نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

تحدید حدود اراضی سند فاقد حدود با تاکید بر اختلاف در تصرف با املاک مجاور در رویه ثبتی با نگاهی بر رویه قضایی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۰ تیر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 181
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 152
فرمت فایل : word
حجم فایل : 908kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

هر قانون جدید (قانون حدنگار) نیاز به بررسی جدید با توجه به مقتضیات همان قانون دارد. در خصوص قانون جدید مربوط به تثبیت مالکیت با توجه به تغییر روش ثبت از تحدید حدود به روش ممزوج تحديد حدود و نقشه به نظر میرسد سوالاتی نو در محدوده رسیدگی به این قانون ایجاد گردیده است. هدف از این پایان نامه بررسي تحدید حدود اراضی دارای سند فاقد حدود با تاکید بر اختلاف در تصرف با املاک مجاور در رویه ثبتی با نگاهی بر رویه قضایی،تعیین ماهیت حقوقی املاک، مراحل ثبت رسمی در سازمان ثبت و قوانین حاکم بر آن، اسناد رسمی و اسناد عادی و قواعد حاکم بر آنها ، تحدید حدود و اشتباهات آگاهی ثبتی و اعتراض به ثبت و نیز رویه قضایی مربوط به آن می باشد. نتایج نشان می دهد در خصوص وضعیت ثبتی املاک بدون سند، قانون جدید اختصاص به املاک داخل شهر ساخته شده دارد. همچنین با توجه به انجام معاملات معارض نسبت به ملک ثبت شده و از جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب برای ممانعت از معاملات معرض لازم است علاوه بر تشریفاتی شدن معاملات غير منقول و ثبت اجباری آن نظام اجباری عقد عینی نیز در خصوص این املاک تشریع گردد. علاوه بر آن در صورت اجباری نبودن انجام معاملات به موجب سند رسمی کلیه اقدامات انجام شده بر اساس قانون ثبت کم فایده و کم کاربرد خواهد شد. ­­

 

فهرست مطالب

چکیده1

کلیات... 2

مقدمه و بيان مسأله. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

اهداف تحقیق.. 6

سوالات تحقیق.. 6

الف) سوال اصلی.. 6

ب) سوالات فرعی.. 6

فرضيه‏هاي تحقیق.. 7

الف) فرضیه اصلی.. 7

ب) فرضیه فرعی.. 7

پیشینه تحقیق.. 7

روش انجام تحقیق.. 10

سازماندهی پژوهش.... 10

فصل اول. 11

مبانی نظری.. 11

مبحث اول: تحدید حدود. 12

گفتار اول: تعریف تحدید حدود. 12

گفتار دوم: تقسیم بندی تحدید حدود. 12

بند اول: تحدید حدود عمومی.. 13

1. روش انتشار آگهی تحدید عمومی.. 13

بند دوم: تحدید حدود اختصاصی.. 14

1. تحدید حدود اختصاصی در موارد زیر صورت می پذیرد. 14

2. روش انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی و نحوه انجام آن. 15

3. هزینه آگهی اختصاصی تحدید حدود. 16

مبحث دوم: ثبت املاک... 16

گفتار اول: ثبت عمومی و عادی.. 16

گفتار دوم: افراد صاحب حق درخواست ثبت... 18

گفتار سوم: اموال قابل ثبت... 21

گفتار چهارم: آگهی های ثبتی.. 22

بند اول: آگهی ثبت عمومی ( آگهی موضوع ماده ۹ قانون ثبت)22

بند دوم : اگهی موضوع ماده ۱۰. 23

بند سوم: آگهی ماده ۱۱ (آگهی نوبتی)25

1. ماده 21 و 22 قانون ثبت... 29

مبحث سوم: تفکیک.... 31

گفتار اول: انواع تفکیک عرصه. 31

بند اول: تفکیک عرصه معمولی.. 31

بند دوم: تفکیک عرصه بر اساس تملک اعیانی.. 32

1. تفکیک اعیان. 34

2. انواع تفکیک اعیان. 34

الف) تفکیک آپارتمان. 35

ب) تفکیک اعیان ها باستناد ماده ۱۰۴ مکرر آئین نامه ق.ث... 36

گفتار دوم: قوانین مرتبط با موضوع تفکیک.... 37

مبحث چهارم: حدنگار (کاداستر)41

فصل دوم. 44

عملیات تحدید حدود و اشتباهات ثبتی.. 44

مبحث اول: تفاوت و شباهات های تعین حدود با عملیات تحدید حدود. 45

گفتار اول : تفاوت ها45

گفتار دوم : شباهت ها46

گفتار سوم : صورت مجلس تحدید حدود. 47

گفتار چهارم: تهیه نقشه ی ملک مورد تحدید. 47

مبحث دوم: اشتباهات آگهی های ثبتی.. 48

گفتار اول: ماده 13 و 14 قانون حد نگار. 48

گفتار دوم: اشتباهات آگهی نوبتی.. 49

بند اول: اشتباه موثر. 49

بند دوم: اشتباهات غیر موثر. 50

گفتار سوم: اعتراض به ثبت... 50

بند اول: اعتراض نسبت به اصل ملک.... 51

بند دوم: اعتراض به حدود. 52

بند سوم: اعتراض به حدود ارتفاقی.. 52

گفتار چهارم: آگهی تحدید (موضوع ماده 14 قانون ثبت) اشتباهات آن. 55

الف) آگهی های تحدیدی عمومی (موضوع ماده ۱۴ قانون ثبت):55

گفتار پنجم: ابطال عملیات ثبتی.. 57

فصل سوم. 64

اعتراض به تحدید حدود و اختلاف با املاک مجاور. 64

مبحث اول: اعتراض به تحدید حدود. 65

گفتار اول: آرای دیوان عالی کشور در اعتراض به تحدید حدود. 67

گفتار دوم: رسیدگی به اساس مالکیت... 108

گفتار سوم: افراز ملک و اختلاف در حدود. 109

گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالکیت... 109

مبحث دوم: اختلافات ملکی در دعاوی ثبتی و املاک... 112

گفتار اول: مفهوم جابه جایی در دعاوی ثبتی و املاک... 112

گفتار دوم: مفهوم تجاوز در دعاوی ثبتی و املاک... 113

فصل چهارم. 115

اعتراض به ثبت و رویه قضایی مربوط به آن. 115

مبحث اول: اعتراض به ثبت... 116

گفتار اول: عدم رعایت قانون در ثبت سند. 116

گفتار دوم: ابطال تقاضای ثبت ملک.... 117

گفتار سوم: موقع اعتراض بر ثبت... 118

گفتار چهارم: اعتراض بر ثبت... 118

مبحث دوم: مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی (ماده 16)120

گفتار اول: هیئت نظارت... 120

گفتار دوم: شورای عالی ثبت... 123

مبحث سوم: مرجع صالح رسیدگی به دعوای اصلاح اسناد مالکیت به علت اشتباه در پیاده کردن موقعیت ثبتی املاک... 128

مبحث چهارم: تعدادی از موانع پیش روی عدم صدور اسناد مالکیت دارای طول و ابعاد و مساحت در اسناد مالکیت حدی به حدی.. 130

نتیجه گیری.. 131

منابع.. 137

کتاب... 137

مقالات... 138

abstract139

بشر در جهت ایجاد امنیت روانی و اقتصادی و ثبات اجتماعی و سیاسی و تثبیت مالکیت خود بر اموال و عدم تعرض دیگران بر آن، به ثبت روی آورد. از مهمترین قوانین در کشور ما، قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰ می باشد که در این قانون ثبت املاک اجباری اعلام شد. علی رغم اجباری بودن ثبت املاک ، به وفور شاهد املاکی می باشیم که فاقد سند مالکیت بوده و همه روزه توسط مبایعه نامه های عادی منتقل شده که این امر سبب اختلافات ملکی و طرح آن در دادگستری ها شده است، که مشکلات زیادی را از نظر اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و غیره به وجود آورده است. در این تحقیق سعی شده موضوع به لحاظ ثبتی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته واثرات وتالي فاسد آن مورد کنکاش قرار گرفته و راه حل های موجود با توجه به قوانین موضوعه پاسخ داده شود.

طبق ماده ۱ قانون ثبت ، مصوب21/1/1302 هجری شمسی، ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از املاک مزروعی و مستغلات در دفتر املاک اختیاری بوده، در نقاطی که ادارات ثبت املاک وجود داشته از تاریخ تصویب قانون مذکورو در سایر نقاط از تاریخ تاسیس اداره ثبت به کلیه اشخاصی که متصرف املاک واقع در حوزه ثبتی هر اداره بودند اختيار داده شد ظرف مدت سه سال تقاضای ثبت مورد تصرفی خود را بنمایند. چون هنوز اسناد رسمی و عادی بین عموم مردم رایج نشده بود. در سال ۱۳۱۰ قانون جدیدی صادر شد و طبق این قانون شيوه قبلی ثبت منسوخ گردید و درشیوه جدید، توزیع اظهار نامه به صورت عمومی انجام می پذیرد و به وسیله ی آگهی ثبتی، مالكین را به ثبت ملک و املاک خویش دعوت می نمودند که به آن ثبت عمومی یا اجباری می گویند . در روش ثبت عمومی، ثبت املاک اجباری و الزامی است و ثبت املاک به صورت همه گیر عمومی صورت می پذیرد.

حدود جمع حد است و تحدید در لغت به معنی حدود و کرانه چیزی را پیدا کردن، حد و اندازه قرار دادن، حد و اندازه معین کردن برای چیزی، حدود زمینی را معین کردن آمده و در حقوق ثبت املاک عبارت از تشخیص و تعیین حدهای چهارگانه (شمال، شرق، جنوب و غرب) و مشخصات کامل حدود ملک و حقوق ارتفاقی و حد فاصل با مجاورین آن به وسیله مامور رسمی است و این اقدام که در پی انتشار آگهی تحدیدی صورت می گیرد، امری اساسی و حائز اهمیت در ثبت املاک است و آن را صورت خارجی می دهد و به دو صورت عمومی و اختصاصی انجام می شود.[1]

تحدید حدود املاک به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است؛ چرا که حد به معنی کنار و کناره، ضلع، اندازه و حد فاصل میان دو چیز می باشد و تحدید نیز به معنی حد چیزی را معین کردن می باشد. برای تحدید حدود املاک، بعد از تقاضای ثبت ملک، تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود، به وسیله اعلان احضار می شوند. این اعلان لااقل 20 روز قبل از تحدید حدود، یک مرتبه در جراید منتشر می شود؛ به علاوه، مطابق نظامنامه وزارت عدلیه، در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد. اگر تقاضاکننده؛ خود یا نماینده اش، در موقع تحدید حدود، حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت، حدود ملک تعیین نگردد، اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچیک حاضر نشوند و تحدید به عمل نیاید، حق الثبت ملک دو برابر می شود. هرگاه حدود مجاورین از نظر عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد، تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری یا حریم قانونی آنها باشد، تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمانهای ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد. مطابق ماده 80 آئین نامه قانون ثبت املاک مصوب 17/8/1317، در اراضی بیاض غیرمحصور که حد فاصل نداشته باشد، باید در اطراف زمین، به عمق نیم گز ( در مقیاس امروز حدود نیم متر ) از طرف مالک پی حفر شود.[2]

طرحهای عظیم هم چون تحدید حدود املاک کاداستر که از مهمترین طرحهای اداری کشور محسوب میشود و در حال حاضر نیز در چند شهر ایران انجام شده و بناست در سراسر ایران انجام شود، بخشی از ثبت است که پس از اتمام، ثأثیر مثبت .مطلوبی بر دیگر بخشهای دولتی خواهد گذاشت .قدمت و اهمیت ثبت از یک طرف و وسعت و کثرت لغات و اصطلاحات ثبتی که مسلماً در دورههای مختلف تاریخی و در اثر گسترش شهرها و افزایش احتیاجات بشری و بر اساس بعضی ضرورت ها و وضعیت خاص جغرافیایی و سلیقه و نگرش مردم یک منطقه و حتی نیازهای قومی و قبیلهای به وجود آمده و بین مردم رایج گشته و از این طریق به اسناد و مدارک راه پیدا کرده و لزوماً در عقود و قراردادها منعقده بین اشخاص نیز مورد ملاک و عمل قرار گرفته، در حال حاضر جای خود را در قوانین و مقررات باز کرده و در واقع حکم کلید اسناد را پیدا کرده است که بدون درک مفهوم و معنای عمیق بیشتر این اصطلاحات، به مشکل میتوان اسنادی را که به این صورت تنظیم شده، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. امور ثبتی از آنجا که با بیشتر قوانین کشور ارتباط دارد، به قدری زیاد و پیچیده دارای ریزه کاریهای فنی و حقوقی است که انسان هر قدر هم از دانش حقوقی و ثبتی برخوردار باشد باز هم نمی تواند نسبت به این همه مسائل احاطه کامل داشته باشد.

تا پیش از تصویب آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب سال 1317 در هیچ کجای قانون ثبت اسناد و املاک عبارت تعیین حدود نیامده بود و قانونگذار هر آنچه را که مربوط به حدود و ثغور ملک می شد با عبارت تحدید حدود از آن یاد می کرد و منظور عملیات تحدید حدود عمومی یا اختصاصی با هدف تثبیت حدود املاک و مطابقت آن با مجاورین بود که خود دارای شرایط و ضوابط خاصی بود که به طور پراکنده در همان قانون آمده بود به عنوان مثال در مواد 14 ، 15 ، 20 ، 140 ، 144 ، 145 و 156 قانون ثبت املاک و اسناد مصوب 26/12/1310 لیکن با تصویب آیین نامه قانون ثبت املاک نوعی آشفتگی در بیان قانونگذار در بکارگیری این دو عبارت پدیدار شد تا آنجا که قانونگذار گاه از تعیین حدود سخن می¬گوید، گاه از تحدید حدود و گاه از هر دو به عنوان مثال؛ موادی که در آنها لفظ تحدید حدود به کار رفته یا منظور عملیات تحدید حدود بوده عبارت است از :

مواد 28 ، 45 ، 61 ، 66 الی 69 ، 72 ، 73 ، 75 ، 77 ، 81 الی 86 آیین نامه قانون ثبت املاک و از ماده 52 الی 86 که مراد قانونگذار همان عملیات تحدید حدود است. و همچنین مواد 10 و 15 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض موادی که در آنها لفظ تعیین حدود به کار رفته عبارت است از: 15 ، 52 ، 54 ، 56 ، 61 ، 62 ، 67 ، 70، 71 و 76 الی 78 و همچنین مواد 17 و 19 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض موادی که در آنها هر دو لفظ به کار رفته عبارت است از: 54 ، 61 ، 67 ، 77 آیین نامه قانون ثبت املاک از آنجاییکه در خصوص هیج یک از این دو عبارت تعریف مشخصی در قانون نمی بینیم این اندیشه به ذهن می آید که آیا بین تعیین حدود و تحدید حدود تفاوتی هست یا خیر؟ لازم به یادآوری است تعیین حدود مذکور با عملیات تحدید حدود شباهتها و تفاوت هایی دارد؟( وحید بائی، 1393: ص 4)

 

[1] .تفکریان، محمود، حقوق ثبت املاک (1( ، نگاه بینه، 1390، ص 20.

[2] .https://iran5050.com/?p=4526

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران