نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتپرسشنامه پرسشنامه روانشناسی

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شرر,مادوکس, مرکاندانت, پرنتیک دون,جاکوبس و راجرز( 1982 )) (تهیه کننده: رضا رحیمی)

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 121
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 4
فرمت فایل : WORD
حجم فایل : 76

قیمت فایل : 3,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 6
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

این مقیاس توسط شرر ، مادوکس ، مرکاندانت ، پرنتیک- دون ، جاکوبس و راجرز ( 1982 ) با اهداف زیر ساخته شده است:

1. اول اینکه ابزاري براي پژوهشهاي بعدي تهیه گردد.

2. دوم اینکه ابزاري براي تعیین سطوح مختلف خود کارآمدي عمومی افراد تهیه شود.

نسخه اصلی آزمون شامل 36 سؤال بود که سازندگان آن بر اساس تحلیلهاي انجام شده، سؤالاتی را نگه داشتند که بار 40/0 را در هر یک از عوامل اجتماعی و عمومی داشتند. بر این اساس 13 سؤال که داراي این ویژگی نبودند ، حذف و آزمون به 23 سؤال کاهش یافت. از این 23 سؤال ، 17 سؤال خودکارآمدي عمومی را با میانگین 99/57 و انحراف معیار 08 /12 میسنجد. سوالات براي اندازه گیري انتظارات خود کار آمدي عمومی ، مانند مهارت هاي اجتماعی و شایستگی هاي حرفه اي نوشته شده. این موارد بر موضوعات زیر تمرکز دارد :

1- گرایش به آغاز گري رفتار

2-تمایل به ادامه کوشش و تلاش

3- پافشاري در تکلیف در صورت ناکامی

شیوه نمره گذاري مقیاس خود کار آمدي این است که براي هر سوال 5 پاسخ پیشنهاد شده است به همین دلیل به هر سوال 5 امتیاز تعلق می گیرد سئوالات شماره 1،3،8،9،13،15 از راست به چپ امتیازشان افزایش می یابد و بقیه سوالات به صورت مع***** یعنی از چپ به راست امتیازشان افزایش می یابد .امتیاز کلی از جمع نمرات سوالات به دست می آید. افرادي که یک انحراف معیار بالاتر و پایین تر از میانگین کسب کنند ، به عنوان افراد با خود کار آمدي بالا و پایین مشخص می شوند. ( شرر ، مادوکس ، مرکاندانت ، پرنتیک-دون ، جاکوبس و راجرز، 1982).

ندارد

این مقیاس توسط شرر ، مادوکس ، مرکاندانت ، پرنتیک- دون ، جاکوبس و راجرز ( 1982 ) با اهداف زیر ساخته شده است:

1. اول اینکه ابزاري براي پژوهشهاي بعدي تهیه گردد.

2. دوم اینکه ابزاري براي تعیین سطوح مختلف خود کارآمدي عمومی افراد تهیه شود.

نسخه اصلی آزمون شامل 36 سؤال بود که سازندگان آن بر اساس تحلیلهاي انجام شده، سؤالاتی را نگه داشتند که بار 40/0 را در هر یک از عوامل اجتماعی و عمومی داشتند. بر این اساس 13 سؤال که داراي این ویژگی نبودند ، حذف و آزمون به 23 سؤال کاهش یافت. از این 23 سؤال ، 17 سؤال خودکارآمدي عمومی را با میانگین 99/57 و انحراف معیار 08 /12 میسنجد. سوالات براي اندازه گیري انتظارات خود کار آمدي عمومی ، مانند مهارت هاي اجتماعی و شایستگی هاي حرفه اي نوشته شده. این موارد بر موضوعات زیر تمرکز دارد :

1- گرایش به آغاز گري رفتار

2-تمایل به ادامه کوشش و تلاش

3- پافشاري در تکلیف در صورت ناکامی

شیوه نمره گذاري مقیاس خود کار آمدي این است که براي هر سوال 5 پاسخ پیشنهاد شده است به همین دلیل به هر سوال 5 امتیاز تعلق می گیرد سئوالات شماره 1،3،8،9،13،15 از راست به چپ امتیازشان افزایش می یابد و بقیه سوالات به صورت مع***** یعنی از چپ به راست امتیازشان افزایش می یابد .امتیاز کلی از جمع نمرات سوالات به دست می آید. افرادي که یک انحراف معیار بالاتر و پایین تر از میانگین کسب کنند ، به عنوان افراد با خود کار آمدي بالا و پایین مشخص می شوند. ( شرر ، مادوکس ، مرکاندانت ، پرنتیک-دون ، جاکوبس و راجرز، 1982).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران