نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد احراز هویت در اسناد الکترونیک

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 123
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 128
فرمت فایل : word
حجم فایل : 7.32mb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 9
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمام ابعاد زندگی بشر حوزه های مختلفی از جمله نظام حقوقی تحت تأثیر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی قرار گرفته، در اسناد الکترونیکی، تحقق مفهوم اصل سند با وجود نسخی که بی واسطه و به طور مستقیم توسط صادرکننده سند ایجاد شده، محل تأمل است. در فضای سایبر به دلیل شیوع عواملی نظیر انکار، تغییر، جعل و دستکاری اسناد و مدارک، اعلام هویت جعلی و .... بحث ارزش اثباتی و همچنین جمع آوری، حفظ تمامیت، اصالت و اعتبار داده پیام و ... برای ارائه در رسیدگی های قضایی منجر به چالش هایی گردیده است. استفاده از داده های بیومتریک اثر انگشت به منظور اجتناب از استفاده ی یک رمز عبور در پروتکل های موجود پیشنهاد و پروتکلی معتبر جهت رمز کردن داده های بیومتریک طراحی شده است. جستار پیش رو با بررسی «احراز هویت در اسناد الکترونیک» با استفاده از روش کتابخانه‌ای به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته و که در این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال که آیا سامانه احراز هویت الکترونیک مبتنی بر اثر انگشت توانسته از میزان تخلفات بکاهد؟ که با تجزیه و تحلیل داده ها نتیجه می گیرد که این سامانه تا حد زیادی توانسته از میزان تخلفات بکاهد. جهت مقابله با تهدیدات امنیتی در اسناد الکترونیکی، حفاظت از ویژگی بیومتریک اثرانگشت بوسیله پروتکل رمزنگاری جریان برقرار می شود. طی ذخیرهی داده های بیومتریک اثرانگشت که بسیار قابل اعتماد، در دسترس و دارای سهولت می باشند با الگوریتم رمزنگاری جریان، رمز شده و روش مناسب تری برای انجام معاملات ثبتی پیشنهاد می شود.

کلیدواژگان: اسناد الکترونیک، احراز هویت، حقوق ثبت، بیومتریک

چکیده12

مقدمه. 14

1- بيان مسأله. 15

2- اهمیت موضوع. 16

3- اهداف.. 16

3-1- اهداف مشخص... 16

3-2- اهداف کاربردی.. 16

4- جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق. 17

5- پرسش اصلی تحقیق. 17

6-فرضيه‏هاي تحقیق. 17

7- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 18

8-روش کار. 18

9-ساختار تحقیق. 19

فصل اول(کلیات تحقیق). 20

1-1- تعریف سند. 21

1-1-1- تعریف لغوی سند. 21

1-1-2- سند در حقوق مدنی ایران. 21

1-2- انواع سند بر اساس اعتبار قانونی.. 22

1-2-1- سند عادی.. 22

1-2-2- سند رسمی.. 22

1-3- انواع سند براساس نحوه تولید. 23

1-3-1- سند سنتی.. 23

1-3-2-سند الکترونیکی.. 23

1-4- تعریف دلیل.. 24

1-4-1- تعریف دلیل الکترونیک... 25

1-4-2- شرایط اعتبار دلیل الکترونیک... 26

1-5- عناصر اعتبار سند. 26

1-5-1- نوشته. 27

1-5-2- امضاء. 27

1-5-3- اصالت.. 28

1-6- دادهپیام. 28

1-6-1- دادهپیام عادی.. 29

1-6-2- دادهپیام مطمئن.. 29

1-6- مزیت سند الکترونیک... 29

1-8- معایب سند الکترونیک... 31

1-9- اصالت سند الکترونیک... 31

1-9-1- اعتبار. 32

1-9-2- قابلیت استناد. 33

1-9-3- غیرقابل تردید و انکار بودن. 33

1-9-4- اصالت.. 33

1-9-5- تمامیت داده34

1-9-6- امضای الکترونیکی.. 35

1-10-6-1- امضای الکترونیک ساده37

1-10-6-2- امضای الکترونیک مطمئن.. 37

1-10-6-3- تاریخچه امضاي الکترونیکی.. 38

1-10-6-4- انواع امضای الکترونیکی.. 38

1-10-6-4-1- گذر واژه ها38

1-10-6-4-2- امضای بیت مپ.. 39

1-10-6-4-3- قلم نوری.. 39

1-10-6-4-4- امضای بیومتریک... 39

1-10-6-5- امضای دیجیتال. 39

1-10-6-5-1- امضای دیجیتال مبتنی بر RSA.. 39

1-10-6-5-2- استاندارد‌ امضای‌ دیجیتال DSS. 40

1-10-6-5-3- امضای دیجیتال مـبتنی بـر منحنی‌های بیضوی.. 40

1-10-6-6- ساخت‌ امـضای دیجیتالی.. 40

1-10-6-7- ویژگیهای امضای الکترونیک... 41

1-10-6-8- تفاوت امضای الکترونیکی و امضای دستی.. 43

1-11- گواهی دیجیتال. 45

1-12- احراز هویت.. 46

1-13- اعتبار اسناد الکترونیک... 47

1-14- نظرية معادل‌هاي کارکردي.. 47

1-14-1- قابليت خوانده شدن‌. 47

1-14-2- قابليت ارائه. 48

1-14-3- قابليت دوام. 48

1-14-3- قابليت انتساب.. 49

1-14-4- عدم قابليت تغيير. 50

1-15- امنیت اطلاعات.. 50

1-16- محرمانگی.. 50

1-17- رمزنگاري.. 51

فصل دوم(شیوه های فیزیکی احراز هویت). 53

2-1- سیستمهای تشخیص هویت.. 54

2-2- بیومتریک... 54

2-3- مشخصه های بیومتریک... 56

2-4- پیشینه بیومتریک... 57

2-5- سیستم احراز هویت بیومتریک... 58

2-6- معماري سیستم هاي بیومتریک... 58

2-6- پارامترهاي مهم در سیستم هاي بیومتریک... 62

2-7- تفاوت سیستم بیومتریک و روشهای قدیمی.. 62

2-8- اثر انگشت.. 64

2-9- سابقه اثر انگشت.. 65

2-10- کاربردهای اثر انگشت.. 69

2-11- سيستم بيومتريك اثر انگشت.. 70

2-12- شناسایی از طریق اثر انگشت.. 72

2-13- استخراج خصوصیت اثرانگشت.. 73

2-14- تطبیق اثر انگشت.. 74

2-15- خطای اثر انگشت.. 75

2-16- مراحل پردازش تصویر در شناسایی بر اساس اثر انگشت.. 76

2-17- سنسورهاي مورد استفاده در روش شناسایی با استفاده از اثر انگشت:77

2-17-1- تشخیص اثر انگشت نوري و خازنی.. 77

2-17-2- تشخیص اثر انگشت با روش هاي حرارتی و مافوق اولتراسوند. 77

2-18- مزایاي سیستم هاي اندازه گیري اثر انگشت.. 77

2-19- ترکیبات بیومتریک... 78

2-20- مقایسه روش هاي بیومتریکی.. 78

2-21- پنهان نگاري.. 79

2-21-1- تفاوت پنهان نگاري و رمزنگاري.. 81

2-21-2- مشخصات یک سیستم پنهان نگار. 82

2-21-3- روش LSB در پنهان نگاري.. 83

2-21-3-1- روش جایگزینی LSB. 83

2-21-3-2- روش تطبیق LSB. 85

2-21-4- ارزیابی روش پنهان نگاري.. 85

2-22- نهان کاوي.. 86

2-23- الگوریتم هاي رمزنگاري.. 86

2-23-1- الگوریتم هاي کلید متقارن. 88

2-23-2- الگوریتم هاي کلید عمومی.. 88

2-23-3- توابع چکیده ساز. 89

2-24- پروتکل رمزنگاري.. 90

2-25- کلید رمز. 90

2-26- مدل زیرساخت کلید عمومی(PKI)92

2-27- مدل تبادل کلید مشترك و مخفی.. 92

2-28- مدل مرکز توزیع کلید(KDC)93

2-29- مدل توزیع کلید کربروس... 93

فصل سوم(تدابیر و اقدامات توسعه ای احراز هویت در اسناد الکترونیک). 94

3-1- تاثیر فناوری اطلاعات بر حقوق.. 95

3-2- قانونگذاری ایران در زمینه ثبت الکترونیک... 96

3-3- روند ثبت آنی.. 98

3-4- مسائل حقوقی امضای الکترونیک... 100

3-4-1- گمنامی.. 101

3-4-2- نقض حقوق مصرف کننده101

3-4-3- عدم بررسی دقیق شرایط و ضوابط پذیرش امضا101

3-5- مشکلات توسعه و اصول ثبت اسناد و املاک الکترونیکی.. 102

3-6- زیرساخت های مورد نیاز در اسناد الکترونیک... 103

3-6-1- ضرورت تجهيز دفاتر اسناد رسمي به شبكه هاي رايانه اي.. 103

3-6-2- اصلاح فرهنگ اداري.. 103

3-6-3- اينترنت پرسرعت و راه اندازي اينترنت ملي.. 103

3-6-4- توسعه نظام الكترونيكي.. 104

3-6-5- توسعه ثبت الكترونيك... 104

3-7- دوگانگي مرجع ايجاد امضاء ديجيتالي و مرجع ثبت الكترونيكي اسناد. 105

3-8- وظايف و تكاليف قواي سه گانه در تحقق اسناد رسمي الكترونيكي.. 105

3-8-1- قوه مقننه. 106

3-8-2- قوه مجريه. 107

3-8-3- قوه قضائيه. 107

3-9- مزایا و معایب سیستمهای بیومتریک... 108

3-9-1- مزایا108

3-9-2- معایب.. 109

نتیجه گیری.. 110

پیشنهاد. 112

منابع. 113

کتاب.. 113

مقالات.. 115

پایان نامه. 118

لاتین.. 118

Abstract. 122

 

 

تـشخیص قـطعی هویت انسانی همیشه یک مسأله بسیار مهم و حیاتی‌ از‌ نظر‌ قوانین و نظامات بوده است در سـال های قـدیم وسایل و طرق تشخیص هویت بسیار نارسا بوده است‌، ولی‌ با‌ گذشت زمان پیـشرفت های زیـادی در ایـن رشته خاص حاصل گردیده است و امروز‌ تشخیص‌ هویت انسانی یکی از علوم به شمار می‌رود، کـه طـبیعتاً شخصی که مبادرت به چنین امری‌ می‌نماید‌ باید محیط و واقف به عـلوم و پیـشرفت های عـلمی زمان بوده باشد، در غیر‌ این‌ صورت یقین لازم حاصل نمی‌شود. و پیوسته امکان‌ حدوث‌ اشتباه‌ وجود دارد. (کـه عـواقب آن دامـن گیر مسوءول‌ مربوطه‌ خواهد شد). حتی در ازمنه قدیم با وجود محدودیت های جمعیت و وسـعت اجـتماعات و امکان‌ شناخت‌ نسبی افراد برای یکدیگر و دستگاه های‌ ذی‌ ربط، به‌ وسیله‌ قطع‌ کردن اعضا و یا داغ کـردن اشـخاص‌ خطرناک‌ و مجرم جامعه، به منظور تشخیص و تمیز هویت بعدی آنها، اقدام مـی‌شده اسـت‌، مثلاً‌ داغ کردن حتی تا یک قرن‌ پیـش هـم مـتداول بوده‌. در‌ روسیه تا سال 1860 مجرمین‌ را‌ از پیشانی و گـونه‌ها داغ مـی‌کردند و به سیبری می‌فرستادند. در فرانسه بعد از انقلاب‌ کبیر‌، این رویه متروک ولی پس‌ از‌ چندی‌ مـجدداً مـتداول شد‌، تا‌ این که در سـال‌ 1832‌ بـه طور کـلی لغـو گـردید و نیز این رویه در آلمان تا تـاریخ مـزبور و در‌ هلند‌ تا 1845 و چین تا 1905 ادامه‌ داشته‌ است.

با پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن فناوری اطلاعات و تاثیر چشمگیر آن بر زندگی بشر که در اغلب موارد نقش مهمی بر بهبود کیفیت زندگی ایفا کرد، کشورها در راستای بهبود سلامت حقوقی و امنیت هرچه بیشتر در این زمینه به سوی گرایش به فناوری اطلاعات در نظام ثبتی خود روی آوردند. فرانسه و انگلستان از پیشگامان این عرصه بودند. در کشور ما نیز طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم و در راستای عملی نمودن این رهنمون، سازمان ثبت اسناد موظف به الکترونیکی کردن فرایند ثبت و نگهداری و انجام امور ثبتی گردید. لذا با راه اندازی سامانه ثبت آنی و ایجاد یک شبکه منسجم از اسناد و فعالیت های صورت گرفته، گام بزرگی در راستای کاهش جرایم ثبتی برداشته شد.

هرچند به دلیلی عدم وجود زیرساخت های موجود و فراهم نبودن امکانات مورد نیاز، همچنین از طرفی عدم تخصیص بودجه لازم، اجرای این مهم خالی از اشکال نبوده و نیست و منتقدانی را هم دربر دارد، لیکن تا حد زیادی توانسته از ارتکاب جرایم ثبتی بکاهد که با اجرای کامل آن می توان مدعی گردید که تا حد زیادی سبب پیشگیری از جرایم ثبتی گردیده است. البته باید اذعان داشت که ارتکاب جرایم در روش نوین ثبت نیز غیر ممکن نخواهد بود و چه بسا با پیشرفت تکنولوژی، نوع و روش های ارتکاب جرم و سوء استفاده از منابع نیز شامل این پیشرفت ها گردیده و فصلی جدید در جرایم ثبتی ایجاد گردیده است.

امروزه علیرغم گذشت بیش از شصت سال از ظهور رایانه و به ویژه رواج عمومی آن با پیدایش نوع شخصی و علی الخصوص با فراگیر شدن اینترنت در ده پانزده ساله اخیر، هنوز مسائل حقوقی مربوط به اعتبار سنجی اسناد یا سوابق رایانه اي از حوزه بحث هاي روز حقوقدانان خارج نشده و به جهت گستردگی و اهمیت موضوع همچنان مورد بحث و تحقیق قرار دارد.

1- بيان مسأله

تردیدي نیست که رشد و گسترش روز افزون تجارت الکترونیکی مستلزم ایجاد اطمینان و اعتماد عمومی نسبت به این نوع از تجارت است و بدیهی است که این اطمینان باید از طریق تضمین امنیت و اعتبار تبادل الکترونیکی داده ها صورت گیرد.

یکی از مهمترین عواملی که باعث اعتبار قرارداد یا هر سند دیگري می شود صحت انتساب آن به صادر کننده آن سند یا قرارداد است این امر به طور معمول از طریق شناسایی و احراز هویت فرد امضاء کننده سند صورت می گیرد بر اساس آنچه متعارف است مهر و امضاء، دلایل قابل قبولی براي صحت انتساب سند به صادر کننده محسوب می گردند، در قراردادهاي الکترونیکی نیز بایستی براساس ویژگی هاي خاص مربوط به این نوع قراردادها، صحت انتساب آنها را به صادرکننده احراز کرد، بنابراین در مورد امضاء اسنادي که به شیوه الکترونیکی صادر شده اند و به منظور امکان استناد به اینگونه اسناد به طرفیت صادرکننده، لازم است که علاوه بر بیان اقسام و انواع روشهای احراز هویت (که به لحاظ موضوع بر وجوه فنی آن متمرکز است) ارکان و شرایط لازم براي تأثیرگذاري شناسایی فرد به طور دقیق معین شوند، طرح استفاده از احراز حویت از طریق شناسایی اثر انگشت در اجرای قانون کاداستر[1] و در راستای حذف دفاتر دست نویس از دفترخانه های اسناد رسمی، با استقرار دستگاه های الکترونیکی اخذ اثر انگشت در کلیه دفاتر اسناد رسمی و ارتباط آن با سامانه ثبت آنی معاملات تنظیم سند رسمی صورت می پذیرد. و مراجعین می بایست در هنگام تنظیم اسناد ضمن حضوردر دفترخانه های اسناد رسمی نسبت به ثبت الکترونیکی اثر انگشت خود اقدام نمایند. در این راستا جلوگیری از جعل اسناد رسمی از مهمترین نتایج اجرای این طرح است که با استفاده از این سامانه احراز هویت افراد با امنیت و دقت بالایی انجام خواهد شد. از دیگر مزایای انجام طرح مذکور به امکان تطبیق مشخصات فردی مراجعین با سامانه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال کشور بوسیله استقرار کارت ملی هوشمند افراد در دستگاه های نصب شده می باشد، در صورتی که افراد دارای کارت ملی هوشمند باشند در هنگام تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی می توان به صورت الکترونیکی و با دقت بالایی هویت و مشخصات فردی مراجعین را با سامانه سازمان ثبت احوال کشور تطبیق دهند. طرح احراز هویت از اقدام افراد سود جو در سوء استفاده از مدارک هویتی سایر افراد در هنگام تنظیم اسناد جلوگیری نموده و به استقرار امنیت در تنظیم اسناد رسمی و ایجاد بستر سالم جهت انجام معاملات کمک شایانی می کند و از ورود پرونده ها به دستگاه قضایی جلوگیری خواهد نمود با توجه به موارد فوق سوالی که برای مردم پیش می آید این است که تا چه اندازه می توان به احزار هویت در اسناد الکترونیکی اعتماد کرد؟آیا این سامانه می تواند از میزان جرایم ثبتی بکاهد؟

2- اهمیت موضوع

اهمیت این موضوع از آن جهت است که امروزه و با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و همچنین لزوم افزایش امنیت در حفظ و اعتبار سنجی اسناد، استفاده از مشخصه های بیومتریک که منحصربفرد و ثابت می باشد، کمک شایانی به این موضوع می کند، لذا شناخت و کاربرد آن امری ضروریست.

 

[1]

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران