نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی هیجانات تحصیلی از دیدگاه شناختی-اجتماعی در کلاس درس ریاضی دانش‌آموزان سال اول مقطع متوسطه شهرستان مهاباد سال 91 - 90

ارسال کننده : جناب آقای علی اردستانی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : aliardestani55[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 686
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 130
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 1800

قیمت فایل : 14,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

هدف از پژوهش حاضر بررسی هیجانات تحصیلی از دیدگاه شناختی- اجتماعی در کلاس درس ریاضی دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه شهرستان مهاباد در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ است. امروزه روان شناسان تربیتی معتقدند که دانش آموزان در طی آموزش رسمی یا مدرسه ای نه تنها به کسب دانش و مهارت های شناختی نایل می شوند، بلکه هیجانات خوشایند و ناخوشایند مرتبط با یادگیری و پیشرفت را نیز رشد میدهند. اما تحقیق بر روی هیجانات در بافت های آموزشی به آرامی در حال ظهور است. به طور کلی، هیجانات تحصیلی به وسیله محققان تعلیم و تربیتی نادیده گرفته شده است. بر همین اساس پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه پیش بینی کنندگی متغیرهای دیدگاه شناختی- اجتماعی در هیجانات تحصیلی مثبت و منفی ریاضی دانش آموزان فراهم آمده است. بدین منظور تعداد ۲۴۰ دانش آموز (۱۳۰ پسر و ۱۱۰ دختر) سال اول دبیرستان شهرستان مهاباد با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه هیجانات تحصیلی ریاضیات را تکمیل نمودند. میانگین سنی گروه نمونه ۱۵/۲۵ و انحراف معیار ۱۴/ ۱بود. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله میانگین، انحراف استاندارد، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که خود پندارۂ علمی، کاربردی بودن اعتماد بنفس عمومی، فشار والدین برای پیشرفت و احترام همسالان به درس ریاضی می توانند هیجانات مثبت ریاضی را به صورت مثبت و معناداری پیش بینی نمایند و متغیرهای خود پندارۂ علمی، کار بردی بودن و فشار والدین برای پیشرفت هیجانات منفی ریاضی را به صورت منفی و معنادار پیش بینی می کنند. سایر تغییرات توسط متغیرهای دیگری که در این پژوهش لحاظ نگردیده و وارد مدل نشده اند تبیین میشود. ضمنا متغیرهای دیگر، پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر هیجانات تحصیلی مثبت و منفی نمی باشند. بر طبق نتایج این پژوهش معلم، خانواده و هم سالان نقش مهمی در ایجاد هیجانات مثبت و منفی دانش آموزان دارند.

واژگان کلیدی: هیجانات تحصیلی ریاضی، دیدگاه شناختی - اجتماعی.

ندارد

امروزه مسأله موفقیت یا فقدان موفقیت در امر تحصیل از مهمترین دغدغه های هر نظام آموزشی در تمامی جوامع است. موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف یابی و توجه به رفع نیازهای فردی است (ابولقاسمی، ۱۳۹۰، ص. ۱۳۲). بنابراین، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آموزش و پرورش است و در واقع تمام کوشش ها و کشش های این سازمان برای جامه عمل پوشاندن به این امر است. به عبارتی، جامعه و به ویژه آموزش و پرورش، نسبت به سرنوشت، رشد و تکامل موفقیت آمیز و جایگاه فرد در جامعه، علاقمند است و انتظار دارد که فرد بتواند در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی، اجتماعی، هیجانی و رفتاری پیشرفت کند و تعالی یابد. با توجه به اینکه میزان پیشرفت و آفت تحصیلی یکی از ملاک های کارآیی نظام آموزشی است، از این رو، کشف و مطالعه متغیر های تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی به شناخت بهتر و پیش بینی متغیرهای مؤثر در مدرسه می انجامد (فراهانی، ۱۳۷۳، ص. ۳۶). در این رابطه می توان گفت که یکی از مهمترین متغیرهای تأثیر گذار بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان، هیجانات تحصیلی است.

هیجانات تحصیلی عبارت است از فراز و نشیب هایی که دانش آموز در کلاس درس و در رابطه موضوعات درسی تجربه می کند. این هیجانات می توانند بر کیفیت عملکرد فرد تأثیر گذار باشند و موجبات موفقیت یا عدم موفقیت وی را در امور وابسته به تحصیل فراهم آورند. ولی با وجود اینکه هیجانات تحصیلی چنین تأثیر مستقیمی بر نحوه یادگیری و آموزش دانش آموزان دارند ولی می توان گفت که تحقیق و پژوهش در زمینه هیجان های تحصیلی نادیده گرفته شده و بررسی های اندکی در این مورد صورت گرفته است (پکران و فرز، ۱۹۹۲، ص. ۱۹۶). هر چند در ده سال گذشته، گام هایی در جهت انجام تحقیقات مربوط به هیجانات تحصیلی برداشته شده و کم کم به تعداد محققان برای کار در این حیطه اضافه شده است اما باز هم این حرکت به کندی پیش می رود و فعالیت در این زمینه کم است (پکران، ۲۰۰۷، ص. ۵۵۳). بنابراین، با جرأت می توان گفت که هنوز هم هیجانات تحصیلی به عنوان حوزه کشف نشده ای از روانشناسی باقی مانده است و تحقیقات تجربی کمی در زمینه هیجانات تحصیلی دانش آموزان وجود دارد (پکران و فرز، ۱۹۹۲، ص. ۱۵۸؛ گوئتز ، ۲۰۰۴b، ص.۳۴۶)

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران