نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیعلوم دامیبیماریهای دامیبیماریهای گاو های گوشتی

دانلودمقاله 2015 علوم دام با ترجمه تاثیر کیتوزان برای سالمونلا تیفی موریوم و باکتری های فاسد کننده هوازی گرم منفی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 558
زبان نوشتاری : دو زبانه
تعداد صفحه : 18
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1.119mb

قیمت فایل : 22,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده
هدف از این مطالعه بررسی اثرات 1) افشانه سلول های خونی خشک شده غنی از هیستیدین و 2) تاثیر هیستیدین خالص اضافه شده به غذ ا در وضعیت آنتی اکسیدانی و غلظت مولکول های مرتبط با کارنوزین[1] در خون و گوشت سینه بوقلمون های ماده ، می باشد . آزمايش بر روي 168 بوقلمون ماده بیگ 7 [2] صورت گرفت . سه رژیم غذایی به طور تصادفی برای بوقلمون های مورد بررسی اعمال شد: رژیم غذایی کنترل ؛ رژیم غذایی کنترل بعلاوه 0.18٪L-هیستیدین (His)؛ و رژیم غذایی کنترل بعلاوه افشانه گلبول های قرمز خون خشک شده([3]SDBC). . پرنده ها برای مدت 103 روز در بستری با خاک اره، آب آشامیدنی و تغذیه اختیاری[4] (تغذیه با خوراک نامحدود دام) نگهداری شدند. وضعیت آنتی اکسیدانی پلاسمای خون و عضله سینه با توانایی کاهش آهن(FRAP)و توانایی جمع آوری رادیکال ها[5] توسط 2,2-Azinobis-(3- ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) و 1,1- Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) مورد ارزیابی قرار گرفت. فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی سوپر اکسید دیسموتاز(SOD)، کاتالاز (CAT) و گلوتاتیون پراکسیداز(GPx)در خون و گوشت سینه با محتوای آنزیم و کارنوزین با استفاده از HPLCاندازه گیری شد. آنالیز تقریبی و همچنین آنالیز آمینو اسید برای خوراک و عضلات سینه انجام شد . پارامترهای کارایی رشد نیز محاسبه شد. مکمل های هیستیدین رژیم غذایی بوقلمون سبب افزایش ظرفیت جمع آوری رادیکال DPPH در عضلات سینه و خون شد، اما باعث افزایش غلظت پپتید دوتایی هیستیدین[6] نشد. سیستم آنتی اکسیدانی آنزیمی خون بوقلمون تحت تاثیر رژیم غذایی دارای SDBCقرار گرفت. در پلاسما افزودنSDBC ، هر دو فعالیتSODوGPxرا افزایش داد و فعالیتGPxرا در اریتروسیت ها کاهش داد. تغذیه بوقلمون ها با رژیم غذایی حاویSDBCباعث افزایشBWو محتوای ایزولوسین و والین در عضلات سینه شد.

کلمات کلیدی: گوشت بوقلمون، هیستیدین، پتانسیل آنتی اکسیدانی، کارنوسین

 

[1] carnosine

[2] Big 7 turkey females

[3] spray dried blood cells

[4] feed adlibitum.

[5] radicals scavenging ability.

[6] histidine dipeptide

 

ABSTRACT The objective of this study was to investigate the effects of 1) spray dried blood cells rich in histidine and 2) pure histidine added to feed on the antioxidant status and concentration of carnosine related components in the blood and breast meat of female turkeys. The experiment was performed on 168 Big7 turkey females randomly assigned to 3 dietary treatments: control; control with the addition of 0.18% L-histidine (His); and control with the addition of spray dried blood cells (SDBC). Birds were raised for 103 d on a floor with sawdust litter, with drinking  water and feed ad libitum. The antioxidant status of blood plasma and breast muscle was analyzed by ferric reducing ability (FRAP) and by 2,2-Azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) and 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radicals scavenging ability. The activity of antioxidant enzymes superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and glutathione peroxidase (GPx) was analyzed in the blood and breast meat, with the content of carnosine and anserine quantified by HPLC. Proximate analysis as well as amino acid profiling were carried out for the feed and breast muscles. Growth performance parameters also were calculated . Histidine supplementation of the turkey diet resulted in increased DPPH radical scavenging capacity in the breast muscles and blood, but did not result in higher histidine dipeptide concentrations. The enzymatic antioxidant system of turkey blood was affected by the diet with SDBC. In the plasma, the SDBC addition increased both SOD and GPx activity, and decreased GPx activity in the erythrocytes. Feeding turkeys with an SDBC containing diet increased BW and the content of isoleucine and valine in breast muscles.
Key words: turkey meat, histidine, antioxidative potential, carnosine

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

سویه باکتریایی و کیتوزان

کیتوزان

نمونه های پوست جوجه

رویکردهای میکروبیولوژی

نتایج و بحث

نتیجه گیری

چکیده
هدف از این مطالعه بررسی اثرات 1) افشانه سلول های خونی خشک شده غنی از هیستیدین و 2) تاثیر هیستیدین خالص اضافه شده به غذ ا در وضعیت آنتی اکسیدانی و غلظت مولکول های مرتبط با کارنوزین[1] در خون و گوشت سینه بوقلمون های ماده ، می باشد . آزمايش بر روي 168 بوقلمون ماده بیگ 7 [2] صورت گرفت . سه رژیم غذایی به طور تصادفی برای بوقلمون های مورد بررسی اعمال شد: رژیم غذایی کنترل ؛ رژیم غذایی کنترل بعلاوه 0.18٪L-هیستیدین (His)؛ و رژیم غذایی کنترل بعلاوه افشانه گلبول های قرمز خون خشک شده([3]SDBC). . پرنده ها برای مدت 103 روز در بستری با خاک اره، آب آشامیدنی و تغذیه اختیاری[4] (تغذیه با خوراک نامحدود دام) نگهداری شدند. وضعیت آنتی اکسیدانی پلاسمای خون و عضله سینه با توانایی کاهش آهن(FRAP)و توانایی جمع آوری رادیکال ها[5] توسط 2,2-Azinobis-(3- ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) و 1,1- Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) مورد ارزیابی قرار گرفت. فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی سوپر اکسید دیسموتاز(SOD)، کاتالاز (CAT) و گلوتاتیون پراکسیداز(GPx)در خون و گوشت سینه با محتوای آنزیم و کارنوزین با استفاده از HPLCاندازه گیری شد. آنالیز تقریبی و همچنین آنالیز آمینو اسید برای خوراک و عضلات سینه انجام شد . پارامترهای کارایی رشد نیز محاسبه شد. مکمل های هیستیدین رژیم غذایی بوقلمون سبب افزایش ظرفیت جمع آوری رادیکال DPPH در عضلات سینه و خون شد، اما باعث افزایش غلظت پپتید دوتایی هیستیدین[6] نشد. سیستم آنتی اکسیدانی آنزیمی خون بوقلمون تحت تاثیر رژیم غذایی دارای SDBCقرار گرفت. در پلاسما افزودنSDBC ، هر دو فعالیتSODوGPxرا افزایش داد و فعالیتGPxرا در اریتروسیت ها کاهش داد. تغذیه بوقلمون ها با رژیم غذایی حاویSDBCباعث افزایشBWو محتوای ایزولوسین و والین در عضلات سینه شد.

کلمات کلیدی: گوشت بوقلمون، هیستیدین، پتانسیل آنتی اکسیدانی، کارنوسین

 

[1] carnosine

[2] Big 7 turkey females

[3] spray dried blood cells

[4] feed adlibitum.

[5] radicals scavenging ability.

[6] histidine dipeptide

 

ABSTRACT The objective of this study was to investigate the effects of 1) spray dried blood cells rich in histidine and 2) pure histidine added to feed on the antioxidant status and concentration of carnosine related components in the blood and breast meat of female turkeys. The experiment was performed on 168 Big7 turkey females randomly assigned to 3 dietary treatments: control; control with the addition of 0.18% L-histidine (His); and control with the addition of spray dried blood cells (SDBC). Birds were raised for 103 d on a floor with sawdust litter, with drinking water and feed ad libitum. The antioxidant status of blood plasma and breast muscle was analyzed by ferric reducing ability (FRAP) and by 2,2-Azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) and 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radicals scavenging ability. The activity of antioxidant enzymes superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and glutathione peroxidase (GPx) was analyzed in the blood and breast meat, with the content of carnosine and anserine quantified by HPLC. Proximate analysis as well as amino acid profiling were carried out for the feed and breast muscles. Growth performance parameters also were calculated . Histidine supplementation of the turkey diet resulted in increased DPPH radical scavenging capacity in the breast muscles and blood, but did not result in higher histidine dipeptide concentrations. The enzymatic antioxidant system of turkey blood was affected by the diet with SDBC. In the plasma, the SDBC addition increased both SOD and GPx activity, and decreased GPx activity in the erythrocytes. Feeding turkeys with an SDBC containing diet increased BW and the content of isoleucine and valine in breast muscles.
Key words: turkey meat, histidine, antioxidative potential, carnosine

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

مقاله و کتاب های مرتبط

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران