نسل جوان ایران

فنی مهندسی عمرانمهندسی و مدیریت ساختمهندسی و مدیریت ساخت

دانلود مقاله به کارگیری الگوریتم NSGA - II برای حل مسائل مکانیابی چندهدفه

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 728
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 16
فرمت فایل : powerpoint
حجم فایل : 844 KB

قیمت فایل : 2,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

مکانیابی کاربریها یکی از مهمترین مسائل شهرسازی است که دارای مقیاس های متفاوتی میباشد. هنگامی که با یک مسئله مکانیابی کوچک مقیاس با شرایط و محدودیت های اندک روبه رو باشیم، میتوان با استفاده از رو شهای سنتی به جواب رسید ولی زمانی که با یک مسئله بزرگ مقیاس مکانیابی با شرایط و محدودیت های زیاد روبه رو باشیم، مشکل بتوان بدون استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم های تکاملی، مکان بهینه یا حتی نزدیک به آن را در مقیاس زمان و هزینه قابل قبول به دست آورد. هدف این مقاله، معرفی یک تکنیک کارآمد و مناسب برای حل مسائل مکانیابی چندهدفه است. در پژوهش حاضر نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی_تحلیلی است. به همین منظور یک مسئله مکانیابی فرودگاه برای یکی از شهرهای بزرگ کشور، به عنوان مطالعه موردی براساس الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلو ب (NSGA-II) بررسی شده و بنا بر شاخص هایی مانند دسترسی آسان، کاهش آلودگی صوتی، میدان دید خلبان، دسترسی به تأسیسات و زیرساخت ها و ... به صورت یک مدل برنامه ریزی ریاضی با شش تابع هدف و تعداد مشخصی شرایط مورد نیاز پیکربندی شده است. در نهایت با حل مسئله از طریق الگوریتم پیشنهادی، از میان 200 جواب نهایی که شامل جبهه جوابهای متفاوت بود، یک جبهه جواب با چهار نقطه به عنوان مکان بهینه برای احداث فرودگاه برگزیده شد. الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب ((NSGA-II که جزو رو شهای مستقیم حل مسائل مکانیابی چندهدفه می باشد، با توجه به سرعت و دقت بیشتر نسبت به سایر روشها و همچنین ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم، به عنوان رهیافتی تازه در مسائل مکانیابی چندهدفه، جانشین مناسبی برای رو شهای تجزیه و رو شهای سنتی خواهد بود.

چکیده

مقدمه

هدف پژوهش

مبانی نظری

روش شناسی تحقیق

عوامل مؤثر در مکانیابی فرودگاه

الما نهای الگوریتم NSGA-II

یافته ها

بحث و نتیجه گیری

مکانیابی کاربریها یکی از مهمترین مسائل شهرسازی است که دارای مقیاس های متفاوتی میباشد. هنگامی که با یک مسئله مکانیابی کوچک مقیاس با شرایط و محدودیت های اندک روبه رو باشیم، میتوان با استفاده از رو شهای سنتی به جواب رسید ولی زمانی که با یک مسئله بزرگ مقیاس مکانیابی با شرایط و محدودیت های زیاد روبه رو باشیم، مشکل بتوان بدون استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم های تکاملی، مکان بهینه یا حتی نزدیک به آن را در مقیاس زمان و هزینه قابل قبول به دست آورد. هدف این مقاله، معرفی یک تکنیک کارآمد و مناسب برای حل مسائل مکانیابی چندهدفه است. در پژوهش حاضر نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی_تحلیلی است. به همین منظور یک مسئله مکانیابی فرودگاه برای یکی از شهرهای بزرگ کشور، به عنوان مطالعه موردی براساس الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلو ب (NSGA-II) بررسی شده و بنا بر شاخص هایی مانند دسترسی آسان، کاهش آلودگی صوتی، میدان دید خلبان، دسترسی به تأسیسات و زیرساخت ها و ... به صورت یک مدل برنامه ریزی ریاضی با شش تابع هدف و تعداد مشخصی شرایط مورد نیاز پیکربندی شده است. در نهایت با حل مسئله از طریق الگوریتم پیشنهادی، از میان 200 جواب نهایی که شامل جبهه جوابهای متفاوت بود، یک جبهه جواب با چهار نقطه به عنوان مکان بهینه برای احداث فرودگاه برگزیده شد. الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب ((NSGA-II که جزو رو شهای مستقیم حل مسائل مکانیابی چندهدفه می باشد، با توجه به سرعت و دقت بیشتر نسبت به سایر روشها و همچنین ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم، به عنوان رهیافتی تازه در مسائل مکانیابی چندهدفه، جانشین مناسبی برای رو شهای تجزیه و رو شهای سنتی خواهد بود.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران