نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت ورزشیمدیریت ورزشی

تاثیر هشت هفته تمرین پلایومتریک بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی با تأکید بر برد شوت و دقت هدف¬گیری پسران و دختران نوجوان مدارس فوتبال

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۲ تیر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 146
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 120
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1.22

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین پلایومتریک بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی با تأکید بر برد شوت و دقت هدفگیری پسران و دختران نوجوان مدارس فوتبال بود. جامعه آماری این تحقیق پسران و دختران نوجوانی، که سن آن ها بین 12 تا 16 سال و از مدارس فوتبال شهرستان ورامین از توابع استان تهران انتخاب شده اند تشکیل شده است. 30 نفر(دختر و پسر) که این 30 نفر به دو گروه 15 تایی تقسیم شدند 15نفر دختر و 15(نفر پسر، را به صورت تصادفی در دسترس از درون جامعه آماری به عنوان نمونه جامعه آماری انتخاب شدند. که این دو گروه تمرینات منتخب پلایومتریک، را طی هشت هفته و هفته ای سه جلسه انجام داده و از این دو گروه پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد که در آخر پیشرفت چشم گیری در ورزشکاران دیده شد و هم چنین نشان داده شد که تمرینات پلایومتریک بر برد شوت و دقت هدف گیری تاثیر چشمگیری دارد که در فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها) بیان شده است.

فهرست مطالب

چکیده‌7

فصل اول

کلیات طرح تحقیق

1-1 مقدمه. 16

1-2 بیان مسئله. 17

1-3 اهمیت موضوع تحقیق. 18

1-4 فرضيه هاي تحقيق. 19

1-4-1 فرضیه کلی.. 19

1-4-2 فرضیه های اختصاصی.. 19

1-5 هدف تحقیق. 20

1-5-1 هدف کلی.. 20

1-5-2 اهداف اختصاصی.. 20

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 22

2-2 مبانی نظری.. 22

2-3 اهمیت و قدرت عضلات در فوتبال. 23

2-4 روش های افزایش قدرت در عضلات.. 24

2-4-1 روش انقباض هم طول تمرینات پلایومتریک و قدرتی.. 24

2-4-2 برنامه های انقباض هم کنش... 25

2-5 قدرت انفجاری.. 26

2-6 تاریخچه تمرینات پلایومتریک... 27

2-7 ماهیت تمرینات پلایومتریک... 28

2-8 نقش تمرینات پلایومتریک در ورزش های مختلف... 34

2-9 طراحی برنامه های تمرینی پلایومتریک... 35

2-10 فوائد تمرینات پلایومترک.. 38

2-11 خطرات تمرینات پلایومتریک... 38

2-12 تمرینات قدرتی.. 39

2-12-1 انواع قدرت و اهمیت آن در تمرین.. 40

2-12-2 تمرین قدرتی و سازگاری عضلانی.. 42

2-13 هایپر تروفی.. 42

2-14 سازگاری دستگاه عصبی.. 45

2-15 برد شوت.. 47

2-16 نقش عضله و عضلات درگیر در ضربه شوت در فوتبال. 49

2-17 تجزیه و تحلیل برد شوت کاشته درجا50

2-17-1 وضعیت بدن قبل از اجرای حرکت.. 50

2-17-2 وضعیت بدن در حین اجرای حرکت.. 50

2-18 دقت هدف گیری.. 50

2-19 پیشینه تحقیق. 54

2-19-1 پیشینه تحقیق داخلی.. 54

2-19-2 پیشینه تحقیق خارجی.. 58

2-20 خلاصه و جمع بندی.. 62

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه. 64

3-2 روش تحقیق. 64

3-3 طرح تحقیق. 64

3-4 نوع تحقیق. 64

3-5 جامعه آماری.. 64

3-6 نمونه آماری.. 65

3-7 روش نمونه گیری.. 65

3-8 ابزارهای اندازه گیری.. 65

3-9 روش اجرای تحقیق. 68

3-10 روش جمع آوری اطلاعات.. 68

3-10-1 نحوه جمع کردن اطاعات.. 69

3-10-2 آماده کردن آزمودنی.. 70

3-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 70

3-12 پردازش اطلاعات.. 70

3-13 متغیر های تحقیق. 70

3-14 روش آنالیز آماری.. 71

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 73

4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها73

4-2-1 شاخص سن.. 73

4-2-2 شاخص قد. 74

4-3-3 شاخص وزن. 74

4-3-4 شاخص جنسیت.. 75

4-4 جدول کلی شاخص های آماری سن، قد، وزن و جنسیت.. 76

4-5 آزمون های منتخب بیومکانیکی.. 77

4-5-1 آزمون اول: دوی سرعت.. 77

4-5-2 آزمون دوم: پرش عمودی.. 79

4-5-3 آزمون سوم: استقامت.. 81

4-5-4 آزمون چهارم: تعادلی.. 83

4-5-5 آزمون پنجم: قدرتی و ترکیبی.. 85

4-6 نتایج آزمون برد شوت و دقت هدف گیری.. 87

4-6-1 نتایج آزمون برد شوت.. 87

4-6-2 نتایج آزمون دقت هدف گیری.. 88

4-7 مقایسه دو گروه88

4-8 عامل جنسیت.. 89

4-9 آزمون نرمال بودن توزیع نظری داده ها89

4-10-1 آزمون همگن بودن گروه ها91

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 94

5-2 خلاصه تحقیق. 94

5-2 بحث و نتیجه گیری.. 95

5-2-1 نتایج فرضیه های تحقیق. 95

5-2-2 نتیجه گیری.. 100

5-3 توصیه ها و پیشنهادات.. 101

5-3-1 پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش... 101

5-3-2 پیشنهادها برای یافته های پژوهشی آینده102

پیوست.. 103

پیوست شماره 1. 104

پیوست شماره 2. 105

پیوست شماره3 پرسشنامه سلامت روانی.. 106

پیوست شماره 4. 109

منابع. 110

بررسی پیشرفت و بهبود رکوردها، مهارت­ها، تکنیک ها و تاکتیک های ورزشی در چند دهه گذشته نشانه گسترش و بسط زیربنای علمی و دانش محققین و مربیان ورزش بوده است. یافته های علمی در این زمینه در تنظیم و اجراء برنامه­های تمرینی قهرمانان ورزشی نقش مهمی برعهده داشته است. امروزه در سایه تحقیقات و پیشرفت علم و ارتباطات علمی، کیفیت مهارت­های ورزشی نیز رو به افزایش است و سطح رقابت­های ورزشی به هم نزدیک شده است در این میان تیم­هایی می­توانند نتیجه بهتر از آن خود کنند که به شناسایی دقیق­تر عوامل اثرگذار در اجرای بهینه مهارت­ها توجه نمایند. اگرچه در نقش و تاثر تمرین در بالابردن کیفیت عملکرد ورزشکاران شکی نیست اما به کارگیری شیوه تمرینی مناسب از بین روش­های تمرینی مختلف، از جمله دغدغه های اصلی مربیان به شمار می­رود.

در رشته فوتبال همچون سایر رشته های ورزشی در کنار تکنیک، تاکتیک و آمادگی روانی، آمادگی جسمانی از اهمیت به سزائی برخوردار است. توان، سرعت، قدرت استقامت و تعادل عامل بسیار مهم از آمادگی جسمانی است، که در اجرای مهارت­های فوتبال دارای اهمیت بسیاری است. مطالعات گوناگون در مورد روش­های مختلف تمرین نشان می­دهد که کارائی سیستم عضلانی و عوامل عصبی عضلانی در اثر تمرینات بدنی، قابل پیشرفت و توسعه می باشند.مطالعات و تحقیقات انجام شده نشانگر آن است که تمرینات بدنی سبب بهبود کیفی مهارت در ورزش­های مختلف از جمله ورزش فوتبال می­گردد لذا برای داشتن یک تیم آماده نمی­توان عناصر و عوامل آمادگی جسمانی یعنی قدرت، سرعت، چابکی، انعطاف­پذیری، استقامت و… را نادیده گرفت.

در ميان انواع تمرينات مورد استفاده براي افزايش قابليت­هاي سرعتي و تواني در فوتبال، تمرين پلايومتريك برنامة تمريني مناسبي است كه شواهد نشان مي­دهد اعمال انفجاري و برد شوت و دقت هدف گیری و توانايي توليد نيروي عضلات را در سرعت­هاي زياد (توليد توان) در حركات پويا بهبود مي بخشد[1]. تركيب پياپي اعمال اكسنتريك و كانسنتريك متداول­ترين نوع عملكرد عضله را شكل مي­دهد كه چرخة كشش كوتاه شدن نامیده مي­شود[2]، و فعاليت­هاي انفجاري در فوتبال نيز اغلب به انقباض عضلاني درگير در چرخة كشش كوتاه شدن نياز دارند[1]. سازوكار تمريني در اين چرخه توانايي سيستم عصبي و عضلاني- تاندوني را براي توليد نيروي حداكثر در كوتاهترين زمان افزايش مي دهد. در حقيقت استفاده از تمرين پلايومتريك پلي ميان قدرت و سرعت است و در سنين مختلف نيز كاربرد دارد[3]. اهميت تمرينات قدرتي و تواني که از ويژگي هاي بسياري از فعاليت­هاي ورزشي به شمار مي روند[4]، با مطالعاتي كه نشان داده اند تمرين به شكل تمرين با وزنه و اخيرا بيشتر به شكل تمرينات پليومتريك، موجب افزايش برخي عملكردهاي رقابتي شده است، مورد تائيد قرار گرفته­اند [5،6،7]. به لحاظ اهمیت تمرینات پلایومتریک در بهبود عملکرد ورزشی، در این تحقیق در نظر بود تا تأثیر یک برنامه تمرینی منتخب پلایومتریک بر متغیرهای بیومکانیکی با تاکید بر برد شوت و دقت در هدف­گیری دختران و پسران مدارس فوتبال رامورد بررسی قرار گیرد.

1-2 بیان مسئله

اجرای بهینه مهارت­ها در فوتبال به دلیل ماهیت منحصر به فرد تحت تاثیر عوامل مختلف بیومکانیک قرار دارد، زیرا ظرفيت بازيكنان فوتبال براي توليد نيروي متنوع و اعمال انفجاري، مانند دو سرعت، تكل زدن، شوت زدن، چرخش و تغيير جا تأثير زيادي بر اجراي بازي فوتبال دارد. ضمن اینکه، ظرفيت تكرار نوبت­هاي انفجاري تعيين كنندة مهمي براي عملكرد بازيكنان است[1].

شوت در ميان مهارت­هاي مختلف فوتبال و فوتسال نقش ممتازي در موفقيت و برتري يک تيم بازي مي کند[8]. در حال حاضر برد شوت بدلیل حساسیت آنها در رقابت به موضوع پیچیده ای تبدیل شده اند[9]. درصد زیادی از شوت­ها به محدوده دروازه شلیک نمی شوند، در شوت دقت در درجه نخست و قدرت در درجه بعد قرار دارد[10]. از ميان انواع شوت­ها، بردشوت روي پا برای ضربات به فواصل دور با حداکثر نیرو و دقت و یا شوت به هدف و پاس مورد استفاده قرار می گیرد [11]، و بهترین روش برای برد شوت محسوب می شود [9]. از اين رو شناسايي عوامل مؤثر در بهينه سازي اجراي اين مهارت همواره مورد توجه مربيان مي باشد.

مستند است که روش­هاي بيومكانيكي براي تعريف ويژگي­هاي مهارت و درك عوامل مكانيكي موثر بر آنها بكار مي رود، موجب بهبود يادگيري مي­شود[12]. بيشترتحقيقات بيومکانيکي به بررسي اجراي برد شوت روي پا در فوتبال پرداخته­اند. بطور مثال، از منظرکينماتيکي که به بررسي حرکت بدون توجه به علت آن می­پردازد، ويليام بارفيلد و همکارانش (2002) تفاوت­هاي كينماتيكي برد شوت روي پا بين بازيكنان نخبه زن ومرد فوتباليست [12]، شان جي و همكارانش (2005) ويژگي­هاي كينماتيكي كامل بدن در برد شوت روي پا در زنان و مردان فوتباليست و ويژگي­هاي مربوط به كيفيت ضربه[13]، مانولوپولوس و همكارانش (2006) اثر تركيب قدرت و تمرين شوت بر بيومكانيك شوت فوتبال [14]، ومحسن امينيايي (1373) تجزيه و تحليل حركت برد شوت كاشته فوتبال ورابطه آن با پرش عمودي [11] را مورد بررسي قرار داده اند. از بعد کينتيکي که علت حرکت را مورد بررسی قرارمی دهد، هيرويوکي نانومي و همكارانش (2002) برد شوت­هاي روي پا و بغل پا [15]، تامي آپريانتونو و همكارانش (2006) اثر خستگي عضلاني بر کينماتيک و کينتيک برد شوت روي پا و برد شوت بغل پا را بررسي نموده اند[16]. در مورد ضربه پنالتی تاکنون تحقیقات اندکی انجام شده است [17]. هاوس و ولز (2002)، 129 ضربه پنالتی فوتبال را تحلیل کردند [17]. در رابطه با اجرای این مهارت در فوتسال مطالعه بيومکانيکی محدودي انجام شده است، به عنوان نمونه، آگوست فابيوباربيري وهمکارانش (2005) به بررسي استانداردهاي كينماتيكي پاي تکیه در برد شوت روي پا توسط اندام مسلط و غيرمسلط فوتساليست­هاي ماهر پرداخته اند [18]. در مطالعه حاضر، تلاش شد تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا هشت هفته تمرین پلایومریک بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی با تاکید بر برد شوت و دقت در هدف­گیری در پسران و دختران نوجوان مدارس فوتبال تاثیر گذار است؟

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران