نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

طرق تادیه دین و جبران غرامت در بیع بین المللی کالا

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۴ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 116
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 120
فرمت فایل : word
حجم فایل : 377kb

قیمت فایل : 60,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 5
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می گردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام های حقوق ملی متفاوت مطرح می گردند به طور حتم اولین مسئله ای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است. این پایان نامه به بررسی فواید و پیامد های پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و بررسی و مقایسه شیوه های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بيع بین المللی کالا ۱۹۸۰ پرداخته و به این نتیجه خواهد رسید که اصول، شرایط و روش های جبران خسارت قراردادی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد و در این میان مانع و ضرری برای ایران در راه پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی شود زیرا کنوانسیون و حقوق ایران بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی کافی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روش خاص و حصری نبودن روش های پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند. روش های باز فروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون مقرر شده در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.

 کلیدواژه ها

کنوانسیون بیع بین المللی کالا، جبران خسارت، پیوستن ایران به کنوانسیون ۱۹۸۰ وین، جبران خسارت، پرداخت ثمن

چکیده1

فصل اول(کلیات تحقیق)2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله تحقیق.. 4

1-3- اهداف وضرورت تحقیق.. 5

1-4- پرسش های تحقیق.. 5

1-4-1- پرسش های اصلی تحقیق.. 5

1-4-2- پرسش های فرعی تحقیق.. 5

1-5- فرضیه های تحقیق.. 6

1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 6

1-5-2- فرضیه فرعی تحقیق.. 6

1-6- پیشینه تحقیق.. 6

1-7- روش تحقیق.. 6

1-8- سازماندهی تحقیق.. 7

فصل دوم (مبانی نظری و تعریف مفاهیم). 8

2-1- بیع بین المللی.. 9

2-2- خسارات و مفهوم ارزیابی خسارات... 11

2-2-1- مفهوم خسارت در قانون مدنی.. 12

2-2-2- مفهوم خسارت در قانون مسئولیت مدنی.. 13

2-2-3- مفهوم خسارت در عرف... 14

2-2-4- انواع خسارت در حقوق ایران. 15

2-2-4-1- خسارت مادی.. 15

2-2-4-2- خسارت معنوی.. 16

2-2-4-3- خسارت بدنی.. 17

2-2-5- مفهوم خسارت در کنوانسیون. 18

2-2-5-1- انواع خسارت در کنواسیون. 18

2-3- اسناد بین المللی مهم راجع به حقوق قراردادها20

2-3-1- کنوانسیون بیع بین المللی.. 21

2-3-2- اصول قراردادهای تجاری بین المللی.. 23

2-4- ثمن.. 25

2-4-1- مفهوم ثمن در حقوق ایران. 25

2-4-1- مفهوم ثمن در حقوق خارجی (بین المللی)26

2-4-2- نقش ثمن.. 27

2-4-2-1- نقش ثمن حقوق ایران. 27

2-4-2-2- نقش ثمن در حقوق خارجی (بین المللی)28

فصل سوم (آثار و پیامدهای پیوستن ایران به کنوانسیون ۱۹۸۰ وین)30

3-1- بررسی سابقه تاریخی کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین.. 31

3-1-1- اهمیت کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 34

3-1-2- هدف کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 35

3-1-3- قلمرو کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 35

3-2- الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (ماده ۹۱ کنوانسیون)37

3-3- شرط الحاق در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 38

3-3-1- شرط الحاق در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (ماده 95 کنوانسیون)38

3-3-2- شرط الحاق درکنوانسیون بیع بین المللی کالا (ماده 92 کنوانسیون)39

3-3-3- شرط الحاق درکنوانسیون بیع بین المللی کالا (ماده 96 کنوانسیون)39

3-3-4- شرط الحاق درکنوانسیون بیع بین المللی کالا (ماده 94 کنوانسیون)40

3-4- بررسی الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی1980 وین.. 40

3-4-1- اصول زیر بنایی کنوانسیون. 41

3-4-2- اختلاف های مهم بین کنوانسیون و حقوق ایران. 44

3-4-3- ایجاب در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نظام حقوقی ایران. 46

3-4-4- مفهوم و نقش اراده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران. 48

3-5- نظام حقوقی کشور های عربی اسلامی ملحق شده به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 50

3-6- ضرورت و فواید الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 52

3-6-1- کاهش هزینه ها52

3-6-2- افزایش قطعیت و اطمینان حقوقی.. 53

3-6-3- اصلاح و مدرن کردن حقوق داخلی.. 54

3-6-4- سادگی، معقولیت و منصفانه بودن مقررات کنوانسیون. 55

3-6-5- هماهنگی با طرف های تجاری و افزایش تجارت... 55

3-6-6- موفقیت کنوانسیون. 56

3-6-7- تفسير و اعمال یکسان کنوانسیون. 56

3-7- تعارضات کنوانسیون بیع بین المللی کالا با حقوق ایران. 57

فصل چهارم (روشهای پرداخت ثمن و جبران خسارت در بیع بین المللی کالا)63

4-1- شرایط عمومی مطالبه خسارت... 64

4-1-1- نقض تعهدات قراردادی.. 64

4-1-1-1- مفهوم نقض عهد و موارد آن. 65

4-1-1-2- انواع نقض عهد نقض.... 71

4-2- ورود خسارت ناشی از نقض قرارداد و قلمرو جبران آن. 75

4-2-1- لزوم ورود خسارت... 76

4-3- خسارات قابل جبران در بیع بین المللی کالا و روش های پرداخت آن. 78

4-4- شیوه های جبران خسارت و پرداخت ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980)85

4-4-1- شیوه های پولی جبران خسارت در کنوانسیون. 85

4-4-1-1- دریافت معادل پولی خسارت... 86

4-4-1-2- دریافت بهره86

4-4-2- درخواست تقلیل ثمن.. 89

4-4-2-1- درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون. 89

4-4-2-2- شرایط تحقق اختيار تقليل ثمن.. 90

4-4-2-3- قبول کالای نامنطبق توسط خریدار. 90

4-4-2-4- انجام تکلیف مندرج در مواد ۳۹ و ۴۰ توسط مشتری.. 90

4-4-2-5- نا آگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا. 91

4-4-3- شیوه غیرپولی جبران خسارت در کنوانسیون. 91

4-4-3-1- درخواست تعمیر کالا. 91

4-4-3-1-1- حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون. 92

4-4-3-1-2- شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون. 92

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)94

نتیجه گیری.. 95

پیشنهادات... 98

منابع. 99

منابع فارسی.. 99

منابع لاتین.. 101

مقالات... 104

پایان نامه و رساله. 105

منابع اینترنتی.. 106

 

1-1- مقدمه

باید گفت قواعد حقوقی داخلی کشورها با توجه به اختلافات موجود در سیستم ها و نظام های حقوقی پاسخگوی اشکالات موجود نبوده و نیاز به قواعد عام تر و کلی تری که جامع الشمول و مورد قبول تمامی ملل باشد ضروری می نماید. به همین منظور نتیجه بیش از پنجاه سال تلاش و کوشش جامعه بین المللی و عصاره چندین کنوانسیون جهانی و موافقتنامه منطقه ای منتهی به تصویب کنوانسیون ۱۹۸۰ وین (که از این پس اختصارا کنوانسیون نامیده می شود) گرديده است، که به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق نویسندگان حقوقی، توازنی بین حقوق کشورهای مختلف ایجاد کرده و تعداد وسیعی از موضوعات خرید و فروش جهانی کالا را یکسان و همانند نموده است. کنوانسیون مذکور که از اول ژانویه ۱۹۸۸ لازم الاجرا شده، واقعه ای بسیار مهم در حقوق بازرگانی بین المللی به شمار می آید. نحوه تکوین کنوانسیون نمایشگر کندی فوق العاده سیر یکنواخت سازی قواعد حقوقی و گواه پافشاری چندین نسل از حقوق دانان بین المللی در مجامع مختلف با این هدف پسندیده بوده که ترتیبی اتخاذ کنند تا بیع بین المللی تابع قواعد مشترکی گردد.

هدف از تصویب کنوانسیون جایگزینی نظامی واحد و فراگیر بر تمامی قراردادهای فروش، به جای قواعد و مفاهیم پذیرفته شده داخلی و ملی کشورها می باشد تا از این طریق از بروز مسائل پیچیده تعارض قوانین اجتناب شده و با حداقل از میزان آن کاسته شود. هدف ایجاد نظم نوین اقتصادی در بازرگانی بین المللی براساس اصول برابری و مساوات و منافع متقابل کشورها و ارتقای مناسبات دوستانه بین المللی و رفع موانع موجود در تجارت بین المللی است. امید می رود که کنوانسیون بتواند به اهداف خود که در مقدمه آن بیان شده دست یابد.

 

1-2- بیان مسئله تحقیق

یکی از معاملات رایج و کاربردی که عرصه بین المللی نیاز مبرمی به آن دارد بیع بین ­المللی کالا است که حسب مورد ممکن است میان اشخاص حقیقی و یا حقوقی کشورها متعقد گردد. بيع بین­ المللی و مسائل مرتبط با آن از جمله طریقه ی تادیه دین با پرداخت ثمن و یا طرق جبران خسارت در بیع بین المللی کالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که در این زمینه کنوانسیون ها و معاهداتی از جمله کنوانسیون بیع بین­ المللی کالا ۱۹۸۰ وین به تصویب رسیده است. بنابراین تصویب معاهدات و کنوانسیون های مصوب نشانگر اهمیت و نیاز مبرم این معامله در صحنه ی بین الملل است.

منظور از طرف تادیه دین در موضوع حاضر و چگونگی پرداخت ثمن معامله توسط مشتری در بیع بین المللی کالا است مطرفي تادیه در معاملات بیع بین­ المللی کالا متفاوت است در بیع بین المللی کالا چندین روش سنتی پرداخت وجود دارد که از جمله آنها می ­توان به پرداخت نقدی یا پیش پرداخت ثمن، پرداخت و خنده­ دار با حساب مفتوح و روش وصول اشاره نمود منظور از طرق جبران خسارت در بیع بین ­المللی کالا نیز بدین مفهوم است که در مواقعی که جبران خسارت ثابت می ­شود از چه روش هایی برای تامین با پرداخت غرامت معامله استفاده می ­شود. به طور کلی حقوقدانان مطرق جبران خسارت در بيع بین المللی کالا را به دو روش میسر می­ دانند روش نخست این است که با توجه به اینکه قرار داد بیع بین ­المللی، یک قرارداد مالی محسوب می­ گردد و در آن عوض و معرض وجود دارد (ثمن و میع) جبران غرامت در این نوع از قرارداد برای هر دو طرف عقد یعنی خریدار و بایع متصور است بنابراین در قرارداد بیع بین­ المللی کالا از رایج ترین روش هایی که می­توان به آن اشاره نمود جبران پولی یا به عبارت دیگر پرداخت مبلغی برای زیاندیده در این قرارداد است. این مختلفی صورت می ­پذیرد که از جمله آنها می ­توان به تقلیل ثمن و باز فروش کالا و چندین روش دیگر اشاره نمود که در این تحقیق به تفصیل به آن خواهیم پرداخت روش دومی که برای جبران خسارت در قرارداد بیع بین­ المللی کالا می­توان در نظر داشت روش­های غیر پولی می باشد که به طرق عینی جبران خسارت شهرت دارند که از جمله آنها می­توان به تسلیم مثل مال تلف شده، تعمیر کالا، الزام به انجام عين تعهد، عذرخواهی و دیگر راهکار های جبران خسارت اشاره داشت که در این پژوهش مفصلا به این مباحث خواهیم پرداخت. همچنین راجع به مباحثی از جمله شرایط و اوصاف غرامت قابل جبران در بیع بین ­المللی کالا و چگونگی تقویم و برآورد خسارت و زمان و مکان تقویم غرامت در این قراردادها می­ پردازیم. همانطور که قبلا به آن اشاره داشتیم در زمینه قرارداد بیع بین ­المللی کالا کنوانسیونی در سال ۱۹۸۰ میلادی توسط سازمان ملل با تلاش های فراوان جهت متحد الشکل نمودن و همگون سازی قرارداد های بیع بین ­المللی کالا تنظیم و به تصویب رسید که این کنوانسیون منبع مناسبی برای کشورهایی که آن را پذیرفته اند تلقی می ­شود. در پژوهش کنونی نیز به این امر پرداخته خواهد شد که آیا این کنوانسیون بستری مناسب برای انعقاد قراردادهای بع بين­المللی کالا را برای کشورها ایجاد نموده است و آیا ایران عضو این کنوانسیون تلقی می­ گردد و تا چه میزان اصول این کنوانسیون در خصوص جبران خسارت، با اصول و قواعد حقوقی داخلی کشورمان تطابق دارد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران