نسل جوان ایران

علوم انسانیفقه و مبانی حقوق اسلامیآیات الحکام

پایان نامه کارشناسی ارشد الاهیات ارتقاي اخلاق اجتماعي و نقش انبياء در آن با تأكيد بر تفاسير الميزان وفي ظلال القرآن

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۱ آبان ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 108
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 150
فرمت فایل : word
حجم فایل : 540kb

قیمت فایل : 45,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 18
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

ارتقای اخلاق اجتماعی و نقش انبیاء در آن،موضوع مورد توجه می باشد. بُعد اجتماعی انسان و پدیده‌های اجتماعی، به صورت مستقل و آشکار برای نخستین بار، از سوی پیامبران الهی و در قالب دین، مورد عنایت و توجه قرار گرفته است، در قرآن رفع اختلاف، دعوت به وحدت و یكپارچگی، وضع قوانین اجتماعی و مسائلی همچون برقراری عقد اخوت، تحقق امر به معروف و نهی از منكر و تذكر به امتها در توجه به فراگیری آثار اعمال، با كمال صراحت و به تفصیل مطرح گردیده كه نشانه‌های گویایی بر این امر است. در اینجا سعی بر آن است كه قرآن كریم، به عنوان منبعی در ارتباطات اخلاقی ، اجتماعی و پیوندها، مطرح و روش‌ها و شیوه‌های بنیادی انبیاء (علیهم السلام) در ارتباطات اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد. و بر این اساس، برنامه‌های راه گشای قرآن كریم، به دلیل جامعیت، اصالت و ریشه در وحی داشتن، برای ایجاد ساختاری نظام مند در ارتباطات اجتماعی مطرح و دستورالعمل‌های ارزنده عینی و همیشگی رفتارهای اجتماعی انبیاء در قرآن كریم و كلام معصومین (علیهم السلام) كه وابسته به گذشته نبوده و فراتر از زمان و مكان است و قواعد عمومی اعتقادی و اخلاقی را در جنبه‌های مختلف رفتارهای انسانی در خود دارد. و می‌تواند به صورت كاربردی ایمنی‌ها و آسیب‌های اخلاقی درارتباطات اجتماعی را به ما گوشزد نموده و در محیط‌های مختلف زندگی ، روش‌های صحیح ارتباطات و معاشرت را به بشر آموزش دهد و جایگاه مناسبی برای دستیابی به الگوی انسان كامل باشد.

کلید واژه: اخلاق، انبیاء، تکامل و اجتماع

فهرست مطالب

فهرست مطالب... ‌ح

مقدمه. 2

1-1بیان مسئله:3

1-2ضرورت و اهمیت تحقیق:4

3-1 اهداف تحقیق:4

1-3-1 دستيابي نيازمندي جوامع بشري درتكامل اجتماعي به وجود پيامبران ورهبران الهي عليهم السّلام.5

1-3-2 تبيين ديدگاه قرآن كريم دراهداف ارسالِ رُسُل، تابراساس آن بتوان بهترين پيرو براي آنان و رهبران فعلي جامعه باشيم.5

1-3-3 بررسي مؤلّفه هاي اخلاق در تكامل اجتماعي از منظر قرآن كريم و كاربرد آن در زندگي.5

سؤالات تحقیق:5

4-1سؤال اصلی (= عنوان رساله):5

1-4-1 ارتقاي اخلاق اجتماعي و نقش انبياء در آن با تأكيد بر تفاسير الميزان وفي ظلال القرآن چگونه است؟. 5

5-1سؤالات فرعی:5

1-5-1 نقش‌آفرینی علمی انبياء در حوزه ارتباطات اجتماعی و اخلاقي چگونه است؟. 5

1-5-2 روشها و منشهای انبیاء در روابط اجتماعی و اخلاقي كدام است؟. 5

1-5-3 برنامه‌های بنیادی انبیاء در ارتباطات اجتماعی واخلاقي چيست؟. 5

1-5-4 انبياء چگونه در برقراری عقد اخوت نقش داشتند؟. 5

1-6 تاریخچه. 5

1-6-1 معرفی مولف و تفسیر المیزان. 5

1-6-2 معرفی مولف و تفسیر فی ظلال القرآن. 7

1-7 مفاهیم. 11

1-7-1 معنی لغوي و اصطلاحی اخلاق. 11

1-7-2 معنی لغوي واصطلاحي تكامل و اجتماع. 12

1-7-3 معنای لغوي و اصطلاحی نبي(أنبیاء)14

1-8 فرق ميان نبي ورسول:16

1-9 اقسام تكامل. 18

1-10 تكامل درقلمرو مادي ومعنوي.. 19

1-11 تكامل هدف نهايي وحركت به سوي مطلق. 20

فصل دوم.. 25

2-1 اخلاص‏... 26

2-2 صداقت‏.. 29

2-3 انصاف‏.. 29

2-4 خیرخواهى‏. 30

2-5 ساده‏زیستى‏. 30

2-6 دعوت به توحيد:32

2-7 دعوت به معاد:33

2-8 تعليم كتاب:36

2-9 تعليم حكمت:37

2-10 دعوت به تزكيه و تقوا:39

2-11 آزادسازى انسانها از غل و زنجيرها:40

2-12 اجرای عدالت اجتماعى:41

فصل سوم.. 46

3-1 ارتقای اخلاق اجتماعی و نقش‌آفرینی علمی انبیاء در ارتقای اخلاق اجتماعی. 47

3-2 روشها و منشهای انبیاء در ارتقای اخلاق اجتماعی. 50

3-3 برنامه‌های بنیادی انبیاء در ارتقای اخلاق اجتماعی. 60

3-4 اولین برنامه انبیاء بیداری و شكوفا سازی عقل و اندیشه امت‌ها63

3-5 دومین برنامه انبیاء تعلیم و تربیت اخلاق اجتماعی. 64

3-6 نقش آفرینی انبیاء در از بین بردن رذائل اخلاقی. 73

3-6-1 اختلاف افكنی. 73

3-6-2 آزار و اذیت دیگران با سخنان نسنجیده76

3-6-3 آزار و اذیت دیگران با سخنان نسنجیده81

3-6-4 استهزای دیگران. 83

3-6-5 بغض و كینه ورزی.. 86

3-6-6 تبعیض و برخورد دوگانه. 87

3-6-7 تجسس در كار و زندگی دیگران. 88

3-6-8 تحقیر دیگران با بدنام كردن آنها89

3-6-9 تفاخر و بزرگ فروشی. 90

3-6-10 تكبر و خیانت در امور مالی. 91

3-6-11 دشنام به عقاید دیگران. 91

3-6-12 دشمنی با دیگران. 91

3-6-13 با صدای بلند فریاد زدن. 91

3-6-14 ظلم و ستم. 92

3-6-15 عیب جویی و عیب گیری.. 92

3-6-16 غیبت كردن و گمان بد و نادرست.. 92

3-6-17 همكاری در گناه92

3-6-18 منت گذاری.. 93

3-6-19 نجوای آمیخته به گناه ممنوع. 93

3-7 مهم‌ترین نقش انبیاء در ارتقای فضائل اخلاقی. 93

3-7-1 احترام به عقاید و مقدسات دیگران. 93

3-7-2 احترام به عالمان و دانشمندان حاضر در مجلس... 93

3-7-3 احترام به معلم در معاشرت و استفاده علمی از او. 94

3-7-4 احترام به دیگران و جا دادن به آنانی كه وارد مجلس می‌شوند. 95

3-7-5 احسان به دیگران. 95

3-7-6 ادای امانت به اهل آن. 96

3-7-7 برخورد برادرانه. 97

3-7-8 اجازه خواستن از صاحب خانه. 98

3-7-9 رعایت انصاف در برخورد با مردم بدون در نظر گرفتن اعتقادات آنان. 99

3-7-10 نرمی در گفتار و پایین آوردن صدا در معاشرت و سخن گفتن. 101

3-7-11 پذیرش دعوت دیگران برای شركت در مهمانی. 102

3-7-12 سلام كردن و تحیت به نیكوترین وجه در مقابل احترام و تحیت دیگران. 102

3-7-13 تعاون بر نیكی‌ها103

3-7-14 تواضع و فروتنی و پرهیز از تكبر. 104

3-7-15 جادادن به دیگران و برخاستن از جای خویش در مجالس برای تكریم به دیگران و در اختیار قرار دادن آن. 106

3-7-16 تجليل از علماء امت.. 107

3-7-17 خوش خلقی و خوش رویی. 107

3-7-18 دفع بدی با خوبی. 108

3-7-19 سخن نیك و رفتار نیكو داشتن. 110

3-7-20 صبر و شكیبایی در برابر گفته‌های مخالفان و با اقشار محروم. 111

3-7-21 رعایت عدالت.. 112

3-7-22 عفو و نادیده گرفتن لغزش‌های مردم و گذشت از خطای آنان. 112

3-7-23 مهربانی در گفتار و رفتار. 113

3-7-24 وفای به عهد در روابط.. 114

3-7-26 مراعات اخلاق قرآنی و آداب پسندیده در معاشرت‌ها بویژه با جنس مخالف... 115

3-8 سومین برنامه انبیاء رفع اختلاف از جامعه. 116

3-9 چهارمین برنامه انبیاء دعوت به وحدت.. 118

3-10 پنجمین برقراری عقد اخوت.. 120

3-11 ششمین برنامه انبیاء امر به معروف و نهی از منكر. 122

3-12 هفتمین برنامه انبیاء تذكر و موعظه عبرت آموزی و معاد باوری.. 124

3-13 هشتمین برنامه انبیاء استحكام اخلاق اجتماعی و تبیین بركات جماعت آگاهانه. 131

نتیجه:133

پیشنهادات:134

منابع تحقیق :136

ارتقاي اخلاق اجتماعي و نقش انبياء در آن با تاكيدبر تفاسير الميزان و في ظلال القرآن ، آراءمتفاوتى وجود دارد. معمولاً اين سؤالات مطرح است كه: آيا پيامبران در تكامل اجتماعي نقشى‏مثبت‏يا منفى داشته‏اند يا بكلى فاقد نقش بوده‏اند؟ اگرنقشى داشته‏اند چه نقشى بوده است؟مثبت بوده يا منفى؟

درپاسخ به اين سؤالات، مطالب مختلفي مطرح شده است. كه ما در اين رساله به دنبال ارتقاي اخلاق اجتماعي و اثبات نقش مثبت انبياء در اين ارتقاءهستيم. همچنین بررسي زندگي انسان از آغاز خلقت انسان(نسل كنوني) كه با حضرت آدم عليه السلام آغازشده تا امروز، اين معنا را مي رساند كه ارسال تمام انبياي الهي وانزال تمام كتابهايآسماني وهدفدنيايينبودهكهانسانرابهمقصدشآشناسازندواورابهسويكمالرهنمونساختهوراه خير وسعادت را به او بنمايانند.

انسان موجودی اجتماعی است و به زندگی اجتماعی نیازمند است اما چگونه زیستن او منوط به وحی الهی است. رشد تدریجی جوامع، در اخلاق اجتماعی و بهبود و ارتقاء روابط اجتماعی آنها در سایه عنایت مكتب‌های الهی انبیاء در توسعه اخلاق اجتماعی و بهبود و ارتقاء روابط اجتماعی باید مروری كوتاه بر اخلاق و نوع روابط اجتماعی اقوام و جوامع عصر انبیاء داشت، از باب مثال قبایل عرب جاهلی در بازار عكاظ با طرح میزان غارت خود یا نیاكان خویش فخر و مباهات می‌كردند و آن چه در قیصرهای روم، كسراهای ایران، خاقان‌های چین و فرعون‌های مصر وجود داشت از همین قبیل بود. یعنی رشد كیفی آنان بر اساس «قد افلح الیوم من استعلی» (طه، 64) آن كه امروز برتری و غلبه یابد او پیروز است، با شکل‌های گوناگون تحقق پیدا كرده بود. اما انبیاء الهی وقتی به رسالت مبعوث می‌شدند، با عطر وحی آن جوامع را متحول می‌نمودند از جمله قرآن كریم، برنامه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) را طرح اخوت و برادری، عدالت و آزادی و ارزش‌های معنوی و انسانی، ایثار و گذشت می‌داند كه با چه زحمات طاقت فرسایی عرب جاهلی و سایر جوامع را بر این اساس متحول نمود. منكران خدا و پیامبر زندگی جمعی دارند لیكن در تأمین اجتماع برین و زندگی مقبول محتاج به هدایت آسمانی‌اند و به عبارت دیگر: انسان‌ها می‌توانند زندگی مادی خود را شكل دهند و با قرارداد زندگی كنند، اما زندگی سعادتمندانه واقعی كه در پرتو آن سعادت ابدی و جاودانه نیز تأمین باشد نیازمند به هدایت انبیاء الهی است. (خواجه نصیر طوسی، الاشارات و التنبیهات، ج3، ص237)و به عبارت دیگر چنانكه انسان در زندگی فردی نیازمند به غذاست اما علم تغذیه و پزشكی و شعب وابسته به آن‌ها وی را به كیفیت تغذیه راهنمایی می‌كنند تا برای زنده ماندن، چه غذاهایی را و به چه مقدار بخورند در مسائل اجتماعی نیز چگونه زیستن انسان نیازمند به راهنما است.

 1-1بیان مسئله:

براى تبيين مسئله بايد به چند اصل توجه كرد:

اصل اول - هدف دين، كمال انسان و آن هم در بُعد اخلاقي و اجتماعی است. وپيامبران آمده‏اند تا انسانها را به كمال وجودى‏خود برسانند.چرا كه :

الف: جهان آفرينش داراى هدف است و بيهوده خلق نشده است.

ب : هدف از آفرينش موجودات، ميل به كمالات است. هر موجودى، خلق شده تا به‏كمال وجودى خود برسد.

ج : انسان به عنوان موجودى داراى اختيار، بايد با اراده خود، مسير كمال را طى كند. او در هر دو بُعد مادى و معنوى، مى‏تواند كمال يابد و كمال وى، اختيارى است.

د : انسان به خاطر محدوديت و خطاى عقل، خودش نمى‏تواند كمال نهايى خود و راه وروشهاى آن را دريابد خداوند، پيامبران را مبعوث‏نمود تا راه رشد و كمال را به انسانها نشان دهد. با اين بيان مى‏توان گفت كه خداوند، پيامبران را براى كمال انسان مبعوث كرده است.

اصل دوم: كمال انسان، مربوط به روح وى است. و انسان، در كمال روحانى خود، نياز شديد به پيامبران دارد.

اصل سوم: تكامل انسان، در ظرف جامعه ميسر است. بسيارى از صفات انسانى از جمله اخلاق درخلال زندگى اجتماعى فعليت مى‏يابند. تكامل انسان، تنها فردى نيست. بلكه بُعداجتماعى نيز دارد.

اصل چهارم: جامعه سالم، جامعه‏اى نيست كه‏در آن، فقط افراد سالم باشند. بلكه‏ جامعه‏اى است كه همه نهادهاى آن سالم‏باشد اگر قوانين‏موجود در جامعه، دينى نباشد; روابط‏اجتماعى مبتنى بر دين نباشد;سياست‏داخلى و خارجى آن بر اساس مبانى دينى‏نباشد و ارزشهاى الهى در تار و پود جامعه،ريشه ندوانده باشد، آن جامعه، دينى تلقى‏نخواهد شد.

با توجه به اصول فوق:

اولا: پيامبران براى ارتقاي اخلاق اجتماعي و تكامل انسانها آمده‏اند.

ثانيا: دنيا ظرف تكامل انسان مى‏باشد. در دنيا انسانها به تكامل‏مى‏رسند و يا سقوط مى‏كنند و در آخرت نتايج تكامل يا سقوط خود را مشاهده مى‏كنند.

ثالثا: حيات اخروى نتيجه حيات دنيوى است، لذا براى آماده‏سازى آخرت انسانها بايد دنياى آنها را نيز بر اساس ارزشهاى الهى و اخلاقي آباد ساخت. واين جز با انجام دستورات الهي كه توسط پيامبران آورده وراه عمل به آن نيز توسط آنان تبيين مي شود ميسر نمي باشد.

وتكامل اجتماعي يعني سيرجديدي ازتكامل كه دراين سيرجديد،طبيعت به آن شكل دخالت ندارد. اين تكامل ،تكامل اكتسابي است،يعني تكاملي است كه انسان با دست خودآن را كسب كرده است كه در سايه اخلاق بدست آورده است ودوره به دوره هم آن را از طريق تعليم وتعلّم منتقل كرده است .

1-2ضرورت و اهمیت تحقیق:

تبيين ارتقاء اخلاق اجتماعی و نقش پيامبران ورهبران الهي در آن با تاکید بر تفاسیر المیزان وفی ظلال القران از مهمترين مباحثي است كه مي­بايد مورد دقت وبررسي قرار گيرد. لذا موارد زير را بيان مي­نمايم:

1- بابررسي هايي كه انجام پذیرفته موضوع موردبحث،ازمباحث ميان رشته اي (تفسيري-علوم اجتماعي) است كه دراين خصوص، كمترپايان نامه اي نوشته شده است.از اين جهت،لازم بود تحقيق وتتبّع ديگري دراين موضوع انجام شود.

2- تكامل اجتماعي در سايه اخلاق از مباحث مهم علوم اجتماعي است كه دراين زمينه كُتُب ومقالاتي نگاشته شده است. امّا لازم است ديدگاه مفسرين تفسير الميزان و في ظلال القرآن درخصوص ارتقاي اخلاق اجتماعي و نقش پيامبران ورهبران الهي تا حدّ ممكن بيان گردد.ترديدي نيست كه انبياء ورهبران الهي نقش اساسي وسازنده اي درتكامل اجتماعي دارند وبراي اين موضوع قرآن كريم آيات روشن وبرجسته اي دارد كه ما به برخي ازآنها اشاره مي­كنيم.

3- معمولاً برخي از افراد درزمينه نقش پيامبران ورهبران الهي شبهاتي را مطرح مي­سازند به گونه اي كه نقش آنان را درحد افرادي كه به مردم توصيه هاي اخلاقي دارند ومردم را فقط به خدا ومعاد راهنمايي مي كنند، پايين مي­آورند. لذا مي بايست تحقيق مناسبي صورت مي­گرفت كه بتوان به شبهات آنان پاسخ داد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران