نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

روش قبول املاک مجهول المالک و نحوه صدور اسناد مالکیت جاری

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۳ تیر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 154
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 118
فرمت فایل : word
حجم فایل : 392kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

جرم جعل و استفاده از سند مجعول از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیله ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصاً جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می‌شود، در حالی که قانون‌گذار نه‌ تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از ذکر مصادیق آن نیز خودداری کرده است.هدف از نگارش این پژوهش بررسی جرايم مرتبط با حوزه ثبت اسناد و املاك و راه هاي پيشگيري از آن می باشد، که می تواند به عنوان نوع رایج از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی به شمار آید،چرا که بر امنیت عمومی کشور تاثیرات منفی می­گذارد و از آنجا که پیشرفت علم و دانش، ابزارها و وسایل تغییر و تحریف در اسناد را در اختیار جاعلان اسناد قرار داده است، ضرورت دارد که متقابلا با به کارگیری تجهیزات و روش های علمی، در جهت تشخیص و شناسایی اسناد مجعول گام برداشت. در واقع با استفاده از روش کشف علمی جرایم میتوان در تشخیص جعل اسناد در اکثر قریب به اتفاق موارد به نتایجی صحیح و قابل قبول با ضریب اطمینان بالا و کمترین خطا دست یافت.در این پایان نامه با تأکید بر افزایش ضریب ایمنی و به کار گیری فاکتورهای امنیتی لازم در ساخت اسناد، پیش گیری وضعی از جعل اسناد مورد مطالعه قرار گیرد. فاکتور های امنیتی ساخت اسناد شامل کاغذ، مرکب، طراحی، چاپ و موارد الصاق شونده هستند. که به تفصیل در خصوص آن بیان می شود بر این اساس کاربرد فناوری هایی که در افزایش ضریب ایمنی در ساخت اسناد تأثیر دارند، تبیین کننده می شود.

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول(کلیات تحقیق). 3

1-1- بیان مسئله. 4

1-2- اهمیت موضوع. 6

1-3- اهداف تحقیق.. 7

1-4- سوال های پژوهش.... 8

1-4-1- سوال اصلی.. 8

1-4-2- سوا ل فرعی.. 8

1-5- فرضیه های پژوهش.... 8

1-5-1- فرضیه اصلی.. 8

1-5-2- فرضیه فرعی.. 8

1-6- پیشینه تحقیق.. 8

1-7- سازماندهی پژوهش.... 10

فصل دوم(مبانی نظری، تعاریف). 11

2-1- مقدمه. 12

2-2-تعریف اسناد مجهول المالک... 12

2-2-1- تعریف مال مجهول المالک در لغت... 12

2-2-2- تعریف مال مجهول المالک در فقه. 12

2-2-2- تعریف مال مجهول المالک در اصطلاح.. 14

2-3- مصادیق و منابع اموال مجهول المالک... 15

2-3-1- مفهوم مال مجهول المالک و تمیز آن. 17

2-3-2- تمیز مال مجهول المالک از عناوین مشابه. 17

2-3-2-1- لقطه. 17

2-3-2-2- مباحات... 21

2-3-2-3- اموال بلامالک... 21

2-3-2-4- قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری.. 21

2-3-2-5- دفینه. 22

2-4 مصادیق مال مجهول المالک... 26

2-4-1- مال مخلوط به حرام. 26

2-4-2- اموالی که رساندن آن به مالکش متعذر است... 27

2-4-3- ودیعه مال مسروقه و مغصوبه. 28

2-4-4- مال مورد اختلاف در ید فرد. 31

2-4-5- ثمن معامله وکالتی مورد انکار موکل.. 31

2-5- منابع قانونی مال مجهول المالک... 35

2-5-1- قانون اساسی.. 35

2-5-2- قانون مدنی.. 36

2-6- احکام مال مجهول المالک... 40

2-6-1- فحص از مالک توسط یابنده41

2-6-2- دلایل قائلین و منکران و جوب فحص..... 41

2-6-2-1- ادله قائلین به عدم وجوب فحص..... 41

2-6-2-2- ادله قائلين به وجوب فحص..... 43

2-6-3- مقدار فحص از مالک... 49

2-6-4- مسئول فحص از مالک... 51

2-6-5- پرداخت اجرت برای فحص..... 52

2-7- وضعیت مال مجهول المالک در صورت ادعای مالکیت از سوی غیر. 55

2-7-1- مقرون بودن ادعا به توصیف مال یا بینه شرعی.. 55

2-7-2- عاری بودن ادعا از توصیف مال یا بینه شرعی.. 57

2-7-3- ضمان در صورت تحول مال به مدعی.. 58

2-8- مال مجهول المالک در حقوق ایران. 60

2-8-1- ضمان در مجهول المالک... 62

2-8-1-1- ضمان بودن ید متصرف... 62

2-8-2-2- زمان ثبوت ضمان. 69

2-8-2-3- ضمان در صورت فوت مالک... 70

2-8-2-4- ضمان در صورت فوت صدقه دهنده72

2-8-3--مرجع تصمیم گیری و آیین رسیدگی به دعاوی مال مجهول المالک... 72

2-8-3-1- دفاتر اجرایی و نظارتی ، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. 72

2-8-3-2- نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال مجهول المالک... 75

فصل سوم(روش قبول املاک مجهول المالک). 78

3-1- مقدمه. 79

3-2- روش قبول درخواست ثبت املاك... 79

3-2-1- تقاضای مشتری.. 79

3-2-2- محاسبات مالی.. 82

3-2-3- پرداخت حق الثبت و ضمیمه آن به پرونده82

3-2-4- درج آگهی.. 82

3-2-4-1- روش تهیه و انتشار آگهی نوبتی.. 83

3-2-5- تایید موارد فوق توسط مسئول بایگانی.. 84

3-2-6- روش رسیدگی به اعتراض آگهی های نوبتی موضوع ماده ۱۶ قانون ثبت... 84

3-2-7- روش انتشار آگهی تحديد عمومی.. 86

3-3- روش تحدید حدود عمومی.. 87

3-4- روش انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی و نحوه انجام آن. 89

3-5- روش صدور سند مالکیت املاك جاری و نحوه ثبت آن در دفاتر املاك (موضوع ماده ۲۱ قانون ثبت)91

نتیجه گیری و پیشنهاد. 94

پیشنهاد ها95

فهرست منابع و ماخذ. 96

کتابها96

مقالات 97

منابع عربی.. 98

Abstract:107

 

مقدمه

مجهول المالک از نظر قانون ثبت، املاکی است که طبق قانون ماده 11 به ثبت عمومی گذاشته شده ولی در مهلت مقرر نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده است،بدین جهت آن املاک را مجهول المالک تلقی می کنند البته متصرفینیا کسانی که حق تقاضای ثبت دارند هر زمان می توانند نسبت به این گونه املاک درخواست ثبت کرده و سند مالکیت دریافت کنند.

ماده 12 قانون ثبت: نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می توانند ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشت 2 سال معاملات راجع با آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و صدی 25 از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و املاکی که آگهی نوبتی منتشر نشده و از تاریخ انتشار آگهی نوبتی ماده 11 معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین انتشار آگهی نوبتی صدی 25 از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت می شود.مجهول المالک از نظر قانون ثبت مربوطه به اموال غیر منقول است که تقاضای آن ثبت نشده است اگر چه در دفتر توزیع اظهارنامه اسم مالک قید شده ولی تا زمانیکه اظهار نامه ملک مورد نظر به اداره ثبت ارائه نشود آن ملک مجهول المالک می باشد. از زمان انتشار تاریخ آگهی ماده 10 نسبت به ملکی که اظهار نامه داده نشود به مدت ده سال،آن ملک متعلق به دولت بوده و مدعی العموم تقاضای ثبت آن را انجام میدهد و این املاک در دفتر مجهول المالک ثبت می گردد. با این وصف چون با توجه به عدم اگاهی و اطلاع مردم از قانون ، اکثر مالکین در زمان مقرر نسبت به درخواست ثبت ملک خود اقدام نمی کردند و از این بابت مشکلات زیادی ایجاد می شد و دولت میبایست املاکی را به نام خود ثبت می کرد، که مالک تصرف دارد و لذا در سال 1322 با اصلاح ماده 12 قانون ثبت به این گونه مالکین دو سال مهلت داده شد تا نسبت به درخواست جهت ثبت املاک خود اقدام نمایند چنانچه نسبت به ملکی در مدت مذکور تقاضای ثبت نشود مشمول جریمه شود و به همین علت نوشتن دفتر مجهول المالک نیز منسوخ شد.

به طور کلی قانون مدنی، مال مجهول المالک را تعریف ننموده است. و صرفاًس در ماده ۲۸ مقرر داشته که باید با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصرف فقرا برسد. سپس از مواد ۱۶۲ الى ۱۷۲ درخصوص اشیای گمشده و حيوان ضاله بحث نموده است. قانون اساسی در اصل ۴۹ این موضوع را مطرح و آن را متعلق به بیت المال دانسته است از لقطه نظر برخی از نویسندگان، «اموال مجهول المالک اموالی است که قبلاً در مالکیت اشخاص بوده و اعراض از آنها مسلم نیست و یا عدم اعراض از آنها محقق باشد ولی به جهتی از جهات مالک آنها شناخته نمی شود»

در حقوق ایران نیز ظاهراً اولین قانونی که در این مورد به تصویب رسیده است، ماده ۱۲ قانون پستی مصوب 5/5/1294می باشد که بر اساس این ماده : «وجوهانی که به اداره پست سپرده می شود و وجوهی که در پاکتهای غیر قابل توزیعیافت می شود و پستخانه به هیچ وجه نمی تواند به صاحبانش برساند، پس از اعلام رسمی و انقضای مدت سه سال از تاریخ تحویل به پست خانه ضبط خزانه دولت می شود. وجوهات مذکور در این ماده به مصارف خیرات عمومی خواهد رسید».

پس از آن ماده ۲۸ قانون مدنی در دوره ششم قانونگذاری در تاریخ 18/2/1307 به تصویب رسیده و نظامنامه اجرایی آن در تاریخ 12/4/1312 به تصویب رسیده است. و پس از آن در آذرماه 1385 در اصل ۴۹ قانون اساسی مطرح شده و سپس بند دوم تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۰مصوب 11/11/69 مجلس شورای اسلامی در مورد اموال مجهول المالک اتخاذ تصمیم شده است و در سال 1368 ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تشکیل گردید و در نهایت ماده 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن در تاریخ 24/10/1370 مجلس شورای اسلامی در مورد این اموال، به تصویب رسیده است.

 

 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران