نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

پروپزال بررسی جایگاه دفتر املاک وقفی در نظام کنونی ثبت

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 125
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 22
فرمت فایل : word
حجم فایل : 560kb

قیمت فایل : 7,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

جایگاه موقوفات و رقبات وقفی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بسیار مهم و درخور توجه است. بخش اعظم موقوفات کشور را رقباتی تشکیل می دهد که دارای خصلت مکانی بوده و به طور عمده شامل اراضی کشاورزی و مس*****ی و بناهای مختلف و متعدد می باشد که در سطح شهرها و روستاهای کشور پراکنده است.

از چالش های مهمی که از گذشته تا به امروز سازمان ها و افراد متولی موقوفات با آن روبه رو بوده اند مسأاله تغییر کاربری ها و تغییر تملک اراضی وقف است که در مواردی به از بین رفتن اصل موقوفه و در مواردی نیز به از بین رفتن بخش هایی از یک رقبه منجر شده است. این مشکل بیشتر به مسأله نداشتن اسناد مالکیت ثبتی و همچنین مشخص نبودن اراضی متعلق به موقوفه به شکل دقیق و علمی است. هر چند با توجه به حرمت وقف، اکثر افراد متدین و دینی از تغییر و جابه جایی و تصرف در موقوفه مبری هستند، اما در گذر زمان به دلیل تعدی به موقوفات از جانب حکام و امرای ملی و محلی و همچنین افراد سودجو و غاصب بخش های وسیعی از املاک وقفی از حالت وقفیت خارج و به تملک افراد درآمده است.

آمار و اطلاعات نشان می دهد که هنوز بخش مهمی از موقوفات کشور فاقد سند مالکیت است و این مسأله یک تهدید جدی و چالش مهم برای موقوفات در سطح کشور محسوب می شود. از طرفی، تغییرات کمی اراضی وقفی بویژه در نواحی روستایی حاکی از این است که میزان اراضی موجود هر رقبه با میزان ثبت شده در وقف نامه ها و اسناد وقفی در اغلب موارد مطابقت ندارد و کاهش سطح آن را در طول زمان نشان می دهد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درجهت همكاري و هماهنگي واستفاده مؤثر از امكانات بالقوه و بالفعل با سازمان اوقاف وامورخيریه درزمينه شناسايي - طبقه بندي ونهايتاً صدور اسناد مالكيت رقبات وقفي – بقاع متبركه - اماكن مذهبي و مساجد، مبادرت به تنظيم تفاهم نامه نموده و با برگزاري جلسات متعدد دركارگروه هاي مشترك استاني و ستادي مركب از اداره كل تمركز دفاتر و اماك دولتي و دفترحقوقي - ثبتي اداره اوقاف بانظارت بالاترين مرجع سازمان ثبت اسناد و اماك در حوزه اماک ، اقدامات اوليه را به انجام رسانده كه ادارات ثبت ملزم به اجراي اين تفاهم نامه گرديده اند.

براساس مفاداين تفاهم نامه به منظورتسريع وتسهيل در تثبيت اراضي و اماك وقفي بايستي به درخواست ادارات اوقاف دراين زمينه بارعايت موازين قانوني با اولويت خارج از نوبت توسط اداره ثبت رسيدگي و حتي در تشكيل دوره هاي آموزشي نيز مساعدت لازم مبذول گردد و مقرر شده نسبت به تشكيل بانك اطلاعات الكترونيكي جهت به روز رساني اطلاعات اماك وقفي اقدام كه باتحقق اين امر اقدام مؤثر در جهت ارتقاء سامت اداري وشفاف سازي اطلاعات و آمار درحوزه اماك وقفي صورت مي پذيرد. (گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک مشور،1393)

برای رفع این نقیصه، در این پژوهش برآنیم تا به کمک کاربردها و قابلیت های نظام کنونی ثبت پاسخی مناسب و علمی بیابیم و با امکان سنجی روشی مناسب و قابل اجرا را برای مکانی نمودن و زمین مرجع کردن اطلاعات موقوفات فراهم نمائیم. لذا با در نظر گرفتن مسائل و موارد مطرح شده در این پژوهش، به دنبال یافتن سؤالات ذیل در راستای اهداف تحقیق می باشیم:

-با توجه به اینکه در نظام ثبت نوین جایگاهی برای وجود اشتباه از دفتر ثبت و املاک وقفی دیده نشده است تکلیف مقررات در قانون ثبت برای راه اندازی و اداره این دفتر چگونه اجرا می شود؟

- سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور چگونه می تواند در مدیریت و ثبت مکانی املاک وقفی در تهیه نقشه املاک و حفظ اصل موقوفات مؤثر باشد؟

ندارد

در خصوص نظام کنونی ثبت و استفاده از تصاویر ماهواره ای برای تهیه نقشه های کاربری اراضی و نیز بارزسازی تغییرات آن در طول زمان مطالعات زیادی انجام شده است. اکثر این مطالعات بر روی تصاویر ماهواره ای چند زمانه و قدرت تفکیک پایین، برای تهیه نقشه هایی با مقیاس متوسط یا کوچک انجام پذیرفته است. استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک پایین برای جداسازی املاک وقفی و نیز آشکارسازی تغییرات حادث شده در طول زمان، به ویژه در روستاهای مورد مطالعه کارایی چندانی ندارد. اما هدف اصلی از این مقاله معرفی جایگاه دفتر وقفی در نظام کنونی ثبت در راستای حفظ فرهنگ وقف است. که می توان به پژوهش های زیر اشاره نمود:

اشرفی(1392) در مقاله ای با عنوان مدیریت و ثبت مکانی املاک وقفی ضرورتی در راستای حفظ اصل رقبات (نمونه موردی: موقوفات روستاهای درخش و فضل آباد شهرستان درمیان) بیان می دارد با کمک قابلیت های مهم سیستم اطلاعات جغرافیائی و سنجش از دور در زمینه رفع این نقیصه و مدیریت صحیح و علمی بر موقوفات به شکل موردی پژوهشی صورت گیرد.

خسروانی پور(1392)، در پایان نامه ای با عنوان ثبت املاک موقوفه و تشریفات آن در حقوق ایران، بیان می دارد نهاد وقف نیز به عنوان یک نهاد حقوقی ، دارای خصوصیات و مشخصات ویژه ای می باشد که از جمله این خصوصیات می توان به حبس مال و فک ملک، تسبیل منفعت و دوام و استمرار حبس عین موقوفه اشاره کرد. وقف از سه رکن تشکیل می یاید: واقف، موقوفُ علیه و عین موقوفه. در شرع و قانون هر یک از این سه رکن باید واجد شرایط شرعی و قانونی خاص خود باشد تا وقف به صورت صحیح تحقق یابد. اراضی و املاک موقوفه مانند اراضی زراعی با آن که قوانین نسبتاَ زیادی در خصوص آن به تصویب رسیده است،مع الاسف در هیچ یک از این قوانین تعریفی از این اراضی و املاک به عمل نیامده است. موقوفه غیر منقول، گونه ی خاصی از اراضی و املاک است که نظام حقوقی ویژه ای دارد. خاص بودن این گونه اراضی و املاک، به دلیل نوع مالکیت آن هاست. قانون مدنی ایران با اقتباس از فقه امامیه، احکام مفصلی در مورد وقف و آثار آن، شرایط و انواع وقف، شرایط واقف و موقوفُ علیهم، موقوفه و اداره آن شرایط تولیت و متولی موقوفه، نظارت بر اعمال متولی و صلاحیت های ناظر و امثال این ها مقرر داشته است. البته لازم به ذکر است که عقد وقف از عقود تشریفاتی نمی باشد و اساس و ارکان این عقد مبتنی بر احکام شرعی می باشد و از لحاظ شرعی برای وقوع عقد وقف ثبت آن شرط نشده است ، بنابراین شرعاً تشریفات ثبتی در تحقق عقد وقف نقشی ندارد. قانونگذار در مواد 11 و27 الی 31 قانون ثبت، راجع به لزوم درخواست ثبت موقوفات غیرمنقول وتنظیم اظهارنامه ثبتی به نام موقوفه،مستندات ونحوه تصرفات موقوفه،تصرفات اشخاص به نام وقف،متقاضی ثبت موقوفه، اختیار وتکلیف متولی یا سازمان اوقاف راجع به تسلیم اعتراض نسبت به درخواست ثبت دیگران ویا اعتراض به عملیات تحدید حدود املاک دیگر و همچنین اعتراض به منظور حفظ حقوق ارتفاقی موقوفه و مانند این ها، مقرراتی پیش بینی نموده است اما باید توجه داشت که وقف اموال غیر منقول،امتیاز ویژه ای برای موقوفات ایجاد نمی کند، مگر آنچه که در قوانین آمده است.

کیانی ( 1387 ) در مقاله ای تحت عنوان سیستم نظارت بر املاک وقفی از طریق ماهواره های زمین مرجع، با بررسی و بحث در خصوص روش های مختلف بارزسازی تغییرات و نیز به بررسی پیشینه این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده که تصاویر ماهواره ای زمین مرجع، در اخذ داده ها و اطلاعات ثبت، نظارت و بررسی روند تغییرات وضعیت املاک وقفی، امکانات خوبی را در اختیار می گذارد و روند مناسبی برای نظارت و مدیریت املاک وقفی مهیا می کند. تفاضل تصاویر[1] ، تقسیم تصاویر[2]، تحلیل مؤلفه های اصل(PCA)[3] از جمله روش هایی هستند که در این تحقیق برای آشکارسازی تغییرات اراضی موقوفه مورد بحث قرار گرفته است.

- حسنی( 1379)، در رساله کارشناسی ارشد تحت عنوان "استفاده از پايگاه داده كاداستر[4] رقومي(DCDB) براي مقاصد مالياتي (كاداستر مالي)" اعتقاد دارد يکي از نارسايي ها و کاستي هاي سيستم مالياتي کشور، در زمينه اخذ ماليات بر املاک مي باشد که عمده ترين دليل قصور و نقصان تشکيلات مذکور در اين خصوص، عدم شناسنامه دار بودن املاک و اراضي مي باشد. مؤلف بررسي وضعيت ماليات املاک در ايران و بررسي مباني نظري پايگاه داده کاداستر رقومي، در قالب يک کار عملي، به توليد و ارائه نمونه هايي از امکانات پايگاه داده فوق، جهت کمک به سازمان مالياتي کشور پرداخته است. مجموعه برنامه هاي رایانه ای و روش های گام به گام طراحي شده توسط مؤلف، در امر واحديابي و محاسبه ميزان ماليات مربوطه در يک طرح هادي در قسمتی از منطقه بيست تهران به طور موفقيت آميزي مورد آزمون قرار گرفت. نتايج حاصله نشان می دهدکه روش گام به گام فوق به طور مؤثري م يتواند در بهينه سازي سيستم مديريت ماليات املاک کشور مورد استفاده قرار گيرد.

 

[1].Image Differection

[2].Image Ratioing

[3].Principal Component Analysis

[4].فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل آن را حدنگار آورده است. که به نظر کارشناسان نمی تواند مفهوم کاداستر را بیان کند. طبق تعریف در تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک نقشه کاداستر به این صورت تعریف شده است«به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق می شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص نماید و ارتباط جغرافیایی آنها را با یکدیگر نشان دهد و به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجراء گردد». بعلاوه این واژه به همین شکل در منابع مورد استفاده آورده شده است و ما اجازه تغییر یک واژه را زمانی که از یک منبع استفاده می کنیم را نداریم.

 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران