نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیعلوم دامیتغذیه داممدیریت دامپروری

عوامل مدیریتی موثر برکیفیت روده های استحصالی گوسفندی به منظور صادرات در استان تهران

ارسال کننده : سرکار خانم سودابه کمیزی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : soodabehkamizi[@]yahoo.com
تاریخ ارسال : ۳ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 127
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 125
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1/57 kb

قیمت فایل : 60,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 5
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

ایران بزرگترین صادر کننده روده در جهان و نیز یکی ازموفقترین و باتجربه ترین صادر کنندگان این محصول به شمار می رود. روده از نظر قیمت سومین کالاي ارزشمند اقتصادي در ایران محسوب شده و از نظر کمیت و کیفیت نیز در بازارهاي جهانی جایگاه قابل توجهی دارد.شهرستان ورامین قطب اصلی تولید روده در کشور محسوب می شود به همین خاطر علاوه بر تأمین نیازهای داخلی در بازارهای جهانی نیز حضوری فعال دارد.با تلاش های صورت گرفته در سال گذشته بیش از شش میلیون هنگ روده گاو و گوسفند به نقاط مختلف جهان صادر شد و ارزآوری مناسبی را برای کشور به ارمغان آورد.روده تولیدی در شهرستان ورامین به نقاط مختلف جهان از جمله ترکیه، ایتالیا، هند، پاکستان، روسیه و آلمان صادر و مورد استفاده مختلف نظیر کارخانه سوسیس و کالباس قرار می گیرد. به طور کلی برای استفاده از روده بخصوص برای صادرات کیفیت روده اهمیت ویژه ای دارد. روده سالم و تمیز بوی مطبوع و رنگ طبیعی دارد. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی- کاربردی می باشد که از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه کارگاه های سورت روده در استان تهران می باشد.تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS صورت گرفت.با توجه به نتایج رگرسیون کلیه صفات از سطح خطای( 05/0 درصد) کوچک تر بودند و در واقع بین کلیه صفات رابطه معنی دارد. از طرفی با توجه به نتایج همبستگی صفات از جمله عوامل تاثیرگذار بر روی کیفیت روده؛ آموزش های خاص مدیر، میانگین سواد پرسنل، میانگین تجربه پرسنل، تعداد پرسنل غیر ایرانی، دمای کارگاه، رطوبت کارگاه، کالیبر و سلامت روده را بیان کرد. از طرفی عواما تاثیر گذار بر کییت روده؛ ظرفیت فعلی و اسمی کارگاه، سن مدیر، تجربه مدیر، تعداد پرسنل، تعداد افراد بیمه شده، تعداد افراد تمام وقت، تعداد روده در روز، تعداد هنگ تولیدی در روز، تعداد هنگ تولیدی درجه 1 ، تعداد هنگ تولیدی درجه2، تعداد هنگ تولیدی درجه 3، ضایعات، قیمت فروش روده و سلامت روده عنوان نمود.

کلمات کلیدی: گوسفند، روده، کیفیت، صادرات، هنگ 

فهرست مطالب

 

فصل اول1

کلیات. 1

1-مقدمه2

1-1-بیان مساله3

1-2-ضرورت خاص انجام تحقیق:4

1-3-اهداف مشخص تحقيق. 5

1-3-1-اهداف علمی. 5

1-3-2-اهداف کاربردی. 5

1-4- نام بهره‏وران و گروه ذينفعان. 5

1-5-پرسش اصلی تحقیق. 5

1-6-فرضيه‏هاي تحقیق. 6

1-7- تعاريف و اصطلاحات.. 7

فصل دوم8

ادبیات تحقیق و8

بررسی منابع. 8

2-1-فعالیتهايکشتارگاهی. 9

2-2-اهدافکشتارگاههاوواحدهايمرتبطبافرآوريضایعاتدام9

2-3- تاریخچه استفاده از روده10

2-4- مزایای صادرات روده13

2-5- روده چیست ؟13

2-6- هنگ.. 15

2-7- مراحل کار ساخت روده16

2-8- کارخانجات فرآوری روده16

2-9- ضوابط و شرایط بهداشتی کارگاههای سورت روده17

2-9-1- ضوابط و شرایط بهداشتی کارگاه17

2-9-1-1 محل قرار گرفتن کارگاه و جدول فواصل:17

2-9-1-2-مشخصات کارگاه ( سقف ، کف ، دیوارها ، درو پنجره ها)17

2-9- 1-4- ضوابط و شرایط سایر تاسیسات ساختمانی. 20

2-9-2- ضوابط و شرایط مواد اولیه مورد استفاده21

2-10- فرآیند عمل آوری روده22

2-10-1-لشه گیری( دست کشی- رنگ گیری)23

2-10-2-دسته بندی(5 یا 10 تائی) انتقال به واحد روده پاک کنی. 24

2-10-3-خیساندن در کباد( حوضچه مخصوص) به مدت 24 ساعت با شرایط مخصوص... 24

2-10-4-آبگیری. 26

2-10-5-یکبار گیری. 27

2-10-6-دوبارگیری. 28

2-10-7-کالیبره و متره کردن. 29

2-10-8-نمک سود کردن. 30

2-11- ويژگيها و درجه بندي روده30

2-11-1- ويژگيها و درجه بندي روده گوسفندي و بزي. 30

2-11-1-1- ويژگيهاي عمومي روده گوسفندي و بزي. 30

2-11-1-2- درجه بندي روده گوسفندي و بزي. 31

2-11-2- ويژگي ها و درجه بندي روده گاوي (روده خشك)32

2-11-2-1- ويژگي هاي روده گاوي. 32

2-11-2-2- درجه بندي روده گاوي. 32

2-11-3- ويژگيها و درجه بندي كپون. 32

2-11-3-1- ويژگيهاي كپون. 32

2-11-3-2- درجه بندي كپون. 33

2-11-4- ويژگيها و درجه بندي رامكا33

2-11-4-1- ويژگيهاي رامكا33

2-11-4-2- درجه بندي رامكا34

2-12- بسته بندي. 34

2-12-1- بسته بندي روده گوسفند و بزي:34

2-12-1-1- روده ها برحسب قطر دسته بندي و بصورت هنگ بهم پيچيده شده و براي مشخص كردن قطر آن بايد از نخ رنگي براي براي بستن بدور هنگ استفاده شود.34

2-12-1-2- روده هاي گوسفندي و بزي را ميتوان در بشكه هاي چوبي و يا لاستيكي بصورت زير بسته بندي كرد.35

2-12-1-3- در صورت عدم دسترسي به بشكه، براي بسته بندي هنگ هاي روده بايد بصورت زير از گوني بشرط رعايت ساير شرايط مندرج بالا استفاده كرد.36

2-11-2- بسته بندي و روده گاوي. 37

2-11-2-1- قطعات روده گاوي برحسب قطر درجه بندي و دسته بندي ميشود.37

2-11-2-2- دسته بندي روده گاوي بصورت اصلي است.37

2-11-2-3- در مورد روده گاوي مرطوب بايد هر ده رشته 25متري را سر كلاف كرده و درون بشكه قرار داد.37

2-11-2-4- در مورد روده گاوي خشك بايد هر50- 100-قطعه 25متري را درون جعبه هاي روكش دار قرار داد.37

2-11-2-5- روش بسته بندي روده گاوي مرطوب در بشكه همان روش بسته بندي روده گوسفندي و بزي عمل شود(موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، 1394).37

2-11-3- بسته بندي كپون. 37

2-11-4- بسته بندي رامكا37

2-11-4-1-دسته بندي رامكا بصورت اصلي است.37

2-11-4-2- قطعات روده رامكا در يك هنگ نبايد بيشتر از 18تكه باشد.38

2-11-4-3- بسته بندي رامكا بايد طبق بسته بندي روده گوسفندي صورت گيرد38

2-12- علامت گذاري. 38

2-12-1- علامت گذاري داخل بشكه: اين علائم روي كارتي مشخص شده و به كيسه پلاستيكي و يا چلواري الصاق ميشود كه شامل موارد زير است:38

2-13- عوامل موثر بر فساد روده ها39

2-14- مصارف روده39

1- نخبخیه :39

2-آلاتموسیقی:41

3-صنایعدستیازجملهگیوه :41

4-صنایع غذایی. 41

5-داروسازی. 42

2-15- صادرات روده از شهرستان ورامین. 42

2-16- روده و پوست به صورت ۱۰۰درصدی در چرمشهر فراوری می شود43

2-17- صادرات شش میلیون هنگ روده از ورامین به کشورهای مختلف جهان. 43

2-18- راهکارهای پیشنهادی افزایش تولید و صادرات روده43

2-19- مراحل درخواست مجوز بهداشتى صادرات روده45

2-19-1- شرايط عمومى. 45

2-19-2- مراحل صدور مجوز بهداشتى. 46

2-20- برخی اطلاعات جمع آوری شده از کارگاه های روده پاک کنی در مورد روده46

2-21- پیشینه پژوهش.. 47

فصل سوم روش کار51

3-1- روش کار52

3-2- نوع روش تحقیق. 52

3-3- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره)52

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات.. 53

3-5-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 53

فصل چهارم54

بررسی نتایج. 54

4-1. مقدمه55

4-2. بین تعداد روده در روز و تعداد پرسنل کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.56

4-3. بین تعداد روده در روز و تعداد پرسنل زن کارگاه سورت روده رابطه معنا دار وجود دارد.57

4-4. بین تعداد روده در روز و ظرفیت فعلی کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.58

4-5. بین تعداد روده در روز و میانگین سواد پرسنل کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.60

4-6. بین تعداد روده در روز و تحصیلات مدیر کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.61

4-7. بین تعداد هنگ تولیدی در روز و ظرفیت فعلی کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.63

4-8. بین تعداد هنگ تولیدی در روز و تعداد پرسنل کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.64

4-9. بین تعداد هنگ تولیدی در روز و تعداد فن کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.66

4-10. بین تعداد هنگ تولیدی درجه 1 و ظرفیت اسمی کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.67

4-11. بین تعداد هنگ تولیدی درجه 2 و ظرفیت فعلی کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.68

4-12. بین تعداد هنگ تولیدی درجه 2 و تعداد پرسنل کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.70

4-13. بین ضایعات و ابعاد کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.71

4-14. بین ضایعات و آموزش های خاص برای مدیر کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.72

4-15. بین قیمت خرید روده و دمای کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.74

4-16. بین قیمت خرید روده و متوسط سن کارکنان کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.75

4-17. بین قیمت فروش روده و ابعاد کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.76

4-18. بین قیمت فروش روده و متوسط سن کارکنان کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.78

4-19. بین پارامتر کیفیت روده( کالیبر) و تعداد پرسنل غیر ایرانی رابطه معنا دار وجود دارد.79

4-20. بین پارامتر کیفیت روده( ضخامت) و ابعاد کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.80

4-21. بین پارامتر کیفیت روده( ضخامت) و سن مدیر رابطه معنا دار وجود دارد.82

4-22. بین پارامتر کیفیت روده( ضخامت) و میانگین سواد پرسنل رابطه معنا دار وجود دارد.83

4-23. بین پارامتر کیفیت روده( رنگ روده) و تحصیلات مدیر کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.84

4-24. بین پارامتر کیفیت روده( رنگ روده) و تحصیلات مدیر کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.86

4-25. بین پارامتر کیفیت روده( رنگ روده) و سن مدیر کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.87

4-26. بین پارامتر کیفیت روده( استحکام) و سن مدیر کارگاه رابطه معنا دار وجود دارد.89

4-27- همبستگی صفات.. 90

4-27- نتیجه گیری. 104

4-28- پیشنهادات.. 104

منابع 105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1- رنگ نخ مورد استفاده در نوع درجه يك روده گوسفندي و بزي. 34

جدول 2-2- شرایط بسته بندی روده در بشکه35

جدول 2-3- شرایط بسته بندی روده در کیسه یا گونی. 36

جدول 4-1. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین تعداد روده در روز و تعداد پرسنل کارگاه سورت روده56

جدول 4-2ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر تعداد روده در روز و تعداد پرسنل کارگاه سورت روده56

جدول 4-3. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین تعداد روده در روز و تعداد پرسنل زن کارگاه سورت روده57

جدول 4-4 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر تعداد روده در روز و تعداد پرسنل زن کارگاه سورت روده58

جدول 4-5. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین تعداد روده در روز و ظرفیت فعلی کارگاه سورت روده58

جدول 4-6 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر تعداد روده در روز و ظرفیت فعلی کارگاه سورت روده59

جدول 4-7. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین تعداد روده در روز و میانگین سواد پرسنل کارگاه سورت روده60

جدول 4-8 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر تعداد روده در روز و میانگین سواد پرسنل کارگاه سورت روده60

جدول 4-9. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین تعداد روده در روز و تحصیلات مدیر کارگاه سورت روده61

جدول 4-10 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر تعداد روده در روز و تحصیلات مدیر کارگاه سورت روده62

جدول 4-11. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین تعداد هنگ تولیدی در روز ظرفیت فعلی کارگاه سورت روده63

جدول 4-12 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر تعداد هنگ تولیدی در روز و ظرفیت فعلی کارگاه سورت روده63

جدول 4-14 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر تعداد هنگ تولیدی در روز و تعداد پرسنل کارگاه سورت روده65

جدول 4-15. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین تعداد هنگ تولیدی در روز تعداد فن کارگاه سورت روده66

جدول 4-16 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر تعداد هنگ تولیدی در روز و تعداد فن کارگاه سورت روده66

جدول 4-17. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین تعداد هنگ تولیدی درجه 1 و ظرفیت اسمی کارگاه سورت روده67

جدول 4-18 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر تعداد هنگ تولیدی درجه 1 و ظرفیت اسمی کارگاه سورت روده68

جدول 4-19. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین تعداد هنگ تولیدی درجه 2 و ظرفیت فعلی کارگاه سورت روده68

جدول 4-20 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر تعداد هنگ تولیدی درجه 2 و ظرفیت فعلی کارگاه سورت روده69

جدول 4-21. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین تعداد هنگ تولیدی درجه 2 و تعداد پرسنل کارگاه سورت روده70

جدول 4-22 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر تعداد هنگ تولیدی درجه 2 و تعداد پرسنل کارگاه سورت روده70

جدول 4-23. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین ضایعات و ابعاد کارگاه سورت روده71

جدول 4-24 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر ضایعات و ابعاد کارگاه سورت روده72

جدول 4-25. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین ضایعات و آموزش های خاص برای مدیر کارگاه سورت روده72

جدول 4-26 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر ضایعات و آموزش های خاص برای مدیر کارگاه سورت روده73

جدول 4-27. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین خرید روده و دمای کارگاه سورت روده74

جدول 4-28 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر خرید روده و دمای کارگاه سورت روده74

جدول 4-29. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین خرید روده و متوسط سن کارکنان کارگاه سورت روده75

جدول 4-30 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر خرید روده و متوسط سن کارکنان کارگاه سورت روده76

جدول 4-31. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین قیمت فروش روده و ابعاد کارگاه سورت روده76

جدول 4-32 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر قیمت فروش روده و ابعاد کارگاه سورت روده77

جدول 4-33. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین قیمت فروش روده و متوسط سن کارکنان کارگاه سورت روده78

جدول 4-34 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر قیمت فروش روده و متوسط سن کارکنان کارگاه سورت روده78

جدول 4-35. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین پارامتر کیفیت روده( کالیبر) و تعداد پرسنل غیر ایرانی کارگاه سورت روده79

جدول 4-36 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر پارامتر کیفیت روده( کالیبر) و تعداد پرسنل غیر ایرانی کارگاه سورت روده80

جدول 4-37. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین پارامتر کیفیت روده( ضخامت) و ابعاد کارگاه سورت روده80

جدول 4-38 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر پارامتر کیفیت روده( ضخامت) و ابعاد کارگاه سورت روده81

جدول 4-39. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین پارامتر کیفیت روده( ضخامت) و سن مدیر کارگاه سورت روده82

جدول 4-40 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر پارامتر کیفیت روده( ضخامت) و سن مدیر کارگاه سورت روده82

جدول 4-41. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین پارامتر کیفیت روده( ضخامت) و میانگین سواد پرسنل کارگاه سورت روده83

جدول 4-42 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر پارامتر کیفیت روده( ضخامت) و میانگین سواد پرسنل کارگاه سورت روده84

جدول 4-43. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین پارامترکیفیت روده( رنگ روده) و تحصیلات مدیر کارگاه سورت روده84

جدول 4-44 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر پارامتر کیفیت روده( رنگ روده) و تحصیلات مدیر کارگاه سورت روده85

جدول 4-43. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین پارامترکیفیت روده( رنگ روده) و تحصیلات مدیر کارگاه سورت روده86

جدول 4-44 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر پارامتر کیفیت روده( رنگ روده) و تحصیلات مدیر کارگاه سورت روده86

جدول 4-45. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین پارامترکیفیت روده( رنگ روده) و سن مدیر کارگاه سورت روده87

جدول 4-46 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر پارامتر کیفیت روده( رنگ روده) و سن مدیر کارگاه سورت روده88

جدول 4-47. تحلیل واریانس فرضیه های مربوط به مدل رگرسیون تاثیر بین پارامترکیفیت روده(استحکام) و سن مدیر کارگاه سورت روده89

جدول 4-48 ظرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده فرضیه مربوط به تاثیر پارامتر کیفیت روده(استحکام) و سن مدیر کارگاه سورت روده89

جدو ل4-49 همبستگی صفات.. 96

جدول 4-50- نتایج همبستگی. 97

جدول 4-51- نتایج همبستگی. 98

جدول 4-52- نتایج همبستگی. 99

جدول 4-53- نتایج همبستگی. 100

جدول 4-54- نتایج همبستگی. 101

جدول 4-55- نتایج همبستگی 101

جدول 4-56- نتایج همبستگی. 102

حدول 4-57- نتایج همبستگی. 103

 

 

 

 

1- مقدمه

گوسفند از حیواناتی است که انسان از همه قسمت های بدن آن می تواند استفاده کند، ولی تاکنون به این امر فکر کرده اید که روده گوسفند به چه کار می آید؟ غیر از خوش گوشت، غذایی که در جگرکیها یافت می شود ، مقصد اصلی روده های جمع آوری شده کارگاه های زهتابی است. روده گوسفند از قسمت هایی است که طی انجام فرآیندهای مختلفی هم اکنون در کشورهای پیشرفته به عنوان پوشش مواد غذایی به خصوص سوسیس و کالباس استفاده می شود و به عنوان یک صنعت ارزآور برای بسیاری از کشورها به خصوص ایران از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. سابقه این شغل در ایران به 70 سال قبل بر می گردد، زمانی که مهاجرینی از کشور شوروی که در صنعت روده تبحر داشتند به ایران آمدند و این صنعت را نیز به کارگرانی که در ایران در ساخت زهمهارت داشتند، آموزش دادند. فرآیند ساخت روده به صورت دستی و با چوب خیزران انجام می شود و با برداشتن دو رویه داخلی و خارجی روده، آنرا به صورت روکش جهت پر کردن مواد غذایی به خصوص سوسیس مورد استفاده قرار می دهند.

ولی فرآیند تهیه این پوشش و یا «هنگ روده » دارای مراحل مختلف و سختی است که نیاز به تخصص دارد و افرادی که در این شغل فعال هستند، طی چندین سال توانسته اند نسبت به انجام آن تجربه لازم را به دست آورند.

زهتابی در ایران سابقه ای طولانی دارد و با مرور تاریخی این صنعت ارزآور م یتوان ادعا کرد که استفاده از گوسفند و نحوه تهیه و کاربرد آن در صنایع از ابتکارات خاص ایرانیان بوده است. استفاده از روده گوسفند و شغل زهتابی از پیشینه تاریخی زیادی در کشور ما و حتی جهان برخوردار است که در دنیا به جز چند کشور معدود از جمله ایران سایر کشورهای دیگر نسبت به آن بیگانه هستند که این امر فرصت بسیار خوبی بر فعالان داخلی است تا با رونق این صنعت بتوانند بازار صادرات این محصول به آلمان و سایر کشورهای اروپایی را به دست اوردند .

 

 

 

1-1-بیان مساله

روده گوسفند در تهيه نخ بخيه جراحي ، تارهاي راكت تنيس ، سيم تار و ويولون ، زه تيركمان، عزبان، روكش سوسيس و كالباس هاو در بعضي ماشين آلات صنعتي بكار برده مي شود. در گذشته پهلوانان و رزم آوران ايران قديم در مبازرات جنگي و نمايشات سلحشوري خود از تيروكمان استفاده ميكردند كه در ساخت آن زه بكار برده مي شد. زه را از تاباندن روده گوسفند و بز تهيه مي كردند. حدودا" در هفتاد سال قبل مهاجريني از كشور شوروي كه در ساخت روده تخصص داشتند به ايران آمدند و از روده گوسفند و بز جهت صدور آن به خارج از كشور براي روكش سوسيس استفاده نموده و ساخت آنرا به كارگراني كه در ساخت زه مهارت داشتند آموزش دادند. ساخت روده بوسيله دست و با استفاده از چوب خيزران كه داراي لعاب مخصوصي است انجام مي گرفت و با برداشتن يك پوست داخلي و يك پوست خارجي روده را بحالت روكش آماده جهت پر نمودن گوشت مهيا مي كردند. روده گوسفند و بز بطريق ياد شده و بصورت خام ابتدا به شوروي و سپس به آمريكا و آلمان غربي صادر مي شد. در اين كشورها، روده با قطر12 الي 30 ميلي متر ابتدا بصورت دستي و سپس با دستگاهي شبيه كوليس مكانيكي كاليبره و از آب پر ميشود. پس از آن كاليبرها را جدا نموده و آماده پر كردن گوشت بوسيله ماشينهاي گوشت پركني می نمودند. بعدها چون هزينه كارگري در كشورهاي غربي گران بود، شخصي بنام اپن هايمر از كشور آمريكا به تركيه و ايران مسافرت نموده و كاليبره نمودن روده گوسفند و بز را به كارگران ايراني آموزش داد، تا از آن پس روده به طريقي كاليبره شده طبق استاندارد بين المللي بدست مصرف كنندگان برسد. كارگران ايراني با استعداد قابل توجه خود در كاليبره نمودن روده چنان شهره شدند كه بعضي از آنها به خارج از كشور و به كشورهاي غربي رفته و در آنجا مشغول بكار شدند . جنس روده ايران و كيفيت و مرغوبيت نوع كار آن باعث رونق بسيار اين كالا شده و خريداران خارجي ترجيح ميدادند روده ايران را خريداري نمايند. كشورهاي غربي از سالها قبل درصدد تهيه و ساخت روده مصنوعي برآمدند و با ساخت آن تصور مي كردند مي توانند روده مصنوعي را جايگزين روده طبیعي نموده و با گراني آن مبارزه كنند، لكن چندان موفقيتي بدست نياوردند (نادری فصیح، 1390).

روده تنها کالاي صادراتی است که اثر ضد تورمی دارد. بدین معنی که هرچه صادرات و قیمت صادراتی آن بالا رود قیمت گوشت کاهش می یاید.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران