نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم سیاسیروابط بین الملل

بررسی رابطه بین بازار جهانی نفت خام و سیاست گذاری اقتصادی نفت ایران

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۳ آذر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 88
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 10
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 9kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 10
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

این تحقیق به بررسی برخی عوامل مؤثر بر بازار جهانی نفت خام و صادرات نفتی ایران طی دوره (1980 - 2018) در ایران می پردازد.نتایج حاکی از آن است که قیمت نفت خام یك عامل عمده و تاثیر گذار در بازار جهانی نفت محسوب می شود نیز عرضه نفتی اوپك یك بازیگرکلیدی در بازار نفت هم در عرضه و هم تقاضا است، تقاضای ایالات متحد برای نفت خارجی در کوتاه و بلند مدت اثرات متفاوت داشت و می توانیك عامل موثر بر بازار نفت در نظر گرفته باشد، علاوه بر این است که ایران یکی بزرگترین تولید کنندگان نفت اوپك بود اما نتایج نشان می دهدکه در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه بین عرضه نفت اوپك و صادرات ایران رابطه غیر مستقیم دراد و عرضه اوپك بر صادرات نفت ایران اثر منفیداشت. تقاضای نفت در بازار جهانی بر صادرات ایران رابطه مستقیم دارد اما مصرف داخلی ایران از نفت خام بر صادرات نفت خام اثر منفی بود.اما ذخایر معنی دار نیستند.

این تحقیق به بررسی برخی عوامل مؤثر بر بازار جهانی نفت خام و صادرات نفتی ایران طی دوره (1980 - 2018) در ایران می پردازد.نتایج حاکی از آن است که قیمت نفت خام یك عامل عمده و تاثیر گذار در بازار جهانی نفت محسوب می شود نیز عرضه نفتی اوپك یك بازیگرکلیدی در بازار نفت هم در عرضه و هم تقاضا است، تقاضای ایالات متحد برای نفت خارجی در کوتاه و بلند مدت اثرات متفاوت داشت و می توانیك عامل موثر بر بازار نفت در نظر گرفته باشد، علاوه بر این است که ایران یکی بزرگترین تولید کنندگان نفت اوپك بود اما نتایج نشان می دهدکه در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه بین عرضه نفت اوپك و صادرات ایران رابطه غیر مستقیم دراد و عرضه اوپك بر صادرات نفت ایران اثر منفیداشت. تقاضای نفت در بازار جهانی بر صادرات ایران رابطه مستقیم دارد اما مصرف داخلی ایران از نفت خام بر صادرات نفت خام اثر منفی بود.اما ذخایر معنی دار نیستند.

این تحقیق به بررسی برخی عوامل مؤثر بر بازار جهانی نفت خام و صادرات نفتی ایران طی دوره (1980 - 2018) در ایران می پردازد.نتایج حاکی از آن است که قیمت نفت خام یك عامل عمده و تاثیر گذار در بازار جهانی نفت محسوب می شود نیز عرضه نفتی اوپك یك بازیگرکلیدی در بازار نفت هم در عرضه و هم تقاضا است، تقاضای ایالات متحد برای نفت خارجی در کوتاه و بلند مدت اثرات متفاوت داشت و می توانیك عامل موثر بر بازار نفت در نظر گرفته باشد، علاوه بر این است که ایران یکی بزرگترین تولید کنندگان نفت اوپك بود اما نتایج نشان می دهدکه در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه بین عرضه نفت اوپك و صادرات ایران رابطه غیر مستقیم دراد و عرضه اوپك بر صادرات نفت ایران اثر منفیداشت. تقاضای نفت در بازار جهانی بر صادرات ایران رابطه مستقیم دارد اما مصرف داخلی ایران از نفت خام بر صادرات نفت خام اثر منفی بود.اما ذخایر معنی دار نیستند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران