نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی عمومی

پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه تصویر بدن، خودشیفتگی و هیجان خواهی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار سال 1390

ارسال کننده : جناب آقای علی اردستانی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : aliardestani55[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 822
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 101
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 700

قیمت فایل : 12,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

پژوهش حاضر با موضوع « بررسی مقایسه ای تصویر بدن ، خودشیفتگی و هیجان خواهی بین نوجوانان بزهکار وغیر بزهکار» انجام گرفت. پژوهش حاضر بر دو گروه نمونه ، متشکل از ۶۰ پسر بزهکار ساکن کانون اصلاح و تربیت شهرستان زاهدان و تعداد ۶۰ نفر از نوجوانان دانش آموز در مقطع دبیرستان با دامنه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال می باشد . برای نمونه گیری نوجوانان بزهکار از روش در دسترس یا هدفمند و برای نوجوانان غیر بزهکار از روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی استفاده گردید. ابزار مورد استفاده در پژوهش ، شامل پرسشنامه های چند بعدی خود – بدن ، شخصیت خودشیفته (1-inp) و هیجان خواهی آرنت بود ، که بصورت گروهی مورد استفاده قرار گرفت . برای تحلیل داده ها بعد از اینکه میانگین دو گروه در متغیرهای مختلف بدست آمد، از روش آماری T برای سنجش میزات تفاوت گروه بزهکار و غیر بزهکار استفاده شد، که نتایج پژوهش نشان داد بین متغیر تصویر بدن و خودشیفتگی در بین نوجوانان غیر بزهکار و بزهکار تفاوت معناداری وجود ندارد. هم چنین بین میزان هیجان خواهی نوجوانان غیربزهکار و بزهکار تفاوت معناداری در زیرمقیاس شدت وجود دارد، که با تحقیقات قبلی ناهمخوانی دارد. که این امر می تواند ناشی از سوگیری شدید نوجوانان ساکن کانون اصلاح و تربیت در پاسخگویی به سوالات باشد .

کلمات کلیدی: نوجوانان ، بزهکاری ، تصویر بدن ، خودشیفتگی ، هیجان خواهی

ندارد

در عصر ما نوجوانانی عاصی و منحرف پیدا شده اند که توجه بسیاری از محققین ، جامعه شناسان ، جرم شناسان ، روانشناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته که در فرانسه بنام بلوز ، در انگلستان بعنوان « تدی بوی» و یا در آمریکا به «تین ایجرها » معروفند هر چند پاره ای از پژوهشگران افزایش جرم و جنایت را در دنیای معاصر ناشی از ساختار و اختصاصات جوامع کنونی دانسته و عقیده دارند به همان نسبت که بشر در ابعاد مختلف مادی پیش رفته ، به همان نسبت و شاید بیشتر از معنویت دور مانده و به دنبال آن نیز تبهکاری ، قانون شکنی ، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی در جوامع مختلف گسترش یافته آمارهای انتشار یافته نشان می دهد که علی رغم بهبود وضع زندگی معیشتی و علی رغم ازدياد موسسات و خدمات اجتماعی اکثر کشورهای جهان ، جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان با سرعت و آهنگ بیشتری افزایش می یابد. به نقل از کتاب بزهکاری اطفال و نوجوانان ، شامبياتی ص ۲۳، ۸۵) واکنون دیگر هر کشور و هر اجتماعی کم وبیش گرفتار این بلای خانمان سوز گردیده است. در این مورد که چرا جرائم افراد کم سن و سال رو به ازدیاد است ، حدس های مختلفی مطرح گردیده است: عده ای روند رو به رشد جرائم در سطح جهانی را از ویژگی های این قبیل جوامع متمدن دانسته و معتقدند که انسان امروز با سرعتی که به سوی رشد و تکامل علمی و مادی پیش می رود از معنویت فاصله گرفته و در نتیجه به تبهکاری و قانون شکنی روی می آورد. عده ای نیز در بررسی این پدیده اجتماعی آن را از جهت ساختمان بدنی و علل درونی و زیست شناسی دیده اند و پاره ای نیز کیفیت ظهور آن را نتیجه عوامل بیرونی و اجتماعی دانسته اند. چنانکه علم همیشه بصورت کلاسیک این مسئله را مطرح ساخته است که آیا جائی بالفطره وجود دارد و یا بزهکاری و جنایتکار را فقدان تربیت صحیح بوجود می آورد. حال آنکه گروهی دیگر بر آنند که ازدیاد جرائم محصول سستی اعتقادات دینی و مذهبی است و معتقدند علم ، ایمان و عمل صالح موجبات رشد انسان را فراهم می سازد و آفاتی نظیر خود پرستی ، حب دنیا یا دنیا زدگی ، غفلت و تکبر و خود برتر بینی ، مجادله با حق ، هوی و هوسهای برونی سبب می گردد که انسان از رشد و کمال باز مانده و در نتیجه به طرف بزهکاری سوق داده شود. به نقل از همان منبع و حال آنکه تحقیقاتی که توسط مددکاران اجتماعی دادسرای تهران به عمل آمده پنج علت اصلی زیر را بیش از سایر علل در ارتکاب جرم و جنایت در مورد کودکان ایرانی موثر شناخته اند:

-1 عدم توجه به تربیت صحیح کودکان و فقدان راهنمایی های لازم در این مورد.

۲-تداشتن سرپرست و جدایی پدر ومادر.

3- ناهنجاری های خانوادگی و وجود اختلاف بین پدر ومادر.

۴-سخت گیری پدر و مادر و بد رفتاری آنان با فرزندان خود.

۵-ظلم و ستم ناپدری و نامادری . (به نقل از غمگسار ، ۸۷) به عقیده استانلی هال : رشد و تکامل آدمی از تغییرات عوامل فیزیولوژیک متاثر می شود و این عوامل بطور موروثی ، با کشش ها و غریزه ها مسیر رشد و تکامل و نحوه رفتار آدمیان را معین می کند. این روانشناس مرحله بلوغ و نوجوانی را چهارمین دوران رشد و تکامل می داند که از سن ۱۳ سالگی تا بین ۲۲-۲۵ سالگی است و این مرحله را دوران فشار و توفان می نامند. هال معتقد بود که مرحله بلوغ ، دوران یک روند مهم است و نوجوان شور و هیجان فراوانی احساس می کند. و هم چنین دوران نوجوانی را تولد تازه می خواند ( احدی ص ۵۴، ۸۲) نوجوانی که با تغییرات گسترده هیجانی ،اجتماعی و فیزیکی و بدنبال آن به عنوان نتیجه این تغییرات موضوع تصویر بدن و اهمیت یافتن آن در این سنین و نگرانیهای بر آمده از آن مطرح می شود. از آنجائیکه که نوجوانی مرحله ای سرشار از دگرگونی و تغییر و تحول جسمی و روحی است، یکی از مهمترین دوره های زندگی محسوب می شود. که فرد بیشترین مشکلات را در رابطه با تصویر ذهنی بدنی خویش دارد تصویر ذهنی بدنی در سنین نوجوانی به علت اثرات پیچیده روانی بر مفهوم خود در این دوران فاکتور اساسی تعیین چگونگی تعامل نوجوان با دیگرات محسوب می شود. تصویر ذهنی بدنی از سه مفهوم اصلی واقعیت بدن، یعنی بدن فرد آنگونه که هست ، بدن ایده آل ،یعنی بدتی که فرد آرزومند آن است و بدن نمایشی ، یعنی بدنی که فرد نمایش می دهد و از دو دسته واکنش تعدیل کننده شخصی یعنی شیوه های سازگاری و شبکه حمایت اجتماعی تشکیل شده است . پهلوان زاده و همکاران ،84). تحقیقات شلتون و لیکویست (در سال ۲۰۰۲ نشان می دهد، رضایت از تصویر بدنی ضعیف با افزایش ریسک برای هر دو نوع پرخاشگری (کلامی و فیزیکی) ارتباط دارد. هم چنین مشخص شد یا تمایل به قلدر بودن و تجربه کودکی قربانی شدن توسط فرد قلدر و افزایش مصرف الکل ارتباط دارد. مصرف سنگین الکل به عنوان اتخاذ یک هویت مردانه برد هویت زنانه و یا انجام هر دو در نظر گرفته می شود، چومک و کولین معتقدند ۱۹۷۸ به نظر می رسد مردان الكل را در جهتتاکید بر هویت مردانه مصرف می کنند این امر بویژه برای مردانی که درباره مردانگی شان احساس نا امنی دارند دیده می شود. (به نقل از شلتون ولیجیکویست ۲۰۰۲). هم چنین تحقیقات بر تا ۲۰۰۳۷ نشان داده است که ایده آل سازی جامعه در خصوص بدن وظاهر باعث گردیده لاغری بیش از حد مردان تاثیرات بسیار بدی روی تصویر بدن ورفتارهای خوردن نوجوانان و مردان بزرگسال داشته باشد. به نقل از فرلاند و کامینسکی ،۲۰۰۹) به عنوان مثال، قرار گرفتن در معرض رسانه های تصویری پیش بینی کننده کلیدی از آشفتگی تصویر بدن و اختلال خوردن در پسران نوجوان است علاوه بر این نوجوانان پسری که درگیر مقایسه اجتماعی از بدنشان با ایده آل های مطرح در رسانه های تصویری می شوند ، بطور معنادری بیشتر درگیر در رفتارهایی چون عضلانی بودن (به عنوان مثال، تفکر در خصوص مصرف قرص برای بدست آوردن عضله و گرفتن مکمل برای افزایش حجم عضلات) می شوند. بطوریکه برخی از آنها سلامت خود را به خطر می اندازند. فرلاند ، کامینسکی ، ۲۰۰۹). از سوی دیگر اگر چه بسیاری از نظریه پردازان ، راسکین ، نوک و هوگن ۱۹۹۱ خودشیفتگی را نمونه ساده ای از یک عزت نفس بالا بشمار می آورند، اما بیشتر محققین آن دو را متمایز از یکدیگر می دانند. عزت نفس می تواند به عنوان یک خود ارزیابی کلی در نظر گرفته شود . در صورتیکه تارسیسم به عنوان بزرگ نمائی و شیفتگی جایگاه خود و مقایسه آن با وضعیت دیگران تعریف می شود.(به نقل از باری و همکاران ، ۲۰۰۷). در پژوهشی که توسط باری و همکاران وی (۲۰۰۷) برروی ۳۷۲ نوجوان ۱۶ تا ۱۸ ساله به منظور بررسی و کشف رابطه بین نارسیسم و بزهکاری انجام گرفت. این مطالعه رابطه بین خودشیفتگی و عزت نفس را به عنوان تعامل بالقوه ای بین خودشیفتگی و عزت نفس برای پیش بینی بزهکاری در این گروه مورد ملاحظه قرار می دهد. و نتیجه می گیرد که خودشیفتگی و عزت نفس بطور مثبتی باهم مرتبط هستند، اما تنها خودشیفتگی بود که بطور معناداری با بزهکاری مرتبط بود گذشته از این تنوع طلبی و کسب هیجان به عنوان انگیزه جرم در نوجوانان به تازگی در بسیاری از کشورها در حال افزایش است (حسینی ، طباطبایی ،آقا محمدیان،۸۰ ) نتایج تحقیقات پژوهشگرانی چون زاکرمن (۱۹۷۹) و ساتکر و اسمیت (۱۹۷۲) نیز نشان می دهد که هیجان خواهی به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی دارای چهار مولفه ی : حادثه جویی ، تجربه جویی ، بازداری زدایی ، ملال پذیری می باشد و با مصرف مواد مخدر و بزهکاری نوجوانان رابطه دارد. (سید محمدی ، ۱۳۸۰) بدین ترتیب ملاحظه می شود که عوامل ذکر شده هر کدام سهمی در ایجاد این پدیده نامیمون در جوامع مختلف از جمله جامعه حاضر ما دارند. این پژوهش گامی است در راستای تبیین ویژگی هاشخصیتی بزهکاری و رفتار بزهکارانه نوجوانان در این پژوهش متغیر های تصویر بدن ، خودشیفتگی و هیجان خواهی نوجوانان عادی و بزهکار مورد مقایسه قرار گرفته. امید است که این پژوهش گامی موثر در راه شناخت بیشتر عوامل موثر بر شکل گیری بزهکاری و پیشگیری از آن در میان کودکان و نوجوانان ایرانی باشد. زیرا ما اگر کودک بزهکار نداشته باشیم قطع به یقین بزرگسالان مجرم هم نخواهیم داشت ، یا حداقل به میزان کمتری شاهد این گونه افراد خواهیم بود.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران