نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه اموال غیر منقول در تنظیم اسناد رسمى در حقوق موضوعه ایران

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 110
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 128
فرمت فایل : word
حجم فایل : 370kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 7
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

پژوهش پیش رو تلاش دارد به بررسی مطالعه اموال غیر منقول در تنظیم اسناد رسمى در حقوق موضوعه ایران بپردازد، از حیث دامنه شمول، فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی است که وضعیت و حکم سایر معاملات مربوط به مال غیرمنقول نظیر صلح آن نیز از شامل می‌شود. موضوع این پژوهش منحصر به فروش مال غیرمنقول با سند عادی نیست، بلکه فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند عادی را هم در برمی‌گیرد. لذا مطالب این نوشتار در سه بخش کلی مطرح شده‌اند که عبارتند از: 1) وضعیت حقوقی فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی. 2) آثار فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی 3) مسائل مربوط به بیع مال غیرمنقول با تنظیم سند رسمی و بدون تنظیم سند رسمی. در ضمن تلاش می شود با ارائه ی یک پژوهش جامع و کاربردی در زمینه ی ابطال و اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول (املاک)، کمک ارزنده و مساعدی به رفع این مشکلات در جهت کاستن حجم وسیع پرونده ها در ادارات ثبت اسناد و املاک و البته دادگاه ها شود؛ چرا که تبیین این موضوع باعث افزایش علم و دانش متولیان امر در زمینه تخصصی حقوق ثبت و مالکین املاک مزبور می گردد.

 

واژگان کلیدی: فروش مال غیرمنقول، سند عادی، سند رسمی، وضعیت معاملات

فهرست مطالب

1- مقدمه 1

2- بیان مسئله. 2

3- اهمیت موضوع. 4

4- اهداف تحقیق. 5

5- سوال های پژوهش... 5

5-1- سوال اصلی.. 5

5-2- سوال فرعی.. 5

6- فرضیه های پژوهش... 5

6-1- فرضیه اصلی.. 5

6-2- فرضیه فرعی.. 6

7- سوابق پژوهش... 6

8- سازماندهی پژوهش... 9

فصل اول(تعریف مفاهیم ، تبیین مبانی نظری و تاریخچه)10

1-1- جعل. 11

1-2-حقوق ثبت.. 12

1-2-1-ویژگی های حقوق ثبت.. 13

1-2-2-اهداف حقوق ثبت.. 14

1-3- تعريف جعل. 15

1-3-1- مصاديق جرم جعل به موجب قانون. 16

1-3-2- اصول و اقدامات ابتکاری به منظور پیشگیری از جرم جعل. 17

1-3-3-عناصر اصلي جرم جعل. 17

1-3-3-1- عنصر مادي جعل:17

1-3-3-2- عنصر معنوي جعل:19

1-4-جرم استفاده از سند مجعول. 20

1-5-سابقه تاریخی جعل. 21

1-5-1- سابقه تاریخی جعل در حقوق اسلام. 21

1-6-تعریف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان. 21

1-7-مفهوم ضرر. 23

1-7-1- اقسام ضرر. 24

1-8-جعل در حقوق موضوعه. 25

1-8-1- تحلیل ارکان ماده 100 قانون ثبت اسناد. 26

1-8-2- عناصر جعل. 26

1-8-2-1- عنصر قانونی.. 27

1-8-2-2- عنصر مادی.. 28

1-8-2-2-1- مرتکب جرم :29

1-8-2-2-2-انواع عمل فیزیکی.. 30

1-8-2-3- عنصر معنوی یا روانی.. 34

1-8-3- تحلیل ارکان ماده 103 قانون ثبت اسناد. 36

1-8-3-1- عناصر تشکیل دهنده جرم در ماده 103 قانون ثبت.. 36

1-8-4- مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع. 39

1-9- سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران. 39

1-9-1- سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق قدیم ایران. 40

1-9-2- سابقه تاریخی جعل در دوره قبل از انقلاب.. 41

1-9-3- سابقه تاریخی جعل بعد از انقلاب.. 41

فصل دوم(مهمترین عوامل وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و راه های پیشگیری )43

2-1- ارکان جعل. 44

2-2-انواع جعل. 45

2-3- مجازات جرم جعل و بهره‌گیری از سند مجعول. 46

2-4- مشکلات جعل. 47

2-4-1- ضرر مادی.. 47

2-4-2- ضرر معنوی.. 47

2-4-3- ضرر اجتماعی.. 47

2-5- ابزار معنوی جعل. 47

2-5-1- انحراف کارکنان ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق؛47

2-5-2- دسترسی جاعل به اسناد موردنظر از طریق برخی از سازمان‌ها‌،ادارات‌ و دستگاه‌ها؛48

1-6- انگيزه جعل اسناد رسمي توسط اشخاص در جامعه. 48

2-6-1- جهل در انجام جعل. 49

2-6-2- انگيزه اضطرار و جعل. 49

2-6-3- وضع مقررات نامتناسب و ماليات سنگين و جعل :50

2-6-4- سرقت با انگيزه جعل سند رسمي.. 51

2-6-5- جعل با انگيزه مثبت.. 51

2-7- روش‌های تشخیصی اسناد جعلی.. 52

2-7-انواع بررسي اسناد و نوشته هاي مـشكوك و مجعول. 52

2-7-1- بررسي فيزيكي.. 53

2-7-2- بررسي‌ شيميايي‌.. 54

2-7-3- بررسي مقايسه‌اي.. 54

2-8- راه هاي تشخيص جعل معنوي.. 55

2-9- راهکارهای پیشگیری جرایم ثبتی.. 56

2-9-1- تمهیدات قانونی جهت پیشگیری از وقوع جرایم ثبتی.. 57

1-9-1-1- مجازات جعل در ماده 100 قانون ثبت اسناد. 57

2-9-1-2- مواد ۵۲۴ تا۵۴۲ قانون تعزیرات مجازات اسلامی.. 60

2-9-2- اطلاع رسانی به سيستم‌هاي قضايي، امنيتي و نيروي‌ انتظامي.. 60

2-9-2-1- شـناسنامه. 61

2-9-2-2- چك... 63

2-9-3- اطلاع رسانی به سيستم‌هاي ثبتی (سردفتریاران و دفتر یاران)65

فصل سوم(نقش فناوری نوین در پیشگیری از جعل اسناد و تاثیرات اجتماعی و درون سازمانی آن بر جامعه)74

3-1- مقدمه. 75

3-2- مراحل تولید اسناد. 76

3-2-1- کاغذ. 77

3-2-1-1- عدم تلالو در مقابل نور ماورای بنفش... 78

3-2-1-2- حساسیت شیمیایی.. 78

3-2-1-3- حساسیت فیزیکی.. 78

3-2-1-4- فیبرهای نوری یا الیاف فلورسنت.. 79

3-2-1-5- نخ ها یا نوار های امنیتی.. 79

3-2-1-6- واتر مارک.. 80

3-2-2- طراحی.. 81

3-2-2-1- نوار های هشدار. 81

3-2-2-2- پانتو گراف های مخفی.. 82

3-2-2-3- الگو های گیلوش... 82

3-2-2-4- پیام ها یا تصاویر مخفی.. 83

3-2-2-5- الگو های سفارشی.. 84

3-2-2-6- شماره های سوزنی.. 84

3-2-3- چاپ.. 84

3-2-3-1- طرح سیترو. 85

3-2-3-2- چاپ گود (اینتالیو)85

3-2-3-3- چاپ بسیار ریز (میکرو)86

3-2-3-4- چاپ سربی (لترپرس)86

3-2-3-5- چاپ رنگین کمانی.. 87

3-2-4- مرکب.. 88

3-2-4-1- مرکب های متالیک... 88

3-2-4-2- مرکب فلورسنت.. 89

3-2-4-3- مرکب های حساس به گرما89

3-2-4-4- مرکب های مادون قرمز. 90

3-2-4-5- مرکب نفوذ پذیر. 90

3-2-4-5- مرکب های حساس به مواد شیمیایی.. 91

3-2-5- موارد الصاق شونده91

3-2-5-1- هولوگرام. 91

3-2-5-2- بار کد. 92

3-2-5-4- لامینیت.. 94

3-2-5-5- بیومتریک... 94

3-3- عملکردهای سازمان ثبت اسناد و املاک در ایجاد امنیت.. 95

3-3-1- توسعه بافت روستایي.. 95

3-3-2- تثبيت مالکيت مردم. 95

3-3-3- افزایش امنیت اقتصادی.. 96

3-3-4- تأمین امنیت افراد را در جامعه. 97

نتیجه گیری.. 98

پیشنهاد ها100

منابع:106

کتابها106

مقالات 108

قوانین 109

منابع لاتین 110

Abstract111

 

بر اساس اصل سی و چهارم قانون اساسی ، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هركس می تواند بهمنظور دادخواهی به دادگاه هاي صالح رجوع نماید و هدف اصلی دادخواهی تحصیل حکم قطعی واجراي آن است.

اجراي حکم غایت و هدف نهایی دادرسی است، به عبارتی دیگر شخصی كه حق و حقوق اوتضییع یا مورد انکار قرار گرفته و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه كرده است، می خواهد به آنچه از دست داده است برسد و در غالب موارد صرف صدور حکم مقصود او را تامین نمی كند وحکمی كه اجرا گردد ارزشی نخواهد داشت.

تحقق عدالت در هر جامعه اي مولود سه عامل قانون ، قاضی و اجرا است كه نقش اجراي حکم صادره در تحقق این مهم، بیش از دو عامل دیگر تاثیر گذار می باشد. زیرا حکم كه قاضی صادر مینماید، قدرت اجرایی دارد و وظیفه قضات است كه نظارت، اهتمام و تلاش نمایند تا حکم اجراییشود.درواقع ثمره عملی صدور راي توسط قاضی در اجراي آن دیده می شود.

همان طور كه ذكر شد اجراي حکم و دستورات دادگاه و مراجع قضایی یکی از مهمترین مراحلدادرسی است، زیرا اگر حکم قطعی یا دستور قطعی دادگاه ضمانت اجرا نداشته باشد، نوشته ايبیش نخواهد بود. در سیستم هاي قضایی تمام كشور ها این مرحله وجود دارد، چرا كه عصاره يدادرسی و نتیجه زحمات قضاوت در این مرحله تجلی می شود.

نحوه ي اجراي حکم یا دستور دادگاه در تمام كشور ها در قالب اصول و ضوابط پذیرفته شده و قوانین مدون است. شرع مقدس اسلام نیز بر اجراي هرچه سریع تر حکم می باشد تا حقوق مردمحفظ شده و با اجراي هرچه سریع تر احکام فاصله بین صدور حکم و اجراي ان را كم كرده لذا براينیل این هدف باید قوانین مربوط به اجراي حکم جامع و مانع باشد. به همین علت است كه قانوناجراي احکام مدنی نسبت به سایر قوانین كامل تر بوده و به مسائل گوناگون اجرایی در آن اشاره شدهاست.

می توان گفت اجراي حکمو صدور حکمهر دو مهماست و در نتیجه اجراي حکم است كه حقدادخواه از غاصب گرفته می شود و صاحب حق به حق خود می رسد. در بسیاري از موارد محکومعلیه علی­رغم قطعیت حکم ، به انحاء مختلف سعی در عدم اجراي حکم یا بلا اثر كردن عملیاتاجرایی دارد. بنابراین مرحله اجراي حکم نیاز به تداوم و استمرار عملیات و سرعت در اقداماتاجرایی دارد و نباید بدون دلیل و مستند صریح وتضمینی اقدامات اجرایی را معوق گذاشتوگرنهاگر حکم دادگاه اجرا نشود و در پیچ و خم كاغذ بازي قرار گیرد و یا محکوم علیه به حیطه هاییمتوسل شود تا امر اجرا به طول انجامد و آثار حکم را از بین ببرد ، دستگاه قضایی نمی تواند اعتبارلازم را داشته باشد و به وظایف خود عمل كند. مرحله اجرا مرحله اي نیست كه با درنگ و تردید وشک و تقاضا هاي این و آن از حركت بازماند. آنچه از مفاد مقررات قانون اجراي حکم مدنی نیز بهدست می آید همین است.وقتی حکم صادر می شود ، براي اجرا شدن ابتدا باید اموال شخص توقیفشود، براي توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداريو ارزیابی و حفظ اموال توقیفشده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، بهترتیبی عمل می شود كه در قانون اجراي احکام ذكر شده است.

هنگامی كه محکوم علیه در موعد مشخص كه براي اجراي حکم مقرر است حکم راطوعاً اجرا ننمایدمحکوم له می تواند درخواست كند كه از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد و بعد ازاجراي مراحل توقیف شده به فروش می رسد و محکوم له به حق قانونی خود می رسد.

 

2- بیان مسئله

در هر جامعه ای روابط اجتماعی مهم ترین عنصر است، به طوری که بدون آن اجتماع معنایی ندارد، و با همان روابط اجتماع شکل می گیرد بنابراین تنظیم این روابط از اهم وظایف هر جامعه ای محسوب می شود. این روابط، روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره را در بر می گیرد. در این بین، روابط اقتصادی از اهمیت شایانی برخوردار است، در روابط اقتصادی بین اشخاص مواردی پیش می آید که نیاز به تنظیم رسمی اسناد برای تثبیت مالکیت و اثبات آن در مقام تنازع و دفاع، احساس می گردد. تأکید قرآن مجید به کتابت معاملات، هر چند موضوع آن ناچیز و کم ارزش باشد و این که در آن نفع است (سوره بقره، آیه 282)، اهمیت وجود اسناد و همچنین تنظیم آنها را می رساند. از طرف دیگر، با کتابت معاملات، حقوق مردم نسبت به عدالت رعایت و امنیت اجتماعی و اقتصادی در جامعه برقرار خواهد شد. برای پایداری و ثبات در روابط میان افراد جامعه، اسناد رسمی تنظیم شده، همواره معتبر و اصل نیز بر اعتبار آنهاست. در صورت عدم ثبات و متزلزل بودن این اسناد، تعادل و نظم اجتماعی و اقتصادی برهم می ریزد و خسران و زیان های آن جبران ناپذیر خواهد بود. اسناد مالکیت نیز این گونه است و به دلیل اهمیت و جایگاهی که در میان افراد جامعه و ارتباطی که با نظم عمومی دارد، پس از تنظیم و صدور، همچون دیگر اسناد رسمی دارای ارزش، اعتبار و جایگاهی خاصی می شود، دعاوی مخالف آن مسموع نمی شود و یا به سختی شنیده می شود، و فقط تحت شرایطی خاص آن هم با رسیدگی مراجع صلاحیتدار، قابل ابطال و یا اصلاح می شود. در حقوق خصوصی مباحث راجع به حقوق اموال و مالکیت، و به ویژه اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان، مباحث ثبتی جایگاه اساسی دارند. هر حکومتی، در هر مقطعی از تاریخ، در زمان تقنین برای تنظیم روابط افراد جامعه ی خویش، رویه و مقرراتی را جهت چگونگی شناخت مالکیت افراد بر اموال تحت تصرف خویش برای جلوگیری از تنازعات احتمالی بین افراد جامعه مدون ساخته است. حقوق ثبت جزئی از حقوق داخلی است که علی رغم وابستگی مفهومی به حقوق مدنی، منحصرأ در حیطه حقوق خصوصی نیست، بلکه در ابعاد مختلف با حقوق عمومی ارتباط پیدا کرده و قواعد آن، در اغلب موارد، جنبه ی آمرانه دارد و با نظم عمومی مرتبط است.

در همین خصوص اولین اثر از آثار اسناد رسمی اعتبار این اسناد است «منظور از اعتبار سند رسمی در اینجا میزان مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت و صحت آن است». اعتبار اسناد رسمی را نویسندگان حقوقی معمولا به دو حوزۀ محتویات و مندرجات تقسیم می نمایند، اما باید توجه داشت که قبل از هر چیز باید از اعتبار و حمایت قانونی سخن گفت.

نقش و جایگاه سند رسمی در بسیاری از مواد قانون ثبت مورد اشاره و تاکید قانون گذار ثبتی بوده است، در مادۀ 70 قانون ثبت آمده: « سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود... » در مادۀ 22 قانون یاد شده در مورد نقل و انتقالات معاملات املاک آمده است: « همین که ملکی طابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و بیا کسی ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقا نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آنها محرز و درسهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد»(طهماسبی، 1395) در نظام حقوقی ایران، اسناد رسمی انتقال مال غیر منقول: مطابق مندرجات صدر ماده 46 قانون ثبت مصوب 1310 ثبت اسناد اصولا امری اختیاری است و اصل حاکمیت اراده بر این موضوع حاکم است که اسناد عادی تنظیمی فیمابین اشخاص معتبر است و مامورین قضایی دارایی دولت نیز مکلف به رعایت و قبول آن اسناد هستند اما قانونگذار در ادامه ماده بر این اصل کلی تخصیص وارد نموده و در مواردی ثبت اسناد را اجباری و چنین مقرر داشته است.

1-اسناد مربوط به عقود و معاملات راجع به عین یا منفعت املاک ثبت شده

2-اسناد مربوط به معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده

ما در این تحقیق تلاش داریم با بررسی متون موجود ماهیت اموال غیر منقول را در اسناد رسمی و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار دهیم و این سوال را مطرح کنیم که جایگاه اسناد رسمی در ثبت این اموال چگونه می باشد ؟ و چه اهمیتی ثبت اموال غیر منقول در اداره کشور و نظام دادگستری و کاهش نارضایتی و اختلافات در جامعه دارد؟

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران