نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش بودجه و برنامه ریزی در توسعه و افزایش بهره وری سازمان ثبت اسناد و املاک

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۴ آبان ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 119
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 128
فرمت فایل : word
حجم فایل : 6.19kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 18
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

بودجه نمایانگر همه­ی برنامه­ها و فعالیت­های سازمان­ها بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه­ی اقتصاد ملی ایفا می­کنند. با توسعه­ی فعالیت­های سازمان­ها و افزایش سریع هزینه­ها و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج، کفایت نکرده و نیاز به بهبود در سیستم های بودجه­ریزی، کنترل و مدیریت منابع سازمان­ها مطرح می­شود تا تصمیم گیرندگان دید و اطلاعات وسیع­تری در مورد نتایج عملکردها و هزینه­های اجرای فعالیت­ها داشته باشند. طی سالهای اخیر در سازمان ثبت اسناد و املاک, بدلایل متعددی از جمله گستردگی حجم فعالیت­های سازمان در سطح کشور, نزدیکی به نقطه سربه سری منابع و مصارف، نیاز به الگوهای مناسب بودجه ریزی در سطح سازمان احساس می­شود. پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش بودجه و برنامه ریزی در توسعه و افزایش بهره­وری سازمان ثبت اسناد و املاک به مرحله نگارش در آمده که نتایج نشان داد بودجه و برنامه ریزی در توسعه و افزایش بهره­وری سازمان ثبت اسناد و املاک نقش ویژه­ای دارد و دولت به عنوان نهاد متولی تقسیم بودجه و ارائه لایحه­ی آن به مجلس، نقش اصلی در تخصیص درآمدهای سازمان ثبت اسناد و املاک به سایر نهادها و تنظیم منابع مالی و در نتیجه اجرایی شدن برنامه های این سازمان در راستای افزایش بهره­وری داراست. بطوری که در برنامه های توسعه، دولت مکلف به بودجه ریزی گردیده عدم تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد و هزینه های دستگاه های اجرایی موجب کسری بودجه می­گردد، که تاثیر آن بر سازمان ثبت اسناد و املاک، اختصاص درآمدهای این سازمان به سایر نهادها است. اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر) در لوايح بودجه كل كشور پيش‌بيني و بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، قابل هزينه خواهد بود.

کلمات کلیدی:

نقش بودجه،توسعه و افزایش بهره وری،سازمان ثبت اسناد و املاک

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول(کلیات تحقیق). 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 4

1-3- اهمیت موضوع. 5

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-5- سوال های پژوهش... 7

1-5-1- سوال اصلی.. 7

1-5-2- سوال های فرعی.. 7

1-6- فرضیه های پژوهش... 7

1-6-1- فرضیه اصلی.. 7

1-6-2- فرضیه های فرعی.. 8

1-7- روش تحقیق. 8

1-8- پیشینه تحقیق. 9

1-9- سازماندهی پژوهش... 11

فصل دوم(مراحل بودجه ریزی و اصول حاکم بر بوجه نویسی). 12

2-1- مراحل بودجه ریزی.. 13

2-2- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه. 14

2-2-1- تهیه و تنظیم بخشنامه بودجه و ابلاغ آن. 17

2-2-2- تهیه و تنظیم بودجه در دستگاه های اجرایی.. 18

2-2-3- تصویب لایحه بودجه در هیئت وزیران و تقديم آن به مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور. 19

2-2-3-1- پیام بودجه. 19

2-2-3-2- متن لایحه بودجه. 20

2-2-3-3- پیوست های بودجه. 22

2-3- تصویب بودجه. 22

2-4- اجرای بودجه. 23

4-2-1- نکات مورد توجه در اجرای بودجه. 24

2-5- نظارت بر بودجه. 28

2-5-1- نظارت و کنترل قوه مجریه (نظارت درونی)29

2-5-2- نظارت وکنترل قوه مقننه وقضائیه (نظارت بیرونی)30

2-6- تاریخچه بودجه ریزی در ایران. 34

2-7- بودجه نویسی.. 35

2-8- معنا و مفهوم واژه اصل. 36

2-9- اصول بودجه. 36

2-9-1- اصل سالانه بودن بودجه. 36

2-9-1-1- استثناهای وارد بر اصل سالانه بودن بودجه 38

2-9-2- اصل جامعیت بودجه (کاملیت بودجه)39

2-9-3- اصل شاملیت (تفصيل بودجه)40

2-9-4- اصل تخصيص وعدم تخصیص بودجه. 41

2-9-5- اصل انعطاف پذیری.. 43

2-9-6- اصل تحديدی بودن هزینه ها44

2-9-7- اصل تخمینی بودن در آمدها45

2-9-8- اصل وحدت بودجه. 46

2-9-9- اصل تعادل بودجه. 48

2-9-10- اصل تقدم درآمدها بر هزینه ها49

2-9-11- اصل شفافیت.. 50

2-10- تصویب بودجه در قوه مقننه. 51

2-11- روشهای بودجه ریزی در اداره ثبت.. 53

2-11-1- بودجه ریزی متداول (سنتی)53

2-11-2- بودجه ریزی افزایشی.. 54

2-11-3- بودجه برنامه ای.. 54

2-11-4- بودجه بندی بر مبنای صفر. 55

فصل سوم(نقش بودجه در توسعه و افزایش بهرهوری سازمان ثبت اسناد و املاک). 57

3-1- اهمیت بهره وری.. 58

3-2- تعریف و مفهوم بهره وری.. 58

3-3- نقش بودجه در افزایش بهره وری سازمانی و توسعه سازمانی.. 60

3-4- موارد استفاده از بودجه در جهت افزایش بهره وری سازمانی و توسعه سازمانی.. 61

3-4-1- بودجه به عنوان ابزار کنترل. 61

3-4-2- بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی.. 62

3-4-3- بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی.. 62

3-4-4- بودجه به عنوان ابزار راهبردی استراتژیک... 63

3-5- اهداف بودجه ریزی برای سازمان های دولتی.. 64

3-6- مزایای بودجه ریزی در سازمان ها65

3-7- مزایای بودجه ریزی در سازمان های دولتی نظیر ثبت اسناد و املاک.. 67

3-8- وظایف بودجه برای سازمان ها69

3-9- الزامات بودجه ریزی برای سازمان اسناد و املاک.. 69

3-9-1- الزامات قانونی.. 70

3-10- چالش های بودجه ریزی.. 71

3-11- مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی در سازمانهای دولتی.. 72

3-11-1- شاخص های محیطی.. 73

3-11-2- شاخص های فنی و فرایندی.. 73

3-11-3- منابع انسانی.. 75

3-12- عوامل مؤثر بر اثر بخشی بودجه ریزی بر سازمان ثبت اسناد و املاک.. 77

3-12-1- مرور پژوهش های پیشین. 77

3-12-2- بررسی عوامل مؤثر بر اثر بخشی بودجه ریزی.. 78

3-13- تاثیر بودجه در افزایش بهروهوری.. 79

3-13-1- بهره وری.. 79

3-13-2- ارکان اصلی بهره وری.. 81

3-13-3- سطوح بهره وری.. 81

3-13-4- ابعاد بهبود بهره وری.. 82

3-13-4-1- سهم بعد فنی.. 83

3-13-4-2- سهم بعد ساختاری.. 83

3-13-4-3- سهم بعد نیروی انسانی.. 84

3-13-5- عمده ترین مؤلفه های تأثیر گذار در بعد نیروی انسانی در سازمان. 84

3-13-6- برنامه های بهبود بهره وری در یک سازمان. 84

3-13-7- برنامه ریزی بهبود بهره وری.. 85

3-14- برنامه ریزی در توسعه الکترونیکی در سازمان ثبت و اسناد و املاک.. 86

3-14-1- سیستم کاداستر. 86

3-14-1-1- مزایای سیستم کاداستر. 87

3-14-1-2- امضا الکترونیک... 91

3-14-1-2-1- مفهوم امضا91

3-14-1-2-2- مفهوم امضا الکترونیک... 93

3-14-1-2-3- ارزش اثباتی امضا الکترونیکی.. 94

3-14-1-2-4- تعارض دلایل امضا الکترونی با سایر دلایل. 95

3-14-1-2-5- انواع امضا الکترونیکی.. 95

3-14-1-2-6- ویژگی های مهم امضا های دیجیتال. 97

3-14-1-2-7- گواهی امضا الکترونیکی(مستندسازی امضا الکترونیکی)97

3-14-2- راهبردهای ثبت نوین در دفاتر اسناد رسمی و تأثیر آن بر قضا زدایی.. 98

3-14-3- دریافت استعلامات دفاتر رسمی به صورت سیستمی.. 98

3-14-2-4- جلوگیری از جعل. 98

3-14-2-5- جلوگیری از ارتشاء. 99

3-14-2-6- جلوگیری از دعاوی و طرح شکایت علیه سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی.. 99

فصل چهارم(نتیجه گیری). 101

نتیجه گیری.. 102

پیشنهادات.. 104

فهرست منابع. 106

كتب.. 106

مقالات.. 109

پایان نامه. 114

قوانین. 115

Abstract116

 

 

 

1-1- مقدمه

بودجه نمایانگر تمام فعالیت ها و برنامه های دولت بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می­کند. با توسعه در وظایف دولت ها در دنیا و افزایش سریع هزینه های دولتی کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح شد تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشند. این موضوع موجب توجه دولت­ها به اقتصادی بودن، کارایی و اثر بخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد. برقراری این شرایط نیازمند بهبود روش های بودجه بندی کنونی می­باشد. در این میان سیستم بودجه ریزی و برنامه­ای را می­توان برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت­های دولتی مطرح ساخت. وجه تمایز این سیستم با سیستم بودجه­ای متداول، تكیه آن بر اهداف، نتایج و منابع حاصل از هر یک از اقلام هزینه ها و پاسخ دادن به این سوال است که درآمدهای دولت برای چه اموری خرج می­شوند.(اردکانی، ۱۳۸۹)

گرایش به بودجه ریزی در سراسر جهان رو به افزایش است. ایران نیز مانند سایر کشورهای بودجه ریزی را به منظور بهبود برنامه ریزی بودجه­ای و مدیریت مالی خود پذیرفته است در سال ۱۳۸۹ در راستای ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارگروه تخصصی تحول اداری و بهره­وری و فناوری اطلاعات استانداری تهران، کمیته بررسی نظام قیمت تمام شده را در استانداری تهران تشکیل داد و ۱۱ دستگاه اجرایی استان از جمله ثبت اسناد استان تهران آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام کرد و برابر صورتجلسه کمیته فوق الذكر مقرر شد هر دستگاه یکی از ادارات خود را به عنوان مرکز انتخاب و اعلام نماید. در این پژوهش تلاش می­شود تا نقش بودجه و برنامه ریزی در توسعه و افزایش بهره­وری سازمان ثبت اسناد و املاک به نحو مطلوب مشخص شود.

1-2- بیان مساله

اهمیت مالکیت و حمایت از مالک و اشخاص ثالث سبب گردیده ثبت حقوق عینی ضرورت یابد. ثبت حق عینی بدان معنا است که آن حقوق در دفاتری ثبت شوند به گونه ای که عموم مردم بتوانند از آن اطلاع یابند. سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از کهن ترین دستگاهای اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که از جمله مسئولیت های این نهاد، اعتبار بخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه است. و با نقش تثبیت و تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور جایگاه مهمی را داراست. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتاً مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن بر عهده نهادهای تخصصی مدنی (دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق) گذشته شده است. «نظام مذکور، باید ساده، مطمئن، سریع، مناسب از نظر مالی و منطبق با نیازهای جامعه ای که ثبت در آن صورت می گیرد و به طور خلاصه منطبق با مبانی ثبتی بوده و به وسیله قانون گذاری و نهادهای اجتماعی پشتیبانی شوند و منابع مالی و انسانی کافی برای اعمال و نگهداری آنها موجود باشد. از همین رو افزایش بهره­وری این نهاد اهمیت بالایی دارد. یکی از مؤلفه های تحقق این مهم، تأمین بودجه و برنامه ریزی مناسب برای نهاد مذکور است.

بودجه، بيان گر همه برنامه ها و فعاليت های دولت بوده و نقش بسيار مهمی در توسعه اقتصاد ملی ايفا می­كند. بودجه مهم ترين سندی است كه دستگاه های اجرايی را در دستيابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه كشور و انجام اثربخش وظايف خود ياری می­رساند. از اين رو تلاش برای بهبود و بهره­وری بودجه در اجرای فعاليت های دستگاه های اجرايی به منظور تخصيص بهينه منابع همواره مورد توجه و چالش بوده است. موفقيت سازمان ها به تخصيص و به كارگيری مناسب و به هنگام تجهيزات و منابع در برنامه های آن ها بستگی دارد، سازمان ها با توجه به منابع محدود در صورتی می­توانند پاسخگوی نيازهای نامحدود باشند، كه بهترين تركيب استفاده از منابع برای رسيدن به پاسخ بهينه را بيابند. در اكثر سازمان های دولتی به علت عدم به كارگيری رویه­ی سيستماتيک در تخصيص منابع، بخش مالی هر ساله با مشكل چگونگی اختصاص منابع به بخشهای مختلف با توجه به لزوم پاسخگويی نسبی به اهداف مختلف سازمان رو به رو می­شود. بروکراسی پیچیده و دست و پاگیر سازمان کهن ثبت اسناد و املاک و تصویر سازمانی نامطلوب آن نیز، کندی و پایین بودن بازده این سازمان را در پی دارد، که نیازمند این است که با برنامه ریزی مناسب و استفاده از فناوری های نوین و به روز، این نقیصه را بهبود بخشید و در جهت تسریع در پاسخ گویی و کاستن از اشتباهات فردی و همچنین جلوگیری از تخطی از قانون و ایجاد پرونده های قضایی گام برداشت. همه موارد فوق مستلزم فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز و در نتیجه اختصاص منابع مالی و بودجه بندی مناسب از سوی دولت است. در قوانین کشور نیز الزاماتی به همین منظور و در راستای افزایش بهره­وری نهادهای دولتی من جمله سازمان ثبت اسناد و املاک در نظر گرفته شده است. به ویژه که بهره‌وری از اهم اهداف برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در ایران است که تحقق آن تاثیر بسزایی در افزایش بهره­وری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارد.

در راستای اهمیت این موضوع در پژوهش حاضر نقش بودجه و برنامه ریزی در توسعه و افزایش بهره­وری سازمان ثبت اسناد و املاک مورد بررسی قرار می­گیرد تا معین شود که نقش بودجه و برنامه ریزی در توسعه و افزایش بهره­وری سازمان ثبت اسناد و املاک تا چه اندازه است و چه راهکارهایی که مستلزم وجود برنامه ریزی و بودجه مناسب در این سازمان است ارائه می­گردد.

1-3- اهمیت موضوع

بودجه، ضرورتی است که محدودیت منابع، ایجاد کرده است. نخستین پیام هر سند بودجه این است: سازمانی که درصدد است تا منابع محدود خود را بین نیازهای نا محدود، به شکل مناسبی توزیع نماید، باید بودجه­ریزی نماید. کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده دربخش سازمان­ها می­باشد که بدون توجه به جایگاه مکانی، هیچ سازمانی نمی­تواند در ایجاد نوعی اولیت بندی بین نیازهای خود، غفلت نماید. اگر گزینشهای منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند، سیاستهای سازمان به اثر بخشترین شکل تعیین خواهند شد (جمعی ازنویسندگان، 1388 "اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی، تهران، ایران).

استفاده از برنامه در هر سازمانی که مدعی رشد و توسعه و کارکردی مطلوب می­باشد، ضرورتی انکارناپذیر است. در واقع هر سازمانی با برنامه ریزی به پیش­بینی آینده دست می­زند. بودجه­ریزی نیز در شکل پیشرفته خود در واقع نوعی برنامه ریزی است که وضعیت مالی سازمان در من برای مدت یک سال شمسی پیش­بینی می­گردد و از طریق آن سازمان درصدد بر می­آید تا با امکانات محدود خود طوری برنامه ریزی نماید که بتواند به هدف های مورد نظر خود برسد(باباجانی و همکاران 1394: 10)

اخذ درآمدها و انجام هزینه ها در نظام اقتصاد جامعه به منظور برقراری تعادل اقتصادی در جامعه است و بودجه به عنوان ابزاری جهت برقراری این تعادلها نقش حساس دارد(فرزیب، 1381: 7).

مطالعه سیاستهای اصلی و فعالیتهای بودجه بندی را در مقابل بودجه بندی برای کارایی قابل تحمل و بحث های مکانیسم های جدید برای تخصیص دادن بسیار موثر منابع مربوط به بودجه و کنترل را نشان می­دهد که نیازمند رسیدن به دستورات جدید گسترش یافته بخش عمومی برای فراهم ساختن ارتقا قابل تحمل و استراتژیک می­باشد(ماریاویوتا و همکاران، 1389)

اهمیت و جایگاه برنامه ریزی، نقش بنیادی در دستیابی به اهداف دارد. کیفیت برنامه ریزی تابع کیفیت اطلاعات جامع و به نگام در دستیابی برنامه ریزان به این اطلاعات و همچنین تجربه مرتبط با آنها می­باشد از منجا که بودجه بندی یکی از ابزارهای مهم و حساس برای برنامه ریزی مالی و چگونگی استفاده بهینه از منابع و امکانکات موجود بوده و چگونگی ساختار بودجه­ای، گستره مربوط به توانایی مدیران در تصمیم­گیری و قبول وظایف را تحت تاثیر قرار می­دهد، مسائل مربوط به آن شامل بررسی موانع و مشکلات موجود، بازنگری جامع و هماهنگی که مشتمل بر مراحل مربوط به تعاریف و تلقیها تا تهیه و تصویب و سرانجام اجرای بودجه، کنترل­های مورد نظر به صورت یک نظام پیوسته و منسجم می­باشد که از اهمیت ویژهای برخوردار است.(خرمی و همکاران، 1389)

بودجه­ریزی اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم, تصویب, اجرا و کنترل سیاستهای دولت و سازمانها دارد. در مرحله اول, بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاستهای دولت و سازمانها فراهم می­کند و فعالیکت های مختلف برای رسیدن به اهداف توسعه و تقسیم این فعالیتها بین مجریان فعالیتها تعیین می­شود. در مرحله تصویب, بودجه وسیله کنترل قانونی است. در مرحله اجرا, بودجه­بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاستهای تدوین شده است و در نهایت بودجه بندی مهمترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت و بخصوص سازمان ثبت املاک محسوب می­شود.

 

 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران