نسل جوان ایران

فنی مهندسی فنی مهندسی

بررسي رباتها صنعتي و مشخصات آنها در جوشكاري

ارسال کننده : جناب آقای سجاد رجبی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : sajadrajabi.sajad[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲ مرداد ۱۳۹۷
دفعات بازدید : 414
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 111
فرمت فایل : word
حجم فایل : 9,010kb

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

با اختراع کامپیوتر و پیوند آن با ماشین های مکانیکی کم کم رباتهای صنعتی بوجود آمدند که می توان از یک دست مکانیکی که در سال 1947 در آزمایشگاه ملی آرگون ساخته شدند به عنوان اولین ربات نام برد .توضیح مختصری که در مورد کلمه ربات لازم به نظر می رسد این است که این کلمه از واژه (Robota) در نمایشنامه رباتهای همه کاره در سال 1921 بکار برده شده.

سیر تکامل رباتهای صنعتی شاهد سه نسل بوده است. این تقسیم بندیها در حقیقت متکی به اصول طراحی سیستم های کنترل آنها است و به این صورت نامگذاری شده اند.

نسل اول: رباتهای قابل برنامه ریزی (prigigramable)، این ربات ها به طور پیوسته و یکنواخت حرکات برنامه ریزی شده را انجام می دهند ولی قابلیت نشان دادن عکس العمل در برابر حوادث پیش بینی نشده را ندارند.

نسل دوم: رباتها مجهز به حساسه هایی هستند که قادر به ادراکاتی از قبیل بینایی، احساس گرما و موقعیت و همچنین انجام واکنش در برابر نیرو می باشند. آنها قادرند با توجه به اطلاعات دریافتی عملیاتی را کنترل کنند.

نسل سوم: رباتها دارای هوش مصنوعی (Artifcias In telligevcp Robots) دارای ادراکاتی بیشتر از نسل دوم مانند قدرت تصمیم گیری و تشخیص طرح و ابعاد قطعه و همچنین تکمیل و تصحیح حرکات در عملیات مختلف هستند. قدرت بینایی، مشابه سازی از تأثیرات محیطی به صورت دیجیتال و استفاده از حس کننده ها از ویژگی های این نسل از رباتهاست.

مقدمه ...................................................................................................................... 1

2-1- تاریخچه ...................................................................................................... 1

3-1- تعریف ربات .............................................................................................. 2

4-1- کارگاه Work life 2000................................................................... 3

1-4-1- تاثیر تغييرات تكنولوژيكي بر رفتار اپراتورها............................. 4

2-4-1- جوشکاری و سلامتي....................................................................... 5

3-4-1- مديريت منابع انسانـي................................................................. 6

5-1- درسهایی مهم برای صنایع تولیدی ........................................................ 8

6-1- مزایای استفاده از ربات در صنعت......................................................... 8

1-6-1-1. کاهش حجم انبارها و تسهیل در جریان گردش کار ...................... 9

2-6-1- بهبود کیفیت و افزایش میزان فروش ...................................................... 9

3-6-1- کاهش هزینه های مربوط به ضایعات و دو باره کاری......................... 10

4-6-1- کاهش حوادث ناشی از کار و افزایش ایمنی در آن ................................... 10

5-6-1- کاهش هزینه های ناشی از تغییر خط تولید ............................................... 10

7-1- تجزیه و تحلیل اقتصادی استفاده از ربات در فرایند تولید ............................. 11

1-7-1- مدت زمان بازگشت سرمایه (The Payback Period).................. 12

2-7-1- سود سرمایه گذاری (Return on Investiment ROI)......... 12

 

فصل دوم: مشخصات ربات های صنعتی ............................................... 14

1-2- مقدمه ...................................................................................................................... 14

2-2- اجزای رباتهای صنعتی .................................................................................... 15

2-2-1- واحد مکانیکی ...................................................................................................... 15

2-2-2- کنترل کننده(Contoroller) ..................................................................... 28

2-2-2-1- رباتهای نقطه به نقطه (Point to point serro controlled Robots)... 29

2-2-2-2- رباتهای با مسیر پیوسته .................................................................... 30

3-2-2-2- ترکیب دو روش نقطه به نقطه و مسیر پیوسته ............................... 31

4-2-2-2- رباتهای با مسیر کنترل شده ........................................................ 31

3-2-2- منبع قدرت (Power supply) .................................................................. 32

1-3-2-2- انواع مکانیزمهای تغییر نسبت سرعت و قدرت.................................. 38

4-1-2- حساسه ها (sensors) ................................................................................... 40

1-4-1-2- حساسه های نیرو و ممان (Force and moment sensors).................... 41

2-4-1-2حساسه های لامسه ای (Touch sensors) ................................................... 41

3-4-1-2- حساسه های مجاورتی (Proixinity sensors) .............................................................................. 42

4-4-1-2- حساسه های مکان و حرکت ............................................................................................................ 42

5-4-1-2- حساسه های بینایی ......................................................................................................................... 43

2-2- شکل هندسی بازو............................................................................................... 44

3-3- تعاریف و اصطلاحات فنی ............................................................................. 46

1-3-2- درجات آزادی .................................................................................................. 46

2-3-2- فضای کاری ربات (work space)............................................................... 46

3-3-2- بار مجاز(pag load) ..................................................................................... 47

4-3-2- سرعت ربات .................................................................................................. 47

5-3-2- دقت (Auuracy) ........................................................................................... 47

6-3-2- تکرارپذیری(Repeatabilty) ..................................................................... 47

4-2-نکاتی در مورد استفاده از ربات صنعتی در یک فرآیند تولیدی مکانیزه 47

فصل سوم: ربات صنعتی جوشکار....................................................... 49

1-3- مشخصه­های عمومی........................................................................................... 49

2-3- بازوی مکانیکی ................................................................................................... 50

1-2-3- پیکربندی یا شکل مهندسی بازو................................................................. 51

2-2-3- درجات آزادی ................................................................................................... 52

3-2-3- تکرارپذیری ...................................................................................................... 52

4-2-3- بار مجاز(Pag load) .................................................................................... 52

5-2-3- سرعت حرکت .................................................................................................. 52

6-2-3- سیستم محرک ................................................................................................. 53

7-2-3- دقت در مکان­یابی نقاط ................................................................................. 53

8-2-3- موارد متفرقه .................................................................................................. 54

3-3- سیستم کنترل .................................................................................................... 54

1-3-3- سخت افزار ......................................................................................................... 54

1-1-3-3- محورهای حرکتی ...................................................................................... 54

2-1-3-3- اندازه حافظه و مدت زمان ممکنه نگهداری اطلاعات در حافظه.......... 54

3-1-3-3- ذخیره سازی جانبی برنامه ها ............................................................ 55

4-1-3-3- مرتبط سازی بوسیله بردها.............................................................................................................. 55

2-3-3- نرم افزار ......................................................................................................... 55

1-2-3-3- روش های برنامه ریزی ربات................................. 56

2-2-3-3- روش برنامه ریزی راهنمایی..................... 56

3-2-3-3- روش برنامه ریزی (work through)................................................... 57

4-2-3-3- روش برنامه­ریزی گاهی (walk – through) و زبان برنامه­نویسی بصورت همزمان 58

5-2-3-3- عوامل عمومی مؤثر در برنامه­ریزی ربات....................................... 58

4-3- ویژگی های سیستم جوشکاری........................................................................ 59

1-4-3- توانایی چند عملیاتی بودن ......................................................................... 59

2-4-3- کنترل خودکار ولتاژ ...................................................................................... 59

3-4-3- تصحیح مسیر درز جوش ............................................................................ 61

4-4-3- مشخص کردن برخورد .................................................................................. 61

5-3- پارامترهای ورودی و خروجی در فرآیند جوشکاری .................................. 61

6-3- استفاده از ربات برای کنترل پارامترهای ورودی جوشکاری ................... 63

فصل چهارم: جوشکاری با کامپیوتر (CWS) و نمونه­ای از ربات جوشکار........... 64

4-1- مقدمه....................................................................................................................... 64

2-4- آشنایی با CWS................................................................................................. 64

3-4- CWSچگونه کار می­کند؟ .................................................................................. 65

4-4- دستگاه شبیه ساز جوشکاری Simulator ................................................... 66

1-4-4- دستگاه شبیه‌ساز مدل ETS-OIM .......................................................... 66

2-4-4- امکانات دستگاه ETS-OIM ....................................................................... 67

3-4-4- ویژگی های فنی دستگاه .............................................................................. 67

4-4-4- اجزای متعلقات شبیه ساز ............................................................................ 68

5-4-4- روش کار و انتخاب حالت ............................................................................ 69

6-4-4- نحوه محاسبه خطاها از طریق دستگاه OIM- ETS ............................ 70

5-4- ساخت ربات جوشکار در داخل کشور ............................................................. 71

فصل پنجم : طراحی مکانیزم و اجزاء و سیستم های عمل کننده هیدرو لیکی ربات های صنعتی :79

1-5 طراحی مکانیزم : 79

1-1-5 : طراحی مکانیزم اصلی : 79

2-1-5 طراحی مکانیزم غلتش ( ROLL ) در مچ : 82

3-1-5 طراحی مکانیزم گریپ : 83

2- 5 * طراحی اجزاء اولیه * 85

1 – 2 – 5 – مشخصات کلی : 85

2-2-5 : طراحی اجزاء مکانیزم اصلی : 86

3-2-5 طراحی اجزاء مکانیزم مچ و گریپ 90

3-5- طراحي مدار سيستم‌هاي عمل‌كننده (هيدروليك) 93

1-3-5 شرایط خاص و انتظارات از سیستم هیدرولیک 93

2-3-5 طراحی بخش تولید فشار، دبی و ایجاد فشارهای لازم 94

3-3-5 طراحی مدارهیدولیک بخش ویژه محورهای B,C 95

4-3-5 طراحی مدارهیدرولیک بخش ویژه محور A 96

5-3-5 طراحی مدار هیدرولیک بخش ویژه محور D ( هیدروموتور) 98

6-3-5 طراحی مدارهیدورلیک بخش ویژه گریپ 99

از اواخر دهه هفتاد، تقاضا برای استفاده از رباتها در صنایع شروع به پیشرفت فوق العاده ای نمود. دلیل اصلی رشد چشمگیر صنایع رباتیک، عمدتاً به خاطر ملاحظات اقتصادی است. جنبه دیگر استفاده از رباتها بالا رفتن سرعت تولید و دقت کار می باشد بطوریکه بعلت دقت کامپیوتری، رباتها نسبت به کارگر در این حالت ضایعات کمتر شده و مصرف مواد اولیه پایین می آید. به عنوان مثال، صرفه جویی در مصرف رنگ را در رباتهای رنگپاش حدود 10 تا 50 درصد است. همچنین در بکارگیری رباتها مخارجی چون لباس،دستکش، خوراک و وسایل نظافت کارگر را نیز کاهش می دهد که به جنبه اقتصادی بودن آن می افزاید. در بسیاری از بخشهای تولید که عملیات خطرناک بوده و یا محیط کار پر سروصدا وآلوده است، استفاده از رباتها می تواند کارگران را از خطرات ناشی از کار حفظ نماید. يك مثال چنین عملیاتی پرسکاری است که بطور مرتب موجب نقص عضو و صدمه به کارگران می گردد و یا رنگ پاشی که محیط آن بعلت استفاده از مواد شیمیایی برای سلامت کارگران مناسب نیست با جایگزین شدن رباتها در مراکز کارهای طاقت فرسا و حساس، کمک بسیار موثری به سلامت کارگران و دیگر پرسنل و رشد فکری آنها و رشد و بهبود تولید خواهد شد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران