نسل جوان ایران

علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی محضدستور و زبان ادبیات فارسی

بررسی امر به معروف و نهی از منکر در اشعار فردوسی و ناصرخسرو

ارسال کننده : جناب آقای محمد حسن رحیمی
سطح فعالیت : ناشر
ایمیل : mohammadhassan1384[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳ بهمن ۱۳۹۸
دفعات بازدید : 206
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 151
فرمت فایل : word،pdf
حجم فایل : 1/53mb

قیمت فایل : 35,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

جستار پیش رو در 7 فصل کلی تنظیم شده است، که تلاش دار تا مفاهیم امر به معروف و نهی از منکر در اشعار فردوسی و ناصرخسرو مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.امر به معروف و نهي از منكر با آن اهميتي كه دارد ، از بزرگترين واجب ديني بوده و ساير فرايض در مقايسه با آن همچون قطره اي در برابر درياست. در این پژوهش با کنکاش در شاهنامه فردوسی و دیوان ناصر خسرو تلاش شده تا مفاهیم اخلاقی این دو شاعر بزرگ و برجسته را نمایان سازد. از نظر نگارنده این دو شاعر به شدت به مفاهیم اخلاقی پسند ها و ناپسندها اهمیت می دهد.

امر به معروف در ادبیات فردوسی و ناصر خسرو دعوتی مستقیم یا غیر مستقیم به خوبی ها و پسندها بوده و نهی از منکر همان برحذر داشتن از پلیدی های اخلاقی و انحرافات رفتاری و ناپسندها می باشد و شاید اگر فردوسی و ناصر خسرو را نامه نگار پسندها و ناپسندها بنامیم به بیراهه نرفته باشیم زیرا فردوسی در آغاز و یا پایان تمامی داستان هایش ابیاتی سرشار از پند و حکمت و موعظه می سراید و با امر و نهی به صورت مستقیم و یا با بیان ارزش ها و ضد ارزش ها به صورت غیر مستقیم به مقوله ی «امر به معروف و نهی از منکر» و یا همان «پسندها و ناپسندها» توجه فراوان نشان داده است.در همین زمینه ناصر خسرو نیز با بیان مستیم پسند ها و ناپسندها تلاش دارد تا مردم را به زندگی که در نظر دارد به حرکت در آورد.

 

فصل اول(کلیات پژوهش) 1

1-1- مقدمه 2

1-2- روش کار در بررسی و تحقیق 3

1-3- فردوسی شاعر عبرت آموز 4

فصل دوم(زندگی نامه فردوسی) 11

2-1- شاهنامه نامه ی پسندها و ناپسندها 12

1-2- تقسیم بندی شاهنامه 13

2-3- خصوصیات شاهنامه 14

2-4- حکمت فردوسی 15

2-4-1- معانی حکیم 16

2-4-2- دلایلی که دال بر حکمت فردوسی است: 16

2-5- سخن فردوسی 18

فصل سوم(نمونه هایی از آیات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر) 20

3-1- پیش گفتار قرآنی 21

3-2- مباحث اخلاقی، تربیتی و اجتماعی در آثار تعلیمی 26

3-3-مصادیق آیات و احادیث (امر به معروف و نهی از منکر) در ابیات شاهنامه 27

3-3-1- نهی از همنشین ناباب 27

3-3-2- امر به نیکوکاری و نیکی 28

3-3-3- امر به بذل و بخشش و سخاوت و نهی از بخل 30

3-3-4- امر به بردباری و صبر و نهی از شتاب 31

3-3-5- نهی از حرص و طمع و امر به قناعت 32

3-3-6- نهی از خشم و ستیزه جویی و امر به عفو و اغماض 34

3-3-7- نهی از عیب جویی و امر به خودشناسی 37

3-3-8- امر به سنجیده گویی و نهی از بیهوده گویی 39

3-3-9- نهی از حسادت 41

3-3-10- امر به تعلیم و تعلم 42

فصل چهارم(شاهد مثالهایی از طبقه بندیموضوعی پسند ها در شاهنامه) 44

4-1- نیکویی و نیکی 45

4-2- آموختن، یادگیری 47

4-3- دانا و دانایی 48

4-4- نادان و نادانی 49

4-5- دانش 49

4-6- راستی 51

4-7- دروغ 53

4-8- قانع و قناعت ورزی 54

4-9- غرور و سبک سری 54

4-10- بدی 55

4-11- حسادت و عیب جویی 57

4-12- خشم و ستیزه 58

4-13- بردباری 59

4-14- بخشایش (عفو) 60

4-15- هوی و هوس 60

4-16- کردار 61

4-17- راز و رازداری 62

4-18- دین و دین داری 63

4-19- آز و آزمندی 64

فصل پنجم(بررسی کلی ابیات امر به معروف و نهی از منکر در شش جلد شاهنامه) 67

5-1- جلد (1) 68

5-2- جلد (2) 79

5-3- (جلد 3) 90

5-4- (جلد 4) 100

فصل ششم(زندگی نامه ناصر خسرو) 111

6-1- زندگی نامه 112

6-2- تحصيلات ناصرخسرو 114

6-3- تحول روحي و معنوي ناصرخسرو 118

فصل هفتم(بررسی اشعار امر به معروف و نهی از منکر در دیوان ناصر خسرو) 123

7-1- امر به معروف و نهی از منکر در ادبیات ناصر خسرو 124

7-2- حرص 125

7-3- عدم توجه به جان 126

7-4- عد م توجه به تن و جسم 127

7-5- سخنان خردبار و حكيمانه در باب امر به معروف و نهی از منکر 127

7-6- دین داری 129

7-7-علم آموزی از منظر ناصر خسرو 130

7-8- ناملایمات روزگار 130

7-9- تاکید بر اخلاقیات در اندیشه ناصر خسرو 132

7-10- نیاز به ایمنی 136

7-11- نیاز به وابستگی ومحبت 139

7-12- شواهد ذیل از جمله صفاتی هستند که موجد مهر ومحبت اند 139

فهرست منابع 141

Abstract 143

قرآن کریم، سنت رسول اکرم (ص) و سیره امامان معصوم (ع) همچون چراغی فروزان رهگشای بسیاری از نویسندگان و شاعران ایرانی بوده است.

از مصادیق عینی و بسیار جالب آن می توان به تاثیر قرآن و حدیث در شاهنامه فردوسی اشاره نمود.

امر به معروف در شاهنامه دعوتی مستقیم یا غیر مستقیم به خوبی ها و پسندها بوده و نهی از منکر همان برحذر داشتن از پلیدی های اخلاقی و انحرافات رفتاری و ناپسندها می باشد و شاید اگر شاهنامه را نامه ی پسندها و ناپسندها بنامیم به بیراهه نرفته باشیم زیرا فردوسی در آغاز و یا پایان تمامی داستان هایش ابیاتی سرشار از پند و حکمت و موعظه می سراید و با امر و نهی به صورت مستقیم و یا با بیان ارزش ها و ضد ارزش ها به صورت غیر مستقیم به مقوله ی «امر به معروف و نهی از منکر» و یا همان «پسندها و ناپسندها» توجه فراوان نشان داده است.

فردوسی را می توان سخنگوی پیروزی نیکی بر بدی برشمرد، سخنگویی که از منابع قرآن و حدیث در تمامی ابیات تعلیمی خویش الهام گرفته و در رویکرد به مباحث اخلاقی و تربیتی، چه در بعد فردی و یا اجتماعی به صورتی جالب و شایان توجه بهره جسته است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران