نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتپرسشنامه پرسشنامه روانشناسی

دانلود پرسشنامه جو یادگیری یا حمایت از خود مختاری دانش¬آموز توسط معلم ویلیامز و دسی (1996) (تهیه کننده رضا رحیمی)

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 98
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 2
فرمت فایل : WORD
حجم فایل : 38KB

قیمت فایل : 3,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 8
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

برای اندازه­گیری حمایت از خود مختاری دانش­آموز توسط معلم، از پرسشنامه جو یادگیری ویلیامز و دسی (1996) استفاده شد. این پرسشنامه 15 گویه دارد که بر اساس طیف لیکرت 7 درجه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم تنظیم شده است. برای مثال، "من احساس می کنم معلمم برایم گزینه­ها و انتخاب­هایی در نظر می­گیرد. " یکی از گویه­های این پرسشنامه است.

تنها ماده 13 این پرسشنامه به صورت مع***** نمره گذاری می­شود.روایی و پایایی این ابزار توسط ویلیامز و دسی محاسبه گردیده است . ضریب پایایی این مقیاس در پژوهش ویلیامز و دسی (1996) با استفاده از آلفای کرونباخ 96/0 و در پژوهش بلاک و دسی (2000) 93/0 بیان شده است. برای روایی این مقیاس از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. شاخص بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی (RMSEA=0/07, CFI=0/93, AGFI=0/89, GFI=0/92) نشان ازبرازندگی مناسب الگوبا داده ها دارد. در این پژوهش پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرانباخ اندازه گیری و محاسبه گردید وبرابر با 95/0 بود.

ندارد

برای اندازه­گیری حمایت از خود مختاری دانش­آموز توسط معلم، از پرسشنامه جو یادگیری ویلیامز و دسی (1996) استفاده شد. این پرسشنامه 15 گویه دارد که بر اساس طیف لیکرت 7 درجه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم تنظیم شده است. برای مثال، "من احساس می کنم معلمم برایم گزینه­ها و انتخاب­هایی در نظر می­گیرد. " یکی از گویه­های این پرسشنامه است.

تنها ماده 13 این پرسشنامه به صورت مع***** نمره گذاری می­شود.روایی و پایایی این ابزار توسط ویلیامز و دسی محاسبه گردیده است . ضریب پایایی این مقیاس در پژوهش ویلیامز و دسی (1996) با استفاده از آلفای کرونباخ 96/0 و در پژوهش بلاک و دسی (2000) 93/0 بیان شده است. برای روایی این مقیاس از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. شاخص بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی (RMSEA=0/07, CFI=0/93, AGFI=0/89, GFI=0/92) نشان ازبرازندگی مناسب الگوبا داده ها دارد. در این پژوهش پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرانباخ اندازه گیری و محاسبه گردید وبرابر با 95/0 بود.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران