نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتپرسشنامه پرسشنامه روانشناسی

پرسشنامه رواني كاليفرنيا ... Cpi گاف 1948

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۸ دی ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 561
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 14
فرمت فایل : word
حجم فایل : 20kb

قیمت فایل : 2,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

پرسشنامه رواني كاليفرنيا يك آزمون مداد ــ كاغذي خود اجرا است.

پرسشنامه رواني كاليفرنيا ( CPI ) يك آزمون مداد ــ كاغذي خود اجرا است كه از 480 عبارت تشكيل شده و ويژگيهاي برون فردي شخصيتي را در 18 مقياس مورد مطالعه قرار مي دهد و قابليت اجرا به دو صورت فردي و گروهي را دارد.

اين پرسشنامه ابتدا در سال 1948 و با 15 مقياس توسط هاريس گاف تدوين يافت . در سال 1957 مورد تجديد نظر قرار گرفت و به صورت مجموعه اي كامل و با 18 مقياس منتشر گرديد . دستورالعمل CPI در دو مرحله و در سالهاي 1969 و 1975 مورد تجديد نظر قرار گرفت . در سال 1987 گاف ضمن تجديد نظر مجدد در آزمون , دو مقياس ديگر را نيز به مجموعه قبل اضافه نموده و اين پرسشنامه را به آزمون 20 مقياسي تبديل نمود . فرم تجديد نظر شده 1957 داراي 480 عبارت است كه نيمي از پرسشهاي آن از آزمونMMPI اقتباس شده است. همانند MMPI نمرات اين پرسشنامه به صورت نمره استاندارد با ميانگين (50 =T ) و انحراف معيار برابر با 10 ارائه مي گردد .مبناي مقياس بندي نمرات در اين آزمون يك گروه نمونه هنجاريابي و شامل 6000 مرد و 7000 زن بوده است كه گستره وسيعي را از نظر سن، سطح اجتماعي، وضعيت اقتصادي و نواحي جغرافيايي شامل گرديده است . سئوالات به صورت دو گزينه اي صحيح و غلط است كه آزمودني با مطالعه هر عبارت ، پاسخ لازم را در پاسخنامه علامت گذاري مي كند .
زمان اجراي آزمون معمولاً بين 45 دقيقه تا يك ساعت است . آزمونگر در هنگام اجراي آزمون بايد زمان پاسخگويي به عبارات را يادداشت كند . اگرچه توانايي در خواندن و انگيزش به عنوان دو عامل حائز اهميت در زمان پاسخ دهي تلقي مي گردند ، ليكن پاسخ دهي در زماني بالاتر از يك ساعت مي تواند تفاسير زير را به دنبال داشته باشد :

پرسشنامه رواني كاليفرنيا يك آزمون مداد ــ كاغذي خود اجرا است.

پرسشنامه رواني كاليفرنيا ( CPI ) يك آزمون مداد ــ كاغذي خود اجرا است كه از 480 عبارت تشكيل شده و ويژگيهاي برون فردي شخصيتي را در 18 مقياس مورد مطالعه قرار مي دهد و قابليت اجرا به دو صورت فردي و گروهي را دارد.

اين پرسشنامه ابتدا در سال 1948 و با 15 مقياس توسط هاريس گاف تدوين يافت . در سال 1957 مورد تجديد نظر قرار گرفت و به صورت مجموعه اي كامل و با 18 مقياس منتشر گرديد . دستورالعمل CPI در دو مرحله و در سالهاي 1969 و 1975 مورد تجديد نظر قرار گرفت . در سال 1987 گاف ضمن تجديد نظر مجدد در آزمون , دو مقياس ديگر را نيز به مجموعه قبل اضافه نموده و اين پرسشنامه را به آزمون 20 مقياسي تبديل نمود . فرم تجديد نظر شده 1957 داراي 480 عبارت است كه نيمي از پرسشهاي آن از آزمونMMPI اقتباس شده است. همانند MMPI نمرات اين پرسشنامه به صورت نمره استاندارد با ميانگين (50 =T ) و انحراف معيار برابر با 10 ارائه مي گردد .مبناي مقياس بندي نمرات در اين آزمون يك گروه نمونه هنجاريابي و شامل 6000 مرد و 7000 زن بوده است كه گستره وسيعي را از نظر سن، سطح اجتماعي، وضعيت اقتصادي و نواحي جغرافيايي شامل گرديده است . سئوالات به صورت دو گزينه اي صحيح و غلط است كه آزمودني با مطالعه هر عبارت ، پاسخ لازم را در پاسخنامه علامت گذاري مي كند .
زمان اجراي آزمون معمولاً بين 45 دقيقه تا يك ساعت است . آزمونگر در هنگام اجراي آزمون بايد زمان پاسخگويي به عبارات را يادداشت كند . اگرچه توانايي در خواندن و انگيزش به عنوان دو عامل حائز اهميت در زمان پاسخ دهي تلقي مي گردند ، ليكن پاسخ دهي در زماني بالاتر از يك ساعت مي تواند تفاسير زير را به دنبال داشته باشد :

پرسشنامه رواني كاليفرنيا يك آزمون مداد ــ كاغذي خود اجرا است.

پرسشنامه رواني كاليفرنيا ( CPI ) يك آزمون مداد ــ كاغذي خود اجرا است كه از 480 عبارت تشكيل شده و ويژگيهاي برون فردي شخصيتي را در 18 مقياس مورد مطالعه قرار مي دهد و قابليت اجرا به دو صورت فردي و گروهي را دارد.

اين پرسشنامه ابتدا در سال 1948 و با 15 مقياس توسط هاريس گاف تدوين يافت . در سال 1957 مورد تجديد نظر قرار گرفت و به صورت مجموعه اي كامل و با 18 مقياس منتشر گرديد . دستورالعمل CPI در دو مرحله و در سالهاي 1969 و 1975 مورد تجديد نظر قرار گرفت . در سال 1987 گاف ضمن تجديد نظر مجدد در آزمون , دو مقياس ديگر را نيز به مجموعه قبل اضافه نموده و اين پرسشنامه را به آزمون 20 مقياسي تبديل نمود . فرم تجديد نظر شده 1957 داراي 480 عبارت است كه نيمي از پرسشهاي آن از آزمونMMPI اقتباس شده است. همانند MMPI نمرات اين پرسشنامه به صورت نمره استاندارد با ميانگين (50 =T ) و انحراف معيار برابر با 10 ارائه مي گردد .مبناي مقياس بندي نمرات در اين آزمون يك گروه نمونه هنجاريابي و شامل 6000 مرد و 7000 زن بوده است كه گستره وسيعي را از نظر سن، سطح اجتماعي، وضعيت اقتصادي و نواحي جغرافيايي شامل گرديده است . سئوالات به صورت دو گزينه اي صحيح و غلط است كه آزمودني با مطالعه هر عبارت ، پاسخ لازم را در پاسخنامه علامت گذاري مي كند .
زمان اجراي آزمون معمولاً بين 45 دقيقه تا يك ساعت است . آزمونگر در هنگام اجراي آزمون بايد زمان پاسخگويي به عبارات را يادداشت كند . اگرچه توانايي در خواندن و انگيزش به عنوان دو عامل حائز اهميت در زمان پاسخ دهي تلقي مي گردند ، ليكن پاسخ دهي در زماني بالاتر از يك ساعت مي تواند تفاسير زير را به دنبال داشته باشد :

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران