نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتپرسشنامه پرسشنامه مدیریت

دانلود پرسشنامه راهبردهای مدیریت ریسک

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۷ آذر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 104
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 6
فرمت فایل : word
حجم فایل : 67.8mb

قیمت فایل : 4,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 10
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

ضمن تشکر از همکاری شما در پاسخگویی به پرسشنامه شماره یک، باستحضار میرساند که پس از تجزیه و تحلیل پاسخ های شما و استخراج نتایج، ریسک هایی که اهمیت قابل قبولی برای ورود و بررسی در پرسشنامه ذیل داشتند دسته بندی شده و به همراه شش راهبرد مدیریت ریسک برگزیده برای بررسی بهترین راهکار بحضورتان ارائه میگردد. لطفا پس از مطالعه نحوه پاسخگویی به سوالات فرم زیر را کامل کنید. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

روش پاسخگویی به سوالات:

در جلو هر ریسک شش راهکار مشاهده میشود که از بالا به پایین به ترتیب نماینده ای از راهبرد های مدیریت ریسک زنجیره تامین با عناوین تعویق ، سوداگری ، تبدیل پوششی ، کنترل/ تقسیم/ انتقال ، حفاظت و اجتناب میباشد که در زیر تعاریف آنها آمده است.

تعویق: به تاخیر انداختن تعهد به منظور حفظ انعطاف پذیری و تحمل هزینه تاخیر

سوداگری: مخالف تعویق (انجام تعهد و تحمل هزینه ریسک احتمالی)

تبدیل پوششی: پراکندگی و سبد سبد کردن تهیه کنندگان و امکانات.

کنترل/ تقسیم / انتقال: قرارداد، موافقت نامه، واگذاری به پیمانکار و ...

حفاظت: شامل کلیه سیستم های حفاظتی و ایمنی.

اجتناب: خارج شدن به علت نداشتن تخصص یا امکانات تخصصی، تعلل در ورود به یک داد و ستد یا شرکت کردن در بخشی از آن.

پس از بررسی و مقایسه راهکارهای مقابله با هر ریسک امتیاز تأثیر گذاری هر راهکار بر روی ریسک موجود را بر اساس مقیاس لیکرت زیر بدهید.

ضمن تشکر از همکاری شما در پاسخگویی به پرسشنامه شماره یک، باستحضار میرساند که پس از تجزیه و تحلیل پاسخ های شما و استخراج نتایج، ریسک هایی که اهمیت قابل قبولی برای ورود و بررسی در پرسشنامه ذیل داشتند دسته بندی شده و به همراه شش راهبرد مدیریت ریسک برگزیده برای بررسی بهترین راهکار بحضورتان ارائه میگردد. لطفا پس از مطالعه نحوه پاسخگویی به سوالات فرم زیر را کامل کنید. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

روش پاسخگویی به سوالات:

در جلو هر ریسک شش راهکار مشاهده میشود که از بالا به پایین به ترتیب نماینده ای از راهبرد های مدیریت ریسک زنجیره تامین با عناوین تعویق ، سوداگری ، تبدیل پوششی ، کنترل/ تقسیم/ انتقال ، حفاظت و اجتناب میباشد که در زیر تعاریف آنها آمده است.

تعویق: به تاخیر انداختن تعهد به منظور حفظ انعطاف پذیری و تحمل هزینه تاخیر

سوداگری: مخالف تعویق (انجام تعهد و تحمل هزینه ریسک احتمالی)

تبدیل پوششی: پراکندگی و سبد سبد کردن تهیه کنندگان و امکانات.

کنترل/ تقسیم / انتقال: قرارداد، موافقت نامه، واگذاری به پیمانکار و ...

حفاظت: شامل کلیه سیستم های حفاظتی و ایمنی.

اجتناب: خارج شدن به علت نداشتن تخصص یا امکانات تخصصی، تعلل در ورود به یک داد و ستد یا شرکت کردن در بخشی از آن.

پس از بررسی و مقایسه راهکارهای مقابله با هر ریسک امتیاز تأثیر گذاری هر راهکار بر روی ریسک موجود را بر اساس مقیاس لیکرت زیر بدهید.

ضمن تشکر از همکاری شما در پاسخگویی به پرسشنامه شماره یک، باستحضار میرساند که پس از تجزیه و تحلیل پاسخ های شما و استخراج نتایج، ریسک هایی که اهمیت قابل قبولی برای ورود و بررسی در پرسشنامه ذیل داشتند دسته بندی شده و به همراه شش راهبرد مدیریت ریسک برگزیده برای بررسی بهترین راهکار بحضورتان ارائه میگردد. لطفا پس از مطالعه نحوه پاسخگویی به سوالات فرم زیر را کامل کنید. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

روش پاسخگویی به سوالات:

در جلو هر ریسک شش راهکار مشاهده میشود که از بالا به پایین به ترتیب نماینده ای از راهبرد های مدیریت ریسک زنجیره تامین با عناوین تعویق ، سوداگری ، تبدیل پوششی ، کنترل/ تقسیم/ انتقال ، حفاظت و اجتناب میباشد که در زیر تعاریف آنها آمده است.

تعویق: به تاخیر انداختن تعهد به منظور حفظ انعطاف پذیری و تحمل هزینه تاخیر

سوداگری: مخالف تعویق (انجام تعهد و تحمل هزینه ریسک احتمالی)

تبدیل پوششی: پراکندگی و سبد سبد کردن تهیه کنندگان و امکانات.

کنترل/ تقسیم / انتقال: قرارداد، موافقت نامه، واگذاری به پیمانکار و ...

حفاظت: شامل کلیه سیستم های حفاظتی و ایمنی.

اجتناب: خارج شدن به علت نداشتن تخصص یا امکانات تخصصی، تعلل در ورود به یک داد و ستد یا شرکت کردن در بخشی از آن.

پس از بررسی و مقایسه راهکارهای مقابله با هر ریسک امتیاز تأثیر گذاری هر راهکار بر روی ریسک موجود را بر اساس مقیاس لیکرت زیر بدهید.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران