نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی عمومی

پایان نامه درباره انحراف جنسی - هم جنس بازی

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۱۴ دی ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 86
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 199
فرمت فایل : word
حجم فایل : 117kb

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 10
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

هم جنس بازي را نوعي ارتباط جنسي بين افراد يك جنس ذكر كرده اند كه درهمه مذاهب و دربسياري ازجوامع لغزش بزرگ به حساب آمده و حتي براي آن عقوبت ها و كيفرهائي را درنظر گرفته اند.

اين امر كه مقدمات آن حتي ممكن است دردوران كودكي گذارده شده و صورت ناآگاهانه‌اي داشته باشد درسنين تميز و نوجواني سبب پيدايش و دامنه دار شدن انحراف شده عوارض سخت و نگران كننده براي افراد پديد مي آورد .

درفلسفه احكام و درباب تحريم و نهي از اين گونه روابط ناروا يكي اين مسأله ذكر شده است كه تداوم و بقاي نسل براثر شيوع اين رفتار به خطر مي افتد و رغبت و تمايلي به داشتن خانواده و زندگي درافراد پديد نمي آيد.

 

 

كليات

 

 

 

فصل اول

- مقدمه

- بيان مسئله

- اهميت موضوع

- اهداف تحقيق

- روش تحقيق

- از لحاظ بعد زماني

- از لحاظ بعد مكاني

 

فصل دوم 

 

- مقدمه

- تعريف انحراف جنسي

- تاريخچه انحراف جنسي

- واژه انحراف جنسي

- انحراف جنسي از ديدگاه‌هاي مختلف

1- انحراف جنسي ازنظر جامعه شناسان

2- انحراف جنسي از نظر روانشناسان

3- انحراف جنسي از نظر زيست شناسان

4- انحراف جنسي از نظر علماي اخلاق

5- قانون و مقررات اجتماعي انحراف جنسي

6- قضاوت جامعه درباره انحراف جنسي

فصل سوم

1- استمناء و ياخود ارضائي

2- *****ي

3- همجنس بازي

پيامد هاي انحراف جنسي

انحراف درپسران

انحراف دردختران

 فصل چهارم

 

 

1- بررسي اختلالات جنسي دراسلام

2- جرم شناسي انحراف جنسي

3- جرم انگاري انحراف جنسي درخانواده

4- تأثير اختلال وانحراف جنسي در خانواده

 فصل پنجم

 

مقدمه

تعريف همجنس بازي

همجنس گرايي و تاريخچه آن

-عوامل همجنس بازي

1-عوامل روان شناختي

2-عوامل رواني اجتماعي

3-عوامل زيستي (بيولوژيك)

-آثار همجنس گرايي.

-نظراديان درمورد همجنس گرايي

1-اسلام

2-مسيحيت

3-يهوديت

4-جامعه شناسان

 

فصل ششم

- همجنس بازي درمردان (لواط)

2- همجنس بازي در زنان (مساحقه)

- مقدمه

- تعريف لواط

- انحراف جنسي بصورت تمايل مرد به مرد (لواط)

- محرمات به سبب لواط

- داستان لواط (قوم لوط) و هم خوابگي لوط با دخترانش

ب- لواط ازديدگاه علم

1- لواط ازنظر قرآن

2- لواط از ديدگاه معصومين

3- لواط از نظر فقها

4- لواط دركشورهاي غربي

 

5- طريق اثبات لواط در دادگاه

فصل هفتم

 

ب - لوط از ديدگاه علم

1-لوط ازنظر قرآن

2-لوط از ديدگاه معصومين

3-لوط از ديدگاه فقها

4-لواط دركشورهاي غربي

5-طرايق اثبات لواط دردادگاه

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 
 

انسان داراي دو بعد ملكوت و ناسوت است كه مراتب اين دو بعد شامل عقل، روح و غرائز و تمايلات مي شود. شگفتي انسان دربرخورداري از اين دو بعد متضاد است و هنرمندي انسان در ايجاد تعادل بين ابعاد مي باشد كه با كنترل اميال و غرائز حاصل مي گردد. شهوت يكي از اين غرايز است همانند غرايز ديگر، نه بايد سركوب گردد و نه آن كه بي هيچ محدوديتي پروبال داده شود. درتاريخ ملل و مذاهب راه حل هايي براي سازماندهي اين غريزة سازنده و در عين حال مخرب انديشيده شده است يكي ازاين راه حل ها كه با هدف تهذيب اخلاق و تحكيم مباني خانوادگي است، پيوندي از قواعد طبيعي توليدنسل است زيرا انحراف جنسي، مخرب و عامل ويراني فرهنگ ها و جوامع قلمداد مي شود . چون انسان موجودي اجتماعي بوده و هر اجتماعي از كنش هاي متقابل اجتماعي ساخته شده است، لذا هنجارهاي اجتماعي چگونگي روابط اجتماعي را معين مي نمايد.

هدايت غريزة شهوت دركانال قواهد تكوين شده دراجتماع امري ضروري و خروج از آن مسير انحراف جنسي تلقي مي گرددكه علاوه بر تزلزل بنيان هاي اخلاقي و ديني جامعه ، اثرات مخرب برجسم و روان فرد مي گذارد چون اصلي ترين مشخصه انسان اجتماعي بودن است و هراجتماعي داراي هنجارهايي براي تنظيم روابط فيمابين اعضاي خويش است. لذا عدول و تخطي از اين هنجارها گاه آن قدر مهم مي نمايد كه انحراف ناميده مي‌شود. اگر چه انحراف درهر جامعه اي معنايي نسبي داشته و وابسته به طرز تلقي جامعه ارزش ها است و با اين معنا چه بسا عملي درجامعه اي انحراف و حتي جرم تلقي شود و درجامعه اي ديگر آن عمل درچارچوب هنجارها و روابط قانوني باشد. اما چون بسياري از ارزش ها جنبه مطلق داشته به طور ذاتي ارزش محسوب گرديده و تخصلي جوامع از آن ها موجب سقوط جامعه به پرتگاه انحراف خواهد شد1.

 

1 .ليلا سادات اسدي – فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ص 2

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران