نسل جوان ایران

علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی محضدستور و زبان ادبیات فارسی

پایان نامه کارشناسی ارشد واخوانی ادبیات پایداری در شعر سید حسن حسینی و ابراهیم طوقان

ارسال کننده : جناب آقای محمد حسن رحیمی
سطح فعالیت : ناشر
ایمیل : mohammadhassan1384[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳ بهمن ۱۳۹۸
دفعات بازدید : 276
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 114
فرمت فایل : word,pdf
حجم فایل : 1/89mb

قیمت فایل : 35,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 2
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

سید حسن حسینی و ابراهیم طوقان، شاعران مقاومت و پایداری هستند که در زمانهاي پرآشوب می زیستند. اوضاع آشفته­ي ایران و فلسطین، آنان را به سوي ادبیات پایداري سوق داد و از آنها شاعرانی مبارز ساخت که هنر خود را وسیله­اي براي پاسداري از سرزمینشان قرار دادند. بررسی تطبیقی اشعار آنها نشان می­دهد که شرایط سیاسی و اجتماعی سبب گردید که در سروده­هاي آنها همانندي­هایی دیده شود. قلب هر دو شاعر، لبریز از عشق به وطن می باشد. آنها بر بیگانگان و رهبران نالایق سرزمین خود خورده می­گرفتند و با دمیدن روح مقاومت در قالب کلمات، مردم را به همبستگی و پایداري فراخواند. در شعر حسینی، افزون بر مسائل سیاسی، موضوعات اجتماعی نیز حضوري چشمگیر دارد. دگرگونی هاي گسترده در درون مایه ي شعر آنها سبب گردید که ساختار شعرشان نیز، تا اندازه­اي دگرگون گردد و با محتوا همرنگ شود. شعر آنها شعري مردمی بود با هدف بیداري و روشنگري مردم؛ از این رو زبان شعرشان، زبانی ساده است. آرایه هاي ادبی و موسیقی شعر این دو شاعر با اندیشه ي مبارزه خواهی آنها هماهنگ است. حسینی از قالب غزل براي بیان افکار سیاسی و اجتماعی استفاده می کرد و طوقان نیز با ایجاد تغییراتی اندك در قالبهاي شعري و گنجاندن مفاهیم سیاسی در قالب موشّح، ابتکاراتی در شعر­عربی ایجاد نمود. نوآوري در بیشتر عناصر شعرشان به چشم می خورد. قرآن حضوري پر رنگ در اشعار حسینی و طوقان دارد. هر دو شاعر تلاش کردند که روح خفته و قلب افسرده­ي مردم را با آیه­هاي قرآن، زندگی بخشند و آنها را براي مبارزه برانگیزانند. از دیگر شگردهاي دو ، براي بهبود زشتی­هاي جامعه و رهایی مردم از اسارت بیخبري و ، طنز است.

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول(مقدمه و کلیات تحقیق). 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت موضوع. 5

1-4- اهداف تحقیق. 6

1-5- سوال های پژوهش... 6

1-5-1- سوال اصلی:6

1-5-2- سوال فرعی. 6

1-6- فرضیه های پژوهش... 7

1-6-1- فرضیه اصلی. 7

1-6-2- فرضیه فرعی. 7

1-7- سوابق پژوهش... 7

1-8- روش انجام پژوهش... 8

1-9- سازماندهی پژوهش... 8

فصل دوم(تعریف مفاهیم ، تبیین مبانی نظری و تاریخچه). 9

2-1- پایداری.. 10

2-2- ادبیات پایداری.. 12

2-3- شاخص های ادبیات پایداری.. 13

2-4- تفاوت ادب پایداری با انواع ادبی مشابه. 14

2-5- حوزه های مشترک ادبیات پایداری با دیگر انواع ادبی. 15

2-6- انقلاب اسلامی و نتایج آن. 16

2-7-1- تأثیر انقلاب اسلامی بر نیروهای پایداری فلسطین. 17

2-7-2- جنگ تحمیلی. 18

2-7-2-1- ادبیات پایداری و ادبیات جنگ.. 21

فصل سوم(سید حسن حسینی و ادبیات پایداری(.. 22

3-1-زندگی نامه دکتر سید حسن حسینی. 23

3-2- شاعر برگزیده دفاع مقدس.. 24

3-3- آثار و تالیفات.. 25

3-4- بررسی مضامین پایداری در اشعار سید حسن حسینی. 29

3-4-1- پایداری مردم. 29

3-4-2- پایداری سرزمین. 30

3-4-3- دفاع و مبارزه30

3-4-4- افکار جهان سرزمینی. 31

3-4-5- جنایات جنگی. 31

3-4-6- قومیت گرایی. 32

3-4-7- توصیف حماسه سازان. 32

3-4-8- شعر، ابزاری برای انتقال پیام. 33

3-4-9- رجزخوانی، راهی برای تهییج مبارزان. 33

3-4-10- فریاد پایداری.. 34

3-4-11- توصیف میزان نبرد با دشمن. 34

3-4-12- پیروی از فرمانده34

3-4-13- شهیدان زنده35

3-4-14- شهیدان و عزاداری.. 36

3-4-15- پیروزی رزمندگان. 36

3-4-16- نابودی باطل. 37

3-4-17- بندگی. 37

3-4-18- امانت داران الهی. 38

3-4-19- عشق و عرفان. 39

3-4-20- حقارت مرگ.. 39

3-4-21- راز جاودانگی. 40

3-4-22- غفلت ستیزی.. 40

3-4-23- فریاد بی صدا42

3-4-24- عرشیان فرش نشین. 43

3-4-25- جان ملکوتی. 43

3-4-26- دفاع مقدس آئینه ای از عاشورا44

3-4-27- ایمان. 44

3-4-28- دریای سرخ. 45

3-3-30- سایه شوم ظلم. 46

فصل چهارم( ابراهیم طوقان و ادبیات پایداری). 48

4-1- مقاومت فلسطین و شعر عربی. 49

4-2- ابراهیم طوقان شاعر پایداری فلسطین. 51

4-3- آثار و اشعار ابراهیم طوقان. 53

4-4- بررسی مضامین پایداری در اشعار ابراهیم طوقان. 54

4-4-1- عشق به وطن در شعر ابراهیم طوقان. 54

4-4-2- بدبینی نسبت به حاکمان. 55

4-4-3- نکوهش بی تفاوتی مردم و تشویق آنان به مبارزه56

4-4-4- در هم آمیختن گرایش های ملی با باورهای دینی. 58

4-4-5- استعمارگران وطن. 59

4-4-6- دعوت به اتحاد و همبستگی در شعر ابراهیم طوقان. 60

4-4-7- وصف شهیدان مبارز در راه وطن. 60

4-4-8- سرزنش شاعران بی تعهد و بی تفاوت.. 61

4-4-9- بازتاب تلاش برای احیای اقتدار و عزت گذشته. 62

4-4-10- نکوهش روزنامه و روزنامه نگاران. 62

4-4-11- ابداع و نوآوری در بیان اشعار پایداری.. 63

4-4-12- انسان های ملی گرا (شهید و جانباز)64

4-4-13- ویژگی های شهید و جانباز در شعر ابراهیم طوقان. 69

فصل پنجم(مقایسه تطبیقی اشعار پایداری سید حسن حسینی ، ابراهیم طوقان). 72

5-1-وطن و وطن پرستی و گرایشات قومی. 73

5-2- جایگاه و موضع مردم و خطاب آنان. 74

5-3- مبحث شهید، جانباز و شهادت.. 77

5-4- وضعیت فرماندهان ، رهبر و حاکمان. 79

5-5- گرایش های ملی. 80

5-6- باورهای دینی و گرایش های مذهبی. 81

5-7- اشعار حماسی و عاشورایی. 82

5-8- اشارت های قرآنی. 84

5-9- رزمندگان و مبارزان. 86

5-10- گرایش های عرفانی. 87

5-11- دشمنان مهاجم و استعمار گر. 88

5-12- مبارزه و انقلاب.. 89

5-1-13- کاربرد و جایگاه اساطیر. 90

نتیجه گیری 93

منابع و مآخذ. 98

Abstract103

 

1-1- مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در شهریور (۱۳۵۸)، ارتش عراق با حمایت غرب و شرق، حمله­ی همه جانبه خود را علیه ایران آغاز کرد که با دفاع جانانه ملت ایران، در نهایت پس از هشت سال جنگ بی ثمر و دادن تلفات بسیار مجبور به عقب نشینی گردید.

در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، مسئله­ی دفاع از کشور با بعدی معنوی و مقدس توأم بود. به عبارتی می توان گفت جنبه­ی معنوی دفاع که از اعتقادات دینی مردم نشأت می گرفت، دیگر ابعاد را تحت الشعاع خود قرار می داد؛ به همین دلیل از چنین واقعه ای با نام «دفاع مقدس» یاد می شود.

به موازات حمله­ی دشمن، شاعران نیز همدوش رزمندگان در برابر تهاجم به پا خاستند و با آفرینش اشعاری گوناگون، میراثی ارزشمند در عرصه­ی فرهنگی کشور به جای گذاشتند. از جمله­ی این شاعران، «سید حسن حسینی» بود که در فضایی حماسی، عرفانی و عاشورایی و با زبانی فاخر به انعکاس رویدادهای انقلاب و جنگ پرداختند. اگر بنمایه­های شعر ایشان بررسی شود، خواهیم دید درونمایه­هایی؛ نظیر پایداری و مقاومت، شهادت و شهادت طلبی، ایثار، دفاع از حق و عدالت و جان دادن برای دین خدا بر دیگر مفاهیم و جنبه های آن غلبه دارد.

در نیمه­ی دوم دهه 60 قرن بیستم؛ یعنی سال 1967 پس از شکل گیری پایداری مسلحانه­ی فلسطینی ها و جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل به دنبال ظلم و ستم روز افزون و اعمال غیر انسانی اسرائیل در حق مردم فلسطین، شعر پایداری که معمولاً آغاز آن به دهه پنجاه قرن بیستم برمی گردد، به عنوان نیروی پویا در بین جریان های شعری، پا به عرصه گذاشت.

این شعر مخاطبانش را به استقامت و پیوستگی صفوف، حفظ میراث کهن سرزمین، زبان و آداب و رسوم فراخواند و به گسترش آگاهی عمومی، افشای توطئه ها، جرائم و جنایت های دشمن، بسیج نیروهای آزادی خواه علیه اشغال و تحکیم روابط میان ساکنین فلسطین و آوارگان پرداخت.(کفافی،1972: 5) به گونه ای که نیروهای فلسطین به نقش بی بدیل این گونه ادبی تاکید کرده و آن را شایسته­ی عنوان «شعر پایداری» دانستند.(عطوات،1998: 238)

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران