نسل جوان ایران

کتابهاکتابهای متنی

خلاصه کتاب« فقه سیاسی »تالیف شیخ یوسف قرضاوي

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 105
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 20
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 1.05mb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 13
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

این کتاب دربرگیرنده مطالبی درباره شناخت « حکومت از دیدگاه اسلام»است. شناختی که در سده هاي اخیر مسلمانان در مورد آن کوتاهی نموده اند.
ابن القیم در قرن هشتم از تنگ نظري فقهاي معاصر خویش گله مند بود. تا جایی که آنان حکام آن زمان را را جداي از احکام شریعت تدوین کنند. شاید بتوان مدعی شد این براي « قوانین سیاسی » ناچار نموده بودند که اولین بار بود که قوانین بشري در جامعه اسلامی نفوذ میکرد و جاي احکام شریعت را میگرفت.
جانشینان این فقهاي تنگ نظر در زمان ما نیز حضور دارند. برخی از اینها می گویند که اصل شورا تشریفاتی است نه الزامی و حاکم می تواند نظر اهل راي را نادیده بگیرد! یا اینکه تکثرگرایی را در سایه حکومت اسلامی مردود می شمارند، با برگزاري انتخابات مخالفت می کنند، معیار اکثریت در انتخابات را مردود می شمرند و بر این باورند که هرچیزي که از دموکراسی سرچشمه بگیرد خلاف و نارواست.
برخی شرکت خانم ها در انتخابات را نامشروع می دانند و بدین ترتیب نیمی از جامعه را فلج می کنند. گروهی دیگر نیز براي غیرمسلمانان در حکومت اسلامی هیچ حقی قائل نمی شوند. حتی افرادي هستند که کاندیدا شدن مسلمان را بخاطر آنکه نوعی درخواست ولایت است جایز نمی شمارند!
اما آنان در مقابل اکثریت گروندگان به بیداري اسلامی گروه اندکی اند هرچند صدایشان بلند است.
نیروهاي شناخته شدهاي هستند که براي مقابله با بیداري اسلامی این گروهها را مطرح و بزرگ میکنند. درنقطه مقابل این گروه متحجر گروهی هستند که اساسا دین و دنیا را از هم جدا میدانند و میگویند ارتباطی بین دین و سیاست نیست! اینها میخواهند آنچه در غرب بر سر مسیحیت آمد، در شرق گریبانگیر اسلام کار قیصر را به قیصر و » بنمایند. اما فراموش کرده اند که اسلام و مسیحیت بسیار فرق دارد. در نگاه اسلام جایی ندارد، بلکه قیصر و همه متعلقات او از آن خداوند بیهمتاست. « کار خداوند را به خداوند واگذار کن آنها برخلاف اجماع و اتفاق نظر ثابت و یقینی امت اسلامی گام برمی دارند که در طول تاریخ معتقد بوده اسلام مجموعه هماهنگی است و شامل عقیده و شریعت، دین و دولت، عبادت و رهبریت و ... می شود. در میان سکولارهایی که خود را از چارچوب اسلام بیرون کشیده و متحجرانی که با واقعیتها و پدیده هاي دنیاي معاصر بیگانه اند، جریان بیداري اسلامی میانه رو قرار دارد که معتقد است اسلام نظام و برنامه کامل و همه جانبه اي است که زندگی فردي، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی و ... را پوشش می دهد و با یک چشم اسلام و با چشم دیگر دنیاي نوین را نگاه می کند.

ندارد

این کتاب دربرگیرنده مطالبی درباره شناخت « حکومت از دیدگاه اسلام»است. شناختی که در سده هاي اخیر مسلمانان در مورد آن کوتاهی نموده اند.
ابن القیم در قرن هشتم از تنگ نظري فقهاي معاصر خویش گله مند بود. تا جایی که آنان حکام آن زمان را را جداي از احکام شریعت تدوین کنند. شاید بتوان مدعی شد این براي « قوانین سیاسی » ناچار نموده بودند که اولین بار بود که قوانین بشري در جامعه اسلامی نفوذ میکرد و جاي احکام شریعت را میگرفت.
جانشینان این فقهاي تنگ نظر در زمان ما نیز حضور دارند. برخی از اینها می گویند که اصل شورا تشریفاتی است نه الزامی و حاکم می تواند نظر اهل راي را نادیده بگیرد! یا اینکه تکثرگرایی را در سایه حکومت اسلامی مردود می شمارند، با برگزاري انتخابات مخالفت می کنند، معیار اکثریت در انتخابات را مردود می شمرند و بر این باورند که هرچیزي که از دموکراسی سرچشمه بگیرد خلاف و نارواست.
برخی شرکت خانم ها در انتخابات را نامشروع می دانند و بدین ترتیب نیمی از جامعه را فلج می کنند. گروهی دیگر نیز براي غیرمسلمانان در حکومت اسلامی هیچ حقی قائل نمی شوند. حتی افرادي هستند که کاندیدا شدن مسلمان را بخاطر آنکه نوعی درخواست ولایت است جایز نمی شمارند!
اما آنان در مقابل اکثریت گروندگان به بیداري اسلامی گروه اندکی اند هرچند صدایشان بلند است.
نیروهاي شناخته شدهاي هستند که براي مقابله با بیداري اسلامی این گروهها را مطرح و بزرگ میکنند. درنقطه مقابل این گروه متحجر گروهی هستند که اساسا دین و دنیا را از هم جدا میدانند و میگویند ارتباطی بین دین و سیاست نیست! اینها میخواهند آنچه در غرب بر سر مسیحیت آمد، در شرق گریبانگیر اسلام کار قیصر را به قیصر و » بنمایند. اما فراموش کرده اند که اسلام و مسیحیت بسیار فرق دارد. در نگاه اسلام جایی ندارد، بلکه قیصر و همه متعلقات او از آن خداوند بیهمتاست. « کار خداوند را به خداوند واگذار کن آنها برخلاف اجماع و اتفاق نظر ثابت و یقینی امت اسلامی گام برمی دارند که در طول تاریخ معتقد بوده اسلام مجموعه هماهنگی است و شامل عقیده و شریعت، دین و دولت، عبادت و رهبریت و ... می شود. در میان سکولارهایی که خود را از چارچوب اسلام بیرون کشیده و متحجرانی که با واقعیتها و پدیده هاي دنیاي معاصر بیگانه اند، جریان بیداري اسلامی میانه رو قرار دارد که معتقد است اسلام نظام و برنامه کامل و همه جانبه اي است که زندگی فردي، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی و ... را پوشش می دهد و با یک چشم اسلام و با چشم دیگر دنیاي نوین را نگاه می کند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران