نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

پایان نامه کارشناسی ارشد ثبت نوین و نقش آن در ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی و روانی در جامعه

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 148
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 121
فرمت فایل : word
حجم فایل : 813kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 9
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

تا قبل از 1392 شیوه ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی یا در حوزه املاک در ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی و متکی بر شیوه های منسوخ و قدیمی صورت میگرفت. به طور مثال مکاتبات دفاتر اسناد رسمی با ادارات ثبت درباره دریافت استعلام عدم بازداشت اموال غیرمنقول به شکل فیزیکی صورت میگرفت. از طرفی با توجه به اینکه متون اسناد بر روی برگه های مخصوص سند (بدون بهره وری از فضای سایبر) تنظیم میشد، امکان دریافت اصالت سند و مفاد آن چه از سوی اشخاص حقیقی و چه از ناحیه اشخاص حقوقی امر بسیار دشواری بود و دفاتر اسناد رسمی از حیات اشخاص حقیقی و نیز بقا و یا انحلال اشخاص حقوقی به طور کامل بی اطلاع بودند. از این رو محاکم قضایی به دلیل سوءاستفاده افراد سودجو و فرصت طلب از خلأهای موجود با حجم گستردهای از پرونده در زمینه های کیفری و حقوقی مواجعه میشدند.

با تصویب قوانینی و برنامه ریزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از شهریور 1392 چه در حوزه املاک در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و چه در حوزه اسناد در دفاتر اسناد رسمی سایه ثبت الکترونیک به شیوهای نوین و پویا بر پیکره قدیمی و منسوخ نظام ثبتی هویدا شد و رفته رفته بیشتر روشهای کهنه و مندرس جای خود را به شیوه های پیشرفته الکترونیک داد. همین امراز زمان شروع تاثیراتی شگرف در سیستم ثبت اسناد درایران داشته وشاید اثر جدی آن نیز کاهش محسوس جرایم دراین حوزه باشد. این امر هرچند در عمل صد در صد موفق نبوده اما دربرخی از جرایم تاثیراتی غیر قابل انکار داشته و مثلا در جعل که از جرایم مبتلا به در ثبت اسناد بود، بسیار موفق بوده است.

 

واژگان کلیدی

ثبت نوین، جرائم ثبتی، امنیت قضایی، امنیت روانی، امنیت اقتصادی

چکیده12

فصل اول (کلیات تحقیق)13

1-1- مقدمه. 14

1-2- بیان مسئله. 15

1-3- اهداف و ضرورت تحقیق.. 16

1-4- پرسش های تحقیق.. 16

1-4-1- پرسش اصلی.. 16

1-4-2- پرسش فرعی.. 16

1-5- فرضیه های تحقیق.. 17

1-5-1- فرضیه اصلی.. 17

1-5-2- فرضیه فرعی.. 17

1-6- پیشینه تحقیق.. 17

1-7- روش تحقیق.. 19

1-8- سازماندهی تحقیق.. 19

فصل دوم (مبانی نظری و تعریف مفاهیم)20

2-1- امنیت... 21

2-1-1- امنیت در لغت... 21

2-1-2- امنیت در حقوق.. 21

2-1-3- امنیت در فقه. 22

2-1-4- اقسام امنیت در حقوق اسلامی.. 24

2-1-4-1- امنیت اجتماعی.. 24

2-1-4-2- امنیت نظامی.. 24

2-1-4-3- امنیت فرهنگی.. 25

2-1-4-4- امنیت سیاسی.. 26

2-1-4-5- امنیت اقتصادی.. 27

2-1-4-6- امنیت روانی.. 29

2-2- سند. 30

2-2-2- سند در لغت... 30

3-2-2- سند در اصطلاح حقوقی.. 31

2-3- ثبت... 31

2-3-1- مفهوم لغوی ثبت... 32

2-3-2- مفهوم ثبت در اصطلاح حقوقی.. 32

2-3-3- تاریخچه ثبت اسناد. 33

2-3-3-1- تاریخچه ثبت اسناد در حقوق ایران. 34

2-3-4- تحول در ثبت اسناد. 36

2-3-5- مفهوم ثبت نوین.. 37

2-3-6- مفهوم نظام نوین ثبتی.. 40

فصل سوم (تاثیر ثبت نوین بر امنیت اجتماعی و اقتصادی وروانی)43

3-1- تاثیر سازمان ثبت بر امنیت... 44

3-2- ثبت نوین و ارتباط آن با امنیت... 50

3-3- تفاوت نظام نوین ثبتی با نظام سنتی در ایجاد امنیت... 53

3-4- ارتباط نظام ثبتی با تضمین مالکیت (امنیت اقتصادی، روانی و قضایی)55

3-4-1- تضمین مالکیت و امنیت روانی.. 55

3-4-2- کارکردهای نظام نوین ثبتی در تضمین مالکیت... 58

3-4-2-1- تضمین حق مالکیت از طریق کاهش هزینه های ثبتی.. 61

3-4-2-2- تضمین حق مالکیت از روش اثبات حقوقی مالکوار. 64

3-5- آثار ثبت آنی بر امنیت اقتصادی و اجتماعی.. 68

3-6- فوايد تاثیرگذار دیگر تنظيم اسناد رسمي به شيوه ثبت نوین یا الکترونیکی بر امنیت... 70

فصل چهارم (تاثیر ثبت نوین بر کاهش جرائم ثبتی)73

4-1- تحلیل جرایم ثبتی.. 74

4-2- نقش کاداسشتر در کاهش جرائم ثبتی.. 81

4-2-1- اقدامات ثبت در کاهش جرائم ثبتی با کاداستر. 83

4-3- ثبت آنی و کاهش جرائم ثبتی.. 85

4-4- مزایای ثبت آنی در خصوص کاهش جرائم مربوطه. 87

4-5- نقش امضای الکترونیک در کاهش جرایم. 88

4-6- تدابیر ثبت نوین در پیشگیری وضعی در جرائم ثبتی.. 90

4-7- پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی مبتنی بر فناوری اطلاعات... 92

4-7-1- نقش ثبت آنی.. 92

4-7-2- ثبت الکترونیک و دفاتر اسناد رسمی.. 93

4-7-3- امضای الکترونیک... 94

4-8- نقش فناوری اطلاعات بر قلمرو جرائم در حوزه ثبت ملکی.. 95

4-8-1- سامانه استعلام الکترونیکی.. 96

4-8-2- ارسال الکترونیکی خلاصه معامله املاک.. 96

4-8-3- سامانه بازداشت و رفع بازداشت... 97

4-8-4- سامانه مدیریت کشوری املاک.. 97

4-9- تأثیر سیستم ثبت آنی در پیشگیری از جرایم ثبتی علیه آسایش عمومی.. 98

4-9-1- قابلیت ثبت آنی در پیشگیری از جعل.. 98

4-9-2- اشكال احتمالی جعل در سیستم ثبت آنی.. 98

4-9-2-1- کیفیت تاثیر گذاری ثبت آنی بر جعل مادی.. 100

4-9-2-2- کیفیت تاثیرگذاری سیستم ثبت آنی بر جعل مفادی (معنوی)100

4-9-2-3- جعل اسناد در دفاتر اسناد رسمی قبل و بعد از ثبت آنی.. 101

4-9-3- راه های کشف جعل و نقش ثبت آنی در آن. 105

4-9-4- ثبت آنی و چگونگی پیشگیری از استفاده از اسناد مجعول. 107

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)109

نتیجه گیری.. 110

پیشنهادات... 113

منابع. 114

منابع فارسی.. 114

منابع عربی.. 117

منابع لاتین.. 118

مقالات... 119

پایان نامه. 121

منابع اینترنتی.. 122

اگر حق با دلیل همراه نباشد و به اثبات نرسد، اجرای آن با دشواری روبه رو می شود. وجود دلیل نه تنها برای اثبات یا دفاع از دعوا لازم است، بلکه اجرای حق در روابط اجتماعی نیز به آوردن دلیل بستگی دارد؛ اگرچه این روابط به صورت دعوی در دادگاه مطرح نشده باشد. بنابراین، برای جلوگیری از تعدیات و درگیری ها، از بین رفتن امنیت های قضایی، روانی، اجتماعی و به منظور تثبیت مالکیت و حفاظت از دارایی مردم، ثبت اسناد، انجام می گیرد تا هرگاه حقوق موضوع ثبت از حالت ثبات و استقرار خارج شد و موضوع اختلاف و دعوا قرار گرفت، در این شرایط ثبت با آثار اثباتی مترتب بر آن، به کار آید و در خدمت انتظام جامعه قرار گیرد.

اهمیت نهاد ثبت، به عنوان نهادی که تضمین کننده امنیت و بهداشت اقتصادی، حقوقی، قضایی و به تبع آن امنیت اجتماعی و بهداشت روانی جوامع مختلف می باشد، بر اهل فن پوشیده نیست و به تناسب گفتار پیش رو باید اذعان نمود که در کشور ما به این شاخه مهم حقوقی، اقتصادی در سیستم های آموزشی و کاربردی توجه چندانی صورت نگرفته و آسیب شناسی علل بی اعتنایی به حقوق ثبت، خود گفتاری مجزا طلب می کند. برای شناخت بستر قانونی و اجتماعی ثبت نوین، شایسته است که نظری کوتاه بر نظام های ثبتی ایران داشته باشیم و پس از آن گذر قوانین کشورمان را از ثبت سنتی به ثبت نوین بررسی نموده و به یکی از مهمترین بازو تاثیرات اجرایی ثبت نوین، بر امنیت اجتماعی و روانی جامعه دفاتر اسناد رسمی پرداخته و در انتها به تاثیر آن بر کاهش جرائم ثبتی بپردازیم. در ادامه مباحث گفته شده را بررسی خواهیم نمود.

 

1-2- بیان مسئله

اهمیت نهاد ثبت، به عنوان یک نهاد که تضمین کننده امنیت اقتصادی، اجتماعی، و روانی در جامعه، و به تبع امنیت حقوقی، قضایی جوامع مختلف می باشد، بر اهل فن پوشیده نیست و می بایستی اذعان نمود که در کشور ما به این شاخه مهم حقوقی، اقتصادی در سیستم های آموزشی و کاربردی توجه چندانی صورت نگرفته است(خليلي خندابي، 1396).

همواره تمام تلاش و اهمیت انسان ها به کاستن از قیود زمان بر و گرفتار کننده و حرکت در جهت رسیدن به آرامش و آسایش است و بشر در تمام ملت ها و قومیت ها و ادیان تلاش زیادی نموده است تا با دست یابی به فناوری های جدید به آرامش و آسایش بیشتری نائل آید. در کنار این جریان پیشرو و روبه توسعه همواره گروهی نیز به دنبال سوء استفاده و رسیدن به منافع آنی و بهره برداری از خلاء های قانونی و غیرقانونی بوده و هستند. این امر در ادارات و دستگاه های حاکمیتی نیز به نوعی خاص و در واقع با دور زدن قوانین همواره درحال اتفاق و استمرار بوده است . اما در ادارات ثبت اسناد و املاک نیز از بدو فعالیت همواره این ماجرا یعنی سوء استفاده از مواد قانونی و دور زدن قانون برای رسیدن به مطامع و منافع شخصی برای برخی افراد به یک پیشه تبدیل گردیده بوده است. بر همین اساس و بر اثر تجارب و پرونده های اتفاق افتاده سازمان ثبت درجهت پیشگیری از این مسائل و افزودن به ایمنی جریان ثبت اسناد و املاک به سمت استفاده از فن اوریهای نوین و بکار بردن ابزارهایی در ثبت اسناد و املاک رفت که امکان خطا و اشتباه در آنها به حداقل ممکن برسد و نیز سوء استفاده افراد سود جو و اعمال مجرمانه آنها در این زمینه به حداقل برسد به عبارت دیگر سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک سازمان حاکمیتی زیر مجموعه قوه قضائیه که هدف اصلی آنرا می توان ثبت املاک و اسناد دانست، اما جرایم مختلفی در این حوزه اتفاق میافتد که گاه همه وظایف ذاتی این سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد( علی اکبری، 1396).

امنيت اقتصادي، اجتماعی و روانی چهره جديد و مهم امنيت در دنياي معاصر است كه در همه سطوح فردي، اجتماعي و ملي توجه نظريه پردازان حوزه امنيت را به خود جلب كرده است. اين وجه از امنيت گرچه در تاريخ زندگي اقتصادي بشر هميشه به نوعي وجود داشته، در بستر جهاني شدن ابعاد و ويژگي هاي تازه يافته كه اهميت آن را تا رتبه اول ميان ساير ابعاد ارتقا داده است. با توجه به مطالب بیان شده این پژوهش سعی دارد تا ثبت نوین و نقش آن را در امنیت اقتصادی، اجتماعی و روانی در جامعه را مورد بررسی قرار دهد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران