نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی عمومی

بررسي تأثير معلوليت جسمي- حركتي نوجوانان دختر 19-13 سال

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۱۲ دی ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 85
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 17
فرمت فایل : WORD
حجم فایل : 160KB

قیمت فایل : 15,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 7
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چكيده

تصميم گيري دربارة‌ نمونه برداري گام مهمي در طرح پژوهش است. تصميمات مربوط به طرح نمونه برداري شامل شيوة نمونه برداري و حجم مي باشد. در طرح هاي نمونه برداري احتمالي تعميم پذيري ميسر است ولي در طرح هاي نمونه برداري غير احتمالي چنين نيست.

بعضي از طرح هاي احتمالي كارآمدتر از بقيه هستند. اگر چه طرح هاي نمونه برداري غير احتمالي به سادگي قابل تعميم نمي باشند ولي براي به دست آوردن انواع خاصي از اطلاعات به طور سريع و ارزان مفيد هستنند. حجم نمونه بر اساس دقت و درستي مورد نياز براي برآورد پارامترهاي جامعة آماري و نيز تغيير پذيري در خود جامعة‌آماري تعيين مي شود. تعميم پذيري يافته ها از حجم نمونه به جامعه آماري بستگي دارد به ميزان پيشرفته بودن طرح نمونه برداري كه به كار گرفته مي شود كه خود مشتمل است بر حجم نمونة‌ مورد استفاده در پژوهش . همچنين ، در كل پژوهش بايد دقت شود كه نتايج مطالعه به آن بخش جامعه آماري كه در نمونه معرفي نشده اند. تعميم داده نشود اين يك مشكل عمومي در بسياري از مطالعات پژوهشي است.

داده هاي گروه نمونه هم براي برآورده كردن پارامترهاي جامعة آماري و هم آزمون فرضيه به كار مي رود.

كليد واژه: نمونه گيري - جامعه آماري - حجم نمونه - تعميم پذيري

مقدمه

ما در بسياري موارد علاقمنديم كه درباره مردم، وقايع و پديده هاي مختلف، اطلاعات بدست آوريم و اغلب به اعمالي دست مي زنيم كه احتمالاً آگاهانه نيست اما در منطقي جلوه دادن نتايج اين گونه اعمال، از هيچ كوششي مضايقه نمي كنيم. براي مثال بمنظور آگاهي از مطلبي درباره مردم ، تعدادي از آنان را كه مي شناسيم يا نمي‌شناسيم (ولي در دستر ما هستند) مورد مطالعه قرار مي دهيم و احتمالاً ، پس از طي دوره بررسي ، از اين مطالعه نتايجي غالباً كلي ، بدست مي آوريم.

اما از آنجا كه يكي از هدفهاي عمده تحقيقات علوم انساني دستيابي به اصول و آگاهي‌هاي معتبري است كه قابل تعميم به جامعه مادر يا عام (يعني) آن جامعه كه شامل همه اعضاي حقيقي و حقوقي مجموعه افراد، از همه اعضاي تشكيل دهنده يك جامعه وقت گير،‌هزينه بر و تقريباً غير ممكن است؛ لذا طبيعي است كه تا قبل از گسترش بهره گيري از نمونه در تحقيقات پيشرفت علوم آگاهيها بطيء و كند باشد . به سخن ديگر، انفجار اطلاعات و آگاهيها در قرن بيستم و بويژه از اواسط همين قرن، مرهون بسط و اشاعه مقوله نمونه گيري در تحقيقات است. زيرا، در اوايل قرن بيستم يكي از انديشمندان بنام ويليام گوزت با درك اين نكته كه :

«برخي از ويژگيها از جمله پراكندگي متغيير مورد مطالعه در گروههاي كوچكي كه با رعايت انصاف يا بگونه اصطلاحاً تصادفي و مستقل از يكديگر از جامعه مادر انتخاب شده باشند از يكسو در بين گروهها و از سوي ديگر با موقعيت همين ويژگيها در جامعه مادر تقريباً مشابه است و به لحاظ مفاهيم آماري با يكديگر تفاوت معني داري ندارند» و ارائه آن به جامعه علمي و اقبال جامعه علمي به آن سبب شد تا قيد مطالعه متغير يا متغيرهاي مورد نظر در تمامي اعضاي جامعه مرتفع گردد و بجاي آن مطالعات بر گروههاي كوچكي كه به روشهاي ويژه برگزيده مي شود، رايج گردد. بنابراين، دانشمندان فرصت بيشتري براي مطالعات متعددتري يافتند و متعاقب آن دستيابي به اطلاعات بيشتر در زمان كمتر مقدور شد. لذا، محققان در تمامي معارف بشري از جمله در علوم انساني به گزينش نمونه از جامعه مادر رو آوردند؛ بهمين جهت آگاهي هر چه بيشتر آنان از چگونگي نمونه گيري صحيح در تحقيقات محققان را در دستيابي به اطلاعاتي دقيق تر و معتبرتر و نيز در يافتن توجيه و توضيح رساتري از يافته ها ياري مي كند.

در بسياري از تحقيقات علوم انساني كه بمنظور مطالعه و بررسي مثلاً انگيزشها، رفتارها و ويژگي هاي گروهي معدود و بدون توجه به چگونگي معيارهاي درست گزينش نمونه صورت گرفته است ، نتيجه گيري هاي كلي به چشم مي خورد به سخن ديگر محققان اين دست از تحقيقات ، تلاش دارند نتايج حاصل از مطالعه اي محدود و بدون ضابطه را به گروه بزرگتري تعميم دهند، كه همين امر سبب اشاعه بي اعتمادي و بي اعتقادي مردم نسبت به تحقيقات و نتايج آنها ، حتي از نوع دقيق و حساب شده مي گردد. براي مثال ، ممكن است فردي كه نمي توان او را محقق ناميد از مطالعه سردستي درباره تعدادي محدود از جوانان نتيجه مي گيرد كه:

«جوانان خطاكارند!» يا بعد از مطالعه محدود ديگري عنوان مي كند كه «امروزه مردم داراي ارزشهاي اخلاقي نيستند!»

پي بردن به اساس اظهاراتي اين چنين، حتي اگر «محقق لعاب كار!» آنرا توأم با ارائه چند جدول كوچك و بزرگ كرده باشد، بسيار آسان است. زيرا، او براي بدست آوردن اين گونه توجيهات ، تجزيه و تحليل نمونه‌هاي معدودي از تجارب محدود خود يا دوستان و آشنايان از امور مبادرت مي كند. كه در هر دو صورت مي توان به علت محدوديتها در گزينش نمونه و همچنين وجود تعصبات و تمايلات شخصي در نتيجه گيري ها، نتايج حاصل را بي ارزش و ناروا دانست.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران