نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

رویکرد عدالت ترمیمی در قبال جرایم مواد مخدر

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۱۷ مهر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 169
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 100
فرمت فایل : WORD
حجم فایل : 32KB

قیمت فایل : 25,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 21
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

جرایم مواد مخدر یکی از مشکلات مهم عصر حاضر می‌باشند که گستره جهانی پیدا کرده و باعث مشکلات جسمی، روانی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی بیشماری گردیده‌اند. کشور ایران به دلایل متعدد و موقعیت جغرافیایی و همجواری با دو کشور بزرگ تولید کننده مواد مخدر دارای شرایطی کاملا بحرانی و حساس می‌باشد. و جرایم مواد مخدر که می‌توان از آنها به عنوان (تروریسم پنهان) نام برد باعث ایجاد خسارات سنگین به جامعه گردیده و روز به روز در حال گسترش و پیشروی می‌باشند. بر این اساس لزوم اتخاذ سیاستی جامع و کاربردی در قبال این گونه جرایم احساس می‌‌شود. تجربه جهانی ثابت کرده است که مقابله با جرایم مواد مخدر فراتر از ظرفیت نهادهای رسمی و دولتی است و تا کنون سیاست کیفری سنتی و جرم انگاری‌های روز افزون پاسخ‌‌های سرکوب گرانه و اهرم‌های حقوق کیفری موفقیتی را در این راه بدست نیاورده است.

در این تحقیق با مطالعه سیاست جنایی کیفری ایران در قبال جرایم مواد مخدر و ارزیابی و تحقیق در مورد جرایم مواد مخدر و همچنین تحقیق در مورد رویکرد عدالت ترمیمی و آشنایی با الگوهای عدالت ترمیمی و نحوه اجرای عملی آن در برخی کشورها از طریق منابع گوناگون و تجزیه و تحلیل آنها و با آشنایی با سه سازمان مردم نهاد فعال در حوزه‌ی جرایم مواد مخدر و حضور مستمر در جلسات آنها که به صورت حلقه‌ها و محافل اعضای آنها برگزاری می‌شد و همچنین مصاحبه با بیش از ۵۰ تن از اعضای انجمن‌های مردم نهاد و مصاحبه با قضات دادگاه انقلاب اسلامی که مرجع رسیدگی قضایی به جرایم مواد مخدر می‌باشند و با تهیه و تنظیم سه نوع پرسش نامه برای سه گروه که شامل زندانیان جرایم مواد مخدر و اعضای انجمن‌های مردم نهاد و مردم عادی می‌شدند و با توجه به اینکه با تحولات تقنینی در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ به خصوص پیش بینی نهادهایی همچون میانجی‌گری و ابلاغ آیین نامه آن در سال 94 و بها دادن به سازمان‌های مردم نهاد، عدالت ترمیمی در کشورمان جایگاه خاصی پیدا کرده است و می‌توان با نتیجه این تحقیقات به استفاده عملی از الگوهای عدالت ترمیمی در قبال جرایم مواد مخدر پرداخت و به نتایج قابل توجهي نائل شد.

چکیده1

ز) سامانه تحقیق. 4

فصل اول. 4

کلیات.. 4

مبحث اول: مفهوم و انواع مواد مخدر. 4

گفتار اول: تعريف جرایم مواد مخدر. 4

گفتار دوم: انواع مواد مخدر. 6

ج - مواد مخدر. 9

مبحث دوم: انواع جرایم مواد مخدر. 10

گفتار اول: اعتیاد11

گفتار دوم: قاچاق. 17

گفتار سوم: کشت، تولید و ساخت.. 19

گفتار چهارم: حمل، وارد کردن، صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر. 20

الف) حمل. 20

ب- وارد کردن و صادر کردن. 21

ج- ترانزیت:21

گفتار پنجم: عرضه. 22

مبحث سوم: عدالت ترمیمی. 22

گفتار اول : تعریف عدالت ترمیمی. 22

گفتار دوم: اهداف عدالت ترمیمی. 23

۲- جبران خسارات و صدمات:23

۳- باز پذیری بزهکار. 24

4- کاهش احتمال وقوع جرایم بعدی.. 24

گفتار سوم: ویژگی‌های عدالت ترمیمی. 24

گفتار چهارم: اصول عدالت ترمیمی. 25

گفتار پنجم: گرایش‌های عدالت ترمیمی. 27

بند اول:گرایش ناب‌گرا یا ناب خواه27

بند دوم: گرایش بیشینه خواه27

گفتار ششم: توسعه نظری و عملی عدالت ترمیمی. 28

فصل دوم31

مبحث اول: رویکرد‌های کیفری ناظر به جرایم مواد مخدر. 31

گفتار اول: رویکردهای کیفری سنتی. 32

ثانياً، ناظر به همه‌ی انواع مواد مخدر نبود.32

گفتار دوم: رویکرد‌های کیفری نوین. 34

مبحث دوم: ناکامی عدالت کیفری سنتی در قبال جرایم مواد مخدر. 38

گفتار اول: ویژگی‌های عدالت کیفری سنتی. 38

گفتار دوم: علل رویگردانی از عدالت کیفری سنتی. 41

مبحث سوم: اتخاذ رویکرد عدالت ترمیمی در مواجهه با جرایم مواد مخدر. 44

گفتار اول: ظهور عدالت ترمیمی. 44

گفتار دوم: مقایسه عدالت کیفری سنتی و عدالت ترمیمی. 49

1- تقصير. 49

۲- آشفتگی و اضطراب.. 49

٣- فرایند‌ها50

4- روابط. 50

گفتار سوم: آرمان‌های عدالت ترمیمی رویکرد51

١- بازپذیری بزهکار. 51

۲- بازتوانی بزه دیده51

۳- بازتوانی اجتماع. 52

فصل سوم52

قلمرو کاربست عدالت ترمیمی در قبال جرایم مواد مخدر. 52

مبحث اول: روش‌های اجرای عدالت ترمیمی. 52

گفتار اول: میانجی‌گری.. 53

بند اول: تبیین نهاد میانجی‌گری در قانون آیین دادرسی کیفری.. 54

بند دوم: نهاد میانجی‌گری در قوانین سابق و آموزه‌های دینی. 55

بند سوم: میانجی‌گری در ماده‌ی ۸۲ و ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲. 56

بند سوم: آیین‌نامه‌ی میانجی‌گری در امور کیفری.. 57

گفتار دوم: نشست.. 58

بند اول: مفهوم نشست.. 58

بند دوم: شرایط اجرای نشست.. 59

٣- تصمیم‌گیری با توصیه جمعی و بالاجماع. 59

گفتار سوم: حلقه‌ها یا محافل. 59

بند اول: مفهوم حلقه‌ها یا محافل. 59

بند دوم: اصول روش حلقه‌ها یا محافل. 60

بند سوم: اهداف روش حلقه‌ها با محافل مهمترین اهداف روش حلقه‌ها یا محافل عبارتند از:60

گفتار چهارم: هیأت‌های ترمیمی جامعه‌ی محلی. 61

مبحث دوم: امکان کاربست عدالت ترمیمی در قبال جرایم مواد مخدر. 62

گفتار اول: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا62

گفتار دوم: عدالت ترمیمی در انگلستان و ولز. 65

مبحث سوم: ساز و کارهای عدالت ترمیمی در قبال گونه‌های جرایم مواد مخدر. 69

گفتار اول : راهکارهای عدالت ترمیمی در قبال اعتیاد69

بند سوم: انجمن معتادان گمنام80

چهار مولفه‌‌ی اصلی گروه‌های این انجمن عبارتند از:82

1- اقرار به عجز در مقابل اعتیاد،84

۲-اقرار به خطا84

۳-تعهد به جبران خسارت.. 85

گفتار‌دوم: راهکارهای عدالت ترمیمی. 86

نتیجه‌گیری:92

پیشنهاد‌ها:94

الف- منابع فارسی. 95

کتاب‌ها95

مقالات.. 97

ب- منابع لاتین. 101

مقدمه

الف) بیان مسأله

در جهان امروز جرایم مواد مخدر با توجه به افزایش سریع اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و جرایم ناشی از آنها طی سالیان اخیر یکی از چالش‌‌های بسیار بزرگ را فراروی بشر نهاده و یکی از مهمترین مشکلات عصر حاضر می‌باشد با توجه به آثار شوم پدیده مواد مخدر عدالت کیفری سنتی سعی کرده است با اتخاذ تدابیر سخت گیرانه و استفاده از سرکوب به مقابله با این جرایم بپردازد که بنا بر شواهد و یافته‌ها در این راه موفقیت چندانی بدست نیاورده و آمار این گونه جرایم به شدت افزایش یافته است.

ظهور عدالت ترمیمی یکی از مهمترین تحولات ایجاد شده در نظام‌های کیفری برخی کشورهای پیشرفته که مبتنی بر یافته‌های جرم شناختی و به طور کلی تحول در تفکر ناظر به جرم در طول دهه‌های اخیر است، عدالت ترمیمی رویکردی همه جانبه به جرم و پیشگیری از آن است که بر خلاف روش‌های سنتی عدالت کیفری که تمرکزش بر احراز عنوان مجر مانه و سرکوب مجرمانه است به علل زیر بنایی جرم و اختلافات کیفری می‌پردازد و در‌صدد ایجاد توازن و تعادل میان دغدغه‌های بزه دیده، بزه کار و کلیه‌ی افرادی است که از وقوع جرم تاثیر پذیرفته‌اند و تا آنجا که امکان پذیر است کسانی را که دارای سهمی در یک جرم خاص هستند درگیر می‌کند تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زبان‌ها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن به ثرمات جرم اقدام نمایند.

در این تحقیق بر آنیم که بدانیم تا چه میزان امکان کاربست رویکرد عدالت ترمیمی در قبال جرایم مواد مخدر وجود دارد و در کدام جرم از این جرایم می‌توان از رهیافت‌های عدالت ترمیمی استفاده کرد.

ب) پرسش‌های تحقیق

با توجه به آنچه بیان شد سوالات تحقیق عبارتند از‌:

1- قلمرو کاربست عدالت ترمیمی در قبال جرایم مواد مخدر چیست؟

۲-ساز و کار‌های ترمیمی در جرایم مواد مخدر کدامند؟

پ) فرضیه‌ها

به نظر می‌رسد رویکردی که تا کنون در سیاست جنایی نسبت به جرایم مواد مخدر وجود داشته است غیر واقعی و ناکارآمد بوده است پس می‌توان:

١. بجای سیاست کیفری صرف، با آگاهی نسبت به جرایم مواد مخدر بسیار عمیق‌تر و عملی‌تر به این مساله پرداخت.

٢. از طریق رهیافت‌‌‌های عدالت ترمیمی و با استفاده از میانجی‌گری و برگزاری نشست‌ها و هیأت‌های ترمیمی جامعه محلی می‌توان به مقابله با اعتیاد و دیگر جرایم مواد مخدر پرداخت.

ت) ضرورت انجام تحقیق

بحران افزایش جرایم مواد مخدر و ناکارآمدی سیاست کیفری صرف در این زمینه، و افزایش روز افزون افراد مبتلا به این جرایم، به رغم وجود مقرارت متعدد و صرف هزینه‌های سنگین در زمینه پیشگیری و درمان جرایم مواد مخدر و وجود مشکلات زیاد در این زمینه.

ج) پیشینه تحقیق

به دلیل جدید بودن رویکرد عدالت ترمیمی تا کنون تحقیقات کمی در این زمینه صورت گرفته است و تنها چند کتاب و مقاله در این زمینه نگاشته شده است که هیچ کدام به طور تخصصی به جرایم مواد مخدر نپرداخته‌‌اند. و نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه احساس می‌ شود.

د) اهداف و کاربردی‌های تحقیق

اهداف و کاربرد‌های این تحقیق عبارتند از‌:

1-بررسی امکان کارآمدی و موثریت رویکرد عدالت ترمیمی در مواجهه با گونه‌های جرایم مواد مخدر‌.

۲-ارائه راهکار‌های موثر و عملی ترمیمی در مواجهه با جرایم مواد مخدر.

ر) جنبه جدید بودن تحقیق

تا کنون تلاش‌های زیادی برای مواجهه با جرایم مواد مخدر صورت گرفته است ولی موفقیت چندانی در این راه بدست نیامده است، استفاده از روش‌های عدالت ترمیمی موضوعی بدیع است که می‌تواند باعث موفقیت‌های زیادی در این راه گردد همچنین مواجهه موثر‌تر و عملی تر با جرایم مواد مخدر در سال جاری هم مورد اهتمام قوه قضائیه، دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. و این تحقیق می‌تواند بن مایه‌های خوبی را در این زمینه فراهم کند.

ز) سامانه تحقیق

این تحقیق طی سه فصل ارائه گردیده است به جهت تفهیم هر چه بیشتر موضوع پژوهش در فصل اول این نوشتار به کلیات پرداخته شده و مباحثی جهت مفهوم شناسی جرایم مواد مخدر و رویکرد عدالت ترمیمی و تاریخچه آنها بیان شده است.

در فصل دوم به مبانی پذیرش رویکرد عدالت ترمیمی در پاسخ‌گویی به جرایم مواد مخدر و علل رویگردانی از عدالت کیفری سنتی پرداخته شده است.

در فصل سوم قلمری کاربست عدالت ترمیمی در قبال جرایم مواد مخدر و ذکر روشهای عدالت ترمیمی و چگونگی استفاده از آنها در قبال جرایم مواد مخدر پرداخته گردیده است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران