نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق بین الملل

پایان نامه پذیرش FATF از منظر حقوق داخلی و بین المللی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 117
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 68
فرمت فایل : word , pdf
حجم فایل : 1.05mb

قیمت فایل : 45,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 4
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

در جوامع امروزی انسان ها هر کدام به گونه ای به دنبال راهی برای کسب درآمد هستند. بعضی از این راه ها و روش ها به گونه ای است که می تواند بسیار کارآمد تلقی شود و مزایای زیادی را برای صاحبان مشاغل به همراه داشته باشد ولی این امر دلیل بر این نمی شود که همه راه ها مشروع و قانونی باشد. انسان های زیاده خواه اغلب به جهت آسانتر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند که همواره این گونه حرکات مشکلاتی را برای سایرین و از جمله، جامعه در برداشته است و همواره سعی بر این بود که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم که محل آسایش، رفاه امنیت و ... در جامعه می گردد جلوگیری نماید.همواره راههایی اتخاذ گردیده که با این نوع از جرایم مقابله گردد و از میزان آن کاسته شود. پولشویی فرآیندی است برای ارتکاب جرم که در طی چند مرحله نوعی سود آوری را فراهم می­کند.در واقع طرح ها و شیوه های متعددی برای این امر در ایران و سایر کشورها و جوامع بین المللی اندیشیده شده است.کنوانسیون وین،کنوانسیون سازمان ملل متحد و همچنین اساسنامه بازل و کنوانسیون 1999 اروپا از جمله شیوه ها و راهکارهایی است که برای این امر اندیشیده و در نظر گرفته شده است به همین خاطر همواره مقررات و نظارت هایی برای مقابله با این امر در ایران و سایر جوامع در نظر گرفته شده است.

فهرست مطالب

چکیده 2

فصل اول(کلیات تحقیق). 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- سوالات تحقیق.. 8

1-3-1- سوال اصلی.. 8

1-3-2- سوال فرعی.. 8

1-4- فرضیه ها8

1-4-1- فرضیه اصلی.. 8

1-4-2- فرضیه فرعی.. 8

1-5- متغیر های مساله. 9

1-6- اهداف تحقيق.. 9

1-6-1- اهداف علمی.. 9

1-6-2- اهداف کاربردی.. 9

1-7- ضروت های خاص انجام تحقیق.. 9

1-8- جنبه ی نو آوری و جدید بودن تحقیق.. 9

1-9-1- روش تحقیق.. 10

1-9-2- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 10

1-9-3- روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات.. 10

1-10- پیشینه تحقیق.. 10

1-11- سازماندهی پژوهش... 16

فصل دوم(معرفی و پیشینهFATF). 17

2-1- تعاریف... 18

2-1-1- تعریف و تبیین گروه ویژه اقدام مالی.. 18

2-1-2- تعریف پول کثیف... 19

2-1-3- تعریف پولشویی و ارتباط آن با مقررات گروه ویژه اقدام مالی.. 20

2-1-4- تعريف تروريسم بين المللي و تعريف حمايت مالي از آن. 20

2-1-4-1- انواع حمايت مالي از تروريسم. 22

2-2- تاریخچه FATF. 23

2-3- دستورالعمل اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی.. 23

2-4- ایران. 24

2-5- انواع اعضا26

2-5-1- کشورها26

2-5-2- اعضای ناظر. 27

2-3- اهميت مبارزه با پولشويي/ تأمي نمالي تروريسم براي سياست گذاران و مقام نظارتي.. 27

2-3-1- الزامات بين المللي.. 27

2-3-2- الزامات کيفري.. 28

2-3-3- افزايش امنيت و سلامت عمليات بانکی.. 28

2-3-4- ماهيت ريسک پولشويي و تأمين مالی تروريسم. 29

2-3-5- بانک ها، دروازه بان سيستم مالی.. 29

2-4- اراده سياسي رمز موفقيت مبارزه با پولشويي و تأمي نمالي تروريسم. 30

2-5- اهميت کمک و همکاری بين سازما نهای ذيربط.. 31

2-5-1- راهبرد (استراتژی) ملی مبارزه با پولشويي و تأمين مالی تروريسم. 31

2-5-2- هماهنگي سازمان ها و نهادهاي دولتي درگير م پ/ تت... 31

2-5-2- اجراي برنامه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم. 32

2-5-4- اعتماد دو جانبه بين بخش خصوصی و دولتی.. 33

2-6- روش های سازمانی نظارت موثر در خصوص مبارزه با پولشويي و تأمين مالی تروريسم. 33

2-6-1- نظارت توسط مقام ناظر بانکی.. 34

2-6-2- نظارت توسط واحد اطلاعات مالی يا ديگر نهادهای دولتی.. 35

2-6-3- نظارت مشترک توسط واحد اطلاعات مالي و مقام ناظر بانکي.. 36

2-7- اصول لازم براي ايجاد ساختار نظارتي موثر. 36

2-7-1- استقلال نهاد نظارتي.. 37

2-7-2- پاسخگو بودن نهاد نظارتي.. 37

2-7-3- دسترسي نهاد نظارتي به اطلاعات.. 39

2-7-4- اختيارات مقام نظارتي درتدوين مقررات.. 40

2-7-5- اختيارات مقام نظارتي براي اعمال مجازات.. 40

2-7-6- دسترسي نهاد نظارتي به منابع کافي.. 41

فصل سوم(نگاهی بر مقابله با حمایت مالی تروریسم بین المللی بارویکرد ایران در FATF). 43

3-1- FATF و ایران. 44

3-2- پولشويي در عمليات قانوني و غير قانوني گروه ها و دولت ها در تروريسم :45

3-3- كنوانسيون بين المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم (CFT)47

3-4- گروه كاري اقدام مالي( FATF)47

3-5- اقدامات ايران در مقابله با حمايت مالي از تروريسم. 48

3-5-1- چالش هاي الحاق ايران به CFT و FATF. 48

3-5-1-1- CFT.. 49

3-5-1-2- FATF. 50

3-5-2- ساز و كار هاي تقنيني ايران در مقابله با حمايت مالي از تروريسم. 50

3-5-2-1- قانون مبارزه با پولشويي 1386. 50

3-5-2-2- قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم اصلاحيه مردادماه 1397. 52

3-6- لیست سیاه53

3-6-1- ورود نام ایران به لیست سیاه53

3-7- نظر FATF درباره ایران. 53

نتیجه گیري.. 54

منابع 57

Abstract:59

 

 

 

بحران مالي جاري، چالش های فراوانی را برای کشورهای مختلف در پی داشته است. این بحران موجب شد تا نياز به افزايش شفافيت و اعتماد به سيستم هاي مالي کشورها، بیش از پیش اهمیت یابد.

از این رو، برخورداری از سازکارهای نظارتی قوی برای مبارزه با پولشویی/تامین مالی تروریسم، نه تنها برای حفظ اعتماد به سیستم مالی، بلکه برای اطمینان از این که بودجه عمومی تخصیص داده شده برای مقابله با بحران مالی مورد سوء استفاده قرار نگیرد، بسيار با اهميت است.

پولشويي جرم مهمي است که مجموعه اقتصاد را تحت تأثير قرار مي دهد و مانع توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع در تمام جهان مي شود. در دهه هاي اخير، جهاني شدن به همراه رشد اقتصاده اي زيرزميني فرا مرزي، محرک فعالي تهاي غيرقانوني بوده است. فعاليت هاي مجرمانه مانند تجارت مواد مخدر، تجارت انسان و فحشا، قاچاق مهاجران، تجارت اعضاي بدن انسان، تجارت اسلحه گرم و قاچاق، سودهاي کلاني را خلق کرده که افزايش تقاضا براي پولشويي را به دنبال داشته است. مبارزه با پولشويي شامل پيشگيري از بازبكارگيري عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه و فراهم کردن ابزارهايي براي شناسايي جرم پس از ارتکاب به آن است.

تروريسم و تأمين مالي آن نيز اقتصادهاي ملي و بين المللي را تحت تأثير قرار مي­دهد. همانند پولشويان، تروريس تها نيز عوايد خود را از طريق فعالي تهاي سودآور مختلف، به طور عمده از اعمال مجرمانه مانند آدم ربايي، اخاذي، قاچاق در حجم عمده، قاچاق مواد مخدر و دزدي به دست مي آورند.­تروريست­ها براي بسيج و هدايت وجوه خود، نياز به استفاده از زير ساخت هاي مالي دارند.

يکي از اهداف اصلي ناظران و تدوین کنندگان مقررات مالي، تقويت اعتماد به سيستم مالي و به کارگيري ابزارهاي موجود براي اطمينان از اين است که موسسه هاي مالي، متعلق به مجرمان نباشند

يا توسط آنان براي اهداف مجرمانه مورد سو ءاستقاده قرار نگيرند. در اين راستا همچنان که پذيرش مقررات مبارزه با پولشويي/ تأمين مالي تروريسم توسط کشورها مهم است، نظارت موثر نيز براي موفقيت و تأثير سيستم مبارزه با پولشويي/تأمي نمالي تروريسم در کشورها مهم است. در اين رابطه، ابداع رو شهاي نظارت تطبيقي توسط بخش بانکي در هر نظام مبارزه با پولشويي/ تأمين مالي تروريسم بسيار با اهميت است. بنابراين هر بانکي موظف است مشتر يهاي خود را شناسايي کند و نقل و انتقالات مشکوک را به نهادهاي مسئول گزارش دهد. اگر چه انجام اين وظايف، راحت به نظر مي رسد، اما ثابت شده است که اجرای آن ها با چالش هایی روبرو است. به عنوان مثال، اينکه بانک ها براي جمع آوري اطلاعات خاص در مورد مشتر يهاي خود چه کاری بايد انجام دهند؟ اطلاعات چگونه ثبت شود؟ چه زماني بانک بايد براي گزارش يک نقل و انتقال مشکوک، تشکيل پرونده دهد؟

همه موضوعات و مسايلي است که بايد مورد نظر قرار گيرد. در اينجاست که یک ناظر می تواند با ایفای نقشی حیاتی، به موسسات تحت نظارت در دو زمینه یاری رساند. نخست، تشخیص گستره کاملی از مجموعه وظایفی که آنها باید در زمینه شناسایی کامل مشتری و گزارش معاملات مشکوک انجام دهند و دوم حصول اطمینان از این که وظایف مذکور، تنها واژه هایی بر کاغذ نیست بلکه در عمل نیز به کار گرفته می شوند و با مکانيز مهاي وضع مجازات براي موارد عدم تطابق نيز حمايت و تضمين می شوند.

در این رابطه، بررسی های میدانی انجام شده در زمینه نظارت بر بانک ها و موسسه های مالی در کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه بیانگر آن است که میزان انطباق فعاليت اين موسسه ها با استانداردهاي بين المللي، به طور کلی کم است. در واقع، تطبيق مقرراتي آن ها عموماً کمتر از سطح متوسط تطبيق با توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران