نسل جوان ایران

علوم انسانیتاریخ و فرهنگ شخصیت شناسی

شیخ خزعل، شیخ خزئل

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۴ تیر ۱۳۹۷
دفعات بازدید : 389
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 20
فرمت فایل : word
حجم فایل : 46kb

قیمت فایل : 2,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

در هر تحقیق و نوشته ای استفاده از منابع و کتب مختلف کاملآ مهم و حائز اهمیت است و از نکاتی است که در ارزیابی یک نوشته مورد توجه قرار می گیرد . در واقع نخستین قدم برای تحقیق در یک موضوع کتابشناسی و شناخت منابع و ماخذ مربوط به آن است . در این مقاله سعی بر آن است که به معرفی برخی منابع و ماخذ مربوط به " تاریخ معاصر خوزستان و همچنین نقش شیخ خزعل و قیام او " بپردازیم . در واقع مطالب این مقاله قسمتی از پایان نامه نویسنده تحت عنوان " شیخ خزعل " می باشد . که در دو بخش منابع و تحقیقات ارائه می شود و در پایان نیز فهرست کتبی که اشاره ای به تاریخ معاصر خوزستان و قیام شیخ خزعل دارند آمده است .

چکیده

اشاره

الف:منابع

1- تاریخ پانصد ساله خوزستان

2-شیخ خزعل و پادشاهی رضا‌ خان‌ یا‌(خاطرات سیاسی سر پرسی لورین وزیر مختار انـگلیس در ایـران

3- سفر نامه خوزستان‌

4- یاد داشتهای رضا شاه

5- کتاب سبز

6- ملوک العرب‌(رحله‌ فی‌ البلاد العربیه

7- مأموریت آمریکاییها در‌ ایران‌

8- خاطرات سردار اسعد بختیاری

9- رستاخیز ایران

10- سفر نامه ویلسن

11- سفر نامه‌ دمورگان‌

12- تاریخ الکویت السیاسی

13- سفر نـامه مـادام دیـو لا فوا(سفر‌ نامه‌ خاطرات‌ کاوشهای باستان شناسی شوش)

14- تاریخ بیست ساله ایران

15- ریاض الخزعلیه فی السیاسه الانـسانیه

16- مفاض الئالی و منار الئالی

17- زندگانی من یا«ده سال در‌ عدلیه»

18- سفر نامه و بر رسیهای سفیر فرانسه در ایران

19- کتاب نارنجی

20- خلاصه الاعصار فی تاریخ البختیار(تاریخ بختیاری)

21- ایران‌ و قضیه‌ ایران

22- شرح زندگانی من(تاریخ اجتماعی اداری دورهء قاجاریه‌)

23- خاطرات و اسناد نظام السـلطنه مافی

24- حیات یحیی(تاریخ معاصر‌)

25- سـفر‌ نـامه سر‌ پرس‌ سایکس‌

26-خاطرات سیاسی سر آرتور هاردینگ

27-سفر نامه خوزستان

ب:تحقیقات

1-التاریخ السـیاسی لامـاره العـربستان العربیه 1897‌-1925

2-الاحواز،الماضی،الحاضر،المستقبل

3-تاریخ خوزستان

4-تاریخ روابط سـیاسی ایـران و قـدرتهای بـزرگ(1925-1900)

5-تاریخ سیاسی،اجتماعی بختیاری‌

6-خوزستان در آیینه تاریخ(تاریخ بنی‌ کعب‌ و ماجرای‌ شـیخ خـزعل)

7-زنـدگینامه سـپهبد زاهـدی

8-سیاست انگلیس در‌ ایران‌(1925-1918 م)

9-حماسه‌ جاوید

10-نقش عشایر عرب خوزستان در جهاد علیه استعمار

11-ایران،بر آمدن رضا خان،بر افتادن قاجار،نقش انگلیسی‌ها

12-فراموشخانه و فـرا ما سونری در ایران

13‌-ایل‌ بختیاری و مشروطیت

14-روس و انگلیس در ایران 1864-1914‌ پژوهشی‌ درباره‌ امپریالیسم

15-ایرانیان در میان انگلیس ها

16-انگلیسی‌ها در میان ایرانیان

17-لمحات اجتماعیه من تاریخ العراق الحدیث

ج:کتبی که اشاره‌ای به«تـاریخ مـعاصر‌ خـوزستان و قیام شیخ خـزعل»دارنـد:

18‌-مرگی‌ در نور(زندگی آخوند خـراسانی)

در هر تحقیق‌ و نـوشته‌ای‌ اسـتفاده‌ از مـنابع و کتب مختلف کاملا مهم و حائز اهمیت است و از نکاتی است که در ارز‌ یابی یک نوشته مورد تـوجه قرار می‌گیرد.در واقع نخستین قدم برای تحقیق‌ در یک موضوع کتابشناسی‌ و شناخت‌ منابع و مـآخذ مربوط به آن است.در ایـن مـقاله سعی بر آن است که به معرفی برخی منابع و مآخذ مربوط به«تاریخ معاصر خوزستان و همچنین نقش شیخ خزعل و قیام او»بپردازیم‌.در واقع این مقاله قسمتی از پایان نامه نویسنده تحت عنوان«شیخ خـزعل»می‌باشد.که در دو بخش منابع و تحقیقات ارائه می شود و در پایان نیز فهرست کتبی که اشاره‌ای به‌ تاریخ‌ معاصر خوزستان و قیام شیخ خزعل دارند آمده است.

لازم به ذکر است که در دو قسمت اول:منابع و تحقیقات بـر اسـاس اهمیتی که در موضوع «تاریخ معاصر خوزستان و قیام خزعل‌»دارند‌ به ترتیب آورده شده است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران