نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه دین داری و سبک های دلبستگی با بهزیستی روان شناختی

ارسال کننده : جناب آقای علی اردستانی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : aliardestani55[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۹ بهمن ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 648
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 140
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 1160

قیمت فایل : 15,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه دینداری و سبکهای دلبستگی با بهزیستی روان شناختی دانشجویان انجام شد. در این مطالعه که از نوع همبستگی می باشد، ۳۰۰ دانشجو ( ۸۵ پسر و ۲۱۵ دختر) که با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای از میان دانشجویان دانشگاه شیراز انتخاب شدند، مقیاس های دینداری گلاک و استارک (۱۹۶۵)، سبکهای دلبستگی وان اودن هاون و همکاران (۲۰۰۴)، و بهزیستی روانشناختی ریف (۱۹۹۵) را تکمیل کردند. به منظور محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرانباخ و به منظور بررسی روایی نیز ضریب همبستگی هرگویه با نمره کل هر یک از بغد مربوطه محاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه پایایی و روایی ابزارها مطلوب بود. پس از تحلیل داده ها، پژوهش نشان داد که بین دینداری و سبک دلبستگی ایمن با بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. به علاوه سبک دلبستگی ایمن، عامل هدفمندی، روابط مثبت با دیگران و رشد شخصی را به طور مثبت و معنا داری پیش بینی می کند. همچنین بعد اعتقادی دینداری، عامل روابط مثبت با دیگران و بعد پیامدی دینداری، عامل هدفمندی را به طور مثبت و معنا دار پیش بینی می کند اما سبک دلبستگی دل مشغول، عامل استقلال هدفمندی؛ سبک دلبستگی منفصل عامل رشد شخصی و استقلال؛ و سبک دلبستگی ترسان عامل رابطه مثبت با دیگران را به طور منفی و معناداری پیش بینی مینمایند. بررسی تفاوتهای جنسیتی نشان داد که دختران در ابعاد اعتقادی و تجربی از بعدهای دینداری و رشد شخصی از ابعاد بهزیستی روانشناختی نمره بیشتری نسبت به پسران کسب کردند. در پایان، نتایج این پژوهش بر حسب کاربردهای تربیتی آن و پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده به بحث گذاشته شد.

کلید واژه ها: بهزیستی روان شناختی، سبک های دلبستگی، دینداری، دانشجویان

ندارد

مقدمه

در جدیدترین پژوهش هایی که در کشورهای مختلف انجام شده بیماریهای روانی بالاترین شیوع و فراوانی را دارا هستند و از نظر سازمان بهداشت جهانی بالاترین اولویت بهداشتی مربوط به بیماری های روانی است (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۱۱). در این بین متخصصان و پژوهشگران به دنبال یافتن عواملی هستند که می تواند بر روی بهزیستی روانی و سلامت روان تأثیرگذار باشند. بی تردید بهزیستی روان شناختی یکی از بحث های عمده و محوری روان - شناسی و هدف اغلب بررسی های مربوط به حوزه سلامت روان است. عوامل موثر در بهزیستی روان شناختی افراد جز عمده ترین سؤالاتی است که در طی قرون، کلیه رشته های مربوط به سلامت روان به دنبال پاسخ گویی به آن بوده اند.

بهزیستی روان شناختی، ارزیابی عاطفی و شناختی فرد از زندگی خود است و تجربه عاطفی خوشایند، سطوح خلق مثبت و رضایت از زندگی بالا را در برمی گیرد (کلارک و گوسن، ۲۰۰۹). فشارهای روانی ناشی از زندگی مدرن و تغییرات اجتماعی که تحت تأثیر رشد سریع زندگی صنعتی شکل می گیرد تأثیرات عمدهای بر بهزیستی روان شناختی افراد دارد. بهزیستی روان شناختی یکی از مهمترین مؤلفه های یک زندگی سالم است که عوامل بیشماری در به وجود آمدن آن به صورت صحیح یا ناصحیح دخیل هستند.

یکی از عوامل دخیل در بهزیستی روانی مربوط به ارزش ها، اعتقادات مذهبی و دینداری افراد می باشد چرا که بسیاری از جنبههای مذهب بر امید، خوشبختی، همدلی، پیوند جویی، عفو و بخشش تأکید دارند. از سوی دیگر پرهیز از تجاوز و رفتارهای ضد اجتماعی مانند فساد، خود فروشی و دزدی در بسیاری از مذاهب مورد سفارش اکید قرار دارد. هر دو جنبه مذهب یعنی پرداختن به فعالیت های مثبت و دوری از فعالیت های منفی باعث پدید آمدن احساس ارزش مثبت در پیروان ادیان می شود (شومان، ۲۰۰۲). دینداری در سال های اخیر مورد توجه عده زیادی از پژوهشگران در حوزه های جامعه شناسی و تعلیم و تربیت قرار گرفته است. على رغم اهمیت آشکار دین برای افراد و اجتماعات، روان شناسان با کمال تعجب به این موضوع کمتر توجه کرده اند.

عامل موثر دیگر در بهزیستی را باید در نظام خانواده و اجتماع جستجو کرد، افراد به وسیله . علایق و دلبستگیهای عاطفی نیرومند و پایدار و متقابل به یکدیگر متصل میشوند. هر چند ممکن است در طول زمان این دلبستگی ها نوسان یابد ولی به هر حال، در سراسر حیات خانواده به فضای خود ادامه خواهد داد. سبک دلبستگی فرد می تواند نقش تعیین کننده ای در برقراری و تداوم روابط فرد با دیگران در تمام طول عمر داشته باشد (سهرابی و سامانی، ۱۳۸۰). نتایج پژوهش های زیادی، استمرار و تداوم سبک دلبستگی را در چرخه زندگی تأیید می کنند نافتل و شیور، ۲۰۰۶). افراد بزرگسال با سبک دلبستگی ایمن از آن دسته راهبردهای تنظیم هیجانی استفاده می کنند که استرس را به حداقل می رسانند و هیجانهای مثبت را فعال می کنند (میکولینسر و شیور"، ۲۰۰۶، لینلی و ژوزف ، ۲۰۰۴).

اما اشخاص دارای سبک های دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسو گرا از آن دسته راهبردهای تنظیم هیجانی سود می جویند که بر هیجانهای منفی تأکید دارند. این افراد یا تجربههای هیجانی را سرکوب می کنند، یا آنکه باعث میشوند موقعیت های استرس زا تجربه شوند (ميكولينسر و شیور، ۲۰۰۶). در میان دانشجویان و جوانان نیز افراد دارای سبک دلبستگی ایمن در مقایسه با دلبسته ناایمن اشتیاق بالاتری برای برقراری ارتباط با دیگر افراد دارند که این خود زمینه ساز شادکامی و سلامت روان در میان جوانان میباشد (بیرامی، محمد پوره غلامزاده و اسماعیلی انامق، ۱۳۹۱)

 

 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران