نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

شیوه های حمایت قضایی از معلولین بزه دیده در ایران و راهکارهای پیشگیری از آن

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 131
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 101
فرمت فایل : word
حجم فایل : 4.61mb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 6
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

پژوهش حاضر به بررسی شیوه های حمایت قضایی از معلولین بزه دیده در ایران و راهکارهای پیشگیری از آن در چارچوب حقوق ایران پرداخته است. معلولین از جمله اقشار آسیب پذیر محسوب می شوند که برای تمتع و استیفای حقوق انسانی خویش به واسطه موقعیت خاص شان و ناتوانی های فیزیکی شان با مشکلات عمده ای مواجه هستند و مورد بزه دیدگی قرار گرفته اند، این گروه از افراد جزء در سایه حمایت های خاص به نفع ایشان نمی توانند به حقوق واقعی خویش نائل گردند. این حمایت ها از سوی دولت ها در قالب کنوانسیون های مختلف که موضوع آنها اقشار خاص یا آسیب پذیر هستند مورد شناسایی قرار گرفته است. لذا تلاش شده با توجه به قوانین موجود، خلأ های قانونی موجود برای این اقشار جامعه را مشخص، و جهت حمایت بیشتر برای جلوگیری از بزه دیدگی بیشتر تمهیداتی را به قانون گذاران پیشنهاد دهد. چرا که ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ از اقشار آسیب پذیر اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد آسیب پذیر در ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ، با توجه ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﺪت بزه دیدگی، ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ، ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ، دست یافتنی نمی باشد.

واژگان کلیدی:

اقشار آسیب پذیر، معلولین، حقوق بنیادین بشر، حمایت.

 

چکیده1

فصل اولکلیات تحقیق. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 4

1-3- اهمیت موضوع. 6

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-5- سوال های پژوهش... 8

1-5-1- سوال اصلی :8

1-5-2- سوال های فرعی.. 8

1-6- فرضیه های پژوهش... 8

1-6-1- فرضیه اصلی.. 8

1-6-2- فرضیه های فرعی.. 8

1-7- روش تحقیق. 9

1-8- پیشینه تحقیق. 9

1-9- تعریف مفاهیم. 14

1-9-1- اقشار آسیب پذیر. 15

1-9-2- تعریف بزه دیده و گستره ی مفهوم آن. 15

1-9-2-1- مفهوم بزه ديده18

1-9-2-2- مباني حمايت از بزه ديدگان. 20

الف- مبناي هنجاری.. 21

ب- الغاي سيستم کيفري.. 21

ج-تقليل بزهکاري.. 21

د- مبناي عقیدتي.. 22

1-9-3- تعریف بزه دیده شناسی حمایتی.. 23

1-9-4-پیدایش و سیر تکاملی بزه دیده شناسی حمایتی.. 24

1-10- مبانی نظری حمايت از بزه‌ديدگان. 26

1-10-1- حمايت از بزه ديدگان در اسناد و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي.. 26

1-10-2- جنبش حمايت از بزه ديدگان در امريکا27

1-10-3- حمايت از بزه‌ديدگان در اروپا28

1-10-4- جایگاه حمایت از بزه دیده گان در اعلامیه سازمان ملل. 29

1-10-5- حقوق جهانی بزه‌دیدگان در اعلامیه 1985. 31

1-10-6- دسترسی به عدالت‌ و رفتار‌ منصفانه‌ در بستر دادرسی عادلانه. 31

1-10-7- حمایت‌های شکلی(آیین‌ دادرسی‌مدار‌)در پرتو دست‌رسی به عدالت و رفتار منصفانه‌. 31

1-11- بزه دیدگی و علل آن برای معلولین.. 33

1-11-1-عوامل اجتماعي و رواني.. 34

1-11-2- انواع بزه دیدگی بر روی اقشار آسیب پذیر. 35

1-12- معلول. 36

1-12-1- انواع معلولیت.. 37

فصل دوم(واکنش مقنن در قبال بزه دیدگی معلومین)38

2-1- واکنش مقنن در ایران. 39

2-1-1- تدابیر کیفری.. 39

2-1-1-1- جرم انگاری ها40

2-1-1-2- مجازات ها44

2-1-2- تدابير غیرکیفری.. 48

2-1-2-1- تدابير حمایتی.. 48

2-1-2-2- تدابیر پیشگیرانه. 53

2-2- بزه دیدگی معلولین از منظر حقوق جزا55

2-2-1- تدابیر کیفری.. 55

2-2-1-1- جرم انگاری ها56

2-2-1-2- مجازات ها58

2-2-2- تدابير غیرکیفری.. 63

2-2-2-1- تدابیر حمایتی.. 63

2-2-2-2- تدابیر پیشگیرانه. 66

فصلسوم(حمایت از بزه دیدگی معلولین در رویه قضایی)69

3-1- بررسی نهادهای تعقیبی و نقش سازمان بهزیستی.. 70

3-1-1- نقش نهادهای تعقیبی.. 70

3-1-2- عملکرد سازمان بهزیستی.. 74

3-1-2-1- تاسيس مراكز مداخله در بحران. 74

3-1-2-2- مشاوره و تعیین وکیل. 75

3-2- شیوه های رسیدگی و نقد و ارزیابی.. 77

3-2-1- سوءاستفاده مالی از معلول ذهنی.. 77

3-2-2- سرقت.. 79

3-2-3- ضرب و جرح. 81

3-3- نتایج و پیشنهادها83

3-3-1- نتایج.. 83

3-3-2- پیشنهادها85

کتاب های فارسی.. 86

عربی.. 86

مقالات.. 87

لاتین.. 89

Abstract90

امروزه و در دنیای حاضر باید به این موضوع توجه داشت که مطالعه جرائم، انحرافات و کجروی های اجتماعی و به اصطلاح، آسیب شناسی اجتماعی[1] عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی های اجتماعی. در واقع، آسیب شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و...، همراه با علل و شیوه های پیش گیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است. به عبارت دیگر، مطالعه خاستگاه اختلال ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی است؛ زیرا اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشود، کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بیند. یعنی، آسیب زمانی پدید می آید که از هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد. عدم پای بندی به هنجارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب اجتماعی است.

از سوی دیگر می بایستی عنوان کرد، اگر رفتاری با انتظارات مشترک اعضای جامعه و یا یک گروه یا سازمان اجتماعی سازگار نباشد و بیشتر افراد آن را ناپسند و یا نادرست قلمداد کنند، کجروی اجتماعی تلقّی می شود. سازمان یا هر جامعه ای از اعضای خود انتظار دارد که از ارزش ها و هنجارهای خود تبعیت کنند. اما طبیعی است که همواره افرادی در جامعه یافت می شوند که از پاره ای از این هنجارها و ارزش ها تبعیت نمی کنند. افرادی که همساز و هماهنگ با ارزش ها و هنجارهای جامعه و یا سازمانی باشند، «همنوا» و یا «سازگار» و اشخاصی که برخلاف هنجارهای اجتماعی رفتار کنند و بدان ها پای بند نباشند، افرادی «ناهمنوا» و «ناسازگار» می باشند. در واقع، کسانی که رفتار انحرافی و نابهنجاری آنان دائمی باشد و زودگذر و گذرا نباشد، کجرو یا منحرف نامیده می شوند. این گونه رفتارها را انحراف اجتماعی یا[2] و یا کجروی اجتماعی گویند. (فولادی،1389:1)

به رسمیت شناختن حقوق گروه های آسیب پذیر بخصوص معلولین یکی از پر اهمیت ترین و مهمترین رشته های «حقوق بشر است» و نباید بیان آن را کتمان کرد زیرا این اقشار در کنار سایر مردم به موازات آنها زندگی می کنند و با یکدیگر تلاش در ساخت خانواده و به طبع آن جامعه ای آرام و سرشار از نشاط دارند. پس اهمیت حقوق آنها به وضوح قابل درک و فهم می باشد. به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان بررسی وضعیت حقوقی اقشار آسیب پذیر در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش وضعیت حقوقی بشر در آن اجتماع است و به عبارت دقیق تر اگر اقشار آسیب پذیر در کشوری در وضعیت مطلوبی و قابل قبول و احترامی به سر برند این امر نشانه پای بندی حکومت به موازین حقوق بشر بوده و مسلماٌ موارد نقض حقوق بشر در آنجا اندک و قابل اغماض است.

امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت و بد رفتاری و بی احترامی آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است. جامعه ما نیز به تناسب با این پدیده­ی چالشهای جدی و پر اهمیت دارد.

بنابراین هرگونه بررسی، مطالعه و تحقیق پیرامون خشونت، شناخت زوایای آشکار و پنهان و ریشه یابی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی آن می تواند در بهبود امنیت همه جانبه و ترسیم چشم انداز آینده ی جامعه، به ویژه در توسعه قضایی و تأمین معیارهای حقوق بشر، موثر و مثمر ثمر باشد.

 

1-2- بیان مساله

اعمال خشونت علیه معلولین و بدرفتاری با آنها از رایج ترین جرایم اجتماعی و از عریانترین جلوه های اقتدار در جهان امروز است(وایت، 1392: 16) که در تمام اقلیت ها، طبقات و گروه های اجتماعی به چشم می خورد. در اغلب جوامع امروزی خشونت در خارج از خانواده جرم به شمار می رود، اما به محض اعمال خشونت در خانواده قوانین و اخلاقیات حاکم با سکوت و بی توجهی به تداوم آن یاری می رساند.

در نتیجه چنین خشونت هایی علیه این قشر از جامعه بود که به تدریج جنبشی با عقیده برابری انسانها، هواداری از معلولین و مبارزه با خشونت در غالب اید ئولوژیهای قرن بیستمی پا به عرصه ی وجود گذاشت .

سرچشمه خشونت های روا شده علیه معلولین در عدم به رسمیت شناختن حقوق انسانی است، شناسایی معلولین و درک تفاوتها و شباهت های آنان و ضرورت اعطای حقوق انسانی برابر صرفنظر از جنسیتشان از پیش گام‌های موثری است که می بایست در مسیر مبارزه با خشونت علیه معلولین برداشته شود، زیرا آینده حقوق بشری برای همگان وابسته به احترام به حقوق انسانی معلولین است، زیرا اگر حقوق انسانی بخشی از بشریت را بتوان دست کم گرفت، نه تنها از بابت آن زیان خواهند دید بلکه حقوق انسانی هم برای همگان رو به فنا می­رود.

حقوق معلولین جدا از حقوق بشر نیست و پسوند معلولین در کنار آن برای تاکید بر محرومیت معلولین و وجود مرزبندی های جنسیتی در دست یابی به حقوق انسانی است. پا فشاری بر نابرابری، برتر دانستن انسانهای ذکور و عدم اعطای حقوق حقه ی معلولین، نتیجه ای جز قرار گرفتن معلولین در فرایند خشونت نخواهد داشت ، خشونت همان اندازه که برای افراد سالم غیر قابل تحمل است برای معلولین نیز خارج از تحمل خواهد بود، پس عدالت اقتضا می کند که همه افراد بشر با در نظر گرفتن تفاوتهای زیستی و روانی شان از برابری در حقوق ، نه تشابه مطلق، برخوردار باشند.

زیرا برابری در حقوق و تکالیف از تشابه محض جداست شرایط طبیعی و تفاوتهای بشری اقتضا می کند که علیرغم برخی اشتراکات در حقوق اولیه انسانی، گاه تفاوتهایی نیز در برخی حقوق داشته باشند. اما مهم آن است که معلولین را از حقوقی که مستلزم انسانی نشان است و ارتباطی به معلولیتشان ندارد محروم نسازیم بلکه برای آنان همانند دیگر افراد، برابری در حق حیات، حق آموزش، بهداشت و سلامتی ، ازدواج، آزادی بیان و اندیشه و سایر حقوق خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را قائل شویم و البته که تفاوت در این خصوص نیز تا آنجا که انسانیت معلولین را پایمال نکرده و او را موضوع برخوردهایش قرار ندهد، پذیرفتنی و غیر قابل انکار خواهد بود.

امروزه در کشورهای مختلف برای معلولین بزه دیده ناشی از اعمال خشونت آمیز قوانین مقرر شده است ، در کشور ما نیز قوانین کیفری متعددی پیرامون حمایت از معلولین در برابر اشکال مختلف خشونت به تصویب رسیده است که در مواردی تبعیض آمیز و در برخی موارد حتی بسیار پیشرفته تر از موارد مقرر در اسناد بین المللی می باشد.

این قوانین را می توان تحت سه دسته کلی تقسیم بندی نمود که عبارتند از:

– حمایت از معلولین در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی، شامل کلیه اشکال خشونت جسمی مانند: قتل، ضرب و جرح و سقط جنین و….را شامل می شود.

– حمایت از معلولین در برابر جرایم علیه تمامیت معنوی، شامل کلیه اشکال خشونت های جنسی و روانی مانند: توهین، تجاوز به عنف، هرزه نگاری، قاچاق معلولین به منظور بهره کشی جنسی می گردد.

– حمایت از معلولین در برابر جرایم خانگی نظیر خشونت خانوادگی همسر و اقارب نسبی و….را شامل می شود.(ویلیامز، 1389: 26)

کشور ما اکثر اسناد بین المللی به خصوص اسناد مربوط به حمایت از معلولین در برابر جرایم جنسی را پذیرفته و تحت تاثیر آن قوانینی را تدوین و اصلاح نموده است اما اسنادی را نیز به دلیل تعارض با موازین شرعی نپذیرفته است که اتخاذ اقداماتی در انطباق اصول مقرر در این اسناد با موازین شرعی لازم و ضروری است.

در این پژوهش به شیوه های حمایت قضایی از معلولین بزه دیده در ایران و راهکارهای پیشگیری از آن پرداخته شده و در پی آن هستیم تا پاسخی درخور و مناسب برای سوالاتی چند که در این خصوص مطرح شده بیابیم با توجه به ملاک آسیب شناسانه جنسیت نسبت به معلولین بزه دیده و هم چنین جرایم خاصی که علیه این گروه به وقوع می پیوندد و وجود خلأ قانونی و کاستی های موجود در دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط با آن و لزوم حمایت از این قشر آسیب پذیر جامعه ضرورت تحقیق در این موضوع را مشخص می نماید.

 

[1]. Social Pathology

[2]. Social Deviance

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران