نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

مشکلات ناشی از تلقی قراردادهای بانکی به عنوان سند لازم الاجرا

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۹ تیر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 146
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 115
فرمت فایل : word
حجم فایل : 336kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

از مباحث با اهمیت در حوزه بانک و بانکداری، گردش مالی صحیح منابع و مصارف است که خود نشان دهنده سلامتی سیستم بانکی و کارایی سیاست های پولی است. بنابر این تامین و تجهیز منابع مالی، چگونگی مصرف عنایع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آن به جریان پولی سیستم بانکی بسیار مهم است. یکی از مشکلات اساسی که امروزه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با آن دست به گریبان هستند، مشکل مالیات غیرجاری و تهسیلات وصول نشدة آن ها است، مطابق با آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی در سال های اخیر نبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی بانک ها در روندی رو به افزایش در حال حاضر به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. ادامه این روند سلامتی نظام بانکی و اوضاع اقتصادی کشور را با خطر های جدی مواجه می سازد. از این رو پژوهش حاضر با بررسی روند مطالبات غیرجاری بانک های ایران و تعریف دقیق مساله و بیان علل و عوامل ایجاد کننده مطالبات غیرجاری و اثرات آن بر حیات بانک ها و اقتصاد کشور، در پی ارائه پیشنهاداتی جهت پیشگیری از ایجاد مطالبات معوق جدید و راهکارهایی در جهت درمان این معضل میباشد. برای این منظور با استفاده از داده های پانل و بهره گیری از روش 2SLS و رگرسیون آستانه در تخمین حد آستانه مطالبات غیرجاری بانک ها و انجام آزمون فرضیه در خصوص تاثیر NPLs بر رفتار وام دهی بانکها با استفاده از داده های استخراج شده از ترازنامه بانک های ایران به این نتیجه دست می یابیم که نرخ رشد سپرده ها، سرمایه، سایر دارائی ها و مطالبات غیرجاری دوره قبل متغیرهای تعیین کننده و معنادار در توضیح رفتار مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران هستند. بر اساس نتایج برآورد الگو، مقادير حد آستانه نسبت مطالبات غیر جاری ۸ درصد و نیت سرمایه موثر ۱۰ درصد تعیین گردید.

چکیده7

فصل اول(کلیات تحقیق)8

1-1- مقدمه. 9

1-2- بیان مسئله تحقیق.. 10

1-3- اهداف وضرورت پژوهش... 12

1-4- پرسش های تحقیق.. 13

1-4-1- پرسش های اصلی.. 13

1-4-2- پرسش های فرعی.. 13

1-5- فرضیه های تحقیق.. 13

1-5-1- فرضیه های اصلی.. 13

1-5-2- فرضیه های فرعی.. 13

1-6- پیشینه تحقیق.. 14

1-7- روش تحقیق.. 17

1-8- سازماندهی تحقیق.. 17

فصل دوم (مبانی نظری و تعریف مفاهیم)18

2-1- اسناد لازم الاجرا19

2-1-1- قراردادهاي بانكي موضوع اعطاي تسهيلات... 22

2-1-2- اوصاف و مزایای قراردادهای بانکی.. 23

2-1-3- قرارداد های قرض الحسنه. 24

2-1-4- ویژگی های ثبت قراردادهای قرض الحسنه. 24

2-2- مطالبات بانکی.. 24

2-2-1- مبانی منابع تملیکی.. 25

2-2-2- ویژگی منابع تملیکی.. 25

2-2-3- منابع تملیکی در تخصیص منابع. 26

2-2-4- انواع مطالبات بانکی.. 27

2-2-5- مطالبات معوق بانکی.. 27

2-2-6- عوامل ایجاد مطالبات معوق بانکی.. 29

2-2-6-1- عوامل درونی سازمان. 30

2-2-6-2- متغیر های کلان اقتصادی.. 32

2-2-7- ریسک در بانکداری.. 32

2-2-8- رابطه بین بحران بانکی و باز پرداخت وام ها(NPL)34

2-2-9- مهمترین عوامل عدم پرداخت مطالبات بانکی.. 35

2-2-10- ارزیابی کیفیت تسهیلات... 36

2-2-10-1-کمیته بال. 36

2-2-10-2- ارزیابی کیفیت تسهیلات براساس رویه کمیته بال. 38

2-2-10-3- نحوه ذخیره گیری.. 39

2-3- پیامد های معوق شدن مطالبات بانک ها41

فصل سوم (راهکار های وصول مطالبات بانکی)44

3-1- راهکارهای وصول مطالبات معوق بانکی.. 45

3-1-1- راهکارهای وصول مطالبات معوق بانکها با رویکرد اقتصاد مقاومتی.. 48

3-1-1-1- مشکلات بدهکاران در پرداخت بدهی هایشان به بانکها50

3-2- راهکارهای وصول مطالبات معوقه بانکی با رویکرد قضایی.. 51

3-3- بررسی راه روش بازپردخت مطالبات بانکداری اسلامی کشورها52

3-4- آیین نامه تسهیل در وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری و بانک ها53

3-5- راه هایی جهت کاهش وصول مطالبات غیرجاری شبکه بانکی.. 61

3-5-1- راهکارهای بلند مدت... 62

3-5-1-1- راهکارهای بخش بانکی.. 63

3-5-1-2- راهکارهای بخش فرابانکی.. 63

3-5-2- راهکارهای کوتاه مدت... 64

3-5-2-1- راهکارهای بخش بانکی.. 64

3-5-2-2- راهکارهای بخش فرابانکی.. 65

3-6- روش های دیگر جهت دریافت مطالبات غیر جاری معوق بانکی.. 65

3-7- عوامل ایجاد مطالبات معوق و راه های وصول آن. 70

3-7-1- عوامل درون سازمانی.. 70

3-7-2- سایر عوامل درون سازمانی.. 74

3-7-3- عوامل برون سازمانی.. 76

فصل چهارم (مشکلات و موانع وصول مطالبات بانکی)78

4-1- موانع مشتریان نظام بانکی در خصوص پرداخت مطالبات معوقه. 79

4-1-1- شرکت های دولتی.. 79

4-1-2- فعالان اقتصادی در بخش خصوصی.. 79

4-1-2-1 سوء استفاده کنندگان از تسهيلات دريافتي.. 79

4-1-2-2- فعالان بخش هاي اقتصادي که قادر به پرداخت بدهي خود در شرايط فعلي نيستند. 80

4-2- نقد و بررسي راهکارهاي موجود استمهال تسهيلات غيرجاري در نظام بانکي.. 80

4-2-1- راهکارهاي ابلاغي به نظام بانکي توسط بانک مرکزي.. 81

4-3- مشکلات پرداخت مطالبات بانکی و پیامد های معوق شدن آن ها برای بانک... 81

4-4- مشکلات وام های غیر قابل وصول(منبع)84

4-4-1- راه حل بازیابی وامهای غیر قابل وصول. 84

4-5- مشکلات و عوامل قانونی پرداخت مطالبات غیر جاری بانک ها(منبع)85

4-5-1- موانع و دلایل عدم تمایل و توان کارکنان بانک در وصول مطالبات معوق.. 89

4-5-1-1- دلایل عدم تمایل کارکنان بانک... 89

4-5-1-2- دلایل عدم توان کارکنان بانک... 91

4-5-2- موانع و دلایل عدم تمایل و توان مشتریان بانک در وصول مطالبات معوق.. 94

4-5-2-1- دلایل عدم تمایل مشتریان. 94

4-5-2-2- دلایل عدم توان مشتریان. 101

4-6- موانع اجرای قرارداد های بانکی در خصوص پرداخت مطالبات معوقه. 105

4-6-1- موانع لازم الاجرا نبودن قرارداد های بانکی.. 105

4-6-1-1- عدم توافق طرفین بر لازم الاجرا بودن. 106

4-6-2- اختلاف طرفین در مفاد قرارداد. 106

4-6-3- رویه فعلی.. 108

4-6-4- سند تنظیمی بر خلاف قانون. 108

منابع. 112

پایان نامه. 112

مقالات... 113

وب سایت... 115

 

 

 

رقابت برای بهبود کیفیت و خدمات، سرنوشت همه صنایع و موسسات خدماتی را رقم می زند تاکنون مطالعات متعددی در ارتباط با بهبود کیفیت و تنوع محصولات و عوامل موثر بر آن صورت گرفته، اما در حد بسیار کمتری به موسسات خدماتی پرداخته شده است. نظام بانکی ایران امروزه با چالش های بی شماری مواجه شده است. زمزمه حضور بانک های خارجی و همچنین پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، نیاز به تغییر نگرش در نحوه ارائه خدمات را به یک الزام تبدیل نموده است. بانک ها و موسسات مالی به عنوان نماد اصلی بازار پول نفش بسزایی در جریان سیال گردش وجوه و اعتبارات و به تبع آن، رشد و توسعه اقتصادی به ویژه در کشور ما ایفا می کنند. آنچه مسلم است به واسطه نقش اساسی این بنگاه های اقتصادی، عملکرد نامناسب آن ها می تواند منجر به بروز نتایج مع***** و بی نظمی در متغیرهای کلان اقتصادی شود. برگشت منابع اعطاء شده همواره از نکات مورد توجه بانک ها و مقامات ناظر بر این موسسات است، زیرا پیامدهایی چون پیدایش اقساط سررسید گذشته و مطالبات معوق و اخبر روند فزاینده آن ها همان پدیده ای است که امروزه یکی از دغدغه های مهم بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری را تشکیل می دهد. آنچه در تجزیه پراکندگی معوقات و ماهیت آن حائز اهمیت است، وجود برخی مطالبات مشکوک الوصول و یا لاوصول است که اساسا یا ارزش پیگیری و وصول برای سازمان ندارد و یا اینکه پس از اقدامات و تشریفات قانونی امیدی به وصول آن ها نیست.

مع الوصف، وجود چنین مطالیاتی، تاثیرات بسیار منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می گذارد، به طوری که، از دیدگاه بانکی، هزینه های عملیاتی، راندمان کاری، سود آوری، میزان خدمات به مشتریان، درجه بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص های کیفی شعب را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. از دیدگاه فرابانکی و کلان و تاثیر بر اقتصاد، موجب کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت و انباشته شدن مطالبات سررسید شده در سطح شعب روز به روز نگرانی ما را دو چندان می کند. از آنجاکه وضعیت مطالبات معوق یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در سودآوری سیستم بانکی می باشد، بنابراین پرداختن به آن نیز جزء ضروریات است. چرا که اتخاذ تصمیم که به چه میزان تسهیلات پرداخت شود منوط به داشتن آگاهی از میزان وعلل معوق شدن مطالبات می باشد. در این پژوهش تلاش شده تا با تعریف کامل مطالبات غیرجاری و طبقه بندی آن ها در داخل و خارج کشور و بررسی علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق، تعیین حد آستانه مطالبات غیر جاری جهت تصمیم گیری بانک ها در اعطای تسهیلات، در جهت افزایش بهره وری بانک و حل معضل NPLs راهکارهای منطقی ارائه گردد. در انتها اميد است با رفع عوامل ایجاد کننده مطالبات معوق و چالش های قانونی و مقرراتی پیش رو، زمینه ارتقاء کارایی نظام بانکی و کاهش مطالبات معوق فراهم آید.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران