نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

تملك اراضي در طرح هاي بالادستي نفت و گاز

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۰ تیر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 131
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 126
فرمت فایل : word
حجم فایل : 417kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

نفت و گاز به عنوان یکی از مهم ترین منابع طبیعی و همچنین زیر زمینی در جمهوری اسلامی ایران می باشد که علاوه بر سهم انکارناپذیرش، در بودجه اقتصادی و ملی کشور، نقش ویژه ای در تامین انرژی های لازم کشور را داراست که مدیریت و بهره گیری از این منابع، بر عهده صنعت نفت است. اکتشاف و استخراج نفت و گاز و انتقال آن به مراکز بهره برداری، مستلزم تحصیل و تملک اراضی در طرح های مختلف از جمله طرح های بالادستی، پایین دستی و مسیر انتقال آن می باشد. در راستای تحصیل و تملک اراضی در طرح های بالادستی تعارضاتی، با حقوق مالکانه اشخاص، سازمان ها و ارگان ها پدید می آید، که برای حل و فصل این تعارضات، قوانین و مقررات متعددی نیز وجود دارد. آن چه که به ذهن متبادر می گردد، این است که تعدد قوانین در این امر به معنای حل و فصل کلیه مشکلات موجود در این زمینه می باشد. اما، تنوع همین قوانین که مستلزم تصویب آن ها در زمان های مختلف، از حیث تقدم و تاخر و همچنین تفاوت نظر قانونگذار در موضوع واحداست،منجر به چالش های جدیدی خواهد شد که ضرورت بررسی آن قوانین را می طلبد. این نوشتار در نظر دارد از دیدگاه حقوقدانان صنعت نفت و گاز، به عنوان یکی از اجزای حقوق عمومی، به مطالعه قوانین موجود در باب تحصیل و تملک اراضی در طرح های بالادستی نفت و گاز پرداخته و بدین ترتیب، چشم انداز روشنی را از وضعیت موجود ترسیم نماید و سپس با تجزیه و تحلیل کاستی ها و اشکالات وضع موجود، رهنمودهایی را برای رسیدن به وضعیت مطلوب، ارائه نماید. تحقیق در این حوزه، می تواند گامی بلند در جهت رفع هرگونه ابهام در زمینه چالش های موجود و تولید دانش نوین در قانون تحصیل تملک اراضی باشد. در این پایان نامه با طرح مباحث حقوقی و بررسی قوانین و مقررات و نیز تحليل نظر شورای نگهبان درباره تملک اراضی در طرح های بالادستی نفت و گاز در چهار فصل به صورت مفصل و کامل پرداخته شده است.

فهرست مطالب

 

فهرست مطالب.. ج‌

چکیده:

فصل اول کلیات پژوهش... س‌

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق. 4

1-4- پرسش های تحقیق. 4

1-5- فرضیه های تحقیق. 5

1-6- اهداف مشخص تحقیق. 5

1-7- مروري بر تحقیقات پیشین.. 5

1-8- سازماندهی پژوهش... 7

1-9- روش انجام تحقیق. 7

فصل دوم: تعاریف... 8

2-1- تعاریف و مفاهیم. 9

2-1-1- معنای خاص تملک... 9

2-1-2- مفهوم تملک... 9

2-1-3- ماهيت حقوقی تملک... 10

2-1-3-1- تملک به عنوان عمل دو جانبه. 10

2-1-3-2- تملک به عنوان عمل محض اداری یک جانبه. 11

2-1-4- تعريف مالكيت.. 12

2-1-4-1- مطلق بودن. 13

2-1-4-2- انحصاري بودن. 13

2-1-4-3- دائمي بودن. 13

2-1-5- انواع مالكيت.. 14

2-1-5-1- مفهوم مالكيت و حاكميت در قراردادهاي نفتي.. 14

2-1-5-2- انواع مالكيت در اسلام. 17

2-1-5-3- اموالی که مالك خاص ندارد. 18

2-1-5-4- مشترکات عمومي.. 18

2-1-5-5- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومي.. 19

2-1-6- تعریف‌ اراضی.. 19

2-1-6-1- انواع‌ اراضی.. 20

2-1-6-1-1- اراضی‌ داخل‌ و خارج‌ شهری.. 20

2-1-6-1-2- اراضی دایر شهری‌ و غیر‌ شهری.. 21

2-1-6-1-3- اراضی بایر شهری و غیر شهری.. 21

2-1-6-1-4- تملک اراضی و املاک از دیدگاه حقوقی.. 23

2-1-6-1-4-1- اراضی خصوصی.. 23

2-1-6-1-4-2- اراضی عمومی.. 25

2-1-6-1-4-3- اراضی دولتی خاص... 27

2-1-7- مفهوم مشاركت در صنعت بالادستي نفت و گاز. 28

2-1-8- تعریف طرح های بالادستی.. 29

2-1-9- تعریف عملیات بالادستی نفت و گاز. 29

فصل سوم. 31

اصول حاکم بر قرارداد طرح های بالادستی نفت و گاز. 31

3-1- قرارداد مطلوب.. 32

3-2- انواع قراردادهای بالادستی صنعت نفت.. 33

3-2-1- مرور کلی بر سیر تحولات قراردادهای بالادستی نفت و گاز کشور(۱۳۷۱-۱۳۵۸ ه.ش)33

3-3- بررسی سیر تحولات قراردادهای بالادستی نفت و گاز کشور(۱۳۹۲-۱۳۷۲ ه.ش)35

3-4- مقطع زمانی و مستندات قانونی تاسیس قراردادهای بیع متقابل در حوزه بالادستی نفت و گاز کشور (۱۳۹۲ - ۱۳۷۲ ه.ش)35

3-5- مقطع زمانی و مستندات قانونی تاسیس قراردادهای نسل دوم ( ۱۳۸۴-۱۳۸۲ ه.ش)36

3-6- مقطع زمانی و مستندات قانونی تاسیس قراردادهای نسل سوم (۱۳۹۲ - ۱۳۸۵ ه.ش)37

3-7- ملاحضات و ضرورت های طراحی نسل جدید قراردادی.. 37

3-8- الزامات و دلالت های قوانین حاکمیتی در تعیین نوع قراردادهای متعارف بالادستی نفت و گاز. 42

3-9- چارچوب قراردادهای جدید بالادستی صنعت نفت و گاز کشور. 47

3-10- انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر حوزه فعالیت.. 48

3-11- نظام حقوقی قراردادی، حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در ایران. 49

3-11-1- نظام حقوقی امتیازی.. 49

3-11-2- نظام حقوقی قراردادی.. 49

3-11-2- قراردادهای خرید خدمت.. 51

3-12- اصول و قوانین حاکم بر قراردادهای بالاستی صنعت نفت در ایران. 53

3-12-1- حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی و گسترش آن. 53

3-13- مالکیت منابع نفتی در ایران. 54

3-14- انتقادات وارد بر اصل حاکمیت اراده55

3-15- اصل حسن نیت.. 56

3-16- اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات.. 56

3-17- اصل نسبیت قراردادی.. 57

3-18- اصل لزوم قراردادی (اوفوا بالعقود)58

3-19- اصل لزوم جلب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز در ایران. 58

3-20- منابع حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی.. 59

3-20-1- قوانین داخلی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفتی.. 59

3-20-1-1- قانون اساسی.. 60

3-20-1-2- قانون مدني.. 60

3-21- قوانین، کنوانسیون و معاهدات بین المللی حاکم بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز در ایران. 61

3-21-1- قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 61

3-21-2- کنوانسیون های بین المللی.. 62

فصل چهارم: تملک اراضی در صنعت نفت و گاز، پشتوانه ها و چالش های پیش رو در قراردادهای نفت و گاز. 63

4-1- بررسی موضوع در قانون اساسنامه و لایحه قانونی نحوه تملک... 64

4-2- تحلیل مواد 12 و 13 قانون‌ اساسنامه‌64

4-2-1- ماده 12‌ قانون‌ اساسنامه. 64

4-2-2- تبصره 5 ماده 13‌ قانون‌ اساسنامه‌66

4-3- تحلیل لایحه قانونی نحوه تملک... 67

4-3-1- ماده 1 لایحه قانونی نحوه تملک... 67

4-3-2- ماده 3 و 4 از لایحه قانونی نحوه‌ تملک‌67

4-3-3- ماده 12 لایحه قانونی نحوه تملک... 68

4-4- چالش‌ها‌ و راهکارها68

4-4-1- چالش‌ها69

4-4-1-1- راهکارها72

4-5- بررسی‌ و تحلیل قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز،چالش‌ها‌ و راهکارها‌73

4-5-1- تحلیل قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز. 73

4-5-1-1- مفهوم‌ حریم‌ در فقه و قانون‌ مدنی‌74

4-5-1-2- «حریم» و قوانین مربوط‌ به‌ آن‌ در صنعت نفت.. 76

4-6- چالش‌ها و راهکارها78

4-6-1- چالش ها78

4-7- راهکارها81

4-8- تبیین قوانین تملک یا تصرف اراضی واقع در مسیر و حریم لوله های نفت و گاز. 83

4-8-1- قوانين مصوب پیش از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك.. 83

4-8-2- نحوه تملك و تحصیل اراضي (عرصه و اعیان)83

4-8-3- رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شورای نگهبان. 88

4-9- وضعیت اراضي موقوفه. 93

4-9-1- روش اجرايي تصرف يا تملك اراضي موقوفه. 93

4-9-2- تقدم ملكيت بر وقف... 94

4-10- آثار تملک یا تصرف اراضی.. 96

4-11- آثار تملك يا تصرف اراضي مسير و حریم خطوط لوله نفت و گاز. 97

4-11-1- مستحدثات غیر مجاز. 98

4-12- مجاورت خطوط لوله نفت و گاز. 98

4-13- رفع احتياج شرکت نفت از زميني که تملک یا تصرف کرده است.. 102

نتیجه گیری.. 104

منابع. 107

Abstract. 113

نفت و گاز طبیعی، از مهم ترین منابع تأمین انرژی امروزی هستند، که نقش مهمی در تعیین میزان قدرت و اعتبار بین المللی کشورهای مختلف ایفا می کند. ازدياد مصرف فرآورده هاي نفت و گاز، آگاهي از مناسب بودن اين مواد براي مصارف مختلف و ايجاد صنايع بزرگ و كوچك، نقش پخش و توزيع فرآورده های نفتي و گازی را حساس تر نمود. وابستگي صنعتي، اجتماعي و اقتصادي به فرآورده های نفتي و گازی به مرحله اي رسيد كه نياز به تأمين مصرف استان هاي مختلف كشور از راه مناسب و مطمئن احساس شد. از چند دهه قبل روشن شده بود كه وسایط مختلف حمل و نقل فرآورده هاي نفتی و گازی، با توجه به حجم نيازها و گسترش روزافزون تقاضا، در آينده وسايل قابل اطميناني نخواهند بود. به دنبال گسترش و پيشرفت هاي صنعتي، ارتقاء زندگي مردم و عادت به مصرف سوخت، تصميم به احداث خطوط لوله براي انتقال مواد نفتي و گازی وارد مراحل جدي تر شد. احداث خطوط لوله، امكان تأمين مقدار پيش بيني شده مواد نفتي و گازی را به طور اطمينان بخشي ميسر مي ساخت. تلاش پيگير آغاز شد و به تدریج خطوط لوله هاي نفت و گاز، طراحی، احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت.[1]

فنّاورى هاى بالادستى نفت و گاز از بسيارى از منابع نظير شركت هاى عملياتى نفت و گاز، شركت هاى خدماتى، آزمايشگاه هاى ملى و دولتى، دانشگاه ها و غيره حاصل مى شوند. ضرورت بررسی و واکاوی چارچوب‌های قانونی در خصوص‌ تحصیل‌ و تملک‌ اراضی، به خصوص در حوضه صنعت نفت و گاز به عنوان ابزاری مهم که اساس کار بهره‌برداری از منابع‌ خدادادی‌ نفت و گاز را فراهم می‌کند بسیار پر اهمیت و ضروری می باشد. این ضرورت اجتناب‌ناپذیر یعنی لزوم بررسی موشکافانه و چارچوب‌های قانونی‌، آنجایی‌ ملموس‌تر و ضروری تر گردید که صنعت نفت در ایران پیشرفت و موضوع گاز رسانی و فراهم کردن سوخت لازم برای مناطق مختلف در شهر ها و روستاها جدی شد. دعاوی متعددی علیه شرکت های نفت و ملی‌ گاز‌ ایران راجع به تحصیل و تملک اراضی در‌ مراجع‌ مختلف‌ قضایی وجود داشته و حتی در حال حاضر در جریان می باشد. تحصیل و تملک اراضی چالش برانگیزترین بحث صنعت نفت بوده، و این‌ چالش‌ها‌ دیرزمانی نیست که بروز و ظهور نموده است. اگرچه قوانین و مقررات متعددی مبنی برحل‌ و فصل‌ دعاوی‌ تحصیل اراضی موجود می‌باشد، اما همین تنوع و تأخر تصویب این قوانین، تعارضات متعددی چه در‌ باب‌ تفسیر آن‌ها و چه در باب اجرا به وجود آورده است. هدف از‌ این‌ پژوهش، پس از بررسی و تحلیل چالش‌ها، قوانین و موضوعات مهم و ضروری، ارائه پیشنهادات و راهکارهایی است که شاید بتواند، کوره‌راهی گردد برای‌ حل‌ و فصل‌ نهایی کلیه معضلات واقعی و عینی. به لحاظ اهمیت تحصیل و تملک اراضی، واحدی مستقل به نام تحصیل اراضی‌ در‌ امور حقوقی شرکت‌های نفت و گاز، فعالیت مستمر‌ دارد‌ و حاصل‌ تجارب چندین‌ساله در این حوزه منجر به‌ نگارش‌ لوایح و اظهار نظرهای متقن حقوقی گردیده است. بایگانی امور‌ حقوقی‌ صنعت نفت‌ مملو‌ از‌ پرونده‌ها و اسناد مربوط به دعاوی له‌ و علیه‌ شرکت‌های نفت و گاز در خصوص تحصیل و تملک اراضی است، که قدمت بعضی‌ از‌ آن‌ها به بیش از چهل سال‌ پیش بازمی‌گردد. این سیر‌ تاریخی‌ ترتیب پرونده‌ها، رهنمون خوبی برای‌ بررسی‌، تغییرات و تحولات حادث شده در حوزه کاری نگارنده داشته است. اما آن‌چه که‌ اجتناب‌ناپذیر‌ است، محدودیت‌هایی است که در‌ عرصه‌ تاخت‌وتاز‌ بررسی‌ها و تحلیل‌ها، عرصه‌ جولانگاه‌ نگارنده را تنگ نموده‌ است‌. از جمله محدودیت‌ها می‌توان به عدم وجود منابع علمی در دسترس اشاره کرد. تخصصی‌ بودن‌ موضوع تحصیل و تملک اراضی، خصوصا در‌ صنعت‌ نفت و گاز و مهم‌تر‌ از‌ آن‌، پرداختن به چالش‌های موجود‌، موضوع جدیدی است که مورد مطالعه‌ دانشگاهی‌ قرار می‌گیرد و این امر نگارنده را‌ مکلف‌ به‌ تلاش‌ گسترده‌ بیشتر و همچنین بکار بستن انرژی بیشتر نموده است.[2]

 

[1] - Savacool, 2011, p 610

[2] - قاسمی،علی، چاقمی،مهتاب، بررسی کاربردی و مصداقی نحوه تملک اراضی در صنعت نفت و گاز، دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 51 و 52، 1389، ص 65.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران