نسل جوان ایران

علوم انسانیحسابداری حسابرسی

نقش حسابرسی درسیستم مالی سازمان و تاثیر آن در جلوگیری از تخلفات مالی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 1457
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 45
فرمت فایل : word
حجم فایل : 132kb

قیمت فایل : 10,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

امروزه آنچه مورد توجه رشته حسابرس و حسابرسان می باشد، فساد مالی است که صاحبان مقام و قدرت و گاهی سیاسیون درسطح داخلی کشورها و نیز در سطح جهانی، اتفاق می افتد که به عنوان یک چالش اساسی در جوامع بشری تبدیل شده است. گوناگونی مصادیق تخلفات و فسادهای مالی از یک سو و عواقب مخرب آن در نظام اقتصادی کشورها از سوی دیگر، بر اهمیت توجه به این جرم و راه کارهای پیش گیری و مبارزه با آن می افزاید. تشکیل کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با تخلفات و فسادهای مالی، از اقدامات دولت ها برای مبارزه با این پدیده در سطح بین المللی است، اما توجه به راه کارهای پیش گیری از فساد در سطح داخلی کشورها نیز بسیار مهم است. در مبحث شناخت ماهیت، اهداف، وظایف، سیر تکامل‌ و مراحل‌ تکوین حسابرسی، دلایل و شواهد و بـررسی تاریخی نشانگر این‌ واقعیت است که اندیشه‌ حسابرسی در بطن تغییرات‌ و تحولات‌‌ اقتصادی پرورش یـافته و انقلاب صنعتی نقطه عـطفی در کـنار این‌ شکل‌گیری‌ها بوده است. با سیر تحولات اقتصادی و پیچیده‌تر شدن‌ مناسبات اقتصادی و اجتماعی و به ویژه در وجه تولید سرمایه‌داری و با ظهور نسل‌های‌ جدید اقتصادی، حسابرسی نیز خود را با این تحولات، تطبیق داده و تـکوین یافته است. حسابرسی در مراحل اولیه تاریخ‌ تحولات اقتصادی تنها یک پیشه ممیزی به حساب آمده است. در این‌‌ مرحله‌ حسابدار حرفه‌ای تنها وظیفه ساده عمل تطبیق با دستور العمل‌ها را عهده‌دار می‌شده اسـت. کـاربرد این حد از حسابرسی‌ بیشتر برای رفع نیاز صاحب سرمایه و یا کارگاه بوده است، اما‌ این‌‌ حدود رسیدگی برای جامعه و اشخاص ثالث کاربردی نداشت. در مرحله بعدی تکوین، این وظیفه به ارزشـیابی بـرنامه‌ها ارتقا یافت که‌ علاوه بر ممیزی عمل تطبیق با اهداف نیز انجام‌ می‌گرفت‌. آنچه در این مقاله مورد بررسی و تحقیق قرار می­گیرد اهمیت حسابرسی و نقش آن در کشف تخلفات و فسادهای مالی می باشد.

کلمات کلیدی: حسابرسی، تخلفات مالی، فساد مالی، پیش گیری وضعی، پیش گیری اجتماعی

امروزه درجامعه‌ جهاني‌ تخلفات و فساد‌ مالي صاحبان قدرت و بلند پایه به‌ يکي‌ از‌ پر اهمیت ترین موضوعات مربوط به حسابرسی، حسابداری و حسابرسان تبديل شده است، چالشي که قلمرو جـولان آن، مـختص کشور، منطقه و يا قاره خاصي نمی باشد. هر چند ممکن‌ اسـت‌ بـه‌ دليـل وجـود شـرايط مساعد و مناسب در نقطه اي‌، پررنگ‌ تر از نقطه ديگر جلوه کند. تخلف و فساد، زماني بـه وجـود آمـد کـه شـخص می پندارد که قـدرت و اخـتياري که ديگران فاقد‌ آن‌ هـستند‌ و پشـتوانه آن نـيز منبع قدرتمندي هم چون دولت اسـت، راهـي‌ بـراي کسب منفعت و ثروت به نفع خود است. اولين و بارزترين مصداق فساد و تخلف از ابتداي تاريخ تـاکنون، رشــوه بــوده‌ امـا‌ تعريف‌ فساد هميشه آسان و مورد پذيرش همه نبوده اسـت. اگـرچه همه فساد‌ را‌ ميفهميدند و درک ميکردنـد ولـي وقتي نوبت به تعريف ميرسيد، اختلاف نظرها شروع ميشد. به قول «ويتوتانزي‌ » فساد‌ مانند‌ فـيلي اسـت کـه ميتوان آن را فهميد ولي نميتوان توصيف کرد(دادخواهي،1390). با‌ پيشرفت‌ جوامع‌ و در پي آن افزايش انـواع جرم در جوامع بشـري، فسـاد مـالي نيـز بـه عنـوان‌ يـک‌ جـرم‌ بـا مطلوب ترين نتايج مالي براي مرتکب آن، گـسترش يافـت. اين امـر موجب اختلال‌ جـدي‌ در نظـام افتصـادي کشـورها ميشد. به اين ترتيب ، دولت ها بـايد بـه فکر‌ پيش‌ گيري‌ و مبارزه بـا مصـاديق جـرم فسـاد مـالي مـيافتادنـد. تشـکيل کنوانسيون سازمان ملل متحد بـراي مـبارزه‌ بـا‌ فساد نتيجه تلاش دولت ها براي مبارزه با فسـاد در سـطح بـين المللـي‌ اسـت‌ و قـطعاً‌ اکـثر کشورها با پيش بيني آن در قوانين داخلي خود به فکر مبارزه با آن‌ در‌ سطح داخلي نـيز هـستند. دراين زمـينه پيش گيري از فساد مالي در‌ سطح‌ داخلي‌، از اهميت زيادي برخوردار است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران