت ارزيابي اطلاعات.. 67

مهارت سازمان دهي اطلاعات.. 68

تبادل اطلاعات.. 68

رفتار اطلاع يابي مورد نياز در فرآيند پژوهش.. 69

گام نخست : يافتن زمينه و موضوع مناسب براي پژوهش (مسئله يابي)72

گام دوم : مطالعه و مرور پيشينه نظري و پژوهشي. 73

گام سوم : تدوين پرسش ها و يا فرضيه هاي پژوهش.. 74

گام چهارم : تعيين روش تحقيق ، ابزار گردآوري داده ها و آزمون هاي آماري.. 74

گام پنجم : اجراي پژوهش و گردآوري داده ها75

گام ششم : تجزيه و تحليل داده ها75

گام هفتم : ارائه نتايج. 76

جامعه پژوهشي و روش نمونه گيري :96

ابزار پژوهش :97

روش تجزيه و تحليل داده ها :99

بحث و نتيجه گيري :128

پيشنهادات براي پژوهش آتي :140

محدوديت ها :141

خلاصه :141

منابع فارسي. 145

منابع انگليسي. 150

مقدمه

اطلاع يابي فعاليت مهمي در جامعه بشري است . هر چند مي توان ادعا کرد که اطلاع يابي همواره چنين بوده است . اما اين موضوع در جامعه اطلاعاتي متداول تر است . همانگونه که قبل از پيدايش صنعت چاپ در قرن 15 ، انتقال اطلاعات بصورت شفاهي يا دست نوشته انجام مي شد . پس از اختراع چاپ توسط گوتنبرگ ، اطلاعات بيشتري روي کاغذ توليد گرديد و به شکل هاي مختلفي چون کتاب جزوه ، گزارش و مجله علمي ذخيره شد . اطلاعات در طول قرن بيستم و قرنحاضر از طريق راديو و تلويزيون و بطور فزاينده اي از طريق ارتباطات الکترونيکي و به ويژه اينترنت نيز منتقل شده است .

تخمين زده مي شود که اطلاعات توليد شده بين سالهاي 1970 تا 2000 بيشتر از کليه اطلاعات توليد شده در 5 هزار سال قبل بوده است (لارج ، آندرو 1382 : 27).

پيشرفت در فن آوري هاي اطلاعات و ارتباطي مسئول چنين انفجار اطلاعاتي مي باشد و اساس بسياري از اين تغيرات ، توانايي نظام رايانه اي براي ذخيره زيادي از اطلاعات ، پردازش سريع و قابل دسترسي ساختن آنها براي کاربران در سراسر دنيا از طريق شبکه هاي ارتباطي راه دور مي باشد .

- بدين گونه ارتباطات رايانه اي ( شبکه اينترنت ) ، ارتباطات راه دور و وسايل ارتباط جمعي ، نوعي " مثلث ارتباطات " را بوجود آورده اند که دگرگوني هاي فن آوري پر اهميتي در عرصه هاي اجتماعي ، علمي و فرهنگي و ... حاصل آن است . و اصطلاحاتي همچون عصر ارتباط ، انفجار اطلاعات انقلاب ارتباطات ، جامعه اطلاعات و اسطوره يا ايدولوژي جامعه اطلاعات و نظاير آنها ، که آنها ، که در سال هاي اخير در کتاب ها و آثار پژوهشي محققان در حوزه هاي جامعه شناسي و فلسفه و علم ، و ارتباطات و علوم کتابداري و اطلاع رساني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند ( معتمد نژاد 1371 ) .

در حال حاضر بحث هاي گسترده اي بدنبال تغييرات شگرفي که اينترنت در اطلاع يابي و فعاليتهاي پژوهشي در جوامع علمي ايجاد کرده است وجود دارد و آن گوياي اين حقيقت است که دراين سالها استفاده افراد بخصوص دانشجويان نحصيلات تکميلي از شبکه هاي الکترونيکي به سرعت افزايش يافته و اينترنت بعنوان يکي از مجراهاي قابل دستيابي به اطلاعات براي دانشجويان جهت انجام فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي تبديل شده است . اين فن آوري در حال تغير شيوه هاي دانشجويان را در جستجوي اطلاعات ، ارتباط با همديگر ، هدايت پژوهش و آموزش و توزيع نتايج تحقيق تحت تاثير قرار داده است. چنين به نظر مي رسد که سواد اطلاعاتي در جامعه اي که دائم در معرض تغييرات فناوري و همچنين در معرض تغييرات اطلاعاتي بي شماري قرار دارد ، لازم است سواد اطلاعاتي شامل توانايي در تشخيص نياز ، توانايي ذخيره اطلاعات و توانايي باز يابي و ارزيابي انتقادي اطلاعات بازيابي شده و استفاده مناسب در زمان لازم ، مي باشد . سواد اطلاعاتي باعث رفتار اطلاعاتي مناسب در شناسايي ، کسب و اشاعه اطلاعات از طريق هر مجرا و رسانه اي مي شود . رفتار اطلاعاتي مناسب ، فرآيند جستجو ، بازيابي ، شناخت و کاربرد منطقي محتوا است . ( فتاحي 1382 ، 276 ) .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران