نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی عمومی

بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۹ دی ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 89
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 90
فرمت فایل : word
حجم فایل : 88kb

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 7
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چكيده :

در پژوهش‌ حاضر به بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان ( )پرداخته شده است . در پژوهش تعداد 60 نفر به عنوان گروه نمونه به شكل انتخاب در دسترس دبستان كيمياي سعادت منطقه 3 تهران انتخاب شده است.

براي سنجش روش فرزند پروري از آزمون بامريند و براي سنجش رشد اجتماعي كودكان از آزمون وايلند استفاده گرديده است و بدين منظور هر دو آزمون توسط والدين پاسخ داده شده است و داده هاي آماري بدست آمده توسط روش‌هاي آماري توصيفي و استنباطي محاسبه گرديده است .

نتايج پژوهش حاكي از آن است كه در بين سه سبك فرزند پروري ( مستبدانه ، سهل گيرانه ، آزاد منشانه ) فقط بين سبك فرزند پروري آزاد منشانه با رشد اجتماعي ارتباط معناداري وجود دارد . به اين معنا كه انتخاب سبك فرزند پروري آزاد منشانه از سوي والدين به افزايش رشد اجتماعي كودكان منجر مي شود .

عنوان صفحه

چكيده ........................................................................................................................

فصل اول : كليات پژوهش .........................................................................................

مقدمه ........................................................................................................................

طرح مسئله ................................................................................................................

ضرورت و اهميت پژوهش .......................................................................................

اهداف پژوهش .........................................................................................................

پرسش‌هاي پژوهش .................................................................................................

فرضيه هاي پژوهش .................................................................................................

متغيرهاي پژوهش .....................................................................................................

تعاريف پژوهش ........................................................................................................

فصل دوم ..................................................................................................................

مقدمه ........................................................................................................................

الف ) رشد اجتماعي ..................................................................................................

رشد اجتماعي در دوران هاي مختلف .......................................................................

رشد اجتماعي در دوره‌ي پيش دبستاني ...................................................................

رشد اجتماعي در دبستان .........................................................................................

رشد اجتماعي در نوجواني ........................................................................................

اهداف رشد اجتماعي .................................................................................................

نظريه يادگيري اجتماعي بندورا ................................................................................

مطالعات عروسك بلوبد .............................................................................................

تاريخچه‌ي فرزند پروري ..........................................................................................

شيوه‌ي فرزند پروري ازنظر باوم مريند .................................................................

شيوه مقتدرانه ...........................................................................................................

شيوه سهل انگاري ...................................................................................................

شيوه خودكامه ..........................................................................................................

الگوي جديد فرزند پروري بام مريند ........................................................................

نظريه‌هاي مربوط به شيوه‌ي فرزند پروري .............................................................

پژوهش‌هاي انجام شده در خارج و داخل كشور ....................................................

فصل سوم .................................................................................................................

مقدمه ........................................................................................................................

جامعه آماري پژوهش .............................................................................................

نمونه و روش نمونه‌گيري .........................................................................................

ابزار پژوهش ............................................................................................................

الف) مقياس شيوه‌هاي فرزند پروري ........................................................................

روايي ........................................................................................................................

پايايي .........................................................................................................................

تهيه نسخه فارسي .....................................................................................................

نمره گذاري ...............................................................................................................

مقياس رشد اجتماعي و ايلند .....................................................................................

پايايي .........................................................................................................................

اعتبار .........................................................................................................................

روش جمع آوري داده‌ها ...........................................................................................

روش آماري .............................................................................................................

فرمول ضريب هم بستگي پيرسون ...........................................................................

تحليل داده‌ها ..............................................................................................................

فصل چهارم ..............................................................................................................

مقدمه .......................................................................................................................

بخش اول : توصيف نمرات به دست آمده از آزمون‌هاي رشد اجتماعي
وايلند و روش فرزند پروري باوم مريند ..................................................................

1- نتايج بدست آمده از روش فرزند پروري ...........................................................

2- داده هاي آماري مربوط به آزمون رشد اجتماعي وايلند ....................................

3- داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري سهل گيرانه ...........................

4- داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري مستبدانه ................................

5-داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري آزاد منشانه ............................

بخش دوم : بررسي فرضيه‌هاي پژوهش ................................................................

1- بررسي فرضيه اول پژوهش ...............................................................................

2- بررسي فرضيه دوم پژوهش ..............................................................................

3- بررسي فرضيه سوم پژوهش .............................................................................

فصل پنجم :................................................................................................................

بحث و نتيجه گيري ...................................................................................................

محدوديت‌هاي پژوهش ..............................................................................................

پيشنهادها ..................................................................................................................

فصل ششم ................................................................................................................

خلاصه پژوهش ........................................................................................................

فهرست منابع ...........................................................................................................

مقدمه :

خانواده پايه و اساس اجتماع وسلول سازنده‌ي زندگي و حيات بشري است و در وسيع‌ترين مفهوم كلمه ، خاستگاه اصلي اعضاي خويش و پناهگاه آن است . پناهگاهي كه نخستين تجربه‌ي انسان براي « اجتماعي زيستن » در آن صورت مي گيرد . از خانواده است كه فرد بر مي‌خيزد و به خانواده است كه فرد روي مي آورد ، تا در آنجا با گروهي كه با يكديگر پيوندي نزديك و صميمي دارد آرام گيرد .

خانواده از مهم‌ترين و كهن‌ترين واحدهاي اجتماعي است كه بر نهادي به نام ازدواج بنا نهاده شده است . ( جامعه شناسي مفاهيم كليدي ، قنادان ، مطيع ، 1383)

شيوه‌هاي تربيتي ،كنترل و اداره‌ي كودكان توسط والدين ، بدون شك يكي از مهمترين عوامل به وجود آمدن مشكلات رفتاري كودكان است . اغلب والدين اطلاعات و آشنايي كافي در زمينه‌ي شيوه‌ي برخورد و تربيت فرزندان خود را ندارند و اين امر هم به علت فقر فرهنگي و تربيتي والدين ، سرپرستي ناقص يكي از والدين ، نابساماني‌هاي خانوادگي يا دعوا و جدايي والدين است .

كودكان در جريان اجتماعي شدن مهر و صحبت ، فداكاري و گذشت ، خشم و نفرت ، حسادت و شك و كينه‌توزي را در كنار والدين و خواهران و برادران خود تجربه مي‌كنند . خانواده آن قدر به هم وابسته‌اند كه هر نوع مشكل يا مساله يك عضو خانواده به طور مستقيم بر زندگي ساير اعضاء تاثير مي‌گذارد .

روان شناسان سالهاست با ابداع روش‌هاي ويژه كوشيده‌اند تاثير خانواده را بر چگونگي رشد شخصيت روشن كنند .( احدي ، جمهوري ، 1380)

در ابتدا ، نوزاد ،‌موجودي است ناتوان متكي به ديگران و اين والدين هستند كه بايد نيازها و احتياجات جسمي و رواني او را تأمين كنند . اما با رشد و نمو جسمي ،ذهني و رواني كودك آرام آرام روند دلبستگي و وابستگي خود را تغيير مي‌دهد و به جاي ديگران فقط به خودش متكي مي شود . ( سيف نراقي ، نادري ، 1380)

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران